Veselé hospodaření Rady Zastupitelstva h. m. Prahy

aneb senátorské volby o ty nejlepší

Senátní kandidát - náměstek ing. Jiří Paroubek

 

Motto:

Velký a neohrožený bojovník

za práva Pražanů,

pokud to ovšem je

v jeho prospěch…

 

A/ Morální profil

Ing. Jiřího Paroubka:

l/ Ve svém oficiálním senátorském životopise ing. Jiří Paroubek píše, že od roku 1976 – 90 pracoval jako ekonom v manažérských funkcích. Pokud je mi známo, žádné „manažérské funkce“ za bolševika neexistovaly. To by to soudruzi našemu „managerovi“ hned hezky vysvětlili a určitě by na to dlouho nezapomněl. Byly jen nomenklaturní funkce, spadající do kádrové nomenklatury výborů KSČ různých stupňů, na které mohl dle kádrového klíče, tedy ne podle vzdělání, osobních vlastností, pracovních výsledků a zkušeností, ale na základě politické spolehlivosti, dosazovat příslušný výbor KSČ pracovníky podle svých představ. Pro malé funkce – místní výbor KSČ, pro důležitější funkce okresní, krajský nebo celostátní ÚV KSČ. Pokud je dnes známo, ing. Jiří Paroubek dělal hlavního ekonoma v ústředí pražského podniku Restaurace a jídelny (RAJ). Pak je skoro úplně vyloučeno, že by tuto významnou nomenklaturní funkci, spadající pod Okresní výbor KSČ, mohl zastávat nestraník !?? Čím pak by si asi takový nestranník mohl získat takovou důvěru KSČ, že ho OV KSČ dosadil do takové funkce?! Takže kandidát ČSSD na senátora ing. Jiří Paroubek nám něco ve svém životopise opomněl říci, anebo měl napsat – já, hrdina, jsem nikdy nevstoupil do KSČ (nebo StB). Byl jsem doma ve vnitřní oposici, tak, aby to o mně nikdo nevěděl. Navenek jsem předstíral svůj souhlas s komunistickou diktaturou a sovětskou okupací, Antichartou, prvomájovými průvody, Vzornými vojáky, Brigádami socialistické práce a podařilo se mně takhle soudruhy oblafnout a dostat se už roku 1976 do vedoucích funkcí, které jsem už po celou dobu neopustil. Domnívám se však, že ani takhle to s největší pravděpodobností nebylo, a to především vzhledem k jeho dalšímu racionálnímu a vysoce oportunistickému, nebo chcete-li pragmatickému, chování.

 

B/ Jednání ing. Jiřího Paroubka, v roce 1990 zakladatele ČSSD(b), jako oposičního poslance v zastupitelstvu hlavního města Prahy -

Jeho vystupování a jednání bylo vždy velmi uvážlivé, aby si moc nerozhněval vládnoucí stranu ODS a ODA na velké radnici - avšak také – aby si na druhé straně nerozhněval spoluoposičníky. Ve všech větších kauzách, které propukly díky oposicí předpokládaným a odhaleným zlodějnám a zločinnému jednání vedení pražské radnice /ODS + ODA/ - se držel hrdinně stranou. // Toto zločinné jednání, vyloženě nevýhodné pro Prahu a její občany, ovšem zákonně nepostižitelné, bylo umožněno předchozím zrušením nebo neexistencí zákonů popřípadě naprosto špatnými zákony, často dokonce přijatých bez jakýchkoli sankcí za jejich porušení, které zase dodala a obhospodařuje vyšší parlamentní složka, která u nás schvalování zákonů ovládá. Totiž ODS a její geniální vůdce a největší ekonom světa všech dob. Od r. 1992-2000 ovlivňuje cca z 95 % schvalování všech zákonů. Nyní prostřednictvím oposičně-koaliční smlouvy, dříve v koalici s ODA a ČSL.

Nejdůležitější špatné zákony: Zákon o obcích, Obchodní zákoník, zrušení nedbalostního trestného činu v Trestním zákoníku, neexistence Správních soudů - vše zcela záměrně.

