--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Kolník Vladimír
Název: Mečiarov hon na čarodejnice
Zdroj: NN Ročník........: 0003/011 Str.: 027
Vyšlo: 01.01.1993 Datum události: 25.04.1993 Rok: 1993
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

MEČIAROV HON NA ČARODĚJNICE Krutá realita, ktorú na Slovensku nastolili nácionálno-komunistické sily pod vedením súdruha Mečiara, si začína vyberať prvé obete. Do tohto zločineckého súkolia sa dostal aj bývalý okresný prokurátor v Žiline JUDr. Vladimír Kolník, ktorý 25. 4. 1993 poslal bývalému predsedovi SNR a terajšiemu poslancovi KDH Františkovi Mikloškovi otvorený dopis, z ktorého vyberáme podstatné časti:

Vážený pán poslanec!

Dovoľujem si obrátiť sa na Vás, ako na poslanca opozičnej orientácie slovenského parlamentu vo veci, ktorá sa dotýka aj Vás, hoci nepriamo.

V dobe, keď ste boli predsedom SNR, som zastával funkciu okresného prokurátora v Žiline. Vaša kancelária poslala k mojím rukám list, ktorý Vám napísal dňa 10. 10. 1991 občan Mojčák, vtedy patriaci k okruhu najvernejších prívržencov SNS, vedených poslancom Slotom.

V tom čase vrcholili prípravy ľavicových síl na Slovensku ku generálnemu štrajku, ktorý mal zvrhnúť vládu demokratických strán.

V liste, ktorý Vám Mojčák zaslal, Vás nazýval synom kurvy a vyslovoval ľútosť, že Vás už dávno nezlikvidovali. Ľutoval, že si bude musieť zaťažiť s Vami svedomie, že ste bastard a zradca slovenského národa, že sa blíži Váš koniec, aby ste sa mali na pozore. Končí fašizoidným prevolaním: "Smrť zradcom slovenského národa!"

V tejto veci ste boli vypočutý v prípravnom konaní ako poškodený. Ako vecne a miestne príslušný okresný prokurátor som po skončení vyšetrovania podal žalobu pre trestný čin útoku na verejného činiteľa, podľa ş 156 odst. 1, písm. 6 Tr. zákona. Vo veci rozhodol okresný súd v Žiline právoplatným rozsudkom sp. zn. II 214/92. Odsúdený Mojčák bol potrestaný nízkym podmienečným trestom, ktorý sa stal právoplatným a vykonateľným v prvom stupni.

Po voľbách, dňa 16. 6. 1992 som bol odvolaný z funkcie okresného prokurátora v Žiline, s účinnosťou dňom 1. 7. 1992. Odvolanie iniciovala SNS v čele so Slotom v koaličných jednaniach hneď po volbách. Kampaň proti mne rozpútal už v marci 1992 generálny prokurátor SR Bacho.

Urobili zo mňa bezcharakterného človeka, producenta stoviek nezákonných rozsudkov.

Posielam Vám, pán poslanec, jeden z článkov uverejnených v "Novom Slováku", ktorý napísala redaktorka Margita Pálušová, blízka kruhom SNS, v čele so Slotom.

Nemám právo sa nechať takto špiniť verejne po novinách iba preto, že som si plnil svoje povinnosti v súlade so svojím svedomím a bránil predstaviteľa štátu, ktorému som prisahal vernosť, teda Vás!

Podal som preto trestné oznámenie prokuratúre na redaktorku Pálušovú, pre trestný čin útoku na verejného činiteľa, podľa - 156/3 Tr. zákona.

Po piatich mesiacoch sa dozvedám z uznesení MO PZ SR Bratislava-Ružinov, č. j.: ČVS-PZ-867-93 zo dňa 14. 4. 1993, že za úkony, ktoré som vykonal ako verejný činiteľ, už nepožívam ochrany zákona, lebo už nie som prokurátorom.

Je to svojvôľa pri vysvetľovaní zákona. V tejto veci nie je Bratislava podľa ş 18 Tr. por. príslušnou vec realizovať ani vecne, ani miestne. Moje trestné oznámenie sa odkladá podľa - 159/1 Tr. poriadku. Pokyny a trestný dozor vykonáva obvodný prokurátor pre Bratislavu I. ul. Záhradnícka č. 10. Vec sa tam vedie pod č. j.: I Pn 145/93-6. Netreba ani hádať, kto dal pokyn a prečo, aby sa vec takto realizovala v Bratislave, keď trestný čin bol spáchaný v Žiline. Konečne, tam má bydlisko podozrivá Pálušová a ja bývam v Považskej Bystrici.

