--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Durdil Miroslav, Studničná J.
Název: Vedlejší příjmy a činnosti poslanců a členů vlády
Zdroj: NN Ročník........: 0004/025 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1994
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

VEDLEJŠÍ PŘÍJMY A ČINNOSTI POSLANCŮ A ČLENŮ VLÁDY Přiznání vedlejších příjmů poslanců a členů vlády si lze prohlédnout pod doh ledem pracovníků PS v budově Poslanecké sněmovny. Ačkoliv je k nahlédnutí jen vždy v pondělí od 13.00 do 16.00 hodin, ačkoliv fascikl je jen v jednom exempl áři, ačkoliv si jej nelze okopírovat, ačkoliv si celé stránky čísel musí člově k sečíst, ačkoliv vyznat se v některých přiznáních je poměrně obtížné, ačkoliv zájemců je víc, podařilo se nám pořídit kompletní výpis. Abychom jej mohli ud ělat, sobecky jsme židli u fasciklu obsadili po dvě pondělní odpoledne. Další zájemci mohli jen reptat, že exemplářů není víc. Není to proto, že by parlament snad neměl xerox. Ochotné úřednice nám okopí rovaly jak usnesení PS, tak zákon, podle kterých poslaci a ministři své vedlej ší příjmy veřejnosti předkládají. Čtenář si na tomto seznamu současně může ověřit, zda jeho poslanec je stále ve straně, za kterou jej volil. Zjistí, že pětina všech poslanců už je jinde. "Vedlejšáky" jsou to z mnoha hledisek často velmi zajímavé. Kolik akciových společností pokládá za daleko důležitější, že členové jejich správních rad jso u poslanci, než že pro ně nějakou faktickou práci odvedou. Anebo členové správ ních rad nic nedělají? Zeptejte se jich, vážení akcionáři, až budete mít valno u hromadu.

Při čtení si člověk často klade otázku, zda poslanec, který je současně ředi telem čehosi, byť i jen za symbolický plat, může obojí dělat dobře, a protože tušíme, že nemůže, co z toho víc šidí. Mnozí poslanci dokonce mají vedlejších povinností několik.

Jindy by se čtenář rád poradil třeba s panem poslancem Wagnerem, jak se stát milionářem a dosáhnout 97 000 Kč ročně na úrocích z vkladů. Poslanecký plat b y na toto ani za celé čtyři roky nemohl stačit (pan Wagner je bývalým poslance m FS.) Pan poslanec Řezáč má na úrocích sotva třetinu, pan poslanec V. Trojan (ČSSD) sotva polovinu, úroky ostatních oproti těmto třem částkám nestojí za ře č.

Pan poslanec Hurta je jako doma ve Slušovicích, v MOVA Bratislava a v dalšíc h podobných organizacích.

Sedmkrát se zde objevuje a.s. Futura, bylo v ní zaměstnáno sedm komunistický ch poslanců, někteří už svou činnost zde ukončili. Poslanci z jiných stran zře jmě nemají "kádrové předpoklady". Některé "vedlejšáky" působí poněkud bizarně. Co je to "ředitel školy na část ečný úvazek"? Na částečný úvazek může být zaměstnaná pradlena: pere jenom troš ku a vypere méně košil. Jenom trošku ředitel - to je postava do humoresky. Mož ná však, že se pan ředitel škole opravdu věnuje jako svědomitý pedagog a k tom u je trošku poslancem.

Ostatně poslanci, kteří jsou současně starosty obcí, jsou také starostové "j enom trošku". Slovo "starosta" je odvozené od "starat se", v tomto případě o o bec. Zdá se, že obecními problémy zavalení a přepracovaní starostové jsou jen ve filmech. Ve skutečnosti je to rekreace, při které se lze cele ponořit do zá konodárství státu.