Zákon o obcích – podle něho smlouvy za obec uzavírá pouze Rada zastupitelstva – TAJNĚ A NEKONTROLOVATELNĚ (!!!), ne celé zastupitelstvo, demokraticky volené, a to veřejně a před zraky všech občanů, které to zajímá a kteří si všechno a všechny ze svých daní platí!!! Správa města a hospodaření v městských akciových společnostech je plně v moci Rady zastupitelstva a jí dosazených – opět bez souhlasu demokraticky voleného zastupitelstva a možnosti jakékoliv kontroly z jeho strany – jejich lidí. Opět tajná jednání. Tyto a. s. pak mohou uzavírat pro město naprosto nevýhodné smlouvy s podezřelými partnery a za podezřelých okolností, které pak v plném rozsahu zaplatí občané ze svých daní – viz níže.

Nedbalost, dokonce ani tu zcela vědomou a zřejmou, poškozující zájmy města a jeho občanů, nelze dle stávajících zákonů trestat a rozhodnutím Správního soudu špatné smlouvy zrušit – když tento Správní soud ještě není ani zřízen – již l0 let!!! Všichni to vědí a dle toho se ing. Jiří Paroubek a jeho lidé tiše a „pragmaticky“ chovají.

 

Pokud však šlo o prokazatelně nepodstatné věci

Paroubek hřímal z tribun jako Robespierre…

 

Ukážeme na příkladech, jak vypadalo jednání ing. Paroubka v pro město a jeho občany nejdůležitějších záležitostech, kde šlo o stamiliony a miliardy z kapes daňových poplatníků.

Byli jsme spolu v dozorčí radě Dopravního Podniku h. m. Prahy, když vypukl finanční skandál – nákup nových vozů pro pražské Metro, bez výběrového řízení, protokolárně uzavřeného původní výběrovou komisí. Toto výběrové řízení se táhlo 3-4 roky. Najednou RADA zastupitelstva h. m. Prahy a vedení Dopravního podniku h. m. Prahy vytáhlo z klobouku vítěze - Konsorcium ČKD soudruha ing. Jiřího Marouška – byli spolu v jednom baráku. Stalo se to l2. července 1995 na Valné hromadě – tvořené právě Radou zastupitelstva h. m. Prahy a jí podřízeným vedením Dopravního podniku h. m. Prahy... Navíc zvolili datum prázdninové, aby nemohla na př. dozorčí rada Dopravního podniku protestovat – protože ta o prázdninách nezasedá. Rozhodli smlouvu podepsat do měsíce, tedy daleko před koncem prázdnin (!!!). Cena 8-9 miliard. Platby předem!!! Zuřil jsem, že to je banánová republika a PODVOD NA OBČANECH ZA 8 MILIARD!!! //Ekonomický dopad viz dále v textu //

 

Kandidát na senátora ing. Jiří Paroubek, hlavní ekonom a komunistický „manager“, OPOSIČNÍ POSLANEC, člen dozorčí rady Dopravního podniku, přitom ani nehlesl – jako by byl s nimi domluven. Nebo si jenom náš hrdina nechtěl pro své voliče-daňové poplatníky pálit prsty? Pro Prahu a její obyvatele to však byl bohužel poslední hřebík do finanční rakve…

Když však chlapci z vedení Dopravního podniku, bez výběrového řízení, zvýšili odměnu smutně proslulému advokátu JUDr. Tomáši Sokolovi za vybírání pokut od neplatičů jízdného v MHD – ze 4 milionů na l6 mil. ročně – řval jako lev, že to je předem dohodnutý podvod – což opravdu byl (Dopravní podnik i Magistrát mají přitom svá vlastní velká právní oddělení!!!) – ale hospodaření Prahy tato částka ani v nejmenším neohrozila. Ani Radu zastupitelstva si tímhle gestem rozhněvat nemohl…

 

Můžeme dále pokračovat s přehledem vysoce výběrového mlčení ing. Jiřího Paroubka, vedoucího ekonoma, komunistického „managera“, opozičního zastupitele a senátorského kandidáta ČSSD

 

