zpět
 
 
Rudolf   R ů ž i č k a
Soupis vybraných textů o elektroakustické a computerové umělecké tvorbě
 
1. Pedagogická činnost na katedře skladby JAMU:
[1.01.] Rudolf Růžička: "Problémy studia experimentální hudby v rámci postgraduálního studia na JAMU" - přednáška: hudebně teoretické sympozium SČS; Liblice 17.11.1970, strojopis: 5 stran, nevydáno
[1.02.] Jiří Kopřiva: "Samočinný počítač jako pomocník skladatele experimentální hudby" - sborník: Deset let práce Laboratoře počítacích strojů VUT; Brno 1972, str. 116 - 117
[1.03.] Rudolf Růžička: "Samočinné počítače a současné směry v hudbě" - sborník: Deset let práce Laboratoře počítacích strojů VUT; Brno 1972, str. 120
!! [1.04.] Rudolf Růžička: "Využití samočinných počítačů při vzniku uměleckých děl se zvláštním zaměřením na hudbu a soudobou hudební kompozici" - Ediční středisko JAMU; Brno 1980
[1.05.] "Prix musical de Radio Brno" (en) - časopis: Opus musicum; 1987, čís. 2, str. XVIII
[1.06.] Miroslav Kaduch: "Soudobá kompozice v teoretických reflexích" - časopis: Opus musicum; 1991, čís. 2, str. 3
[1.07.] Rudolf Růžička: "Návrh na zřízení Studia elektroakustické a computerové hudby na JAMU v Brně" - Brno 1990 - strojopis: 3 strany, nevydáno
[1.08.] Rudolf Růžička: "Pedagogický přístup ke kompozici elektroakustické hudby a k využití počítačů při vzniku uměleckých děl" - Brno 1991 - strojopis, nevydáno
[1.09.] Rudolf Růžička: "Hudební elektronika a její praktické použití" - oponentský posudek diplomové práce Jakuba Petra; JAMU 1992 - strojopis: 2 strany, nevydáno
[1.10.] Rudolf Růžička: "Rámcový plán výuky kompozice elektroakustické hudby" - Brno 1992 - strojopis: 9 stran, nevydáno
[1.11.] Rudolf Růžička: "Přenášení teoretických a praktických poznatků z vlastní tvorby, přednášek na seminářích a konferencích, popularizační činnosti a práce v soutěžních porotách do výuky" - Brno 1992 - strojopis, nevydáno
[1.12.] Karel Odstrčil: "Stanovisko k výuce EAH na JAMU" - SEAH Praha-Brno 1993 - strojopis: 1 strana, nevydáno
[1.13.] Daniel Brožák: "Ohrožení computerové kompozice na JAMU" - Interessengemeinschaft Komponisten, Society for the Promotion of New Music; Salzburg 1993 - strojopis: 1 strana, nevydáno
[1.14.] Josef Slezáček: "Postkomunistická mafie na vysokých školách" - týdeník: Necenzurované noviny; Brno, čís.18/1993, str. 5
[1.15.] Josef Slezáček: "Komunistický 'středověk' ?" - týdeník: Necenzurované noviny; Brno, čís.15/1995, str. 6
 
2. Přednášky, semináře, konference a festivaly u nás (v bývalém Československu a České republice):
[2.01.] Rudolf Růžička: "Praktické výsledky v kompozici soudobé hudby pomocí samočinných počítačů" - přednáška: symposium LPS VUT; Brno 27.9.1972 - strojopis: 3 strany, nevydáno
[2.02.] Josef Gerbrich, Rudolf Růžička: "Hudba vytvořená pomocí počítače (computer music) - algoritmizace, programování, zápis, reprodukce" - přednáška: Matematické metódy v hudbe, Bratislava 23.4.1985; Matematika a hudba, Ľubochňa 24.5.1985 - strojopis: 5 stran - otisknuto ve sborníku Matematika a hudba; vyd. Veda Bratislava 1997, str. 74 - 78
! [2.03.] Josef Gerbrich, Miloš Štědroň: "Počítače a hudba" - sborník: SOFSEM '85, Ústav výpočetní techniky UJEP; Brno 1985, str. 47 - 68
[2.04.] Rudolf Růžička: "Automatizace kompozice, zápisu a reprodukce hudebních skladeb - vývojové tendence elektroakustické a počítačové hudby" - sborník: Musica viva in schola VIII.; UJEP, Brno 1987, str. 233 - 238
[2.05.] Jiří Stehlík: "Československo a computer music" - přednáška: Hudba a matematika; Dolná Krupá 16.5.1987 - strojopis, nevydáno
[2.06.] Rudolf Růžička: "Výsledky konference AI '89 v sekci Počítačová podpora tvůrčí činnosti v umění a kultuře" - přednáška: Neštandardné aplikácie matematiky - Hudba a matematika; Liptovský Ján 12.5.1989 - strojopis: 6 stran, nevydáno
[2.07.] Alois Piňos: "Semináře Matematika a hudba na Slovensku" - časopis: Opus musicum; 1989, čís. 4, str. I - IV
