--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Mareček Miroslav č.: 841
Název: Prohlášení
Zdroj: NN Ročník........: 0002/004 Str.: 023
Vyšlo: 01.01.1992 Datum události: 02.02.1992 Rok: 1992
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

1. února Lidové noviny uveřejnily vyjádření poslance ČNR Petra Kozánka z Kyjova k mé perzekuci ze srpna 1989, které poskytl tisku prostřednictvím ČTK. Vzhledem k evidentním záměrům pana poslance Kozánka jsem nucen na jeho nenávistné vyjádření reagovat a prostřednictvím rovněž ČTK žádat Lidové noviny o uveřejnění následujících řádků:

Nejsem si jist, zda P. Kozánek považuje za "věci vystavené na odiv, hledané StB," rozmnožovací zařízení, cyklostylovou barvu, výtisky petice Několik vět ap., uzamčené v podkrovní místnosti. Já osobně takto uložené věci za "věci vystavené na odiv" nepovažuji... Nevím, jak P. Kozánek, já osobně však petici Několik vět každodenně rozšiřoval a byl jsem proto nucen tenčící se zásobu tiskovin podle potřeby doplňovat. Nemohl jsem si zkrátka dovolit, vše zahrabat do kotelny pod uhlí... Věcí, které mi v mansardě policie "vybrala", bylo ostatně mnohem víc. Většina takových, které s tiskovinou Několik vět v nejmenším nesouvisely. Pokud jde o nápis, o kterém se zmiňuje Petr Kozánek a který se na dveřích mé mansardy ocitl těsně před domovní prohlídkou, od této "ozdoby" jsem se od prvopočátku distancoval a snažil se sám dopátrat původce. O čemž P. Kozánek dobře ví.

Pokud jde o vyjádření P. Kozánka ohledně mé matky a našich vzájemných vztahů, nezbývá než konstatovat, že P. Kozánkovi není svaté naprosto nic. Třebaže se jako světec světců už léta předvádí.

V souvislosti s peticí Několik vět bylo na Kyjovsku v létě 1989 provedeno nemálo domovních prohlídek a mnozí lidé byli trestně postiženi. P. Kozánka nepotkalo ani jedno, ani druhé. Jsem tomu rád. Nicméně soudím, že už jen vzhledem k uvedeným skutečnostem by bylo na místě, kdyby P. Kozánek na lidi, které si policie a prokuratury za rozšiřování Několika vět "podaly", alespoň zákeřně neplival.

Miloslav Mareček, Za humny 3218, 697 01 Kyjov Poslanec ČNR Petr Kozánek (OH), který pochází z Kyjova a zná M. Marečka, včera řekl ČSTK: "V roce 1989 jsme se sešli v kotelně, kde jsem tehdy pracoval. Tam jsem mu dal petici Několik vět a rozmnožovací zařízení, pomocí nějž pak M. Mareček tuto výzvu rozšiřoval. Po čase bylo zjevné, že o naší aktivitě ví StB, na což jsem M. Marečka upozornil a řekl mu, aby se připravil na domovní prohlídku. Nejenže věci, které StB hledala, neuklidil, ale naopak je vystavil na odiv, a navíc připevnil zvenčí na dveře nápis tohoto znění: "Smrt bolševickým sviním, komunistickým zrádcům a přisluhovačům," řekl P. Kozánek. M. Mareček prý dokonce podezřívá i svou matku z toho, že ho udávala StB. "Ze zmíněného důvodu ji nepřijal, když ho po první hladovce přišla navštívit do nemocnice," dodal poslanec.

Na vědomí: ČTK, Lidové noviny, ČNR