--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Blažek Pavel č.: 617
Název: Bolševizace - Kariérismus de jure
Zdroj: NN Ročník........: 0001/008 Str.: 005
Vyšlo: 01.01.1991 Datum události: 01.01.1991 Rok: 1991
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

K poměrům ve východočeském soudnictví po vystoupení JUDr. Otakara Kracíka došlo do redakce mnoho ohlasů. Doplnily vynechaná

jména a přinesly mnoho dalších zajímavých informací. Vše dokazuje,

že poměry v soudnictví nejsou občanům lhostejné, a že demokratický

vývoj tohoto resortu je úzce spjat s personálními otázkami. Východočeši

si toho byli vědomi již na počátku loňského roku při jmenování nových

osob do soudních funkcí. Stanoviska veřejnosti však byla tehdy ke

škodě všech odmítnuta, proces probíhal kabinetně pod taktovkou dr.Dagmar

Burešové a dr. Leona Richtera s vyloučením názorů a podnětů. Tajenku

východočeského soudnictví zveřejňujeme proto i z těchto důvodů.

Předsedou východočeského krajského soudu vHradci Králové

byl vloni jmenován JUDr. Nypl na základě mimořádných iniciativ ing.

Vágnera. Úvahy o roli reaktivovaného příslušníka StB pana Ciklaminiho

v tomto jmenování považujeme zatím za spekulativní, stejně jako dohady

o zvláštních osobních vztazích JUDr. Nypla k osobě ministra spravedlnosti

JUDr. Richtera. Náměstkem pro věci občanskoprávní a současně prezidentem

profesionálního fotbalového klubu ačlenem dozorčí rady jistého podniku

(Elitex) vTýništi nad Orlicí je JUDr. Franc. Svými funkcemi ve

světě velkých peněz všem názorně demonstruje profil nezávislého soudce

po tzv. sametové revoluci. Předsedou okresního soudu v Pardubicích aúdajným konsolidátorem

pionýrské organizace po roce 1970 je JUDr. Horák. V minulosti se

již dvakrát pokusil o sebevraždu přímo v budově soudu. (Nedivíme se,

že než by jako soudce bránil po sovětské okupaci komunistické kolaboranty,

raději se pokusil o sebevraždu. Divíme se spíš tomu, že to neudělali

ostatní a klidně soudili dál. - pozn. redakce). Zástupcem náčelníka odboru vyšetřování bývalé krajské správy

StB, který měl v práci Pavla Wonku před jeho smrtí, byl JUDr. Moravec.

Jeho manželka je v současnosti sekretářkou předsedy východočeského

krajského soudu JUDr. Nypla. Pan prom. právník Kužel byl vedoucím kádrového oddělení

krajského soudu. Proslul jako vyzývatel k odesílání petic proti nedůraznému

zásahu StB a dalších ozbrojených složek vůči antisocialistickým demonstracím.

Rozhodnutím vedení krajského soudu v čele sJUDr. Nyplem byl uklizen

jako soudce do Rychnova nad Kněžnou. Důchodce JUDr. Hora byl vedením krajského soudu v čele

s JUDr. Nyplem jmenován do funkce soudce odvolávacího soudu bez jakékoliv

soudní praxe. Z dřívější činnosti je známý jako právní zajišťovatel

výhodných koupí hájenek a podobných rekreačních objektů pro komunistické

funkcionáře a jim blízké osoby. Penzista JUDr. ing. Brychta se proslavil zdůvodněním,

že JUDr. Ján Čarnogurský nemůže jako antisocialistický živel zastupovat

klienta ani v občanskoprávním řízení. Rozhodnutím vedení krajského

soudu byl reaktivován k odvolávacímu soudu. Na místo notářky v Chrudimi i s přidělením bytu byla JUDr.

Šťasná uklizena z oddělení pro armádu, bezpečnost, prokuraturu a

justici východočeského KV KSČ. Absolventka komsomolské stáže v Moskvě JUDr. Jílková před

nedávnem doporučila rehabilitované soudce vyhodit jako politicky nespolehlivé.

Bývalou náměstkyní předsedy hradeckého okresního soudu v

normalizačním období byla JUDr. Střelečková. Spolu se svým manželem,

reaktivovaným soudcem krajského soudu v Hradci Králové, je pod osobní

ochranou JUDr. Nypla a dalších osob. Otázka jejího potvrzení ve funkci

soudkyně dodnes vyvolává bouři občanských protestů. Na písemná podání,

která k její osobě občané učinili politickým institucím i orgánům

činným v trestním a právním řízení nebylo podle sdělených informací

dosud odpovězeno. Pro názornost publikujeme některá stanoviska, která

problém nezasvěcené veřejnosti přibližují. Inkognito citovaných autorů

zachováváme i proto, že poměry vnašem soudnictví známe. Vždyť ani

pan ministr spravedlnosti JUDr. Richter se do doby naší uzávěrky

veřejně nepostavil zvěstem, které ho na základě lustrací ČNR označily

za konfidenta bývalé StB...