Matra – zabezpečovací zařízení na Metro. Původní smlouva, dle výsledků výběrového řízení, které Matra vyhrála, na cca 800 milionů. Doplňky ke smlouvě cena zvýšena, už mimo jakékoliv výběrové řízení, na tisíc sedm set milionů. Rozdíl 900 milionů z peněz daňových poplatníků, více jak 100% původní ceny… Smlouva to tajná (!!!) a hodně vypečená. Vše platit předem(!!!). Penále maximálně 5 % z ceny(!!!). Možnost reklamovat pouze do 4/98, ale zkušební provoz přitom skončil až 6/98(!!!). Tohle uzavřel buď naprostý šílenec nebo to spíše bylo velmi dobře podplaceno. Jenom maličkost. Jeden čas bylo dokonce zakázáno tuto zabezpečovací automatiku používat a dělalo se to ručně // viz důkazy //. A senátor, opoziční zastupitel, člen dozorčí rady? Mlčel vždy jako ryba…

 

PRVNÍ MĚSTSKÁ BANKA - ztráta města z podvodných úvěrů – cca l,5 – 2 mld. Možná i víc, kdo ví a hlavně, kdo má zájem to vyšetřit… Zde má dnes ing. Jiří Paroubek, hlavní ekonom, komunistický „manager“, senátor a náměstek primátora pro finanční politiku města životní šanci prokázat, na čí straně stojí.

 

Privatisace podniku Pražské vodárny a kanalisace a. s. – podvod století. – Ztráta města a tedy jedině a pouze občanů je v tomto případě cca 5 mld. Hlavní zásady úspěšného podvodu: Vzniknou 2, někdy i 3 akciové společnosti. Jedna městská a té zůstanou trubky a druhá soukromá, vlastnící 66% akcií a ta bude vodu od občanů kasírovat. Městu zůstane jen 34 % . Mezi společnostmi uzavřená smlouva je samozřejmě jako obvykle tajná. Mají ji hlídat lidé, určení – jak jinak – RADOU. Po zkušenostech, co umějí, hlavně tajně, tito lidé provádět a co se dnes děje na podobném principu například v SAZCE – tak tihle to opravdu budou za nás dobře hlídat, kontrolujíce sami sebe!!! Nejdříve si rozdají všichni l00 – 500 tisícové platy a co zbude, půjde možná do oprav vodovodních a kanalisačních rozvodů!!! (Podrobnosti viz. N.N. 18/2000).

 

Použití 700 milionů na 5. a 6. jízdní pruh pod Strahovským tunelem – místo, aby se daly na Metro, či hlavně na stavbu mostu u Bohnic pro Prahu 8, aby tamní obyvatelé konečně nemuseli přes střed města !!! Podle mne to byl jen fakturační podvod a práce neodvedena. Nebo úplná hloupost, protože tyhle pruhy budou třeba tak za 20-30 let. Senátor, komunistický „manager“ a ekonom k tomu mlčí…

 

Židovské hřbitovy – versus garáže pro mocipány podvodně privatisované České pojišťovny ex soudruhem a ex ministrem financí Ivanem Kočárníkem (ODS). Další podvod a 400 aut v centru Prahy pro zhoršení životního prostředí. Zároveň zničení unikátního hřbitova z ll. století. Senátor - ticho.

 

Smlouva na reklamu - s J.C. Decaux podvod na Prahu a občany od Rady vedené primátorem Koukalem (ODS) a spol. Smlouva na 25 let – bezplatná !!! Město přitom ještě platí proud!!! Postaveno cca l.800 reklamních poutačů, některé bez stavebního povolení. Nic se neděje, vše ohlídáno. Pokuty žádné. Zkuste si to občánkové Vy !! Ztráta města na nájemném cca 7,5 miliardy !!! Ing. Jiří Paroubek, senátor, hlavní ekonom, komunistický „manager“, oposiční zastupitel za ČSSD – ticho po pěšině.

 

Smlouva na parkování, opět jak jinak, s francouzskou firmou – Evropark Praha a.s. Ti Francouzi musí mít zřejmě zvláštní kouzla – že ano pane Koukale a Šveci. Investice nikoliv přinesená do podniku francouzskou firmou, ale placená ze zdejší půjčky a z pražských tržeb. Kdo této soukromé firmě hlídá neplatiče? Přece Městská policie!!! Pozemky poskytlo město zdarma - Tržby vybírá Europark a až uplatní své luxusní potřeby, tak něco dá i městu. To se to podniká Frantíci – což. Zkuste tohle někdo udělat jako Čecháček ve středu Paříže – to byste pane letěli!!! A co na to všechno hlavní ekonom, komunistický „manager“, opoziční zastupitel ČSSD a senátor? Senátor TICHO. Možná dobře zaplacené…

 

Tak to bylo páni Občané několik ukázek toho, jak ve městě hospodařila a hospodaří ODS pod vedením primátora Koukala a jeho náměstků – Volte je dál, bude Vám prima!!! A jim taky. Ale hlavně pan Velký manažér ekonomiky, opoziční poslanec za ČSSD, člen dozorčí rady a kandidát na senátora tohle všechno neviděl, nepostřehl, neslyšel - ale hlavně, nikdy proti těmto lumpárnám nic neudělal!!!