Naproti tomu nelze nic namítat, když poslanec píše články do novin, nebo obč as - je-li odborníkem - uskuteční přednášku na vysoké škole, či, je-li právník em, poskytne ve volném čase poradu, píše po večerech knihy nebo vymýšlí zlepšo váky. Na využití volného času po svém má právo i poslanec. Výpis se týká za období od června 1992 do června 1993. Kompletní fascikl za další období, za dobu od června 1993 do června 1994 bude k dispozici o prázdni nách.

U poslanců, kteří žádné vedlejší příjmy nemají a odevzdali v tomto smyslu pr ohlášení, je toto vyznačeno, právě tak, jako u těch, kteří žádné přiznání nepo dali.

Ministři, kteří jsou současně i poslanci, jsou zařazeni do seznamu poslanců. Částky uvádíme zaokrouhlené, v českých korunách, pokud není uvedená jiná měn a. U mezd jde o hrubý plat.

Kurzívou uvedený text se týká jiného fasciklu - ohlašovací povinnosti poslan ců o existenci podnikatelské činnosti a členství v řídících či kontroloních or gánech právnických osob.

Našli jsme jisté nesrovnalosti. V některých případech pan poslanec splnil oh lašovací povinnost předsedovi parlamentu o tom, že podniká, ale žádné příjmy n euvedl. Buď nyní nepodniká a nebo zapomněl podat přiznání o výši příjmů. V jin ých případech je tomu naopak: uvádí příjem, ale neohlásil činnost. POSLANCI:

---------

Bachna Petr ODS 36 900 - výdělečná činnost

Ukončena živnostenská činnost 28.2. 1993 (projekční a montážní práce). Nyní v pracovním poměru u OÚ Praha 1.

Bečvář Ivan ODS 1100 - dary (sportovní potřeby) neohlásil žádnou činnost

Bejček Josef ODS 20 000 - výdělečná činnost, mzda od Železáren Hrádek a fa Jenčík Prádlo poradenská činnost v oboru technicko-ekonomických a organizačních záležitostí od 13.7. 1992

Bělehrádek Stanislav KDU-ČSL nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Benda Marek KDS

1000 - dvě vstupenky na italský ples neohlásil žádnou činnost

Bílý Jiří HSD-SMS, nyní nezařazen nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Bláha Jan ČSSD

nepodal přiznání o příjmech nepodniká, je členem kontrolní komise MÚ Dobříš Blažek Ladislav ODS

nepodal přiznání o příjmech člen rady fy L.B. Helios (zemní práce) Body Ladislav LB

uvádí nulové příjmy člen a.s. Futura

Brodský Petr ODS 23 700 - za funkci zástupce starosty města Třemošná Broulík Jaroslav HSD-SMS, nyní ČMSS uvádí nulové příjmy

podnikatelská činnost - provoz výchovných a vzdělávacích zařízení Brožík František ČSSD

nepodal přiznání o příjmech ekonomický poradce - vlastní živnost Budinský Vladimír ODS

105 000 - podnikatelská nebo výdělečná činnost člen řídícího orgánu a.s. (název neuveden) Bumbová Stanislava LB

ohlásil nulové příjmy neohlásila žádnou činnost

Bureš Eduard ODS nepodal přiznání o příjmech

zaměstnaný ve Fakult. nemocnici v Praze 2 (patologie) Buzková Petra ČSSD

nepodala přiznání o příjmech akvokátní konspicientka v AK JUDr. L. Poláka, Školská ulice, Praha 1 Čapek Miroslav LB

ohlásil nulové příjmy neohlásil žádnou činnost

Čechák Vojtěch LB 58 000 - mzda od ZD Budětsko

13 000 - tantiémy od banky Haná Prostějov předseda představenstva ZD Budětsko, předseda představenstva Agrobanky Prostěj ov

Čelišová Květoslava LB, nyní KSČM nepodala přiznání o příjmech

neohlásila žádnou činnost Čerbák Miroslav ODA

50 000 - od 1.7.1992 až 30.6.1993 jako lékař v nemocnici v České Lípě 23 000 - práce lékaře

