IVAN LANGER A ORGANISOVANÝ ZLOČIN

NEJSME JAKO ONI, NEJSME JAKO ONI, MÁME HOLOU…

Článek v NN č.23/2000 – „Ivan Langer a organizovaný zločin“ ve mně vyvolal nepěkné vzpomínky na hlubokou totalitu konce sedmdesátých let, kdy komunistický režim a jeho tvůrci upírali občanům jejich základní lidská a občanská práva a ponižovali je všude, kde jen mohli. Byl jsem tenkrát jedním z vězňů, který z politických důvodů pobýval v olomoucké věznici, a který byl přinucen svléci se do naha a nechat si líbit ironický a ponižující úsměv soudružky, která suverénně kolem těchto vězňů několikrát procházela. Tou „dámou“ byla matka dnešního místopředsedy Poslanecké sněmovny a místopředsedy ODS JUDr. Ivana Langera…

Co v článku NN chybělo, bylo jméno pravé ruky StB a parťáka I. Langera, JUDr. Jiřího Nováka – bývalého ministra spravedlnosti za ODS, dnes jako většina jemu podobných ve čtyřkoaliční Unii svobody, který rovněž figuruje v Nadaci bezpečná Olomouc a který je mimo jiné znám tím, že v minulosti obhajoval před soudem své klienty poukazováním na jejich dobrou spolupráci s StB, KE KTERÉ JE SÁM VYBÍZEL (!!!) (Viz. článek „MINISTR SPRAVEDLNOSTI JUDr. JIŘÍ NOVÁK, PRAVÁ RUKA StB“, dostupný ve starších číslech Necenzurovaných novin z první poloviny 90. let a na Internetu).

To, že se mladý Ivánek směl a mohl před listopadem 89 prohánět po Jižní Americe, již asi předurčovalo, co bude dělat poté. A dělal! I on se podílel a podílí na politice ODS, kterou (díky Bohu) stále více a více komunistickým režimem mentálně postižených občanů začíná chápat jako politiku padouchů a zločinců. Česká republika se díky jim stala raritou, kde si zločinci sami vyrobili zákony, na základě kterých potom beztrestně vyloupili tuto republiku a okradli její obyvatelstvo (samozřejmě, že ji nerozkradli, republika tady stále je, ale VYLOUPENÁ).

A co zbude obyvatelstvu? Může znovu jen provolávat: „Nejsme jako oni, nejsme jako oni, máme holou prdel!“ Tak podobně holou, jako ji měli oni zmínění vězni olomoucké věznice. Tenkrát na základě „tehdy platných zákonů“, ač tyto zákony byly v rozporu s tehdy platnými mezinárodními úmluvami o lidských a občanských právech. Kupodivu i dnes jsou (nebo měly by být) tyto úmluvy platné. ČR je ratifikovala 18.3.1992. Na rozdíl od zákonů, které slouží ku prospěchu zločinců širokého spektra, či k ochraně jejich temné minulosti, však ČR mezinárodní úmluvy na ochranu občanů nedodržuje a to mnohdy hrubým způsobem. O tom svědčí nejen tisíce stížností proti ČR u Mezinárodního soudu ve Štrasburku. Asi před rokem jsem se proto obrátil na kancelář JUDr. MUDr. Ivana Langera, na všechny členy ODS a především pak na šéfa této organizace zla, rovněž za komunistické diktatury vystudovaného Doc. ing. V. Klause CSc., abych jim v přesvědčení, že jsou to oni, kdo má zajistit, aby ČR dodržovala mezinárodní úmluvy, položil zásadní otázku: PROČ NEMOHU V ČLENSKÉM STÁTĚ NATO, ČR, KTERÁ SE PÍSEMNĚ ZAVÁZALA DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ LIDSKÁ PRÁVA, SVOBODNĚ UŽÍVAT SVŮJ MAJETEK ZROVNA TAK, JAK MOHOU SVOBODNĚ A BEZTRESTNĚ UŽÍVAT NAKRADENÝ MAJETEK KOMUNISTIČTÍ A ESTÉBÁČTÍ ZLOČINCI?

Kanceláři JUDr. I. Langera jsem přitom předal podklady pro tuto otázku. Ty naprosto jednoznačně dokladují, že v mém případě právo vlastnit a svobodně užívat majetek je ze strany státu – tedy ČR – porušováno. A to tak, že komunističtí zločinci s mým majetkem již deset let disponují a profitují z něj.

Kanceláří JUDr. I. Langera mi bylo sděleno, že věcí se budou zabývat a bude mi do 14 dnů sdělen výsledek. Na ten však, zrovna tak jako na odpověď na výše položenou otázku, i přes důrazné urgence marně čekám již skoro rok. Předmětný článek NN „IVAN LANGER A ORGANISOVANÝ ZLOČIN“ je však kamínkem v mozaice, která je mi odpovědí KDO JE KDO.

Milan Řehák, Olomouc