! [2.08.] Josef Gerbrich, Petr Randula, Rudolf Růžička: "Program pro kompozici a automatickou notaci vážné hudby" - sborník: Aplikace umělé inteligence - AI '88, Ústav pro informační systémy v kultuře; Praha 1988, str. 289 - 296
[2.09.] Jozef Gahér: "Využitie pseudonáhodných čísel získaných samočinným počítačom pri kompozícii televíznej opery Malka" - sborník: Aplikace umělé inteligence - AI '89, Ústav pro informační systémy v kultuře; Praha 1989, str. 265 - 272, slovensky
[2.10.] Miroslav Kaduch: "Nástin dějin a technologické zřetele počítačové tvorby v hudebním umění" - sborník: Aplikace umělé inteligence - AI '89; Ústav pro informační systémy v kultuře, Praha 1989, str. 231 - 238
[2.11.] Miroslav Kaduch: "Aplikace umělé inteligence AI '89" - časopis: Hudební věda; vyd. Academia Praha 1990, čís. 1, str. 86 - 87
[2.12.] Rudolf Růžička: "Mezinárodní festival alternativního umění Stúdió Érté" - časopis: Opus musicum; 1991, čís. 2, str. 1 - 2
[2.13.] Rudolf Růžička: "Význam realizace kompozičních počítačových programů pro výzkum v oblasti umělé inteligence" - přednáška na semináři HAMU: Hudebně teoretické aspekty tématu umělá inteligence a hudba; Praha 25.6.1991 - strojopis: 8 stran, nevydáno
[2.14.] Rudolf Růžička: "Computerová hudební kompozice" - přednáška: International Council for Traditional Music UNESCO; Bratislava 11.9.1991 - strojopis: 7 stran, nevydáno
[2.15.] Rudolf Růžička: "Perspektivy umělecké tvorby v oblasti elektroakustické a computerové hudby" - přednáška na konferenci Janáčkiana 92; 14.5.1992 Ostrava - strojopis: 6 stran, nevydáno
[2.16.] Rudolf Růžička: "Perspektivy umělecké tvorby v oblasti elektroakustické a komputerové hudby" - přednáška na kongresu: Československo, Evropa a svět: Věda a umění v mezinárodních souvislostech; Praha 27.6.1992, program vyd. Czechoslovak Society of Arts and Sciences, str. 92 - strojopis: 8 stran, nevydáno
[2.17.] Rudolf Růžička: "Společnost pro novou hudbu" - časopis: Hudební rozhledy; 1992, čís. 11, str. 496
[2.18.] Lenka Dohnalová: "Seminář 'Matematika a hudba' v Dolní Krupé" - časopis: Hudební rozhledy; 1992, čís. 11, str. 516
! [2.19.] Rudolf Růžička: "Tvůrčí, pedagogické a společenské perspektivy elektroakustického a computerového hudebního umění" - "Creative, Pedagogical and Social Perspectives of Electroacoustic and Computer Music Art" - sborník: IFEM '92; Bratislava - Dolná Krupá 1992, str. 73 - 78, 2x foto, česky a anglicky
[2.20.] Miroslav Kaduch: "Seminář Matematika a hudba" - časopis: Opus musicum; 1993, čís. 4, str. XV - XVI
[2.21.] Rudolf Růžička: "Duchovní inspirace v české elektroakustické a computerové hudbě" - přednáška: FORFEST; Kroměříž 24.6.1994 - strojopis: 10 stran, nevydáno
[2.22.] Miroslav Kaduch: "Umění a víra" - časopis: Opus Musicum; 1993, čís. 7, str. 16 - 18
[2.23.] Miroslav Kaduch: "ISOKWANT a CCOMP" - časopis: Opus Musicum; 1994, čís. 5 - 6, str. VII - IX
[2.24.] Jan Grossmann: "Kvinkvennium FORFESTU Kroměříž" - časopis: Opus Musicum; 1994, čís. 8 - 9, str. XV - IXX, citace: str. XVI - XVII
[2.25.] Zdena a Václav Vaculovičovi: "Církev a umění" - časopis: Opus Musicum; 1994, čís. 10, str. 308 - 311, citace: str. 309
[2.26.] Rudolf Růžička: "Přednáška o české elektroakustické a computerové hudební tvorbě doplněná duchovními elektroakustickými skladbami" - festival HI-TECH/UMĚNÍ; Brno 20.10.1994 - strojopis: 9 stran, nevydáno
! [2.27.] Rudolf Růžička: "Duchovní inspirace v elektroakustické hudbě" - sborník: Musica viva in schola XII, vyd. Masarykova Univerzita; Brno 1995, str. 125 - 128, česky, anglický abstrakt
[2.28.] Jan Grossmann: "Fifth Annual FORFEST" - časopis: MUSICWORKS; Spring 1995, vyd. Music Gallery Toronto, str. 61 - 62, anglicky
[2.29.] Rudolf Růžička: "Mezinárodní festival FORFEST - Kroměříž 1995" - časopis: Opus musicum; 1995, čís. 4, str. VIII - IX [2.30.] Rudolf Růžička: "Česká elektroakustická a computerová hudba" - katalog, sborník: TOP AUDIO; Praha 1995, str. 83 - 84
[2.31.] Rudolf Růžička: "Elektroakustická a computerová hudba" - přednáška k výstavě: Počítačové a multimediální umění; Praha 1.8.1996, strojopis: 4 strany, nevydáno
 