Causa JUDr. Střelečková z pohledu východočeských občanů:

V zájmu objektivity uvádíme, že v loňském únoru ve prospěch

JUDr. Střelečkové vystupovali zejména podnikoví právníci a funkcionáři

MěNV a státní správy, kteří ji hodnotili jako osobnost mimořádně vysokých

odborných a morálních kvalit. Diametrálně odlišný pohled mají prostí

občané:

"V roce 1985 jsem byl obviněn a následný rok odsouzen za

údajnou špionáž a do ledna 1990 jsem byl ve výkonu trestu... V době mého věznění rozhodovala JUDr. Zdeňka Střelečková

v občansko-právním sporu o BSM... Celkové její jednání považuji z

hlediska jak morálních, tak právních principů za podjaté. Důkazy...

předložím dle potřeby osobně." "V roce... jsem zastupoval svou manželku... u Okresního

soudu v Hradci Králové... Předsedou senátu byla JUDr. Střelečková...

nedlouho po obdržení usnesení soudu se příslušník VB dotazoval sousedů

na mou osobu a náš rodinný život... Potom nás navštívil vbytě...

podřekl se, že dostal za úkol, na základě požadavku JUDr. Střelečkové,

zjistit co "mám vůči jmenované osobě"... po určitou dobu od návštěvy

příslušníka VB značně stoupl zájem o mou rodinu se všemi pochopitelnými

negativními důsledky". "...k osobě JUDr. Střelečkové. Nemohu posuzovat její kvality

profesionální, nikdy jsem s ní neměla co do činění jako se soudkyní.

Setkala jsem se s ní ale jako s člověkem v době, kdy byl můj otec

smrtelně nemocen a na půl těla ochrnutý... Dodnes nemohu paní doktorce

odpustit, že odmítla prosbu mé matky, aby mohla použít jejich telefonu,

když otec upadl na zem a maminka potřebovala přivolat pomoc... Byla

odmítnuta s tím, že telefon mají (Střelečkovi) pro soukromou potřebu".

"V hradecké veřejnosti je stále v povědomí případ, jak paní

JUDr. Střelečková získala dům čp. 943 Na Střezině v Hradci Králové.

Původně tento dům byl ve vlastnictví starších občanů (manželů), kteří

užívali byt v I. poschodí. V domě dále byly další dvě bytové jednotky...

obývané občany k trvalému bydlení. Krátce po nastěhování do Hradce

Králové (tuším vroce 1970) stali se manželé JUDr. Střelečková aJUDr.

Střeleček spoluvlastníky poloviny tohoto domu čp. 943. Paní JUDr.

Střelečková využila známostí a svého vlivu na OV KSČ, zejména vedoucího

tajemníka Říhy a pracovníka OV KSČ Poledne, kteří působili na MěNV

v Hradci Králové ohledně zrušení bytové jednotky a obytných místností.

Využila i známostí s bývalým soudním znalcem prof. Doubkem ze stavební

průmyslovky, který provedl stavební posudek a určil dům čp. 943 za

rodinný. Bez zajímavosti není, že prof. Doubek byl pro znaleckou činnost

a zřejmé nesprávnosti dokonce soudně trestán. Toto však zřejmě JUDr.

Střelečkové nevadilo. Poté, když předmětný dům získal charakter rodinného

domu, podala JUDr. Střelečková a její manžel návrh na zrušení spoluvlastnictví,

čemuž soud vyhověl. Tím se podařilo zbavit vlastnictví staré apůvodní

manžele a majitele domu. Paní JUDr. Střelečková se neštítila jít dále

a využila svého postavení soudkyně a působila na bývalého vedoucího

bytového odboru MěNV v Hradci Králové Drahého, aby původním spoluvlastníkům

byl zajištěn náhradní byt. Tím se jí podařilo původní vlastníky vystěhovat..."

Komentář ponecháváme čtenářům.

Kombinovaný úder chobotnice

Vedení krajského soudu v Hradci Králové občanskou statečnost

soudce JUDr. Kracíka označilo za "snahu zdiskreditovat úsilí o vybudování

skutečně nezávislé justice". Ve svém stanovisku píše ovšem možném,

ale věcné odpovědi na zcela konkrétní a mimořádně závažnou kritiku

zejména východočeské justice se neodvážilo. V kabinetních tricích

je JUDr. Kracík denunciován bez možnosti obrany. V pojetí chobotnice

dostala "černá ovce Kracík" a všichni, kteří by ho chtěli podpořit

či nechat se strhnout jeho příkladem, další závažné varování.

V pátek 1. listopadu 1991 kolem 18. hodiny byla v bytě

svých rodičů přepadena 14 letá dcera JUDr. Otakara Kracíka dvěma Romy

ve věku mezi 30-40 lety. Ohrožovali ji řeznými a bodnými zbraněmi

s tím, že podřežou celou rodinu ise psem. Policie případ vyšetřuje.

Soudce JUDr. Kracík nám sdělil, že dosud nikdy nebyl předmětem žádného,

ani ústního, útoku ani on, ani příslušníci jeho rodiny. Až teprve

nyní po svém veřejném kritickém vystoupení. zpracoval PAVEL BLAŽEK

Poznámka redakce. Zaslané informace a dokumenty o poměrech

ve východočeském lékařství a na lékařské fakultě UK v Hradci Králové,

která je podle názoru čtenářů ovládána nomenklaturou bývalého KV KSČ,

budou zpracovány pro jedno znejbližších čísel. Stať zahrne i úlohu

bývalého řídícího důstojníka FIS a signatáře Charty 77 Luboše Bažanta,

jenž je v registrech StB veden jako agent pod krycím jménem Pták.

Veřejnost možná překvapí i role prof. Ledviny ve službách placeného

zaměstnance Ministerstva zdravotnictví SSSR. Děkujeme touto cestou všem východočechům za spolupráci a

blahopřejeme jim k prokázané občanské statečnosti. Budeme s vámi do posledního dechu! Redakce