--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Čeřovský Zbyněk
Název: Konfederaci ...
Zdroj: NN Ročník........: 0004/017 Str.: 015
Vyšlo: 01.01.1994 Datum události: 01.01.1994 Rok: 1994
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Předseda Konfederace politických vězňů Dr.Stanislav Drobný poslal autorovi "Hovorů do Lán" a šéfredaktorovi N.N. dopisy, ve kterých se cítí být dotčen výrokem, že Konfederaci iniciovali a zakládali bývalí spolupracovníci StB. Dr. Drobný sám ze své zkušenosti ví, že celá naše společnost a nejen Konfederace politických vězňů jsou doslova prošpikovány bývalými příslušníky StB a jejich pomahači, kteří po listopadu, jakmile zjistili, že jsou pod sametovou vládou Jeho Milosti pana Havla beztrestní a nedoknutelní, začali upevňovat své hospodářské a politické pozice. Je to bohužel smutná skutečnost této doby, že lidé, páchající v minulosti zločiny na svých spoluobčanech a kteří žili "na výsluní", jsou na tom nyní mnohem lépe než předtím.

Nemůžeme souhlasit s vývody pana Dr.Drobného a máme také své výhrady ke stanovám KPV. Dostatek důkazů nás přesvědčilo i o tom, že členové t.zv. "zločinecké organizace", jak pan Dr.Drobný píše, byli mnohdy slušnější než nestraníci. Značné množství členů KPVČ bylo přesto, že ztrávili léta v koncentrácích, získáno za agenty skutečně zločinecké organizace, zvané StB. Je také známo, že řadoví členové KSČ, kteří se členy této organizacce stali z různých příčin a důvodů, neměli absolutě žádný vliv na to, co se v této organizaci na nejvyšších místech dělo, byli mnohdy slušnější, než celá řada kolaborujících nestraníků

Z našich osobních poznatků o kriminálech a koncentračních táborech minulosti víme, jak snadné bylo zlomit po letech věznění člověka. Je nám také známo, že mnozí, kteří se dnes v KPV holedbají svojí minulostí, byli v kriminálechg "úderníky", nositeli odznaků za účast v "socialistické soutěži" a pro lepší žvanec, pár cigaret, trochu tabáku nebo čaje ochotně spolupracovali s vězeňskou vnitřní ochranou, nebo-li StB. Až se někdy konečně podaří, pokud současní držitelé archivy t.zv. Vnitřní ochrany nezničí, je otevřít, budeme možná opět zase velice překvapeni a i zděšeni. Převážná většina ze statisíců muklů si však zachovala svoji čest a tvář a většinou stojí i v této organizaci v ústraní. To by měl pan Dr.Drobný vědět. A také by měl vědět, že stejně tak jako my, neradíme Konfederaci co má nebo nemá dělat, by nám neměl radit, co máme či nemáme dělat my. Domníváme se, že řada minulých, současných a budoucích afér a cesta k rozdvojení této organizace pro nesouhlas značného počtu členů se současným vedením, svědčí i o nedobrých poměrech uvnitř. A to se ještě nezmiňujeme, protože to považujeme za vnitřní záležitost KPV, o způsobech hospodaření a vedení dokladů. Mohli bychom si v této situaci myslet to nejhorší, zejméne je-li pravda, že vedení KPV vydalo na "svoje požitky" v minulém roce okolo jednoho milionu Kč. To bychom se rovnou mohli domnívat, že smysl a cíle této organizace, diskriminující ostatní politické vězně, se jaksi minula cílem. Jako malý příklad i možné demoralizace můžeme uvést případ jednoho mukla, který v době docela nedávné pro svůj leoší "žvance" kolaboroval s normalisty a udával "bývalým" bolševikům i své přátele. Taková je bohužel pravda a životní zkušenost.

Ale abychom byli konkretní, tak tedy: Mezi zakládající členy KPVČ patřil František Melichar. Byl přímo úkolován na politické vězně v zahraničí, konkretně i na českou redakci Svobodné Evropy. O jeho spolupráci s STB není nejmenších pochyb. K němu, jako k zakládajícímu a "starému" vedení KPVČ patřil Čeněk Sovák a Jitka Puflerová.

Dále bychom mohli jmenovat předsedu KPVČ z Písku Josefa Dolejšího, Ing.Miroslava Langera z Malých Svatoňovic či Josefa Ehrenbergera, takto i bývalého poslance ONV v Praze 10. Mohli bychom se i zmínit o jednom významném členu z vedení KPVČ, který si zfalšoval lustrační osvědčení. Takových a podobných výtečníků by našel pan Dr.Drobný, kdyby chtěl, daleko více. Stačí se jen podívat na causu České Budějovice nebo Náchod.

A tak milý pane doktore, dříve než nám budete posílat návod, jak si zakoupit koště a naučit se s ním zacházet, vyzkoušejte si to nejprve doma. Je nám vůbec líto, že se praní takového velice špinavého prádla musí tahat na veřejnout. Naši bývalí i současní nepřátelé musí mít velikou radost. Být však v organizaci, kde nejvyšší mocipán chrání zločince a přitom je čestným členem,byť by byl prezidentem, není pro žádného slušného člověka potěšením ani ctí.

Redakce.