TAJNÉ SLUŽBY ORGANISOVALY

POLISTOPADOVÉ SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

 

Na vzniku vydavatelství Region, ovlivňujícího zásadním způsobem veřejné mínění na severní Moravě, se zřejmě přímo podílela polistopadová tajná služba Československa. Vyplývá to z dokumentu, který v případě, že je pravdivý, hovoří o zásadním: Region je mocenský tisk k plnění zájmů vládnoucí garnitury a k ovládání občanů!

O tom, že vznik Regionu a jeho následná existence není tak nezávislá, jak se tváří ředitel Zdeněk Jeník a jeho nejbližší podřízení, nejprve paradoxně informoval již před řadou měsíců bruntálský ultralevicový tisk Nové Bruntálsko. Tuto tiskovinu vydává zřejmě nejznámější československý estébák Ludvík Zifčák, známý jako student Růžička, který v listopadu 1989 navedl demonstrující dav studentů přímo do rukou brutálních policistů na Národní třídě v Praze (viz. NN 01/1999).

04.jpg (186754 bytes)

Ačkoliv řada seriozních osobností již tvrdě zkritizovala fakt, že estébák Zifčák může vydávat noviny, jež často obsahují lži a polopravdy, nikdy nebyl ze strany policie či šéfů Regionu nikterak jasně zpochybněn dokument, jenž Nové Bruntálsko otisklo a který před časem získal k dispozici i Opavský KURÝR. Dokument potvrzuje zainteresovanost polistopadových tajných služeb na vzniku Regionu.

Zveřejnění dokumentu v Novém Bruntálsku někdy v roce 1998 vyvolalo v řadách majitelů Regionu paniku, nikdo z nich však již nikdy svým zaměstnancům nevysvětlil, jak to při vzniku média vlastně doopravdy bylo.

Jednostránkový oficiální list, podepsaný plukovníkem Miroslavem Opravilem, má hlavičku Úřad FMV pro ochranu ústavy a demokracie, což je nástupnická tajná policie po komunistické StB. Poté se tato instituce nejprve přejmenovala na Federální informační bezpečnostní službu (FBIS) a nyní nese název BIS. (V databázi důstojníků StB se nachází Opravil Miroslav, nar. 16. 5. 1923. Jednalo by se tedy v našem případě s největší pravděpodobností o reaktivovaného důstojníka StB, vrstevníka Jiřího Rumla, z okruhu předlistopadové perestrojkové organisace bývalých komunistů a estébáků „Obroda socialismu“ - viz. N.N. 1991-1992).

V dokumentu z 24. srpna 1990 vydává plukovník Miroslav Opravil, jako ředitel operativy Úřadu, souhlas se založením objektového svazku heslo „Region“! Dále pak konkrétně píše: „Po přezkoumání podmínek v regionu severní Morava jsem dospěl k závěru neprodleného rozpracování podmínky pro vznik regionálního tisku na tomto teritoriu s cílem posilnění našeho následného veřejného vlivu.“

Co to znamená v praxi? O jakém „veřejném vlivu“ plukovník Miroslav Opravil píše? Pokud je tento dokument pravdivý a pokud tajná služba skutečně pomohla vzniku vydavatelství Region, pak má mocenská síla, tedy důstojníci tajných služeb a jejich vládnoucí politické strany, nad celou severní Moravou kontrolu v podobě masmédia, které přináší lidem vybrané informace (popř. desinformace). Důstojníci tajných služeb a jejich politici tedy ovlivňují obsah novin. Region dnes totiž působí se svým vysokým nákladem v osmi okresech: Šumperk, Bruntál, Opava, Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Vsetín a Frýdek Místek.

