--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Kudláčková Jarmila č.: 1098
Název: Přelet nad kyjovským hnízdem...
Zdroj: NN Ročník........: 0002/012 Str.: 016
Vyšlo: 01.01.1992 Datum události: . . Rok: 1992
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

"Každý blázen o sobě tvrdí, že je normální". Tímto zaklínadlem psychiatrů nás s úsměvem vítá jedenatřicetiletý inženýr

ekonomie, Roman Sedlář z Kyjova a nikoli rezignovaně, jak by si možná někteří protagonisté přáli, vypráví svůj příběh, ze kterého místy tuhla krev v žilách.

@ROSE-BODY = "Můj případ se zdá být neuvěřitelný, nicméně dokumentuje, kam až může zajít nekontrolovatelná moc státního úředníka a jakých podlostí, zvráceností a podrazů jsou schopni lidé spjati s minulým režimem."

@ROSE-PODN = MLAĎASE ZVLÁDNEME

@ROSE-BODY = "Ke konci loňského roku jsem byl vyzván, abych se zúčastnil konkursu na ředitele Finančního úřadu v Hodoníně. Přistoupil jsem k tomu s vědomím podpory části svých kolegů, s ochotou dát do této funkce všechny své znalosti a převzít tak svůj díl odpovědnosti za budování nového státu. Předpokládal jsem, že okresní úřad bude stát za mnou, neboť jsem se domníval, že stejně jako já mají zájem na zamezení lumpáren, které jsou věhlasné v celém státě.

@ROSE-BODY = 6. února 1992 jsem byl pověřen vedením Finančního úřadu s tím, že až přijde výsledek lustrace, budu do této funkce jmenován. @ROSE-BODY = <%2>Hned v počátku svého působení jsem byl doslova přinucen spolupracovat s mým předchůdcem v této funkci, ing. Maňákem. Tento pán, nomenklaturní kádr, působil jako náměstek a současně předseda odborů v Agrochemickém podniku a vystupoval proti stávce v listopadu 1989 i proti polistopadovým změnám. Soudruh Maňák, ve spolupráci s mojí sekretářkou, kterou do funkce přijímal a dalšími komunistickými kumpány proti mně systematicky vytvářel nepříznivou atmosféru s cílem mě zlikvidovat. K tomu mu mělo pomoci posílení pozic bývalých komunistů na FŘ (například přítelkyně Maňáka, JUDr. Matyášová se stala vedoucí oddělení, když předtím z funkce odstranili ing. Ambrose, jednoho z odborně nejfundovanějších lidí). K mé likvidaci neváhali zneužít i mých rodinných problémů, neboť v té době jsem se rozváděl a moje žena mi bránila ve styku s dětmi, s čímž jsem se velmi těžko smiřoval. (Z mé tašky si Maňák ofotil rozhodnutí soudu, kde jsem byl vykreslen jako člověk, který opustil společnou domácnost a nejevil zájem o děti, přestože jsem soudci (s přezdívkou Pětistovka) dopisem tyto lži vyvracel.<%0> @ROSE-BODY = <%2>Byl jsem v té době velmi zaneprázdněn budováním FÚ a přijímáním nových pracovníků (l7 lidí). Maňák, namísto pomoci, mi bezostyšně lhal, zatajoval přede mnou informace, k mé diskreditaci se mu hodila každá lež a špinavost. Byl jsem pevně rozhodnut, že po mém jmenování<%0> tyto lidi z funkce odvolám."

@ROSE-PODN = PODVODY

A MACHINACE

@ROSE-BODY = V této době je Roman Sedlář varován svým spolužákem, aby na sebe dal pozor, že se na něj chystají z Okresní privatizační komise. Není divu, ve hře jsou milióny.

@ROSE-BODY = "Jako člen privatizační komise jsem viděl do zákulisí některých privatizačních podvodů a machinací.

@ROSE-BODY = Ing. Světík, bývalý přednosta OÚ v rozporu z funkcí státního úředníka vydražil v holandské dražbě za přispění předsedy OPK ing. Kyselého podnik Strojírny Tomáš. Za tuto transakci byl přednosta Světík odvolán předsedou vlády ČR z funkce. Podobný osud měl stihnout i ing. Kyselého a další členku OPK JUDr. Černůškovou, oba členové oblastního výboru ODS v Hodoníně.

