--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Pražský akademický klub 48
Název: Prohlášení
Zdroj: NN Ročník........: 0002/029 Str.: 007
Vyšlo: 01.01.1992 Datum události: 10.11.1992 Rok: 1992
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

My, příslušníci akademické obce, sdruženi v Pražském akademickém klubu 48 (PAK 48), jsme se na své členské schůzi, konané 10. 11. 1992 v Praze, usnesli na následujícím prohlášení:

V roce 1948 jsme jako první složka národa zahájili masovou protestní akcí protikomunistický odboj. Stali jsme se za to jednou z prvních obětí komunistického teroru. Ani tvrdá perzekuce nás nezlomila a my jsme setrvali ve svém protikomunistickém odporu po celou dobu totality. Řada našich kolegyň a kolegů za to zaplatila svými životy.

To vše nás opravňuje k tomu, abychom střežili stále ještě se rodící demokracii v naší republice. Pociťujeme hořkost a velké zklamání nad skutečností, že ani po dlouhé době tří let nebyly zločiny komunistů potrestány a že dosud nebyl komunistům odebrán nakradený majetek. Komunisté ho používají k převzetí moci v ekonomické oblasti a k upevnění svých politických pozic. Rozhodně odmítáme falešně šířené zdůvodnění, že to vše se děje v souhlasu se zachováváním Charty lidských práv.

Požadujeme urychlené přijetí právních norem, které by stanovily nepromlčitelnost komunistických zločinů proti lidskosti a umožnily jejich spravedlivé potrestání se všemi z toho vyplývajícími důsledky, zabavení komunisty nakradeného majetku a skutečné očištění státní a veřejné sféry od komunistických funkcionářů a jejich přisluhovačů. Necháme-li bezpráví čtyřiceti čtyř let nepotrestáno, nejsme schopni budovat právní stát. Požadujeme přijetí zákona o protikomunistickém odboji a v něm přiznání statusu tohoto odboje také perzekvovaným a z politických důvodů ze studia vyloučeným vysokoškolákům.

Požadujeme urychlené a spravedlivé navrácení ukradeného majetku všem fyzickým i právnickým osobám, bez ohledu na to, kde nyní žijí.

V současném politickém dění podporujeme kroky české vládní koalice. Odmítáme praktiky levice, která se snaží vnést do současného politického dění chaos a dezinformace.

Za Pražský akademický klub 48

Dr. Zd. Boháč

Dr.RNDr. Zd. Onyskowová