--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Pavlík Vladimír
Název: Kolik z nich se bude domáhat satisfakce u konkrétních estébáků ?
Zdroj: NN Ročník........: 0006/007 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1996
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

KOLIK Z NICH SE BUDE DOMÁHAT SATISFAKCE U KONKRÉTNÍCH ESTÉBÁKŮ?

18. ČÁST

Jeden z našich pravidelných čtenářu a příznivců za necelé tři roky prostudoval několik desítek encyklopedií, jak předlistopadových, tak i polistopadových. V ýsledkem jeho práce je, že naši čtenáři se dozví, jaké civilní profese měli ev idovaní spolupracovníci StB, kterých seznam vydali Necenzurované noviny na zák ladě databází StB a jejich data narození jsou shodná s jejich daty narození v předlistopadových a polistopadových encyklopediích.

Z morálního a lidského hlediska nezveřejňujeme jména těch, o kterých si myslím e, že již nežijí, vzhledem k jejich datům narození, kde se jedná o ročníky 190 0 - 1919.

Jsme zvědavi, kolik z nich bude žalovat bývalé důstojníky StB, pokud mají poci t, že jsou zaevidovaní protiprávně a že jsou nevinní. ANEBO - KOLIK Z NICH SE DOKÁŽE POSTAVIT PROTI ŠPINAVÉ HRADNÍ HAVLOVSKÉ STOCE?

Údaje o jednotlivých osobách jsou čerpány z předlistopadových i polistopadovýc h encyklopedií.

Kategorie: Tajní spolupracovníci-agenti: Jiří BĚLOHLAVÝ, nar. 17. 5. 1938, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 23238 , 323803, krycí jméno VRBA, člen předsednictva Měst. výboru ČSL Plzeň. Naše po litika 9/1988.

Zdeněk CHROMČÁK, nar. 26. 1. 1930, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 2721 0, 721007, krycí jména ZDENĚK a MRÁKAVA, kazatel církve bratrské. Církev bratr ská-1980.

Ing. Miroslav CIBULA, CSc., nar. 4. 12. 1933, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 14446, 444688, krycí jméno SAMEK, od roku 1991 1. náměstek FMK. Kdo je kdo 1991-92.

Karel COP, nar. 14. 9. 1930, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 24629, 462 988, krycí jméno GORDON, scenárista, dramaturg, Filmové studio Barrandov. Film ové profily-1985.

Miroslav ČAPEK, nar. 24. 8. 1927, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 2003, 200309, bez krycího jména, lesní entomolog Banská Štiavnica. Encyklopédia Slo venska T-Ž (dodatky) 1982.

Josef ČELIŠ, nar. 11. 1. 1944, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 22335, 2 33503, krycí jméno PŘÍPRAVÁŘ, atlet-sprinter. Malá encyklopedie atletiky-1990. Evžen ČERMÁK, nar. 25. 10. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 9510, 951004, krycí jméno KONSUL, lyžar-sjezdař, tréner-Jablonec. Malá encyklopedie lyžování-1987.

Miroslav ČERNÝ, nar. 22. 8. 1937, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 39045 , 904501, krycí jméno BÍLEK, zpěvák, textař, hudební publicista. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby-1990.

Vladimír ČERNÝ, nar. 27. 4. 1926, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 4478, 447888, krycí jméno VLADO, moderní pětibojař, ředitel psychodiagnostického a didaktického ústavu v Bratislavě. Encyklopédia Slovenska A-D, 1977. Doc. PhDr. Andrej ČERVEŇÁK, CSc., nar. 22. 5. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 9101, 33606, krycí jméno RACHMET, důvěrník StB, ev. č. 9101, bez krycího jména, vysokoškolský pedagog, literární publicista. Encyklopédia slove nských spisovateľov A-O, 1984.

Judita ČEŘOVSKÁ, nar. 21. 4. 1929, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 1230 5, 230588, krycí jméno DITA, zpěvačka. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby 1990.

Josef DANISZ, nar. 7. 7. 1946, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 34562, 4 56288, krycí jméno ANNA, právník, člen OF, VONS, HOS, člen 1. vyšetrovací komi se 17. listopadu 1989, od 15. 3. 1990 poradce předs. SN FS J. Stanka. Václav B artuška: Polojasno, 1990.

Ján DORUĽA, nar. 31. 8. 1933, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 28293, 82 9308, krycí jméno BAČA, jazykovědec, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra v Bratis lavě. Encyklopédia Slovenska T-Ž (dodatky), 1982.

Jiřina ELGROVÁ, nar. 24. 4. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 11508 , 150888, krycí jméno KATKA, tenistka. Malá encyklopedie tenisu. Jaroslav ERŠIL, nar. 20. 1. 1926, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 23191 , 319101, krycí jméno HISTORIK, důvěrník StB, ev. č. 23191, krycí jméno HISTOR IK, historik. 1991-prezident Spol. Husova muzea v Praze. Kdo je kdo A-M, 1991- 92.

Jan FABIAN, nar. 8. 7. 1936, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 26332, 633 201, krycí jméno KRYŠTOF, šachista. 1995-předseda představenstva COOP Banky v Brně, vyšetrován pro podvod ve výši 165 000 000 Kč (Blesk 5. 9. 1995). Malá en cyklopedie šachu-1989.