Vzhľadom na tieto okolnosti chápem neúčinnosť mojich trestných oznámení na reprezentáciu GP SR, ktorí zneužívali a zneužívajú svoje postavenie nielen voči mne osobne, ale aj v iných veciach dôležitých pre demokratické fungovanie štátu.

Som trestne stíhaný ako obvinený z trestného činu ohovárania, podľa ş 206/I/2/Tr. zákona, vyšetrovateľom OÚV SR v Prešove, uznesením ČVS VP 41/93 zo dňa 31. 3. 1993 na základe trestného oznámenia poslanca Slotu, lebo som ho mal lživo obviniť z antisemitizmu a rasizmu v relácii "Rádiofórum" na stanici Československo dňa 3. 8. 1992.

Iba okrajovo som spomenul popri nezákonnostiach, ktorých sa dopúšťali komunisti vo vedení prokuratúry, sledujúc rozbitie spoločného štátu, že tento ešte v decembri 1990 predomnou povedal, že ..."Po 14. 3. 1991 bude v Žiline bytov dosť, lebo Židia a Česi budú musieť preč, lebo bude vyhlásený Slovenský štát"...

Svedčí proti mne jediný svedok, inštruktor predsedníctva bývalého OV KSČ a hádam predseda všetkých organizácií na prokuratúre, ktorého si Slota vybral za okresného prokurátora, JUDr. Hadbabný - toho času okresný prokurátor v Žiline.

Vec v Prešove dozoruje prokurátor Marián Spišák, podľa inštrukcií Košíc a Bratislavy. K vyšetrovaniu nie je Prešov ani vecne, ani miestne príslušný (ş 18 Tr. por.), prokuratúra je orgánom vylúčeným pre zaujatosť jej komunistického vedenia, ktorí ma nenávidia pre moje vystúpenia proti ním, na medzinárodných konferenciách o zločinoch komunizmu v Košiciach, v roku 1992. Je pre mňa nepochopiteľné, ako môže Váš poslanecký klub vyhlásiť ústami svojho predsedu, že bude ďalej podporovať zotrvanie vo funkcii generálneho prokurátora, komunistu Bachu. Vraj nechce dopustiť na Slovensku politické procesy. To vyhlasoval, keď pomáhal známym silám rozbíjať ČSFR nestíhaním Slotu, Porubca, či Pánisa, ktorí vyhrožovali zástancom spoločného štátu postavením pred súd ako zradcov slovenského národa, či povešaním na kandelábre v suverénnom Slovenskom štáte. Alebo, že by už nastal čas?

Obraciam sa na Vás, pán poslanec, ako občan s prosbou o poslaneckú interpeláciu generálneho prokurátora Bachu, aby voči mne dodržoval platné zákony tohto štátu. Aj keď už nie som prokurátorom, jeho zneužívanie právomoci je okatou pomstou, ktorú vykonávajú voči mne jeho monokraticky ovládaní a menej na vlastné svedomie dbalí podriadení.

Nehodlám emigrovať, lebo nesúhlas s komunistickým režimom neznamená moje zrieknutie sa vlasti.

Prosím, aby ste mi láskavo oznámili, či na ochranu mojej osoby hodláte interpelovať v slovenskom parlamente, alebo nie. Nech Vám nie je na prekážku to, že môj názor na vznik Slovenského štátu bol diametrálne rozdielný.

Vyrástli sme v rodinách, ktoré mali rozdielné skúsenosti s tým minulým Slovenským štátom, zvlášť s ľuďmi, ktorí sa stali neskôr oporou komunistickej moci na Slovensku.

Ale čas vyplatil nie len mňa, ale možno aj Vás, rovnako trpkosťou, keď do tohoto dnešného suverénneho Slovenska sa vracia komunizmus, v maske národného socializmu.

Zostávam s prejavom úcty voči Vám a s poďakovaním. JUDr. Vladimír Kolník

Ako blízky priateľ JUDr. Kolníka môžem sľúbiť len jedno: Zvýšiť svoj boj proti občiansko-ľudským nulám typu Mečiara a Slotu, aby sa im nepodarilo na Slovensku zrealizovať svoje nacionálno-komunistické metódy, pri vraždení nezávislého a slobodného myslenia.

Vladimír Pavlík