3. Přednášky, semináře, konference a festivaly v zahraničí:
[3.01.] Josef Gerbrich, Rudolf Růžička, Jiří Stehlík: "Compositions musicale informatisées en Tchécoslovaquie" - katalog: Conference Internationale d' Informatique Musicale 1984; Paris, str. 97 - 98, francouzsky
[3.02.] Josef Gerbrich, Rudolf Růžička, Jiří Stehlík: "The computer musical compositions in Czechoslovakia" - katalog: International Computer Music Conference 1984; Paris, str. 230 - 231, anglicky
[3.03.] "Úspěch naší hudby v Paříži" (ge) - deník: Lidová demokracie; 8.11.1984, čís. 265, str. 5
[3.04.] Jiří Stehlík: "Informace o jubilejní 10. konferenci o počítačové hudbě" - přednáška: Malé divadlo hudby; Brno 25.3.1985 - strojopis: 4 strany, nevydáno
[3.05.] Josef Gerbrich, Rudolf Růžička: "Computer program BCMP for Contemporary Serious Music Works Creation" - katalog: VI. Colloquio di informatica musicale 1985; Napoli, str. 47 - 48, anglicky
[3.06.] Goffredo Haus et al.: "Report from the 1984 International Computer Music Conference" - časopis: Computer Music Journal; vyd. MIT Cambridge, Mass., roč. 9, čís. 2, 1985, str. 22 - 40, citace str. 36, anglicky
[3.07.] Curtis Roads et al.: "Musica e Tecnologia: Report on the Sixth Italian Computer Music Conference" - časopis: Computer Music Journal; roč. 10, čís. 2, 1986, str. 33 - 38, citace: str. 34, anglicky
[3.08.] Craig Harris et al.: "Report on the 1985 International Computer Music Conference in Vancouver" - časopis: Computer Music Journal; roč. 10, čís. 2, 1986, str. 10 - 32, citace: str. 14, anglicky
[3.09.] Jiří Stehlík: "Computer Musik in Tschechoslowakei" - přednáška: Österreichische Hochschüllerschaft in der Universität; Wien 15.1.1987 - strojopis: 19 stran, nevydáno, německy
[3.10.] "Rudolf Růžička" - katalog: Internationale Ferienkurse für Neue Musik; Darmstadt 1988, nestránkováno, německy
[3.11.] Jiří Stehlík: "Mezinárodní soutěž počítačové hudby NEWCOMP a člen jury R.Růžička" - přednáška: Malé divadlo hudby; Brno 18.4.1988 - strojopis: 4 strany, nevydáno
[3.12.] Josef Gerbrich, Petr Randula, Rudolf Růžička: "Un programme pour la création, la notation et ľenregistrement" - přednáška a katalog: Colloque International Structures Musicales et Assistance Informatique; Marseille 2.6.1988 - strojopis: 5 stran, nevydáno, francouzsky
[3.13.] Josef Gerbrich, Petr Randula, Rudolf Růžička: "Computer Program for Creation of Pieces and Teaching of Composition of Contemporary Instrumental and Vocal Music" - přednáška: International Symposium on Electronic Art; Hague (Nizozemí) 24.9. - 1.10.1988 - strojopis: 4 strany, nevydáno, anglicky
[3.14.] Rudolf Růžička: "Tvůrčí počítačové umění na festivalech v Darmstadtu a Linci" - přednáška: Neštandardné aplikácie matematiky - Hudba a matematika; Dolná Krupá 19.11.1988 - strojopis: 6 stran, nevydáno
[3.15.] Rudolf Růžička: "Tvůrčí počítačové umění na festivalu Ars Electronica" - časopis: Opus musicum; 1990, čís. 1, str. VIII - IX
[3.16.] Rudolf Růžička: "Asociace počítačové hudby a hudební informatiky v SSSR" - časopis: Opus musicum; 1991, čís. 3, str. 15 - 16
[3.17.] Rudolf Růžička: "Ergebnisse des internationalen Kompositionswettbewerb 'MUSICA NOVA' um beste autonome elektroakustische Komposition" - přednáška: Wien 22.6.1993 - strojopis: 12 stran, nevydáno, německy
[3.18.] "Компютърна музика - Рудолф Ружичка" (Kompjutarna muzika - Rudolf Růžička) - "Computer Music - Rudolf Růžička" - katalog: Компютърно пространство '93 (Kompjutarno prostranstvo) - Computer Space '93; str. 28, bulharsky a anglicky
[3.19.] Rudolf Růžička: "Kompjutarno prostranstvo '93" - časopis: Opus musicum; 1993, čís. 9-10, str. 2 - 4
[3.20.] Miroslav Kaduch: "Bratislavský jubilejní seminář" - časopis: Opus musicum; 1994, čís. 26, str. IX - XII
[3.21.] Rudolf Růžička: "Výsledky mezinárodní kompoziční soutěže 'MUSICA NOVA 94' o nejlepší autonomní artificiální elektroakustickou skladbu" - přednáška: Medzinárodné fórum elektroakustickej hudby (IFEM '94); Bratislava, Dolná Krupá 6.11.1994 - strojopis: 3 strany, nevydáno
