FINANČNÍ PŘEHLED FINANČNÍ NEZÁVISLOSTI

PŘEDNÍCH „BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU SLOVA

A NEZÁVISLOST TELEVIZE“ NA ČESKÉ TELEVIZI

A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍ JEJICH NEZJIŠTNÝ ZÁJEM

NA TOMU ODPOVÍDAJÍCÍ „SPRAVEDLIVÉ ROZLOŽENÍ SIL V ČT“

 

HLAVNÍ POŘADY:

Honoráře tvůrcům pořadů představují v průměru 10 - 20% celkové částky.

1) NA OSTRO, (Milan Šíma), roční částka z rozpočtu veřejnoprávní České televize 10 milionů Kč, na jeden pořad cca 200 000, - Kč.

2) KATOVNA, (Vladimír Just), roční částka z rozpočtu veřejnoprávní České televize 2 miliony Kč, na jeden pořad cca 160 000, - Kč.

3) OBČAN KRAUS, 13-ti minutový pořad, (Jan Kraus, NEZJIŠTNÝ mluvčí krizového štábu a mnoha jiného), roční částka z rozpočtu veřejnoprávní České televize 8 milionů Kč, na jeden pořad cca 600 000, - Kč(!!!).

4) PŘESČAS, 17-ti minutový pořad, (Jan Kraus, NEZJIŠTNÝ mluvčí krizového štábu a mnoha jiného), roční částka z rozpočtu veřejnoprávní České televize 19 milionů 200 000, - Kč, na jeden pořad cca 64 000, - Kč.

5) SNĚŽÍ, 45-ti minutový pořad, (Martin Šulc, redaktor ve sporu „zcela nestranného“ Radia Svobodná Evropa), roční částka z rozpočtu veřejnoprávní České televize přes 2 miliony Kč, na jeden pořad cca 200 000, - Kč.

6) FAKTA, 33-ti minutový pořad, (řada autorů), roční částka z rozpočtu veřejnoprávní České televize 12,5 milionů Kč, na jeden pořad cca 600 000, - Kč.

7) ČESKÁ KLIŠÉ, 23-ti minutový pořad, (Břetislav Rychlík, už od dob Občanského fóra hlavní censor jinak smýšlejících a levá ruka Jaroslava Šabaty, NEZJIŠTNÝ mluvčí iniciativy „Česká televize - věc veřejná), roční částka z rozpočtu veřejnoprávní České televize 3 miliony 400 000, - Kč, na jeden pořad 300 000, - Kč.

8) KRÁSNÝ ZTRÁTY, 28-ti minutový pořad, (Michal Prokop, politik „pravicové“ ODA, zeť normalisačního náměstka ČST Diviše, manželka Nina, ZCELA NEZJIŠTNÝ „koncesionář“ a přední „bojovník za svobodu slova a nezávislost TV“), roční částka z rozpočtu veřejnoprávní České televize 13 milionů Kč, na jeden pořad 650 000, - Kč(!!!).

9) GEN, 14-ti minutový pořad, (Fero Fenič), roční částka z rozpočtu veřejnoprávní České televize 10 milionů Kč, na jeden pořad 250 000, - Kč.

10) KINOBOX, 23-minutový pořad, z toho 17 minut filmových ukázek a 6 minut vlastního spojovacího textu, (Petr Vachler, rovněž čelný a NEZJIŠTNÝ bojovník „za svobodu slova a nezávislost televize“), roční částka z rozpočtu veřejnoprávní České televize 9 milionů Kč, na jeden pořad 180 000, - Kč.