To je opravdu ten pravý muž, který bude tvrdě neohroženě a zásadově hájit zájmy občanů-daňových poplatníků před zlodějnami a okrádáním…

 

C/ Činnost ing. Jiřího Paroubka jako Náměstka primátora pro finanční politiku města:

Hned na počátku jeho působení došlo ke ztrátě l40 milionů pro městskou pokladnu. Dal totiž pozdě příkaz k nákupu // o cca 2 dny // 72 milionů EUR, a ty zdražily o 2 Kč – takže ztráta l40 milionů. Uvádíme neověřenou zprávu a teorii – dobře informovaní zlí jazykové tehdy tvrdili – vzhledem k tomu, že má velké známosti v bankovních kruzích, předem věděl, že kurs koruny vůči EUR výrazně klesne. Po dohodě jako náměstek primátora pro finanční politiku města pozdržel nákup 72 milionů EUR, nechal „bokem“ nakoupit EUR před devalvací koruny a městu byly prodány po devalvaci o l40 mil. dráž. (Technologie této ekonomicko-politické operace, provedené Českou národní bankou (ČNB) pod vedením Josefa Tošovského, je podrobně popsána v NN 21/2000, strana 09). Vzhledem k úspěšnému a beztrestnému vytunelování nejméně 17 bank, dozorovaných bankovním dohledem ČNB a celé řady fondů v téhle republice podnikajících – viz např. poslední známý případ Komerční banky, vytunelované ruskou státní mafií o 8 miliard Kč, to zase tak špatná teorie nebyla. Ovšem dokázat by ji musela policie, nejsou-li stopy po l8 měsících už odborně zameteny. A také zda by chtěla a uměla to, neboť jak známo, u nás žádný bankéř už 10 let moc pevně ve svém křesle nesedí a přesto ani jeden z nich není ve vězení. Aspoň já o žádném nevím!!!

Jinak - tím, že si otevřel vrátka svým mlčením a jednáním ve výše uvedených kauzách, byl přijatelný pro ODS – i když ta právě proti socanům MOBILISOVALA. Proč ovšem proti takovým – to opravdu nemusela.

Stal se tedy za odměnu z poslušného oposičního poslance ČSSD náměstkem primátora, zvoleného za ODS. Navíc náměstkem pro finanční politiku města!!! A z titulu své nové funkce potom bezpochyby, jak veřejně slíbil svým voličům, velmi rázně vystupoval proti největším radničním lumpárnám, na kterých se předtím sám přímo nebo nepřímo podílel... Uvedeme zde několik ukázek jeho rázného a nekompromisního postupu proti podvodníkům na ochranu zájmů prostého občana-daňového poplatníka:

l/ Vozy Metraz městské pokladny zaplaceno cca 2 mld. předem (!!!). Město za to dostalo pouze – slyšíte dobře – jednu pětivozovou soupravu, navíc od dobře vytunelovaného ČKD. To se to pane TUNELOVALO za peníze pražských občanů, že, soudruhu Maroušku??? Vzhledem ke všem těmto souvislostem pak vůbec nepřekvapuje podivná úloha superkomunisty a superkapitalisty Jiřího Marouška a jeho „protikomunistického exilového“ bratra Miloslava Marouška, blízkého spolupracovníka prvního předsedy ČSSD(b) profesora Horáka, připraveného a importovaného z USA, v naší polistopadové politicko-ekonomické historii. Budeme citovat z materiálu, věnovaném původně ministrovi vnitra Mgr. Stanislavu Grosovi a jeho kolegyni a spojenkyni z pražské organisace ČSSD poslankyni JUDr. Petře Buzkové, evidované jako spolupracovnice StB, zveřejněném v NN 19/2000, strana 02: „Dva krásní lidé, Stanislav Gross, stejně jako jeho kolegyně Petra Buzková (naši nejpopulárnější politici, které podle svých vlastních slov „udělal politiky“ už koncem roku 1989 kalifornský velkoobchodník se sovětskými diamanty Miloslav Maroušek, shodou okolností poctivý bratr privatisátora a exmajitele ČKD Jiřího Marouška, jenž svým hospodařením způsobil dluh, převyšující údajně 24 miliard Kč, které zmizely Bůh ví kam…), v začátku své poslanecké kariéry dostali, jako svobodní, přednostně přidělené luxusní velkoplošné byty na pražském sídlišti Barrandov. Smlouvy zněly na dobu neurčitou a jen tvrdý nátlak médií je oba přinutil ke změně na dobu mandátu“. Jak je vidět, stále neomylně platí „rovný rovného si hledá…“