[3.22.] Zuzana Martináková: "ifem '94" - časopis: Hudobný život; január 1995, str. 9, foto, slovensky
[3.23.] Rudolf Růžička: "Dějiny evropské elektroakustické a computerové hudby s návazností na českou tvorbu" - přednáška: FEM '95; Bratislava 27.10.1995 - strojopis: 6 stran, nevydáno
[3.24.] Rudolf Růžička: "Historie elektroakustického studia v brněnském rozhlase" - přednáška: FEM '95; Bratislava 28.10.1995 - strojopis: 6 stran, nevydáno - část otisknuta v časopisu Ticho; 1996, čís. 3, str. 20 - 21
[3.25.] Rudolf Růžička: "Festival Absolute Musik 96" - časopis: Hudební rozhledy; 1996, čís. 10, str. 21
 
4. Propagační články v novinách, časopisech, sbornících a knihách:
[4.01.] Miloš Štědroň: "Zde se vyrábí elektronická a konkrétní hudba" - časopis: Hudební rozhledy; 1967, čís. 17, str. 420 - 421
[4.02.] Jindra Bártová: "Autoři team-worku" - časopis: Hudební rozhledy; 1969, čís. 14, str. 419 - 422
[4.03.] Rudolf Růžička: "Problémy práce Studia elektronické hudby v Brně" - Brno 1975 - strojopis: 5 stran, nevydáno
[4.04.] Miroslav Klivar: "Počítače v umění a experimentální praxi" - časopis: Estetika; 1986, čís. 3, str. 192 -193
[4.05.] Jiří Stehlík: "Počítačová hudba, mládež a současnost" - sborník: Moravia; Brno, říjen 1987; Nové obzory; Brno, srpen 1989, nestr. - samizdat
[4.06.] Jiří Stehlík: "Posloucháme hudbu dneška?" - sborník: Host; Brno 1988, čís. 4, nestr. - samizdat; Nové obzory; Brno, srpen 1989, nestr. - samizdat
[4.07.] Rudolf Růžička: "Perspektivy počítačové umělecké tvorby a jejího společenského uplatnění" - časopis: Opus musicum; 1989, čís. 3, str. IV - VI
[4.08.] Miroslav Kaduch: "Samočinné počítače v hudební praxi" - časopis: Kulturní měsíčník; vyd. Profil Ostrava 1989, čís. 5, str. 47 - 48
[4.09.] Milan Slavický: "Inovační impulsy v české hudbě uplynulého čtvrtstoletí" - časopis: Hudební rozhledy; 1990, čís. 1, str. 39 - 42, citace: str. 40 - 41
[4.10.] Vladimír Lébl: "Brno šedesátých let" - časopis: Opus musicum; 1990, čís. 6, str. 161 - 167, citace: str. 165 - 166
[4.11.] Wanda Dobrovská: "Překračování poznaných rozměrů" - časopis: Hudební rozhledy; 1990, čís. 10, str. 445 - 447
[4.12.] Rudolf Růžička: "Výsledky mezinárodní kompoziční soutěže MUSICA NOVA o nejlepší autonomní elektroakustickou skladbu" - článek pro časopis: Opus musicum; 1993 - strojopis: 3 strany, nevydáno
[4.13.] Rudolf Růžička: "Elektroakustická hudba ..." - úvodní text k Bulletinu 1/1994; vyd. SEAH Praha-Brno, str. 3 - 5
[4.14.] Rudolf Růžička: "MUSICA NOVA '95" - časopis: Opus musicum; 1995, čís. 6, str. XX - XXII
! [4.15.] Rudolf Růžička: "Historie elektroakustického studia v brněnském rozhlase" - časopis: Ticho; 1996, čís. 3, str. 20 - 21
[4.16.] Rudolf Růžička: "Koncert prémie" - časopis: Opus musicum; 1996, čís. 4, str. XX - XXI
[4.17.] Rudolf Růžička: "Elektroakustická hudba ..." - úvodní text v bukletu ke kompaktnímu disku: Česká elektroakustická hudba - Czech Electroacoustic Music; vyd. SEAH, čís. KO 0004, Praha 1996
[4.18.] Rudolf Růžička, Milan Kostínek: "Akusmatická hudba ?" - časopis: Technický magazín T96; 1996, čís. 12 (462), str. 40 - 41
[4.19.] Rudolf Růžička: "Soutěž MUSICA NOVA '96" - časopis: Opus musicum; 1997, čís. 1, str. II - III
[4.20.] Wanda Dobrovská: "MUSICA NOVA '96" - časopis: Czech Music; 1997, čís. 1, str. 4, foto, anglicky
[4.21.] Rudolf Růžička: "Koncert Prémie" - časopis: Opus musicum; 1997, čís. 4, str. XII - XIII
[4.22.] Rudolf Růžička: "Vzpomínka na Karla Odstrčila" - časopis: Opus musicum; 1997, čís. 4, str. 164 - 165, foto
[4.23.] Rudolf Růžička: "MUSICA NOVA '97" - časopis: Opus musicum; 1998, čís. 1, str. XI
[4.24.] Rudolf Růžička: "Miroslav Kaduch: Vývojové aspekty české a slovenské elektroakustické hudby" - časopis: Opus musicum; 1998, čís. 2, str. II - III
[4.25.] Rudolf Růžička: "Mezinárodní skladatelská soutěž MUSICA NOVA '98" - časopis: Hudební rozhledy; 1999, čís. 1, str. ?
