Petice za svobodné volby

KE SVOBODĚ SLOVA

JEDINĚ PŘES SVOBODNÉ VOLBY!!!

My, níže podepsaní, žádáme Poslaneckou sněmovnu, Senát a Ústavní soud České republiky, aby změnily volební zákony této země tak, aby zajistily všem občanům České republiky svobodné, přímé a rovné volební právo, za které bojovali naši dědové a pradědové již za Rakouska-Uherska a které nám údajně zaručuje Ústava České republiky a Základní listina práv a svobod!

Žádáme, aby byly ze všech volebních zákonů vypuštěna ta ustanovení, která zavádějí nehorázné kauce, neboť tím zajišťují pasivní volební právo jen bohatým. Žádáme, aby bylo odstraněno finanční trestání neúspěšných politických stran a kandidátů tím, že jimi zaplacené kauce propadají státu. Pokud zůstanou kauce zavedeny, musí být pouze v úrovni administrativních poplatků.

Žádáme, aby byla odstraněna 5% hranice pro vstup do voleného orgánu, která vyřazuje z možnosti účasti na správě své země veřejnosti méně známé strany, které nemají dost finančních prostředků, aby si zaplatily čas či prostor ve veřejných mediích, aby vůbec mohly někoho seznámit se svými programy. Pro zisk mandátu nechť je rozhodující přímý volební výsledek. Odmítáme různé potměšilé přepočítací systémy, které mají za účel jen pokřivit volební výsledky ve prospěch současných parlamentních stran.

 

Žádáme, aby byla zrušena vazba vyplácení volebního příspěvku kandidujícím politickým stranám na výsledek ve volbách. Hlas každého občana musí mít ve volbách stejnou cenu, i stejnou hodnotu pro ty, kteří kandidují. Omezovat vyplacení příspěvku na náklady ve volební kampani 3% dosažených hlasů je vysoce amorální. Pomineme-li pochybné financování všech politických stran obecně, pak náklady na efektivní volební kampaň pro malé a mimoparlamentní strany by byly tak neúměrně vysoké, že jsou předem ekonomicky vyřazeny ze hry, kterou Ústava nazývá volnou soutěží politických stran. Při neúspěchu jsou pak ještě finančně trestány za drzost, které se dopustily tím, že uplatňovaly svá Ústavou “zaručená” práva.

Současné parlamentní strany byly většinou zvoleny již v prvních, opravdu svobodných volbách v roce 1990. Bez 5% hranice, bez kaucí, dostaly finanční příspěvky za obdržené hlasy. Od té doby však jen různými změnami volebních zákonů vrší ostatním další a další bariery, aby se již nikdy a s nikým nemusely dělit o moc.

 

Po 10 letech jsme zase na začátku. Chceme svobodné volby !

 

VEŘEJNÝ

DISKUSNÍ MÍTINK

PRO VŠECHNY !!!

Petr Cibulka

za Necenzurované noviny,

folkoví písničkáři

Pepa Nos a Jan Kryl

rock n, rollový zpěvák

Aleš Moravec

a přátelé z politické strany

PRAVÝ BLOK

k vám rádi příjedou,

pokud zajistíte sál,

výlep našich plakátů

a oznámení ve všech místních

sdělovacích prostředcích!

Kontakt:

Petr Cibulka, Václavské nám. 17,

110 00 PRAHA, tel.: 02 / 22 24 58 05

tel. & fax: 02 / 24 23 34 10

e-mail: cibulka2@volny.cz,

internetové stránky: www.cibulka.cz

jméno příjmení bydliště rodné číslo podpis
g g g g g
g g g g g
g g g g g
g g g g g
g g g g g
g g g g g
g g g g g
g g g g g
g g g g g

 

Petici sestavila politická strana Pravý Blok, Praha 1, Václavské nám. 17, 110 00, tel.: 02 / 22 24 58 05, tel./fax: 02 / 24 23 34 10

Tento petiční arch č. obsahuje podpisy ................... signatářů.