Proti tomuto podvodnému nákupu jsem tvrdě vystupoval a jednal. Důvody : V současné době jezdí v pražském metru celkem 504 ruských vagónů – jiné nejsou a tyhle budou jezdit po renovaci ještě dalších 30 let!!! V té době se nabízela možnost koupit cca l00 stejných vagónů za 350 milionů. Oproti 8,5 miliardám směšná částka. Vzhledem k tomu, že by byly stejné – stejné by byly i jejich opravy, modernizace a náhradní díly atd. A když nemáte na mercedes, musíte také jezdit ve Favoritu!!! Ale to by tam nesměli mít ředitelství ve stejném baráku a ČKD vést soudruh Jiří Maroušek!!! Kam pak asi ty své 2 miliardy od města všude dával ?? Do jakých asi kapsiček???

Touhle transakcí se dostala Praha do počínající spirály zadluženosti, která se pod vedením zkušeného komunistického „managera“ a dnešního náměstka pro finanční politiku města ing. Jiřího Paroubka pořád prohlubuje a on ji řeší stále narůstajícími půjčkami, které mají dosáhnout ve finále l7-l8 miliard – čili skoro celý rozpočet Prahy. Díky této politice je už dnes Praha v situaci, kdy není schopna svoje půjčky, nabízené jejímu vedení bankami ze všech stran a možná vůbec ne nezjištně, průběžně splácet. S velkými potížemi se zatím snaží splácet alespoň úroky z těchto půjček. Bankéři nic neriskují. Praha má tolik majetku v budovách a pozemcích, že za babku získají cokoli, o co projeví, v případě neschopnosti města své dluhy splatit, zájem.

Kdyby měl náměstek a senátor trochu více zájmu a možná i odvahy, měl by z titulu své funkce náměstka primátora pro finanční politiku města navrhnout potrestání aktérů této kauzy!!! Odvolat je z funkcí. Tohle se přeci ve slušných státech dělá a tady je podezření hodně silné. To by však senátorský kandidát musel mít sám čisté ruce a svědomí… Trestněprávní Imunita, spojená s funkcí senátora, má v tomto případě zřejmě cenu zlata…

 

2/ Městská banka. V ní vládli od roku 1995 dva šibalové. Jeden se jmenoval Vlastimil Hadraba (1951) a byl gen. ředitelem a předsedou představenstva. Zároveň však, což velmi tajil – byl ve vedení dalších l7 firem (!!!). Povedené, což?! To se to pak poskytovaly úvěry!!! Další dobrák a předseda dozorčí rady - byl primátor Jan Koukal (1951). Jinak z demokraticky zvolených zastupitelů, s výjimkou ODS, nebyl ve statutárních orgánech Městské banky nikdo (!!!), dokonce ani nikdo z koaliční ODA. Až na jaře 97 – asi jako skrytý začátek oposičně – koaliční smlouvy – ex ministryně kontroly, několikrát podezíraná ze spolupráce s komunistickou StB, která v letech 1990-92 neukontrolovala rozkradení majetku komunistické strany a jejího Socialistického svazu mládeže, ing. Květoslava Kořínková, dohodla /zpráva kuloárů/, že do Městské banky byl RADOU dosazen prof. Věnek Šilhán, původně z Obrody socialismu, pak z ČSSD. Objektivně však musíme říci, že nejhorší úvěry a šibalské kšefty už byly v té době dávno hotové. Měli ho tam tedy spíš jako rukojmí, že to vedli dobře, zejména pro jeho autoritu. Na druhé straně i on si tam taky pěkně zobnul. Pro bývalý n. p. Preciosa, kde byli v dobách komunistické diktatury a sovětské okupace vězněni političtí vězni a nuceni v otrockých podmínkách vyrábět pro komunisty broušené sklo pro vývoz na Západ, kde byl po 17. listopadu předsedou představenstva, zajistil úvěr l00 milionů, což moc košér taky nebylo. Těžko jim tedy mohl cokoli vyčítat. Choval se v principu stejně jako oni. Působením prvních dvou výtečníků přišlo město o cca l,5-2 mld., které musí zaplatit a splácet z daní, které vybírá od občanů Prahy na úplně jiné věci. A co proti tomu všemu podnikl náš komunistický „manager“, náměstek primátora pro finanční politiku města a senátorský kandidát za ČSSD? Vůbec nic!!! Místo veřejné potupy viníků či podání trestních oznámení za tunelování majetku města na adresu zodpovědných politiků a „managerů“ ing. Jiří Paroubek prohlásil: „Ta ztráta – to byla taková doba…“ Volte ho občané!!! Není věc, kterou by vám nedokázal zdůvodnit…