8 000 - za členství v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob lékař nemocnice v České Lípě na 0,2 úvazek Čermák Petr ODS

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Černý Jan ODS 56 000 - podnikatelská nebo výdělečná činnost soukromý veterinární lékař

Červinka Josef ODS ohlásil nulové příjmy (ztráta z podnikatelské činnosti) soukromě hospodařící rolník, Osoblaha, okr. Bruntál Čundrle Václav LB

ohlásil nulové příjmy ukončil činnost v a.s. Futura

Decker Jan KDU-ČSL nepodal přiznání o příjmech

publicista

Dobal Viktor ODA 15 000 - z publicistické činnosti neohlásil žádnou činnost

Dostál Robert ČSSD 800 - dary (sportovní činnost)

neohlásil žádnou činnost Doubrava Vlastimil ČSSD

nepodal přiznání o příjmech ředitel Masarykovy dělnické akademie v Praze Drápela Jiří LSU, nyní ČMSS

5000 - jako člen Správní rady Melantrichu ukončil činnost v a.s. Melantrich 8.9. 1993 Effenberger Josef ODA

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Exner Václav LB, nyní KSČM 30 000 - od a.s. Omnipol

ukončil činnost v a.s. Futura 4.3. 1994 Faifr Jiří ČSSD

nepodal přiznání o příjmech člen Ústřední revizní komise ČSSD Fejfar Ota ODS

18 000 - jako starosta obce v Adršpachu 3500 - podnikatelská nebo výdělečná činnost starosta, managerská činnost

Fejfar Tomáš ODS 800 - dary (sportovní činnost)

neohlásil žádnou činnost Fischerová Eva ČSSD

4000 - od FN Olomouc zdravotní laboratka ve vedlejším pracovním poměru Frank Václav LB, nyní KSČM

ohlásil nulové příjmy neohlásil žádnou činnost

Frommer Alfred LSU, nyní LSNS nepodal přiznání o příjmech

společník fy Frommer a Jaromiš, s.r.o. Olomouc Gjurič Andrej ODS

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Gross Stanislav ČSSD nepodal přiznání o příjmech

vzdal se svých původních činností Grulich Václav ČSSD

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Hába René ODA 58 500 - za členství ve Správní radě firmy M.K.R Plus 49 500 - tantiémy od M.K .R Plus a Merkuria

člen společnosti M. K. R. Plus Ostrava Hájek Jiří LB, nyní KSČM

27 200 - podnikatelská činnost ve vlastní advokátní kanceláři člen Komory komerčních právníků Hájek Josef LB

ohlásil nulové příjmy neohlásil žádnou činnost

Haringer Jiří KDS nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Hirš Pavel LSU, nyní LSNS

4000 - jako člen představenstva Melantrichu - tantiémy 14 000 - jako ústřední tajemník ČSS od roku 1991 členem Správní rady Melantrichu Hofhanzl Čestmír ODA

1000 - z publicistické činnosti Holub Josef ODS

9000 - za zlepšovací návrh pro Ferox Děčín 16.3.1994 rezignoval na členství v Dozorčí radě ČEZ Honajzer Jiří ODS

ohlásil nulové příjmy neohlásil žádnou činnost

Hrazdíra Antonín LB 58 000 - podnikatelská nebo výdělečná činnost člen Dozorčí rady a.s. Futura a společník v s.r.o. Donak Vyškov Hrdý Karel ČSSD

40 000 - od a.s. Tanex-Kortan v Hrádku n. N. 47 000 - samostatná podnikatelská činnost od 1. 10. 1992 přestal vykonávat funkci starosty v Hrádku Hubová Marta HSD-SMS, nyní ODA

26 000 - za rady v manželské poradně psycholožka v manželské a předmanželské poradně OÚ Vsetín na 0, 25 úvazek Hurta Josef LB