@ROSE-BODY = K mému údivu převážná většina členů Okresní privatizační komise (deset z jedenácti přítomných) hlasovala pro podporu ing. Kyselého v této funkci a dokonce sestavila podpůrný dopis ministru Ježkovi. Jediný, kdo ostře vystoupil a hlasoval proti, jsem byl já. @ROSE-BODY = U ing. Kyselého bych se chtěl pozastavit. Před listopadem působil jako poslanec ONV za socialistickou stranu, po listopadu z ní vystoupil a začal pracovat v ODS jako vysoký okresní funkcionář a organizátor, snad jako volební leader.

@ROSE-BODY = Po delimitaci Okresního stavebního podniku na tři se zúčastnil, spolu se dvěma komunistickými kumpány - Brázdou a Směřičkou - převodu jednoho z těchto podniků - Stavebního podniku Hodonín na firmu BaS, spol. s r. o., kde je jedním ze společníků. Brázda a Směřička, ředitel a ekonom si vlastně prodávali podnik sami sobě, za směšně nízkou cenu, kterou jim navíc městský úřad rozložil na splátky. Tento úplatný převod je na naše upozornění předmětem šetření ze strany prokuratury. To však ing. Kyselému nestačilo.

@ROSE-BODY = S touto firmou BaS se zúčastnil v rozporu s postavením člena OPK dražby dalšího Stavebního podniku, a to ve Veselí nad Moravou. @ROSE-BODY = Za tuto "aktivitu" byl nakonec pan Kyselý ministrem Ježkem odvolán."

@ROSE-PODN = KUPŘEDU PRAVÁ,

@ROSE-BODY = zpátky ni krok. Hlavně abychom neztratili tempo při budování vlastních kariér, rozhodli se nejspíš moravští šuhaji i děvčice a pevně se přisáli kobčansko-demokratické maceše, když jejich rodná matka jim byla už k ničemu.

@ROSE-BODY = "Osobně, ač zatím členem ODS, jsem přesvědčen, že v této straně, alespoň v našem okrese, převládá směs socialistických a postkomunistický smyšlenek, o nějakém konzervativním či liberálním křídle nemůže být řeč.

@ROSE-BODY = Předsedkyní místního sdružení ODS je MUDr. Černeková, před listopadem kandidátka KSČ.

@ROSE-BODY = Ing. Kyselý, o němž byla už řeč, je jedním z nejbližších spolupracovníků a přátel poslance FS a současně místopředsedy ODS, JUDr. Jiřího Kováře. Tento bývalý špičkový svazák okresní úrovně (pozn. redakce ideolog - o jehož podílu na čistkách na strážnickém gymnáziuse se zmíníme v některém z dalších čísel NN ) a současně předlistopadový kandidát KSČ, kam se pokoušel dvakrát vstoupit, naposledy 11. listopadu 1989, ve skutečnosti ovládá celý okres a dosazuje do funkcí své přátele - bývalé komunisty a svazáky. Tento dnes "friedmanovec" byl ještě vloni v létě, nepochybně pod vlivem pana Kyselého, zapálen pro myšlenky prognostika a poslance Miloše Zemana - kupříkladu privatizace formou leasingu. Dnes tentýž JUDr. Jiří Kovář kandiduje v Jihomoravském kraji jako jednička Klausovy ODS do FS SL.

@ROSE-BODY = Dalším dokladem ideologické blízkosti je i kandidátka a dnes bohužel už novopečená předsedkyně Okresní privatizační komise, soudružka Ottmarová, která nahradila odvolaného ing. Kyselého. I tato osoba má bohatou svazáckou minulost - delegátka posledního sjezdu SSM, vedoucí klubu SSM KOMÁR ve Veselí nad Moravou. Osobně jsem návrh, aby se stala předsedkyní OPK nepodpořil, neboť její morálně politický profil mi byl odporný. Psal jsem dokonce podnět ministerstvu kontroly s poukazem na možnost informace na rozkradení majetku SSM. Svůj nesouhlas s jejím jmenováním jsem opakoval 10. 4. t. r., kdy jsem faxoval na sekretariát ODA panu Reichmannovi informace o této osobě s tím, že je to vážné politické rozhodnutí."

