--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Tichý Jiří
Název: Soc.demokrat F. Šamalík
Zdroj: NN Ročník........: 0003/006 Str.: 005
Vyšlo: 01.01.1993 Datum události: 01.01.1993 Rok: 1993
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

František Šamalík je jedním z bývalých komunistů, osmašedesátníků, kteří se po listopadu 1989 vrátili na politickou scénu. Podobně jako P.Dostál, V.Komárek, I.Fišera, M.Zeman a P.Miller nakonec zakotvil v Čs. sociální demokracii. Na složité cestě od OF až po ČSSD by ostatně nebylo nic divného, kdyby... Protože život je ještě komplikovanější než

cesty našich politiků, stalo se, že F. Šamalík skončil ve straně, před níž kdysi sám varoval. Tehdy, v době vrcholícího stalinismu, kdy se dovršovala etapa politických procesů a kdy začínal boj proti masarykismu a sociáldemokratismu, byl politickým pracovníkem krajského výboru KSČ v Olomouci.

O jeho diskusním příspěvku na zasedání KV KSČ, které se konalo ve dnech 12.-13. 12. 1953, stranický tiskový orgán Stráž lidu 15. 12. 1953 napsal:

@SD = "Soudruh Šamalík, pracovník aparátu KV KSČ, vysvětloval, jak se projevuje sociáldemokratismus v práci našich některých organizací, a to v poměru k drobnému a střednímu rolníku. Uváděl to na rozboru příčin nezdaru práce JZD v Novém Malíně na Šumpersku. Sociáldemokratismus se projevil i v organizaci strany v Hraběnově, kde soudruzi říkají, že přesvědčovat rolníky je zbytečné. Sociáldemokratismus se projevuje dále i v dalších JZD, a to v hlásání nepřátelských teorií rovnostářských. Tak odměňování v JZD Velké Losiny na Šumpersku, prováděné podle hesla - všem stejně bez ohledu jak pracují - vedlo rovněž k nezdaru celé práce družstva. Na druhé straně se sociáldemokratismus projevuje ve smířliveckém poměru ke kulakům."

Tolik čtyřicet let staré svědectví o bývalých názorech bývalého komunisty F. Šamalíka. Říká se, že život tropí hlouposti. K této lidové moudrosti lze jen dodat, že někdy se jich dopouštějí i lidé. Zdá se, že k nim patří také F. Šamalík.

Jiří TICHÝ, Praha 4