200 000 od firem: MS-Leasing Bratislava a.s., TVZ Zlín a.s., OIL SL Bratislava s.r.o., Testr C.C.T. Praha, VOMO Slušovice s.r.o., MOVA Bratislava a.s. (mzdy členství v řídících nebo kontrolních orgánech, nepatrně též publicistická čin nost)

zaměstnanec firmy a.s. Moragro Slušovice, společník fy Vomo s.r.o. Slušovice, člen představenstva DAK MOVA Bratislava, jednatel s.r.o. Mercury Bratislava, p rokurista NIKA Slušovice

Chudoba Martin LB ohlásil nulové příjmy

neohlásil žádnou činnost Janeček Josef KDU-ČSL

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Jaroš Emil ODS 47 000 - od FN H. Králové

5 000 - za členství v radě města H. Králové 55 000 - z vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké činnos ti

chirurg Fakultní nemocnice v H. Králové na 0,2 úvazek a člen rady města H. Krá lové

Jegla Jan HSD-SMS, nyní ČMSS 23 000 - mzda od a.s. Agro

11 000 - za členství v představenstvu nejmenovaného podniku v Kroměříži ředitel a.s. Agro Kroměříž a kromě toho vykonává poradenskou činnost (organiza ce ekonomiky)

Ježek Josef ODS, nyní nezařazen nepodal přiznání o příjmech

člen Fóra demokratické Evropy Ježek Tomáš ODA

15 000 - z vědecké, pedagogické, publicistické, literární nebo umělecké činnos ti

3500 - za projevy nebo veřejná vystoupení neohlásil žádnou činnost

Kačenka František HSD-SMS, nyní ČMSS ohlásil nulové příjmy

neohlásil žádnou činnost Kadlecová Milada ODS

28 000 - za členství v městské radě v Mimoni neohlásila žádnou činnost

Kalus Jaromír ODS 100 000 - za funkci ředitele Slezského muzea v Opavě 10 000 - za členství v zastupitelstvu Opavy 17 000 - z vědecké, pedagogické, lektorské a redakční činnosti 800 - úroky od ČSP

ředitel Slezského muzea v Opavě, člen zastupitelstva v Opavě Kalvoda Jan ODA

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Karas Jiří KDU-ČSL nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Kasal Jan KDU-ČSL

uvádí nulové příjmy neohlásil žádnou činnost

Kašpárek Miroslav SPR-RSČ nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Kavan Petr HSD-SMS, nyní nezařazen nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Klas Jan ODS

10 000 - za členství v městské radě v Kladně člen městské rady v Kladně a současně předseda její finanční rady Klučka Václav LB

3 800 - za členství v zastupitelstvu v Opavě (oddávající úředník) neohlásil žádnou činnost

Koháček Petr ODS nepodal přiznání o příjmech

provozuje knihkupectví, je členem Dozorčí rady České knihy, s.r.o. Praha Kolář Pavel KDS

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Kolář Robert ODS 48 000 - od Sdružení zdravotnických zařízení neohlásil žádnou činnost

Kolářová Milena ODS 3000 - mzda od SAL Praha 8

neohlásila žádnou činnost Koronthály Vladimír KDS

38 000 - podnikatelská nebo výdělečná činnost 10 000 + 8 DM od komerční banky (úroky) hudební režisér, neplacené práce v a.s. Supraphon Koucký Jan ODS

14 000 vedlejší pracovní poměr na Ministerstvu školství 4000 od Pedagogické fakulty UK

MŠMT Praha na čtvrt úvazku Kozák Stanislav LSU, nyní nezařazen nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Kozel František ODS

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Krámek Jan ODS 36 000 - jako starosta městské části Praha-Zbraslav (po 6 měsíců) neohlásil žádnou činnost