 

3/ Prověřit, kam se podělo 700 milionů na 5. a 6. jízdní pruh Strahovského tunelu: Kdo ty práce zadával, kdo je přebíral, kdo podepisoval faktury(!!!). Co se tam vůbec dělalo??? To ovšem našeho senátora, náměstka primátora pro finanční politiku města, absolutně nezajímá. Takovými drobnostmi se zabývat nehodlá…

 

4/ Při rozhodování o každé investici, hrazené z rozpočtu města, zajistit – když „otcové města“ odmítnou udělat veřejné a veřejně kontrolovatelné výběrové řízení a zašmudlí to, pak alespoň nechat udělat nejméně dva nezávislé posudky, co by měl připravovaný projekt skutečně stát. Ne, jak je tomu dosud, aby si firmy ceny samy diktovaly. Na to náš senátor a náměstek primátora pro finanční politiku města rezolutně: Tohle se dělat nebude!!! Ostatní socani s ním souhlasili. Asi věděli dobře proč… Tito lidé opravdu pečují o město a jeho občany, své voliče, radost se podívat, což?? Poslední výběrové řízení na dostavbu města se zdá být podezřelé dokonce už i radniční oposici a ta je chce konečně nechat prověřit – nejlépe přímo policií. Tak, to je zatím poslední zpráva. O výsledku vás budeme informovat.

 

Čili shrnuto: Ztráty města, způsobené zvýšením nákladů v důsledku zločinného jednání RADY zastupitelstva h. m. Prahy, které jsme zde uvedli a ještě další, o kterém jsme vás zatím ještě neinformovali plus špatné smlouvy, jsou cca 5-6 miliard Kč. Ztráty v neuskutečněných tržbách, utrpěné v důsledku špatných smluv, jsou vyčíslitelné částkou cca 8 miliard Kč. Tedy celkové škody, způsobené městu a jeho obyvatelům RADOU h. m. Prahy, dosahují částky l3-l4 miliard Kč, což je v současné době právě o 3 mld více, než nyní činí půjčky, přijaté RADOU od bank na zakrytí jejího špatného a zločinného hospodaření. Je nutné vyšetřit, kam a na čí konta zmizely tyto miliardy. V každém případě tohle všechno už dnes musí splácet obyvatelé Prahy ze svých daní, které jsou vybírány na zlepšení života obyvatel města…

Proto si musí město pořád půjčovat(!!!) - pane primátore KASLE (ODS). To si račte ověřit. A pane náměstku primátora pro finanční politiku města Paroubku (ČSSD) – s čím vy vlastně kandidáte do senátu, Vy chlapci koaliční???!

 

Nejhorší ze všeho je však parazitní finanční strategie finančního náměstka Paroubka, kterou uplatňuje pro Prahu na základě analogie s některými jinými městy. Zde tuto finanční strategii máte: Vídeň, Mnichov, Praha a další města provádějí audit kategorie A. Pak si mohou na svůj obrovský městský majetek (pozemky, budovy) půjčit cokoliv a kdykoliv. Avšak tato města půjčky nesplácí a na splátky si zase půjčují. Takže prakticky nesplácí nic – jen úroky. Je to takové Paroubkovo – PERPETUM MOBILE. Půjčka se tedy vlastně nesplatí nikdy. A tohle má být pro Prahu nejlepší řešení. Je tohle uvažování ekonoma, podnikatele a správce svěřeného obecního majetku nebo příživníka a podvodníka??? I kdyby se však půjčka postupně splácela, vyplývají z této půjčky, ostatně jako z jakékoliv jiné půjčky, velice negativní záležitosti.