 
5. Odborné texty:
! [5.01.] Rudolf Růžička: "Kompoziční a technicko-výrobní problémy Elektronie" - diplomní práce; Janáčkova akademie múzických umění, Brno 1967
[5.02.] Rudolf Růžička: "Elektronia C" - 1 strana partitury - sborník: Deset let práce Laboratoře počítacích strojů VUT; Brno 1972, str. 123, obr. 42
[5.03.] Rudolf Růžička: "Sinfonia concertata" - 1 strana partitury - sborník: Deset let práce Laboratoře počítacích strojů VUT; Brno 1972, str. 121, obr. 41
[5.04.] Leoš Dundel: "Počítač IBM a hudební tvorba v sedmdesátých letech v Brně" - Brno 1990; strojopis: 23 stran - část vydána v: Miroslav Kaduch: "Vývojové aspekty české a slovenské elektroakustické hudby" - Ostrava 1997; str. 26 -30
[5.05.] "Рудольф Х. Зарипов: Машинный поиск вариантов при моделировании творческого процесса" (Rudolf Ch. Zaripov: "Mašinnyj poisk variantov pri modělirovanii tvorčeskogo processa") - Наука; Москва (Nauka; Moskva) 1983, citace: str. 13, 45, 228 - 229, rusky
!!! [5.06.] Rudolf Růžička: "Počítačový program pro kompozici a automatickou notaci instrumentálních a vokálních skladeb z oblasti soudobé vážné hudby" - "Computer Program for Composition and Automatic Notation of Instrumental and Vocal Pieces of Contemporary Music" - manuál k programu "CCOMP"; Brno 1988, 31 stran, česky a anglicky - část vydána v: Daniel Forró: "Počítače a hudba" - vyd. GRADA; Praha 1994 a Miroslav Kaduch: "Vývojové aspekty české a slovenské elektroakustické hudby" - Ostrava 1997
! [5.07.] Miroslav Kaduch: "Soudobá hudební tvorba s využitím počítačů" - Městské kulturní středisko; Ostrava 1989, citace: str. 60 - 65
[5.08.] Miroslav Kaduch: "Survey of the history and the technological aspects of the computer creation in music art" - Ostrava 1989 - strojopis: 11 stran, nevydáno, anglicky
[5.09.] Miroslav Kaduch: "Ortografie hudby XX. století" - Městské kulturní středisko; Ostrava 1990, citace: str. 92 - 93, partitury str. XLII, XLVIII - XLIX
! [5.10.] Rudolf Růžička: "Automatický notový zápis" - Brno 1990; strojopis - cca 30 stran, nevydáno
[5.11.] Imrich Bertók, Ivo Janoušek: "Počítače a umenie" - Slovenské pedagogické nakladateľstvo; Bratislava 1989, citace: str. 102 - 104, slovensky
[5.12.] "Теодора Тенчева: Пеещият компютър на ВМЕИ ЛЕНИН" (Teodora Tenčeva: "Peješčijat kompjutar na VMEI LENIN") - časopis: Младеж (Mladež); čís. 7, 1989, str. 60 - 61; vyd. ЦК на ДКМС Софиа (CK na DKMS Sofia) - foto, bulharsky
!!! [5.13.] Josef Gerbrich, Petr Randula, Rudolf Růžička: "Počítačové programy pro vytváření hudebních skladeb" - časopis: Opus musicum; 1990, čís. 7, str. I - XVIII
!! [5.14.] Josef Gerbrich, Rudolf Růžička: "Počítačový program pro vznik elektroakustických skladeb" - časopis: Matematické obzory; vyd. ALFA Bratislava 1990, čís. 34, str. 75 - 82
!! [5.15.] Josef Gerbrich, Petr Randula, Rudolf Růžička: "Computer program for composition and automatic notation of contemporary instrumental and vocal music" - časopis: Computers and Artificial Intelligence; vyd. Slovenská akadémia vied - Veda, Bratislava 1991, čís. 5, str. 487 - 503, anglicky
[5.16.] Josef Gerbrich, Petr Randula, Rudolf Růžička: "Kaasaegse Muusika Loomise Ja Automaatse Noodistamise Arvutiprogramm" - časopis: Teater.Muusika.Kino; vyd. Toimetus Tallinn 1991, čís. 2, str. 60 - 66, foto, estonsky