Krása Václav ODS 3000 - za členství v řídících nebo kontrolních orgánech ve VZP Praha člen Občanského sdružení Solidarita (pro rehabilitaci zdravotně postižených ob čanů), člen čs. rady humanitární spolupráce Kraus Michal HSD-SMS, nyní ČSSD nepodal přiznání o příjmech

ukončil 15.4. 1994 činnost ve spol. Golet s.r.o. Praha Krupík Josef KDU-ČSL

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Kryčer Jan HSD-SMS, nyní ČMSS uvádí nulové příjmy

společník a.s. Bonus Brno Křížek Josef LSU

182 000 - podnikatelská nebo výdělečná činnost 8200 - úroky

předseda DZ Medlov u Uničova, předseda Dozorčí rady a.s. Cukrovar Litovel Kuba Bohuslav SPR-RSČ

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Kubiš Josef KDU-ČSL nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Kuchař Vlastislav LB

uvádí nulové příjmy neohlásil žádnou činnost

Kulička Pavel SPR-RSČ, nyní LSNS uvádí nulové příjmy

neohlásil žádnou činnost Kužílek Oldřich ODA

3600 - úroky neohlásil žádnou činnost

Lagová Hana LB nepodala přiznání o příjmech

neohlásila žádnou činnost Ledvinka Karel ODA

tantiémy - výše příjmu neuvedena neohlásil žádnou činnost

Litomiský Jan KDS nepodal příznání o příjmech

člen Dozorčí rady Pozemkového fondu ČR za 2800 Kč měsíčně Lobkowicz Michal KDS

nepodal přiznání o příjmech vrchní ředitel kabinetu ministra zahraničních věcí od 1.1. 1993 Lojdová Kateřina ODA

60 000 jako hlasatelka ČT, za rozhlas, za roli prodej keramiky

Lom Petr ODS nepodal přiznání o příjmech

Fakultní nemocnice na Bulovce na 0,1 úvazku Loukota Milan SPR-RSČ

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Lukáš Věnceslav KDS nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Mach Karel KDU-ČSL

70 000 - podnikatelská nebo výdělečná činnost (OKÚ a OPÚ České Budějovice a PF Praha - prezidium)

500 - za účast v rozhlase 3500 - úroky z vkladů

vedoucí Okresního pozemkového úřadu v Č. Budějovicích Macháček Jiří HSD-SMS, nyní ČMSS nepodal přiznání o příjmech

zprostředkovatelská činnost v obchodu Machalík Jiří LB

uvádí nulové příjmy neohlásil žádnou činnost

Mandelík Richard ODS nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Mandík Josef LB, nyní KSČM

uvádí nulové příjmy do konce roku 1992 zastával funkci ředitele SOUz, člen v.o.s. Včelka Nasavrky (v likvidaci)

Marvanová Hana ODS nepodala přiznání o příjmech

neohlásila žádnou činnost Maryt Jiří LB

nepodal přiznání o příjmech člen představenstva a.s. Futura Mašek Ivan ODA

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Matějka Jaroslav LB 2800 prodej obrazů

výroba a prodej uměleckých předmětů Matoušková Eva SPR-RSČ, nyní LSNS uvádí nulové příjmy

neohlásila žádnou činnost Matulka Dalibor LB, nyní KSČM

uvádí nulové příjmy neohlásil žádnou činnost

Mazalová Gerta HSD-SMS, nyní nezařazená nepodala přiznání o příjmech

neohlásila žádnou činnost Melichar Jaroslav ODS

nepodal přiznání o příjmech člen rady Obecního zastupitelství v Ústí n. Labem Motyčka Ludvík KDU-ČSL

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Nájemník Václav ODS nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Navrátil Jan LB, nyní KSČM

30 000 - podnikatelská činnost (funkce ředitele s.r.o. Finico) soudní znalec, jednatel i obchodní ředitel fy Finico Hodonín, daňový poradce Nečas Petr ODS

uvádí nulové příjmy člen Dozorčí rady Státního podniku Česká pošta, dříve společníkem fy Appy Nedorost Ladislav SPR-RSČ, nyní nezařazen nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Němčík Jindřich ODS

uvádí nulové příjmy jednatel fa Rek, s.r.o.