Tato finanční strategie a z ní vyplývající nesplácené a zřejmě už nesplatitelné půjčky je velice špatná cesta. Je špatná v tom, že jenom úroky z tak velikých půjček činí l,5 mld. ročně. I se splácením této částky má Praha potíže. Tyto peníze padnou, bez užitku pro město a jeho občany, do zisku bank, aniž banky hnou prstem a aniž cokoli riskují. Majetku, kterým za poskytnuté půjčky bankám ručí, mají města zatím většinou dost… Z těchto peněz, vynaložených na nekonečné splácení naprosto zbytečných úvěrů, vybraných z daní daňových poplatníků, se tedy ve městě nic nepostaví a nikomu z občanů se nepomůže. Jen BANKÉŘI dále ztloustnou – ti mají vždycky málo! Kdo jim ovšem zajišťuje bezrizikový příjem 1,5 miliardy Kč. ročně, na úkor města a jeho občanů, ten může být naopak velmi dobře odměněn – kdo ví ?? Pro občany jsou to peníze vyhozené do vzduchu a místo POTRESTÁNÍ VINÍKŮ a HLEDÁNÍ RESERV – jenom další půjčky. Velmi nevýhodné pro město a jeho obyvatele, velmi výhodné pro banky a ty, kteří s nimi tuhle hru hrají…

Zatím je zadlužení města 11. mld., naprosto zbytečně, jenom díky vytunelování Prahy její RADOU, o kterém jsme psali výše a toto zničující zadlužení má vzrůst o dalších 6 na l7 mld., což je prakticky rozpočet Prahy na celý rok. Těchto dalších 6 miliard má údajně být právě na nákup vozů Metra, které se daly koupit za 300 milionů(!!!). Teď zdůvodňuje náměstek Hejl, že musí dostat odměny, neboť jezdí po Evropě kupovat vagóny. I do Ruska chytrák nakonec jel, i tam vagóny nakupoval. Kdyby mě tenkrát poslouchal a nezesměšňoval stávající vagóny, nemusel cestovat. To by si ovšem nemohl procestovat Evropu, nedostal by odměny a cesťáky. Možná od někoho i lecos jiného!!! Nejlepší na celé kauze s vagóny byla skutečnost, že se tehdy ODS a její náměstek Hejl tak báli pravdy, že hlasovali proti vystoupení ing. Kaliny, ředitele Škody Plzeň, na zasedání zastupitelstva h. m. Prahy, aby tam za žádnou cenu nemohl před poslanci nepromluvit. Opravdoví demokraté, jednak k pohledání, jednak za všechny naše peníze!!!

 

Z Á V Ě R

 

Když jsem kandidátovi – finančnímu náměstkovi Paroubkovi říkal, že další půjčka 2 mld. pro město, ve skutečnosti pro teď už soukromou společnost Pražské vodovody a kanalizace je naprosto zbytečná vzhledem k tomu, že voda, která se při dobrém hospodaření a se ziskem dodávala po mnoho let za 2,5 Kč/m2, byla během 2 let zdražena z cca 20 na 30 Kč/m2 – tedy o 50 %, ačkoliv inflace činila za tutéž dobu jen 8 % a tedy tržby vzrostly bez jakýchkoliv tomu odpovídajících investic o l,3 mld. a nejdou z kapacitních důvodů proinvestovat (jak vidno z uzavřeného mostu Čechova, nelze rozkopanou Prahou už teď projet) a že tyhle peníze se ve vodárnách ztratí jako v černé díře vesmíru //Kontroluje to naše známá ex ministryně kontroly ing. Kořínková !!!// - řekl mi:

 

 

„LIDI TO ZAPLATÍ“.

 

TAK HO VŠICHNI VOLTE

JE TO URČITĚ VÁŠ ČLOVĚK . . .

 

Aleš Moravec

privatizační komisař

člen Zastupitelstva 94-98

e-mail: alesmor@post.cz