[5.17.] Miloš Navrátil: "Nástin vývoje evropské hudby" - vyd. Montanex; Ostrava 1993 - citace: str. 174, ukázka z počítačové hudby na str. 138 - přetisknuto z článku: Josef Gerbrich, Petr Randula, Rudolf Růžička: "Počítačové programy pro vytváření hudebních skladeb" - časopis: Opus musicum; 1990, čís. 7, str. XV - XVI
[5.18.] Alois Piňos: "Mikrointervaly v soudobé české hudbě" - časopis: Opus musicum; 1993, čís. 9-10, str. 227 - 284, citace: str. 279, 282
! [5.19.] Daniel Forró: "Počítače a hudba" - vyd. GRADA; Praha 1994, citace: str. 40, 43!, 215 - 222!!, 284, 287
!! [5.20.] Miroslav Kaduch: "Crucifixion I." - časopis: Opus musicum; 1996, čís. 2, str. 57 - 60
[5.21.] Rostislav Jambor: "Rudolf Růžička" - diplomová práce HAMU; Praha, str. 34 - 36
!!! [5.22.] Rudolf Růžička: "CCOMP - Computer COMPosition Program pro kompozici instrumentálních, vokálních a elektroakustických skladeb z oblasti soudobé vážné hudby, jejich automatickou notaci a zvukovou realizaci" - popis programu s přílohami v editoru MS Word; Brno 1996, 20 stran, nevydáno
!!! [5.23.] Rudolf Růžička: "CCOMP - Computer COMPosition Program for Composition of Instrumental, Vocal and Electroacoustic Pieces of Contemporary Music and their Automatic Notation and Sound Realization" - popis programu s přílohami v editoru MS Word; Brno 1996, 20 stran, nevydáno, anglicky
[5.24.] Rudolf Růžička, Josef Gerbrich: "Hudba vytvořená pomocí počítače (computer music) - algoritmizace, programování, zápis, reprodukce" - sborník: Matematika a hudba; vyd. Veda Bratislava 1997, str. 74 - 78, dále: 210 - 214, 187
! [5.25.] Miroslav Kaduch: "Problémy - otázky - reflexe" - časopis: Opus musicum; 1997, čís. 3, str. XIII - XVI, citace: str. XIII - XIV - rozbor Aves
!! [5.26.] Miroslav Kaduch: "Celula v hudební inspiraci" - časopis: Ticho; 1997, čís. 6-7, str. 49
!! [5.27.] Miroslav Kaduch: "Vývojové aspekty české a slovenské elektroakustické hudby" - Ostrava 1997, citace: str. 22, 24-26!, 35-39!, 49-50, 54, 78-79, 96-97, 104-107, 110-113, 58-76!!, 81-95!
[5.28.] Miroslav Kaduch: "Sborník: Matematika a hudba" - časopis: Opus musicum; 1998, čís. 1, str. XII - XIV
 
6. Umělecké úspěchy a ocenění:
[6.01.] Miloš Štědroň: "V Brně čs. elektronická skladba" - deník: Mladá fronta; 21.5.1966, čís. 138, str. 5
[6.02.] "Kritika" (j.t.) - časopis: Opus musicum; 1969, čís. 2, str. 55 - 56
[6.03.] Alois Piňos: "K dnešním možnostem týmových kompozic" - časopis: Opus musicum; 1969, čís. 3, str. 80 - 82, foto, 1 str. partitury
[6.04.] "Nová hudba v Plzni" - časopis: Československý rozhlas; 23.2. - 1.3.1970, čís. 9, str. 20
[6.05.] "Úspěch naší hudby v Paříži" (ge) - deník: Lidová demokracie; 8.11.1984, čís. 265, str. 5
[6.06.] "První cena brněnskému skladateli" (jst) - deník: Lidová demokracie; 23.11.1984, čís. 278, str. 4
[6.07.] "Koncert počítačové hudby" (cm) - deník: Lidová demokracie; 5.4.1985, čís. 81, str. 6
[6.08.] "Pocta naší hudbě" (ste) - deník: Lidová demokracie; 6.2.1987, čís. 30, str. 4
[6.09.] "1987 International NEWCOMP Computer Music Competition" - časopis: Computer Music Journal; roč. 11, 1987, str. 6, anglicky
