KOMUNISTIČTÍ UDAVAČI V CÍRKVI

V Necenzurovaných novinách 04/2000 v části B. Databáze Státní bezpečnosti: Agenti po roce 1989 v akci byli opomenutí někteří představitelé Církve československé husitské v oddíle F. Církve a v oddíle G. Věda, vysoké školy. Dle dostupných informací ale např. zde by měl být uveden i děkan katolické teologické fakulty UK Praha.

 

Z Cčsh by zde měli být minimálně uvedení:

 

*ThMgr. Michael MOC, biscup plzeňský, nar. 13041950, tajný spolupracovník - agent, registr. č. 27549 a 574903, krycí jméno KALICH. Přes zvolením biskupem v roce 1998 (na 7 let) byl farářem v Karlových Varech a vedoucím tajemníkem Diecézní rady Cčsh v Plzni. Prominentní duchovní cčsh, který za totalitního režimu jezdil bez omezení do Švýcarska aj.

* ThMgr. Karel Bican, biskup pražský, nar. 24041951, tajný spolupracovník - agent, registr č. 41334 a 133401, krycí jméno Kája. Před zvolením v roce 1999 (na 7 let) byl farářem v Kutné Hoře a vykonával funkce v Ústředním finančním výboru Ústřední rady cčsh v Praze-Dejvicích

* ThDr. Vlastimil Zítek, bývalý biskup olomoucký (do roku 1999), v letech 1990 až 1992 správce církve, člen ústřední rady, nar. 26121920, tajný spolupracovník - agent, dříve farář v Litoměřících, registr. č. 10126, 31904, 012604, 190407, 410126, 731904, krycí jména Dr. Odrazil a Odrazil

* PhDr. ThDr. h.s. Miroslav Novák, do roku 1992 patriarcha cčsh, bývalý předseda Ústřední rady cčsh, nar. 26101907, tajný spolupracovník - agent, krycí jméno Kubeš

* MUDr. Alois Volkman, místopředseda Ústřední rady, nar. 18091937, tajný spolupracovník - agent, krycí jméno Doktor

* Prof. ThDr. Zdeněk Kučera, děkan HTF UK od roku 1989, nar. 30031930, tajný spolupracovník-agent, krycí jméno Doktor.

* Prof. ThDr. Milan Salajka, děkan HTF UK do roku 1989, nyní profesor katedry praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace, nar. 06091928, tajný spolupracovník-agent, krycí jméno Tajemník

* Prof. ThDr. Zdeněk Sázava, do roku 1994 proděkan HTF UK, nyní pověřen řízením katedry biblistiky a judaistiky, přednosta ekumenicko-zahraničního oddělení ÚRCČSH, nar. 28061931, tajný spolupracovník agent, krycí jméno Otava.

* Doc. ThDr. Jan Blahoslav Lášek, nar. 20071956, docent katedry náboženských dějin a církevního práva HTF UK, tajný spolupracovník -agent, krycí jméno Bohoslovec a důvěrník, krycí jméno Blahoslav

* Doc. PhDr. Blahoslav Hruška, nar. 05051945, tajný spolupracovník- agent, krycí jméno David, nyní docent katedry biblistiky a judaistiky HTF UK

* Doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc., nar. 13051942, tajný spolupracovník -agent, krycí jméno David, nyní docent katedry biblistiky a judaistiky HTF UK.

* Doc. ThDr. Ján Liguš (v reg. uvedeno Jan), nar. 02071941, tajný spolupracovník-agent, krycí jméno Honza, nyní vedoucí katedry praktické teologie, ekumenismu a mezilidské komunikace HTF UK

* Doc.ThDr. Otakar Funda, Dr. theol., nar. 130991943, tajný spolupracovník-agent, krycí jméno Jiří, vyučující v letech 1989-1994 na HTF UK

* Prof. ThDr. Anežka Ebertová, dlouholetá členka KSČ, bývalá profesorka HTF UK, nar. 16051923, tajná spolupracovnice-agent a důvěrník, krycí jméno Žaneta

* ThDr. Anna Lukešová, bývalá vyučující na HTF UK, farářka Praha Spořilov nar. 22041948, tajný spoluprac-agent, krycí jméno Asistentka

* Lic. Milan Matyáš, do roku 1998 přednosta naukového odboru Ústřední rady cčsh, tajemník pro teologickou práci Diecézní rady Plzeň, nar. 29061933, tajný spoluprac.-agent, krycí jméno Pavel

* ThDr. Jiří Vaníček, přednosta kulturního odboru ÚR CČSH, farář Praha - Karlín v letech 1995-1999 tiskový mluvčí cčsh, nar. 23041953, tajný spoluprac.-agent, krycí jméno Pader

* PhDr. Jiří Svoboda, přednosta tiskového odboru cčsh, nar. 25041934, tajný spolupracovník-agent, krycí jméno LADA.