Němec Luboš ODS nepodal přiznání o příjmech

ukončil činnost na Ministerstvu zemědělství Novák Jaroslav SPR-RSČ

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Novák Jiří ODS nepodal přiznání o příjmech

člen prezidia SPUSA Novák Libor JUDr. (1962) ODS

31 800 - plat od MěÚ Studénka tajemník MěÚ Studénka

Novák Libor ing. (1958) ODS nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Nováková Eva KDU-ČSL

nepodala přiznání o příjmech neohlásila žádnou činnost

Novotný Miroslav ODS 58 000 - mzda od Obchodní akademie v Hodoníně 5.3. 1993 skončil ve funkci ředitele Obchodní akademie v Hodoníně Opatřil Rudolf HSD-SMS, nyní ČMSS nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Orgoníková Hana LSU

uvádí nulové příjmy předsedkyně nadace TJ Sokol Přibyslav (nevýdělečná činnost) Ortman Jaroslav LB

Advokátní činnost, výše neuvedena, podle přiznání příjem nepřesahoval plat pos lance

zapsán v seznamu České advokátní komory Palas Jaroslav LB

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Páv Tomáš ODS 47 000 - vědecká činnost v Ústavu jaderného výzkumu člen Dozorčí rady a.s. Ústav jaderného výzkumu v Řeži u Prahy Pavela Josef KDU-ČSL

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Pavlíková Jiřina ODS nepodala přiznání o příjmech

od 4.10.1993 provozuje pedagogickou činnost na FF Ostravské univerzity (týdně 2 hodiny)

Payne Jiří ODS nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Pěnička Stanislav ODS

13 700 - mzda za částečný úvazek ve funkci ředitele školy 12 400 - nájemné z domu v Semilech ředitel školy

Pešek Pavel ODS 350 000 - nájmy

6000 - akvizice 300 - honoráře

9000 úroky

neohlásil žádnou činnost Petržílek Pavel ČSSD

270 000 - mzda od Hornické zaměstnanecké zdravotní pojišťovny 8600 - úroky

ředitel Hornické zaměstnanecké pojišťovny v Mostě, společník Autocentra v Loun ech (nevýdělečná činnost)

Pluhař František ODS 90 000 - mzdy od Hornické nemocnice v Karviné, od AS OKD Ostrava a RBP Ostrava v roce 1992 ukončil činnost

Procházka Vladimír LSU nepodal přiznání o příjmech

předseda SD Kostelec na Hané Přibáň Martin ODS

nepodal přiznání o příjmech neoznámil žádnou činnost

Raška Miroslav LSU nepodal přiznání o příjmech

neoznámil žádnou činnost Recman Svatomír LB, nyní KSČM

uvádí nulové příjmy neoznámil žádnou činnost

Röschová Anna ODS 36 000 - notářská činnost

neoznámila žádnou činnost Rubáš Luděk ODS

137 000 - za funkci ředitele nemocnice v Kolíně (zde čistý příjem) 12.7.1993 ukončil funkci ředitele nemocnice v Kolíně Rymeš Ladislav LB, nyní nezařazen podnikání (ztráta)

neoznámil žádnou činnost Řezáč Vladimír LB

193 000 - za porady v advokátní kanceláři 30 000 - úroky

společník advokátní kanceláře v Jablonci nad Nisou Řezníček Miroslav ČSSD

nepodal přiznání o příjmech předseda nadace MDA Sokolov (věda, kultura) Seifer Pavel LSU

uvádí nulové příjmy neoznámil žádnou činnost

Severa Pavel KDU-ČSL 39 000 - vlastní podnikatelská činnost do 31.12. 1993 živnostník v oboru stavitelství Skočovký Miloš HSD-SMS, nyní ČMSS 54 000 - podnikatelská činnost a tantiémy specialista a.s. Zbrojovka Brno a člen Správní rady Lipka (v likvidaci) Sochor Vítězslav ČSSD

nepodal přiznání o příjmech neoznámil žádnou činnost

Sojka Tomáš LB 60 000 - vlastní výrobní činnost výroba balů a fóliový potisk a prodej reklamních předmětů Soural Jaroslav LB

uvádí nulové příjmy člen družstva Sova

Stadler Jiří ODA uvádí nulové příjmy

neoznámil žádnou činnost Stiborová Marie LB

uvádí nulové příjmy členka představenstva a.s. Futura Stodůlka Zbyšek HSD-SMS, nyní nezařazen nepodal přiznání o příjmech