[6.10.] "NEWCOMP - A Decade of Computer Arts" - vyd. New England Computer Arts Assn.,Inc.; Boston 1991, anglicky
[6.11.] "Winners of the NEWCOMP 1991 Competition" - časopis: Computer Music Journal; roč. 16, 1992, čís 1, str. 13, anglicky
[6.12.] "Computer Music Vol. 1, 2" - časopis: Informace o Chartě 77; roč. 10 (1987), čís. 9, str. 20 - samizdat
[6.13.] "Konfrontace II." - edice kazetových magnetofonových pásků, řada V. (Computer Music v Československu); Brno 1988 - samizdat
[6.14.] Jiří Stehlík: "Hudba vytvořená pomocí samočinného počítače a skladatel Rudolf Růžička" - Brno 1980; strojopis: 12 stran, nevydáno; magnetofonový pás s textem a s úryvky skladeb; Brno, duben 1983 - samizdat
[6.15.] Jiří Stehlík: "Portrét skladatele (Jsem zaujat pro svůj způsob...)" - časopis: Opus musicum; 1991, strojopis: 3 strany, nevydáno - část otisknuta v: Jiří Stehlík: "Jsem zaujat pro svůj způsob... Computer music, elektroakustická hudba a skladatel Rudolf Růžička" - sborník: Hudební sešit č. 3 - úvahy, eseje, rozhovory; Adamov 1991, str. 26 - 36
[6.16.] Miroslav Kaduch: "Koncert počítačových hudebních kompozic" - časopis: Opus musicum; 1989, čís. 6, str. VII - VIII
[6.17.] Wanda Dobrovská: "Exposice experimentální hudby III" - časopis: Hudební rozhledy; 1991, čís. 1, str. 17 - 18
[6.18.] Miroslav Kaduch: "Elektroakustické experimenty" - časopis: Opus musicum; 1991, čís. 2, str. 10 - 11
! [6.19.] Jiří Stehlík: "Jsem zaujat pro svůj způsob... Computer music, elektroakustická hudba a skladatel Rudolf Růžička" - sborník: Hudební sešit č. 3 - úvahy, eseje, rozhovory; Adamov 1991, str. 26 - 36
[6.20.] "Hudební průkopník" (ste) - deník: Svobodné slovo; 24.5.1991, čís. 120, str. 5
[6.21.] "R.Růžička padesátiletý" (fb) - časopis: Vyškovské noviny; 4.10.1991, čís.39, str. 4
[6.22.] "Rudolf Růžička, skladatel a pedagog" (zaz) - deník: Práce; 28.8.1992, čís. 202, str. 1
[6.23.] Jozef Malovec: "Koncert elektroakustickej hudby" - časopis: Hodobný život '92; čís. 23 - 24, str. 12, slovensky
[6.24.] "Ceny českého hudebního fondu" - časopis: Hudební rozhledy; 1993, čís 6, str. 251
[6.25.] Mgr.František Čulík: "Co nám dává Rudolf Růžička" - časopis: Bučovický zpravodaj; vyd. Městská rada v Bučovicích 1993, čís. 7, str. 19 - 20
[6.26.] "Růžičkovo Crucifixion" (jj) - časopis: Týdeník rozhlas; 6.4.1994, nestránkováno
! [6.27.] Miroslav Kaduch: "Rudolf Růžička: Electroacoustic & Computer Compositions" - časopis: Music News from Prague; 1994, čís. 5 - 6, str. 10, anglicky
[6.28.] "Starořecká mytologie na Forfestu" (vn) - deník: Rovnost; ?.6.1995, čís. ?, str. 5
[6.29.] Miloš Pokora: "Ve Viole se experimentovalo" - časopis: Hudební rozhledy; 1995, čís. 11, str. 10 - 11
[6.30.] Miroslav Kaduch: "Věda a umění" - časopis: Opus musicum; 1996, čís. 4, str. IV - VI
[6.31.] Miroslav Kaduch: "Česká elektroakustická hudba" - časopis: Opus musicum; 1997, čís. 1, str. V - VII
[6.32.] "Třídení plus '97" - časopis: Hudební rozhledy; 1998, čís. 2, str. 10 - 11
[6.33.] "Hudba v Čechách" - časopis: Hudební rozhledy; 1998, čís. 2, str. 27
[6.34.] Jan Gossmann: "FORFEST Kroměříž 98" - časopis: Opus musicum; 1998, čís. 4 - 5, str. XII - XV
[6.35.] Václav Veselý: "Skladatel Rudolf Růžička zavítal do Krkonoš" - deník: Bohemia; 28.7.1998, čís. ?, str. ?
