Represivní aparát ČSSR k 17. 11. 1989

 

ÚV KSČ

 (ÚV KSČ na nižších stupních KV a OV KSČ – přímo řídil Státní bezpečnost a 1. náměstek FMV, pod kterého StB spadala, předával výsledky činnosti StB rovnou ÚV a generálnímu tajemníkovi)

generální tajemník KSČ – Miloš Jakeš, nar. 12. 8. 1922

 

Federální ministerstvo vnitra

ministr – František Kincl

(pod něj přímo spadala I. a V. správa SNB)

1.      náměstek FMV – generálporučík Alois Lorenc

(pod něj přímo spadala II. a XII. správa SNB – tedy česká a slovenská kontrarozvědka)

 

Složky StB na FMV

(poslední reorganizace FMV z 1. srpna 1988)

Hlavní správa rozvědky krycí označení I. správa SNB

Hlavní správa kontrarozvědky II. správa SNB

Hlavní správa VKR III. správa SNB

Správa sledování IV. správa SNB

Správa ochrany stranických a státních orgánů V. správa SNB

Správa zpravodajské techniky VI. správa SNB

Správa kontrarozvědky v Bratislavě XII. správa SNB

Zvláštní správa XIII. správa SNB

Správa vyšetřování StB bez krycího označení

 

Kontrarozvědka

(správa StB pro boj s „vnitřním nepřítelem“, 3 562 příslušníků)

 

Česká republika

Hlavní správa kontrarozvědky – II. S SNB (centrála kontrarozvědky v ČR se sídlem v Praze, 683 příslušníků StB)

náčelník – plk. PhDr. Karel Vykypěl, nar. 29. 12. 1943

 

Krajské správy StB

Praha

(k 1. 3. 1988 měla S StB hl. m. Prahy a Sčk 550 příslušníků)

náčelník KS SNB – pplk. JUDr. Antonín Chmelíček, nar. 19. 5. 1940

zástupce náčelníka KS SNB pro StB – pplk. JUDr. Jiří Bytčánek, nar. 12. 4. 1942

 

Plzeň

(288 příslušníků StB)

náčelník KS SNB – pplk. RSDr. Inocenc Šarman, nar. 13. 5. 1935

ZN KS SNB – neobsazeno, pověřen pplk. Jan Ludvík

 

Ústí nad Labem

(268 příslušníků StB)

náčelník KS SNB – pplk. JUDr. Václav Říha, nar. 17. 3. 1936

ZN KS SNB – plk. Josef Starý

 

Hradec Králové

(212 příslušníků StB)

náčelník KS SNB – plk. JUDr. Miroslav Blažek, nar. 19. 1. 1929

ZN KS SNB – pplk. RSDr. JUDr. Josef Hakl, nar. 5. 6. 1940

 

České Budějovice

(206 příslušníků StB)

náčelník KS SNB – plk. JUDr. Ladislav Tříska, nar. 10. 6. 1938

ZN KS SNB – mjr. JUDr. Josef Veselý, nar. 1. 9. 1943

Ostrava

(322 příslušníků StB)

náčelník KS SNB – plk. JUDr. Jiří Škarka, nar. 18. 9. 1932

ZN KS SNB – mjr. JUDr. Miroslav Naglík, nar. 12. 9. 1948

 

Brno

(359 příslušníků StB)

náčelník KS SNB – plk. ing. Josef Šobáň, nar. 13. 5. 1934

ZN KS SNB – pplk. JUDr. Jan Puklický, nar. 30. 5. 1940

 

Slovenská republika

Správa kontrarozvědky v Bratislavě – XII. správa SNB

(centrála kontrarozvědky v SR se sídlem v Bratislavě)

náčelník – plk. RSDr. Štefan Homola, nar. 26. 11. 1937 v Dřážovcích

 

Krajské správy StB

Bratislava

(250 příslušníků StB)

náčelník KS SNB – pplk. JUDr. Štefan Mikula, nar. 27. 7. 1941

ZN KS SNB pro StB – pplk. JUDr. Stanislav Horák

 

Banská Bystrica

(201 příslušník StB)

náčelník KS SNB – plk. RSDr. Gabriel Benedek, nar. 23. 1. 1932

ZN KS SNB – plk. JUDr. Pavel Korbel, nar. 20. 4. 1934

 

Košice

(223 příslušníků StB)

náčelník KS SNB – plk. JUDr. Juraj Katana, nar. 20. 4. 1937

ZN KS SNB – pplk. JUDr. Štefan Sarnovský