--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Höfer Karel
Název: Anamnéza JuDr.A. Hrazdíry
Zdroj: NN Ročník........: 0002/026 Str.: 028
Vyšlo: 01.01.1992 Datum události: 01.01.1992 Rok: 1992
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Toník Hrazdírů se narodil v r. 1940 a vyrostl v Ježkovicích u Vyškova. V r. 1958 maturoval na VHŠ. V ČSAD Vyškov začal od píky jako závozník, což bylo chytré. V kádrových materiálech se mu objevilo v kolonce "původní zaměstnání" DĚLNÍK - toto zaklínadlo mu otevřelo bránu ke vstupu do KSČ. A Toník rostl a rostl, až vyrostl v předsedu MNV v Ježkovicích a v kádrováka u ČSAD.

Toníkova cesta k světlým zítřkům však nastala až po podepsání souhlasu ke vstupu krasnoj armiji na naše území, aby nás ochránila před zlými kontrarevolucionáři. Toník vystudoval bezpráví a obdržel titul JUDr. Stal se členem předsednictva OV KSČ a později místopředsedou ONV ve Vyškově.

Normalizace zvítězila: Před OV KSČ je postavena socha Lenina, vedle se staví mramorový palác s atomovými kryty (nové OV KSČ), v Dědicích se staví krasnaja plóščaď s velesochou krvavého Klémy, v Ivanovicích n.H. je na betonový podstavec postaven okupační tank. Nad Dědicemi se staví největší vojenská škola v Evropě....

V roce 1986 je Toník místopředsedou ONV. Jeho šéf, předseda ONV s. Juřík absolvuje školení o akci NORBERT ve Žďáru. Estébáci mají udělat seznamy osob, ONV má zajistit výstavbu koncentráku... Po skončení volebního období odchází Juřík do důchodu. Předsedou ONV se stává JUDr. Antonín Hrazdíra, přebírá všechny povinnosti, dědí tedy i ty estébácké s NORBERTEM !

Po 17. listopadu komunističtí hejtmani píší Jakešovi, kde ho ujišťují, že ve Vyškově stávka nebude (co myslíte, podepsal to Hrazdíra, nebo to za něj na ONV podepsala uklízečka?)

Dne 23. listopadu 1989 se v Dědicích před velesochou Klémy koná přísaha nových milicionářů: ... budu hájit zájmy KSČ se zbraní v ruce a třeba položím i život, když to bude zapotřebí ... - přísaha byla vysílána rozhlasem po drátě, i vyškovský týdeník "Náš život" o přísaze psal.

Přes všechno toto zastrašování i ve Vyškově gen. stávka byla. Ale 1. prosince před shromážděním OF na náměstí komunisté hulákali: AŤ ŽIJE KSČ ! Studenti a herci to potom neměli ve Vyškově lehké. Nynější šéf kriminálky s. Vévoda v záchvatu zuřivosti chtěl herečce Mileně Dvorské převrátit její auto - co přitom ryčel, se nehodí psát!

Zřejmě za odměnu za všechny ty komunistické aktivity ve Vyškově byl s. Hrazdíra NĚKÝM (kým???) navržen do funkce ministra vnitra ČR.

Dne 6. prosince 1989 se konalo shromáždění OF v Dělnickém domě, kde kandidatura dr. Hrazdíry byla několikrát atakována. Nakonec se hlasovalo potleskem o důvěře: v neprospěch kandidatury byl potlesk hromový, v prospěch kandidatury tleskal jediný člověk. A představitelé OF ve Vyškově totálně zklamali, neinformovali tisk, rozhlas a televizi o vyjádření nedůvěry dosavadnímu předsedovi ONV k jeho kandidatuře do funkce ministra vnitra ČR. Vše zůstalo utajeno, představitelé KC OF Vyškov naopak dr. Hrazdíru popožduchli - jidášskou odměnou jim byl slib, že s. Hrazdíra "tam nahoře" vyžebrá peníze na výstavbu podjezdu pod tratí. (Ten podjezd se skutečně nyní staví).