[6.36.] Miloš Pokora: "Elektroakustická meditace" - časopis: Hudební rozhledy; 1998, čís. 8, str. 12
[6.37.] Jan Šmolík: "Začaly Dny soudobé hudby" - časopis: Hudební rozhledy; 1998, čís. 12, str. 4 - 5
 
7. Biografie:
[7.01.] "Riemann Musik Lexikon" - slovník: vyd. B.Schott's Soehne; Meinz 1975, heslo na str. 528, německy
[7.02.] "Malá encyklopedie hudby" - slovník: vyd. Supraphon; Praha 1983, heslo na str. 554, další: str. 670
[7.03.] "Nad hudební encyklopedií" (ds) - deník: Lidová demokracie; Brno 29.2.1984, čís. 51, str. 5
[7.04.] "Čeští skladatelé současnosti" - slovník: vyd. Panton; Praha 1985, heslo na str. 233 - 234, další: str. 215
[7.05.] "The International Register of Profiles" - slovník: vyd. American Biographical Institute; Raleigh U.S.A. 1989, heslo na str. 592, anglicky
[7.06.] "The International Directory of Distinguished Leadership" - slovník: 2. edice, vyd. American Biographical Institute; Raleigh U.S.A., anglicky
[7.07.] "International Leaders of Achievement" - slovník: 2. edice; vyd. International Biographical Centre, Cambridge, anglicky
! [7.08.] "International Who's Who in Music (and Musicians' Directory)" - slovník: 12. edice; vyd. International Biographical Centre, Cambridge 1990-91, heslo na str. 746, anglicky
! [7.09.] Miroslav Kaduch: "Rudolf Růžička - skladatel progresivní konfese" - časopis: Hudební rozhledy; 1991, čís. 4, str. 146 - 147
!! [7.10.] "Rudolf Růžička" - umělecký propagační leták: vyd. Český hudební fond; Praha 1993, česky a anglicky
! [7.11.] Miroslav Kaduch: "Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964 - 1994" - osobní slovník: Ostrava 1994; heslo na str. 140 - 142, předmluva str. 3 - 6, partitura Saxophantasy str. X - XII
[7.12.] Rudolf Růžička: "Miroslav Kaduch: Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964 - 1994" - časopis: Czech Music '95; 1995, čís. 3, str. 8, anglicky
[7.13.] Oldřich Pukl: "Miroslav Kaduch: Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964 - 1994" - časopis: Hudební věda; 1995, čís. 3, str. 327
!! [7.14.] Miroslav Kaduch: "Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964 - 1994" - osobní slovník: 2. vydání; Ostrava 1996, heslo na str. 171 - 174, předmluva k 1. a 2. vydání str. 5 - 9, Saxophantasy str. XV - XVII
[7.15.] Rudolf Růžička: "Miroslav Kaduch: Česká a slovenská elektroakustická hudba 1964 - 1994" - časopis: Opus musicum; 1996, čís. 3, str. IV - VI
[7.16.] "Rudolf Růžička" - katalog: Památník Terezín; 1995, 2 str., česky, anglicky a německy
[7.17.] "Rudolf Růžička" - katalog: Absolute Musik; Allensteig 4.7. - 8.7.1996, 2 str., anglicky
[7.18.] Rudolf Růžička: "Miloslav Ištvan - vzpomínky nejen na jeho pedagogickou činnost" - Brno 1995 - strojopis: 4 strany - část vydána v: Jindřiška Bártová: "Miloslav Ištvan" - vyd. JAMU; Brno 1997, str. 90 - 91
[7.19.] Jiří Fukač, Jiří Vysloužil: "Slovník české hudební kultury" - vyd. Editio Supraphon; Praha 1997, citace v heslech na str. 78, 181, 450, 629, 699!, 957
[7.20.] Rudolf Růžička: "Podivný aktiv brněnských hudebních umělců" - text pro uveřejnění v deníku Svobodné slovo; Brno 1990 - strojopis: 2 strany, nevydáno
[7.21.] Rudolf Růžička: "Rehabilitační komise při Tvůrčím centru Asociace hudebních umělců a vědců v Brně" - rehabilitační zpráva; Brno 1992 - strojopis: 11 stran, nevydáno
[7.22.] Rudolf Růžička: "Filosofické životní postoje" - Brno 1990-... - strojopis, nevydáno
[7.23.] Rudolf Růžička: "Životopis" - Brno 1990-... - strojopis, nevydáno
 
8. Internet:
!!! [8.01.] http://www.cibulka.cz/ilegkult/ruzicka/ruzickac.htm ; http://www.cibulka.cz/samiz/CIB-RUZ.htm - životopis, soupis a popis skladeb, diskografie, samizdat aj.
!!! [8.02.] http://www.savba.sk/logos/mca/ppgs/ruzicka.html , http://www.vol.cz/sdmusic/czmic/index.html - Rudolf Ruzicka´s Home Page - životopis, soupis a popis skladeb, diskografie aj., anglicky
[8.03.] http://www.kgw.tu-berlin.de/EMDoku/EMDokumentation-D.html ; http://www.kgw.tuberlin.de/EMDoku/EMDokumentation-E.html - soupis elektroakustických skladeb - německy a anglicky
[8.04.] http://nic.savba.sk/logos/mca/cecm/ifem92/ruzicka.html - popis skladby ‘Crucifixion I.’ - foto, anglicky
[8.05.] http://nic.savba.sk/logos/mca/cecm/bee96cam/fem96/conc.html - stručný životopis, popis skladby ‘Posonensia’, anglicky
! [8.06.] http://www.sdmusic.cz/czmic/seah/index.html ; http://www.savba.sk/logos/mca/seah.html - informace o Společnosti pro elektroakustickou hudbu, reprodukce části skladby ‘Saxophantasy’ - anglicky
[8.07.] http://www.sdmusic.cz/czmic/compet.html ; http://www.savba.sk/logos/mca/seah_pages/compet.html - informace o skladatelské soutěži elektroakustické hudby ’MUSICA NOVA’ - česky a anglicky
[8.08.] http://nic.savba.sk/logos/mca/cecm/ifem92/ruzicka.html - přednáška "Creative, pedagogical and social perspectives of electroacoustic and computer music art" - foto, anglicky
 
zpět