--------------------------------------------------------------------------------
Autor: č.: 1073
Název: Seznam
Zdroj: NN Ročník........: 0002/012 Str.: 000
Vyšlo: 01.01.1992 Datum události: . . Rok: 1992
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Narozen 8. srpna 1946, je ženatý, má šest dětí, vysokoškolské vzdělání a povoláním je poslanec. Je předsedou strany, členem ústavně právního výboru Federálního shromáždění. Za prvořadý úkol pokládá přijetí nové ústavy a právní zajištění přechodu k prosperitě. Chce pokračovat v práci na zákonech upravujících vyrovnání s minulostí. Je kandidátem do Sněmovny lidu Federálního shromáždění v Praze.

Ing. Miroslav Tyl

Narozen 18. února 1943, je ženatý, má tři děti, vysokoškolské vzdělání a povoláním je poslanec. Od založení strany je jejím místopředsedou, od června 1990 členem hospodářského výboru Federálního shromáždění. Významně přispěl k současnému znění zákona o půdě a transformaci družstev, které jsou základem budoucího vývoje československého zemědělství. Je kandidátem do Sněmovny lidu Federálního shromáždění ve Středočeském kraji.

Ing. Jan Litomiský

Narozen 19. srpna 1943, je ženatý, má dvě děti, vysokoškolské vzdělání a povoláním je poslanec. V roce 1990 se stal předsedou Městského národního výboru v Pelhřimově, v červnu byl zvolen do České národní rady a je členem výboru pro územní správu a národnosti. Nyní je místopředsedou strany. Chce pokračovat ve své práci na rozvoji samosprávy, soukromého zemědělství a na podpoře zákonů o vrácení majetku. Je kandidátem do České národní rady v Jihočeském kraji.

Ing. Pavel Tollner

Narozen 10. března 1949, je ženatý, má tři děti, vysokoškolské vzdělání a povoláním je poslanec. Do veřejného života vstoupil v roce 1990 jako místopředseda strany, člen výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost a tajemník vyšetřovací komise pro otázky lustrací České národní rady. Vzhledem ke svým zkušenostem se chce věnovat především bezpečnostní politice a usilovat o založení petičního výboru ČNR. Je kandidátem do České národní rady v Jihomoravském kraji.

Jan Zahradníček

Narozen 31. května 1948, je ženatý, má tři děti, středoškolské vzdělání a povoláním je poslanec. Je předsedou poslaneckého klubu strany a církevního a humanitárního výboru v České národní radě. Chce podporovat radikální ekonomickou reformu a bude se zasazovat o omezování státní byrokracie. Jeho cílem je duchovní i hmotná svoboda občanů. Je kandidátem do České národní rady v Jihomoravském kraji.

Michaela Freiová

Narozena 14. září 1942, je vdaná, má tři děti, středoškolské vzdělání a povoláním je vládní zmocněnkyně. Do politického života vstoupila v roce 1990, když ve federální vládě dostala na starost otázky uprchlíků. V této funkci prokázala schopnost řešení nepopulárních problémů a v budoucnu chce systematicky pracovat na tvorbě sociální a rodinné politiky. Je kandidátkou do Sněmovny národů Federálního shromáždění v Praze.

Marek Benda

Narozen 10. listopadu 1968, je svobodný, vzdělání má středoškolské a studuje vysokou školu. Povoláním je poslanec. V lednu 1990 byl kooptován a v červnu pak znovu zvolen do České národní rady, kde je členem ústavně právního výboru. Chce pokračovat ve vytváření nového modelu financování a podpory mládežnických organizací. Za důležité považuje upevnění autority soudů a vypracování nové české ústavy. Je kandidátem do České národní rady ve Středočeském kraji.

PhDr. Václav Peřich

Narozen 3. února 1945, je ženatý, má tři děti, vysokoškolské vzdělání a povoláním je odborný asistent na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Před studiem působil v různých dělnických profesích. Pracuje v řadě dobrovolných vzdělávacích a kulturních sdružení. Podporuje vytvoření státního informačního systému, který by vnesl více věcnosti a informovanosti mezi občany a státní správu. Je kandidátem do Sněmovny národů Federálního shromáždění v Západočeském kraji.

Ing. Miroslav Kostelka

Narozen 21. října 1927, je ženatý, má tři děti, vysokoškolské vzdělání a povoláním je vedoucí montér. V padesátých letech byl jedenáct let vězněn z politických důvodů, po listopadu 1989 se věnoval práci ve straně a v Konfederaci politických vězňů. Chce usilovat především o porozumění mezi všemi národy Československa a o zachování společného státu. Je kandidátem do České národní rady v Jihomoravském kraji.