A co na to šéfové Regionu? Ředitel Zdeněk Jeník se v minulosti často holedbal, že nemá šanci nikdo, kdo se pokusí vytvořit Regionu konkurenci. Zda tato jistota vychází ze skutečnosti, že vydavatelství kryje záda tajná služba, ovšem není jisté. Zdeněk Jeník totiž minulý týden odmítl komunikovat s tiskem a přes svou sekretářku jen s arogancí vzkázal: „Nemám se s vámi o čem bavit!“

Doplňující poznámka

Petra Cibulky:

Je důvod se domnívat, že podobným způsobem polistopadové tajné služby, tehdy přímo řízené nebo ovlivňované Janem Rumlem, založily v letech 1990-91 i později celou řadu svých vlivových sdělovacích prostředků. Okolnosti, doba vzniku a částečně i redakční okruh spolupracovníků Necenzurovaných novin (první číslo vytištěné ve velkém nákladu, označené jako číslo 10/1991, jsme vydali v červnu 1991) mají podobný rukopis, stejně jako nesčetné pokusy o jejich umlčení v době, kdy se na podzim 1992, po vítězství ODS v parlamentních volbách, vymkly z kontroly a začaly podle názoru tehdejších držitelů moci (ODS, ODA, KDU-ČSL) škodit.

MSp ČR - Detail vybraného subjektu

Ú p l n ý v ý p i s

z obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C. , vložka 984

! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !

Tento výpis má pouze informativní charakter.

Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Den zápisu: 28.06.1991

Obchodní jméno:

REGION, spol. s r.o.

Platí od: 28.06.1991

Místo podnikání:

Opava, Pekařská 32,

Okres: Opava,

Stát: Česká republika

Platilo od: 28.06.1991

do: 27.01.1998

Opava, Mařádkova 17,

Stát: Česká republika

Platí od: 27.01.1998

Identifikační číslo: 19015500

Platí od: 28.06.1991

Předmět podnikání:

Vydávání a distribuce nezávislých novin REGION a REGION INZERT

Platilo od: 28.06.1991

do: 07.05.1996

Příprava pořadů pro nezávislé vysílání rozhlasu po drátě a jejich vysílání

Platilo

od: 28.06.1991

do: 07.05.1996

Reklamní, propagační a inzertní služby agenturní formou

Platilo od: 28.06.1991

do: 07.05.1996

Obchodní a zprostředkovatelská činnost

Platilo od: 28.06.1991

do: 07.05.1996

vydávání periodických a neperiodických publikací a nahraných

nosičů záznamu zvuku

Platí od: 07.05.1996

zprostředkovatelské služby

Platí od: 07.05.1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Platí od: 07.05.1996

zástupce ředitele:

Marek Stoniš

Ostrava 1, Janáčkova 6,

Stát: Česká republika

Platilo od: 28.06.1991

do: 21.04.1992

výkonný ředitel:

Ing. Stanislav Bernard

Háj ve Slezsku, Sokolovská 109,

Okres: Opava,

Stát: Česká republika

Platilo od: 28.06.1991

do: 21.04.1992

člen správní rady:

Ivo Mludek

Opava, Vaškovo nám. 16,

Okres: Opava,

Stát: Česká republika

Platilo od: 28.06.1991

do: 21.04.1992

jednatel: Zdeněk Jeník

Krnov, Městská 4,

PSČ: 79401,

Okres: Bruntál,

Stát: Česká republika

Platí od: 21.04.1992

 

Zastupování společnosti:

Společnost navenek zastupuje a jejím jménem jedná výkonný ředitel společnosti, Ing. Stanislav Bernard, který je zároveň předsedou správní rady společnosti. V nepřítomnosti ředitele zastupuje společnost zástupce ředitele Marek Stoniš, který je zároveň místopředsedou správní rady společnosti. V nepřítomnosti obou zastupuje společnost třetí člen správní rady Ivo Mludek.

 

Platilo od: 28.06.1991

do: 21.04.1992

Zastupování:

Za společnost jedná a podepisuje jednatel.

Platí od: 21.04.1992

Dozorčí rada:

člen: Jaromír Piskoř

Opava, Gogolova 12, Okres: Opava, Stát: Česká republika

Platilo od: 21.04.1992

do: 07.05.1996

člen: Ing. Vladimír Schreier

Opava, Pekařská 120,

Okres: Opava,

Stát: Česká republika

Platí od: 21.04.1992

člen: Jaromír Piskoř

Praha, Geologická 5,

Stát: Česká republika

Platí od: 07.05.1996

člen: Zbyněk Tvrz

Ostrava, Kischova 6,

Okres: Ostrava-město,

Stát: Česká republika

Platí od: 21.04.1992

Ostatní skutečnosti:

Datum uzavření společenské smlouvy:

24. června 1991

Platí od: 28.06.1991

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).

Dne: 27.06.1999 10:31:51

Üdaje platné ke dni

18.06.1999