V lednu 1990 odstoupil z funkce předsedy vlády ČR s. Pitra. Na jeho místo nastoupil JUDr. Petr Pithart, který se nedávno vrátil ze zahraničí. Co on mohl vědět o řízení socialistické státní správy, co mohl vědět o řízení bezpečnostních složek? Petr Pithart neznal mapu! Místopředsedou vlády se stal JUDr. Hrazdíra - ten "mapu" řízení státní správy znal, a já jsem přesvědčen, že znal i "mapu" StB ! Proč se tedy divíme, že Petr Pithart "slyšel trávu růst? !!!" A JUDr. Hrazdíra sehnal peníze na vyškovský podjezd pod tratí.

V období do voleb 1990 prudce narůstala kriminalita, což nebylo způsobeno jen rozsáhlou amnestií prezidenta, ale především nezájmem policistů o udržení pořádku v době demokratizace společnosti. Ministr Hrazdíra to omlouval: policisté nejsou řádně vyzbrojeni a vystrojeni, je jich málo, protože mají malé platy atd., až si vysloužil kritiku samotného prezidenta. O nezájmu policistů o pořádek (a nezájmu svém) se samozřejmě dr. Hrazdíra nezmínil.

Po červnových volbách v r. 1990 se stal s. Hrazdíra poslancem ČNR a byl povýšen do předsednictva ČNR. Dne 11. února 1991 se ve Vyškově koná beseda s komunistickými poslanci. Ze zvědavosti tam jdu a zírám: hned po úvodu s. Hrazdíra informuje, že v ČNR byl někým vyzván, aby z funkce předsednictva odstoupil, protože byl jako nedávný ministr vnitra ve spojení s StB - toto se však pomocí Petra Pitharta vysvětlilo, řekl poslanec Hrazdíra. (Bože, co pan premiér Pithart stihl všechno zpotvořit!)

Na podletní besedě s komunistickými poslanci r. 1991 jsem se optal, zda pracovníci ONV pod vedením s. Hrazdíry se angažovali v rámci akce Norbert na výstavbě koncentráku. Antonín Hrazdíra odpověděl v tomto smyslu: "Akce NORBERT skutečně existovala, není mi však známo, že by s tím měly mít něco společného orgány státní správy."

Jak ale vysvětlit fakt, že přednosta okresního úřadu ing. Vašíček našel zápisky s. Juříka ze školení o akci NORBERT v r. 1986? Juřík byl pracovníkem státní správy - předsedou ONV - co na tom školení dělal?

Na poslední besedě s komunistickými poslanci dne 28. září 1992 syn estébáckého sadisty - místopředseda KSČM dr. Miroslav Grebeníček se strefuje do "Macka na rožni". Říká, že Miroslav Macek v parlamentu patřil k tomu lepšímu, co tam bylo - ale dopustil se něčeho, co není protizákonné, ale je nemorální. Zneužil informací ke svým zištným cílům ... atd.

Nechápu, proč povedený doktor historických věd se strefoval do nepřítomného Miroslava Macka, když se úspěšně mohl strefovat do vedle sedícího dr. Antonína Hrazdíry. To je ten sám případ. Dr. Hrazdíra je spoluzakladatelem firem MAGNUM, MEDIUM a DONAK, jistě tam využil svých bohatých informací z vlády a ČNR. A protože žádný komunista zadarmo nehrabe, jistě má JUDr. Hrazdíra na jmenovaných firmách podíl. Může mít v zástavě svůj domek, jenž má hodnotu cca 500000,- Kčs (bydlím v podobném domku o několik let mladším a mám letošní odhad). Mimoto JUDr. Hrazdíra si nechává od OSP stavět velkou chatu v Račicích. Měl zálusk na celé ČSAD Vyškov, měl zpracovaný privatizační projekt, ale toto mu jaksi nevyšlo. Technici z ČSAD měli projekt zřejmě kvalitnější, který byl schválen.

Karel Höfer