Ladislav FALTA, nar. 30. 1. 1936, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 20383 , 038388, krycí jméno OLDA, sportovní střelec, dvojnásobní mistr světa 1974, d ruhý na OH 1972. Malá encyklopedie olympijských her-1982.

Lubomír FANTA, nar. 24. 3. 1946, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 19485, 948507, krycí jméno TESAŘ, právník, člen 1. vyšetrovací komise 17. listopadu 1989, člen ČSS. Václav Bartuška: Polojasno, 1990.

Ladislav FIALKA, nar. 22. 9. 1931, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 1236 0, 326088, krycí jméno PIEROT, mim, tanečník, choreograf, režisér, pedagog, um . ved. pantomim. skup. div. Na Zábradlí. Malá československá encyklopedie D-CH , 1985.

Stanislav FILKO, nar. 15. 6. 1937, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 3001 08, krycí jméno AKADEMIK, důvěrník StB, ev. č. 19535, krycí jméno AKADEMIK, ma líř. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978.

Dezider GALSKÝ, nar. 25. 3. 1921, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 16310 , 631088, krycí jméno REDAKTOR, spisovatel. Slovník české literatury 1970-81, 1985.

Pavel HAPÁK, nar. 25. 12. 1931, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 326608, krycí jméno SERGEJ KUŠNIER, důvěrník StB, ev. č. 13266, krycí jméno SERGEJ KU ŠNIER, historik. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978.

František HORÁČEK, pseudonym Jim Čert, nar. 25. 2. 1956, tajný spolupracovník- agent StB, ev. č. 17821, 782105, krycí jméno AKORD, hudebník-akordeon. Encyklo pedie jazzu a moderní populární hudby.

Jiří HULÍK, nar. 17. 8. 1937, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 450806, k rycí jméno TONDA, důvěrník StB, ev. č. 24508, krycí jméno TONDA, šachista, 1. výkon. třída. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Doc. JUDr. Pavel HUNGR, CSc., nar. 29. 10. 1941, tajný spolupracovník-agent St B, ev. č. 000506, krycí jméno LENSKÝ, důvěrník StB, ev. č. 29403, krycí jméno LENSKÝ, právní teoretik, 1991-vedoucí katedry MU Brno. Kdo je kdo 1991-92. Doc. Ing. Tibor JAVOR, CSc., nar. 18. 8. 1931, tajný spolupracovník-agent StB, bez ev. čísla, krycí jméno MOSTÁR JAVOR, důvěrník StB, ev. č. 18558, krycí jm éno JAVOR, stavební inženýr, od r. 1957 ved. pracoviska pre mosty Bratislava, 1970-expert v Kanadě. Encyklopédia Slovenska E-J, 1978.

Ivo JEDLIČKA, nar. 8. 1. 1931, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 4780, 47 8088, krycí jméno IVO, důvěrník StB, ev. č. 4780, krycí jméno IVO, spisovatel, novinář. Data narození - obaly jeho knih.

Josef JELEN, nar. 6. 2. 1921, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 2288, 228 888, krycí jméno HAMLET, důvěrník StB, ev. č. 2288, 16800, 22640, krycí jména HAMLET, básník. Kniha 175 autorů.

Miroslav JELÍNEK, nar. 24. 9. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 934 801, krycí jméno NIK, hudební publicista. Encyklopedie jazzu a moderní populár ní hudby.

Václav JELÍNEK, nar. 4. 11. 1932, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 10296 , 029688, krycí jméno HYRŠL, důvěrník StB, ev. č. 2400, krycí jméno HYRL, básn ík, prozaik. Kniha 175 autorů.

Václav KADEČKA, nar. 20. 3. 1921, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 9478, 947801, krycí jméno JAKUB, důvěrník StB, ev. č. 8846, 36445, krycí jména JAKU B, šachista. Listina ELO ČR k 1. 9. 1994.

Ing. arch. Vladimír KALIVODA, nar. 10. 12. 1927, tajný spolupracovník-agent St B, ev. č. 12092, 209207, krycí jméno VLADIMÍR, architekt. Kdo je kdo v archite ktuře-1993.

RNDr. Ing. Ján KANTOR, CSc., nar. 3. 3. 1921, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 539808, krycí jméno MOTL, pracovník Ústavu D. Štúra v Bratislavě, geolo g. 1967-68 přednášel na univerzitě v Bagdádu. Encyklopédia Slovenska K-M, 1979 .

Zdena KARENINOVÁ, nar. 1. 3. 1930, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 7357 , krycí jméno ANNA, operní pěvkyně. Malá československá encyklopedie I-L, 1986 .

Václav KASALICKÝ, nar. 24. 1. 1921, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 424 , 1102, 42488, 110288, krycí jména SÝKORA, KUSÝ, důvěrník StB, ev. č. 424, 168 72, krycí jména SÝKORA, architekt. Malá československá encyklopedie I-L, 1986. Ladislav KAČÁNI, nar. 1. 4. 1931, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 10124 , krycí jméno HUGO, fotbalový reprezentant, tréner, autor odb. publikací. Malá encyklopedie fotbalu-1984.

Josef KEBZA, nar. 10. 6. 1933, tajný spolupracovník-agent StB, ev. č. 12929, k rycí jméno MARTIN, básník, prozaik. Slovník české literatury 1970-81, 1985. (POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ)

Vladimír PAVLÍK