* Ing. Hubert Antes, do r. 1996 ekonom Ústřední rady cčsh, kandidát KSČM v Praze 6, obecní volby 1994, nar. 22091934, důvěrník, krycí jméno Hubert

* ThDr. Jiří Silný, do r. 1992 vedoucí tajemník diecézní rady Plzeň, nyní publicista, nar. 17101959, tajný spolupracovník-agent, krycí jméno Jíra

* Leo Marceluch, do r. 1989 olomoucký biskup, nar. 09031915, tajný spolupracovník-agent, krycí jméno tajemník

* Bohumil Klásek, vedoucí tajemník diecézní rady Hradec Králové, farář Chlumec nad Cidlinou nar. 20061930, tajný spolupracovník-agent, krycí jména Luther a Karel

* ThMgr. František Slavík, farář Praha-Holešovice, nar. 15021933, tajný spoluprac.-agent, krycí jméno Jonáš

* ThMgr. Miroslav Palčovič, farář Klatovy, nar. 27081951, tajný spoluprac.-agent, krycí jméno Míra

* ThMgr. Rudolf Valenta, farář Praha-Zbraslav, nar. 04031951, tajný spolupracovník-agent, krycí jméno Rudla

* JUDr. Jiří Čáp, do r. 1994 finanční zpravodaj Ústřední rady cčsh, nyní člen komise Min. kultury pro uspořádání vztahu státu a církvi, důvěrník, krycí jméno Eda

* Ladislav Adámek, do r. 1994 člen Ústřední rady, důvěrník, krycí jméno Jabloňka

* Jaroslav Novák, člen Ústřední rady cčsh

* ThMgr. Zdeněk Svoboda, duchovní při diecézní radě Brno

* dr. Milan Zelenka, duchovní při diecézní radě Praha, nar. 30011936, důvěrník, krycí jméno Boris

* JUDr. Josef Kupka, bývalý přednosta osobního odboru Ústřední rady, nar. 01101916,agent, krycí jméno Dr. Josef

* ThDr. Rudolf Medek, bývalý biskup Brno, tajný spoluprac. agent, důvěrník, krycí jména Aleš a Svoboda

* Mgr.Milan Krchňák, farář Havlíčkův Brod, nar. 24031928, tajný spoluprac.-agent, krycí jméno Kolínský

* ThMgr. Miroslav Spáčil, farář V. Týnec u Olomouce, nar. 16111928, důvěrník, krycí jméno Mirek

* ThMgr. Antonín Jelínek, farář Praha-Vršovice, vedoucí tajemník diecézní rady Praha, nar. 23121950, důvěrník, krycí jméno Jelen

* Jiří Kostelecký, farář Praha Nusle, nar. 07061927, důvěrník, krycí jméno Jiří

* ThMgr.Oldřich Vít, farář Čerčany, nar. 16041943, tajný spolupracovník-agent, krycí jméno Radek

* MUDr. Václav Skála, Brno, křesťanský aktivista, nar. 09121926, tajný spolupracovník-agent, krycí jméno Doktor

* Prof. PhDr. Jaroslava Pešková, CSc., vyučující HTF UK Praha, katedra učitelství, nar. 18031948, důvěrník

* ThMgr.Daniel Majer, v reg. uvedeno Mayer, farář Kralovice nar. 12081957, tajný spoluprac.-agent, krycí jméno Jan

* ThMgr. Libuše Roytová, roz. Vyskočilová spirituálka, vyučující HTF UK Praha, nar. 30041956, agent, Krycí jméno Mirka

* ThMgr. Vladimír Červený, knihovník ústředního archívu cčsh Praha, nar. 19111945, důvěrník, krycí jméno Jordán

* Lic. Mojmír Žalčík, pravoslavný teolog, vyučující na HTF UK Praha, nar. 06031961, agent, krycí jméno Ganges

* Lic. Michal Dandár, CSc, pravoslavný teolog, vyučující na HTF UK Praha, nar. 09011947, důvěrník, krycí jméno Míša

 

V Šumperku dne 3.3.2000