Výzva předsednictva Akce 99

Z důvodů doplnění adresáře nutného k obeslání všech signatářů před chystaným sněmem, prosíme všechny signatáře Akce 99, kteří tak dříve neučinili, aby poslali své adresy popřípadě emailový kontakt. Mnoho signatářů totiž uvedlo pouze rodná čísla. Sněm Akce 99 se uskuteční v únoru v Praze.

Děkujeme za pochopení.

Za předsednictvo Akce 99: František Červenka, Jaroslav Zelenka, Radek Rosenhöfer, Jaroslav Tuček

 

Kontakt na který je možné zasílat adresy:

Jaroslav Tuček, Cílkova 666/5, 142 00 Praha 4 - Kamýk

E- mail: post.bohemia@seznam.cz