člen Komory komerčních právníků, podnikatel (mezinárodní poradenství a zpracov ání dřeva

Stráský Jan ODS nepodal přiznání o příjmech

neoznámil žádnou činnost Svoboda Tomáš KDS

nepodal přiznání o příjmech reklamní činnost

Syka Martin ODS nepodal přiznání o příjmech

neoznámil žádnou činnost Sýkora Jaroslav LSU

nepodal přiznání o příjmech předsda ZD Žehuň, okr. Nymburk, místopředseda Ekoproduktu v Semicích nad Labem Šafařík Pavel KDU-ČSL

30 000 - mzda od Okresní správy soc. zab. v Šumperku 400 - honorář za rozhlas

800 - úroky z vkladů 30.12. 1992 ukončil činnost ve funkci ředitele Okresní správy soc. zabezpečení v Šumperku

Šimánek Jaromír ODS 11 600 člen rady a zastupitelstva Opavy neoznámil žádnou činnost

Šoler Jiří SPR-RSČ nepodal přiznání o příjmech

neoznámil žádnou činnost Špaček Radim ODA

5 700 - od obvodní rady v Praze 6 150 000 - pronájmy

člen Obvodní rady v Praze 6 Štambera Dalibor HSD-SMS, nyní ČMSS 3000 - mzda za práci lékaře od Okr. nemocnice s poliklinikou Znojmo samostatně pracující lékař v Okr. nemocnici Znojmo Štěrba Tomáš LSU

nepodal přiznání o příjmech obchodní činnost v a.s. Agrosa

Štrait Jaroslav LB, nyní KSČM uvádí nulové příjmy

neoznámil žádnou činnost Šuman Vladimír ODA

55 400 - dar od velvyslanectví USA ve formě letenky a kapesného na cesty Ameri cké mise v NATO

člen Dozorčí rady 1N. investičního privatizačního fondu Tlustý Vlastimil ODS

nepodal přiznání o příjmech náměstek ministra zemědělství

Tollner Pavel KDS 6000 - za členství v řídícím orgánu Medlovy nadace v Brně ETC Service, s.r.o. (inženýrská a obchodní činnost), Passage, s r.o. (inženýrs ká a obchodní činnost),člen Mendlovy nadace Brno Tomanová Hana ODS

ohlásil nulové příjmy neohlásila žádnou činnost

Trnka František LSU nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Trojan Václav ODS

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Trojan Zdeněk ČSSD 50 000 - od ČVUT v Praze

40 000 - úroky, dividendy, nájmy apod. člen představenstva ZVÚ H. Králové Třebický Jan ODS

34 000 - od MěÚ Počátky podílí se na založení a řízení nadací Leskovec a Harmonie Uhde Milan ODS

195 000 + 260 DM - literární a umělecká činnost neohlásil žádnou činnost

Ullmann Josef ODS ohlásil nulové příjmy

neohlásil žádnou činnost Unger Jaroslav SPR-RSČ, nyní nezařazen nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Uřičář Jiří KDU-ČSL

35 000 - za funkci ředitele Regionálního odboru MZe v Hodoníně (část roku) 30 000 - za funkci ředitele Mlýnského podniku v Kyjově (část roku) ředitel s.r.o. Mlýnský podnik Kyjov Váca Oldřich ODS

nepodal přiznání o příjmech a.s. Ambassador Praha (funkce neuvedena) Vačkář Jiří LSU, nyní nezařazen nepodal přiznání o příjmech

neuvolněná funkce starosty obce Váchalová Anna LB

ohlásil nulové příjmy a.s. Futura (funkce neuvedena)