@ROSE-PODN = HLAVOU ZEĎ

NEPRORAZÍŠ

@ROSE-BODY = "Pod vlivem těchto tlaků a psychického vypětí jsem ve čtvrtek 9. dubna vzrušeným hlasem informoval přednostu Okresního úřadu dr. Kubrického (ODS) za účasti zástupce přednosty PhDr. Krista (KDU-ČSL) o uvedených skutečnostech a pokusu o útok na moji osobu a zvrat na Finančním úřadu. Současně jsem požádal o podporu při odvolání ing. Maňáka, které se mi dostalo. Na druhý den v pátek jsem se ohlásil u svého nadřízeného, ředitele FŘ, ing. Čáslavského, kterého jsem informoval o svém záměru odvolat soudruha Maňáka z funkce. Odpověď jsem dostal vyhýbavou - prý abych si to ještě promyslel a spolu s Maňákem jsme za čtrnáct dní přijeli osobně celou věc projednat. O akci těchto komunistických sil jsem telefonicky informoval ministra kontroly, Igora Němce, který mne požádal, abych celou záležitost popsal a poslal jemu k rukám. Po návratu z Brna jsem objevil další lumpárnu, jejíž vysvětlení by však zabralo víc místa."

@ROSE-PODN = <%-2>NAPADENÍ VEŘEJNÉHO ČINITELE<%0> @ROSE-BODY = Tlak bolševiků se neustále stupňoval, obavy z levicového převratu na Finančním úřadu nabývaly konkrétní podoby, události nabírají spád.

@ROSE-BODY = "Vše vyvrcholilo v sobotu, 11. dubna, kdy jsem z pohybu podezřelých osob kolem sebe získal pocit, že jsem sledován a cítil jsem se ohrožen. Uchýlil jsem se na policii v Hodoníně, kde jsem přítomné policisty naléhavě žádal o pomoc a ochranu. Policisté na moji prosbu však reagovali liknavě a já pochopil, že nejsem na správné adrese. Využil jsem krátkého okamžiku a uzavřel se v jedné místnosti, odkud jsem volal ředitele okresní policie. Policajti však vyrazili dveře a nakonec mně nasadili pouta. Chtěl jsem rychle odejít, zastoupili mně však cestu a já do nich narazil (zaslechl jsem, že to je napadení veřejného činitele). Po příchodu řídícího důstojníka, kterého jsem telefonem přivolal, poslali pro MUDr. Kubrického, přednostu okresního úřadu, aby potvrdil moji totožnost. Dr. Kubrický pak dlouho něco s jedním z policajtů bez mé přítomnosti sepisoval, protokol jsem k nahlédnutí či podpisu nedostal a řekl mi, že mě nechá odvézt sanitkou do bezpečí, tj. do nemocnice, kam prý v dobách disentu ukrývali disidenty. Byl jsem v takové hrůze, že jsem s tím souhlasil."

@ROSE-PODN = BLÁZINEC

@ROSE-BODY = "Přivolaná sanitka mne odvezla na pohotovost, kde službu konající lékařka mě vůbec nevyšetřila. Zřejmě se o mém zdravotním stavu nechala informovat přednostou Kubrickým. Znovu jsem nastoupil do sanitky v domnění, že jedeme do některé z nemocnic. K mému velkému zděšení jsme se objevili v kroměřížské psychiatrické léčebně. @ROSE-BODY = Začínal jsem chápat, že jde o lumpárnu a vyšetřujícímu lékaři jsem odmítl odpovídat na jeho stupidní dotazy. Dozvěděl jsem se, že jsem hospitalizován pro údajné paranoidní sklony (pro diagnózu paranoidní schizofrenie, kterou účelově stanovil dr. Kubrický, ač není psychiatrem) a že jsem nebezpečný sobě a svému okolí." @ROSE-BODY = Zdá se, že psychiatrizování politických rebelů se na Moravském Slovácku už pomalu stává nebezpečnou tradicí, viz televizní diagnóza dr. Rubeše, v případě Miloslava Marečka.

@ROSE-BODY = "Protože jsem odmítl podepsat dobrovolný vstup a hospitalizaci, navštívil mě v úterý soudce, JUDr. Karel Rašín, který mne vyslýchal spoutaného ve svěrací kazajce a když jsem ho prosil, aby požádal lékaře, aby mě odpoutali, pravil, že to není v jeho kompetenci a oni na to prý mají právo. Nakonec tento muž "spravedlnosti" vydal jménem okresního soudu v Kroměříži usnesení, že mé převzetí do psychiatrické léčebny bylo v souladu se zákonnými důvody. Mým opatrovníkem pro řízení o vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení ve zdravotnickém zařízení byla absurdně ustanovena moje bývalá manželka Anna, s níž jsem, zejména kvůli dětem, ve vleklém konfliktu. Jelikož toto usnesení pokládám za nesmyslné a navíc má řadu faktografických závad, podal jsem proti němu, prostřednictvím mimookresního právníka, odvolání a budu uvažovat o podání podnětu k zahájení trestního stíhání pro zneužití pravomoci veřejného činitele podle <185> 158."