Valach Vítězslav SPR-RSČ, nyní LSNS ohlásil nulové příjmy

neohlásil žádnou činnost Valenta Josef SPR-RSČ

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Vik Jan SPR-RSČ nepodal přiznání o příjmech

ukončil činnost v s.r.o. Wisdom v Brně Vlach Jiří ODS

ohlásil nulové příjmy neohlásil žádnou činnost

Vlček Jaroslav LSU, nyní nezařazen ohlásil nulové příjmy

do 30.6.1993 vládním zmocněncem pro likvidaci škod po Sovětské armádě Vlček Vlastimil ODS

ohlásil nulové příjmy od 3.9. 1993 už není členem Správní rady Stavebního podniku (sídlo neuvedeno) Vlček Zdeněk SPR-RSČ, nyní LB

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnnost

Volák Stanislav ODS 61 000 - mzda za funkci vedoucího psychologa rodinné poradny v Domažlicích vedoucí psycholog rodinné poradny od 5.6. 1992 Vorlíček Zdeněk LB

13 000 - od TD-Konsult (mzda za podnikatelskou činnost + členství v orgánech) 81 000 - od ČVUT Praha (vědecké nebo pedagogická činnost) pedagogická činnost na ČVUT fakluta strojní v Praze, předseda Dozorčí rady s.p . Pražské vodárny

Votava Vratislav LB, nyní KSČM nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Vraný Jan LSU, nyní nezařazen

65 000 - od Regiobanky v Hradci Králové 6500 - za členství v orgánu MAVE Jičín se sídlem v Soběrazi člen Správní rady a.s. MAVE Jičín se sídlem v Soběrazi Vrcha Oldřich SPR-RSČ

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Vrzal Ivan ODS nepodal přiznání o příjmech

obchodní zprostředkovatelské služby, programátorské práce a poradenství ve výp očetní technice

Výborný Miloslav KDU-ČSL 175 000 advokátní činnost (zde čistý příjem) neohlásil žádnou činnost

Vychodil Otakar ODS nepodal přiznání o příjmech

neohlásil žádnou činnost Vyvadil Jiří LSU, nyní ČSSD

advokátní služby - výše příjmů nezjištěna advokát

Wagner Jozef ČSSD 198 000 - mzda od IB Real

1100 - za publicistickou činnost 97 000 - úroky

ředitel IB Real Praha 2 Zahradníček Jan KDS

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

Zeman Eduard ČSSD nepodal přiznání o příjmech

22.4. 1993 odstoupil z představenstva družstva Kvalita v Č. Budějovicích Zemina Ondřej ODS

500 - publikační činnost (částka věnovaná na charitativní účely) společnost Bohemia, s.r.o. (právní, producenské a konzultační služby) Zima Anton ODS

nepodal přiznání o příjmech uvolněný starosta MÚ Králíky

Zubek Leopold ODS 35 000 - mzda od Povodí Odry Ostrava specialista pro technická rozvoj Povodí Odra Ostrava (zkrácený úvazek) Žižka Jaroslav LB

nepodal přiznání o příjmech neohlásil žádnou činnost

VLÁDA:

------

Předseda vlády Václav Klaus 70 000 - honoráře za knihy

33 000 - honorář za rozhlas, TV a články v tisku 1600 USD - honoráře z časopisů

50 000 SFR - cena Svobody 10 000 USD - honorář za přednášku nepodniká, není členem žádného orgánu právnické osoby Ministr hospodářství Karel Dyba 2250 USD - honoráře

nepodniká, není členem žádného orgánu právnické osoby dar - tenisová raketa

Ministr pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiří Skalický ve svém přiznání uvádí, že součet jeho veškerých příjmů nepřesáhl výši měsíční ho platu poslance PS

Jitka STUDNIČNÁ Miroslav DURDIL