@ROSE-BODY = Po zhlédnutí tohoto "úředního dokumentu", jsme pojali podezření, že tento blábol má sloužit k legalizování svinstva, neboť všichni, jejichž politické názory se odlišují od oficiálních, mohou na základě tohoto precedensu, převzatého z dob totality, být kdykoli uzavřeni do psychiatrické léčebny, kde má občan ještě méně práv než ve vězení.

@ROSE-BODY = "Na psychiatrii, nejtěžším oddělení č. 6B, jsem byl dva týdny držen pod silnými sedativy, pod jejichž vlivem jsem jednak vrazil facku jednomu pacientovi, který prohlásil, že jsem musel být komunista, když jsem se dostal do funkce ředitele FÚ, a také jsem se pokusil z tohoto pekla dvakrát utéct. Byl jsem chycen, zbit a svázán do kazajky, ze které jsem se vyprostil. Byl jsem tedy znovu svázán, navíc připoután nějakými řemeny k posteli a okolo hlavy mně uvázali jakési prostěradlo, abych nemohl hýbat hlavou. Takto spoután jsem byl celý den a myslím, že kdybych byl po dva dny, tak tím bláznem se opravdu stanu.

@ROSE-BODY = Až po důrazné intervenci mých rodičů (pohrozili skandálem), kteří téměř detektivním způsobem zjistili, kde jsem, mě na propustku v pátek, 24. dubna pustili domů s tím, že se v pondělí vrátím a podle vyjádření rodičů o mém chování, mě případně propustí do domácího léčení.

@ROSE-BODY = Naordinovali mně spoustu léků, které jsem samozřejmě nejedl, až těsně před odjezdem zpět, z obavy, že mi třeba odeberou krev a zjistí, že jsem prášky nebral. Nakonec jsem byl propuštěn MUDr. Lavickou do domácího léčení s diagnózou 799, tj. neznámá příčina nemoci. Nikoli tedy paranoidní schizofrenie, kterou zcela neodborně stanovil přednosta dr. Kubrický a kvůli které mě nechal hospitalizovat. @ROSE-BODY = Nyní jsem v "péči" obvodního psychiatra, MUDr. Urubka (ODS), který na mě působil solidním dojmem a prohlásil, že se domnívá, že šlo o psychotický stav pod vlivem vnějších okolností. @ROSE-BODY = Nyní jsem nuceně, za státní peníze doma, přičemž bych se chtěl a potřeboval vrátit do úřadu. Nemohu se zbavit pocitu, že mé uschopnění prodlužují, aby mi tu diagnózu - paranoidní schizofrenii - mohli nakonec přišít a moji funkci obsadit některým ze svých kumpánů." @ROSE-PODN = ZNEUŽÍVÁNÍ PSYCHIATRIE POKRAČUJE @ROSE-BODY = "Tento neuvěřitelný příběh je názornou ukázkou, jak se prostřednictvím psychiatrie i v roce 1992 dají likvidovat nepohodlní lidé. Nová kasta, tj. bývalí špičkoví svazáci, bývalí komunisté a patolízalové minulého režimu začínají zneužívat moc ještě nekontrolovatelněji než dřív. To, co jsem prožil nikomu nepřeji a domnívám se, že je nutné vytvořit mechanismy, které by zabránily zneužívání pravomocí veřejného činitele.

@ROSE-BODY = Je s podivem, že přednosta okresního úřadu může převzít moc a velení nad okresní policií a že na jeho příkaz jsem mohl být hospitalizován. Jsem přesvědčen, že to co provedl dr. Kubrický, bylo ve snaze zalíbit se svému dobrodinci JUDr. Kovářovi, kterému jsem se stal nepohodlný tím, co jsem věděl, potřeboval mě znemožnit a nahradit někým poslušnějším, který by kryl pochybené transakce, podvody a okrádání. Mám v této souvislosti obavu, že při výrazném vítězství ODS ve volbách, přestože jsem konzervativního pravicového smýšlení, čeká náš okres jakobínská diktatura v režii exsvazáků a exkomunistů, v jejichž obrácení a vnitřní demokratické smýšlení, nikdo z těch, kdo je zná, nevěří. @ROSE-BODY = Poznal jsem, že tito lidé jsou schopni všeho, včetně ohrožení lidské důstojnosti a svobody, téměř bez možnosti jejich obětí dovolat se pravdy a spravedlnosti."

@ROSE-BODY =

@ROSE-BODY = Co dodat? Snad jen to, že 5. a 6. června jsou volby.

@ROSE-BODY =

@PODPIS = Dle autentického vyprávění zpracovala Jarmila Kudláčková