Právnická fakulta UK - bašta neobolševismu

a vlivová siť agenta Stb KADETA (JUDr. Jan Kříž 25.11.1950)

pokračování - část II.

 

V čísle NN 09/2000, strana 27 - 30 a NN 19/2000, strana 04 – 06 jsme rekapitulovali vlivovou činnost bývalého Stbáka KADETA - Doc.JUDr. Jan Kříž (dále jen KADETA) a jeho pravděpodobném podílu na tzv. skandálu s přijímacími zkouškami na Právnickou fakultu University Karlovy. V textu je vyslovena hypotéza, zda podvody s přijímacími zkouškami nezapočaly už kolem období 1993/94 nebo ještě mnohem dříve. Dále je v NN 09/2000 odhalen fakt, že se KADET prokazuje padělaným lustračním osvědčením, ačkoliv z databáze „Cibulkových seznamů“ vyplývá, že byl KADET (JUDr. Jan Kříž, nar. 25.11.1950), veden v kategorii A přímo Hlavní správou Stb. Viz. stručné údaje z internetových databází o jeho osobě a jeho některých(!) ekonomických aktivitách viz. tabulka.

Právnická fakulta UK dosud neučinila nic proto, aby do věci vnesla pravdu a jasno. Další obdobná postava s padělaným lustračním osvědčením byl několikanásobný agent komunistické Stb „STRKAL“ (předseda Fondu národního majetku Jan Stiess), který byl, přes tyto obecně známé skutečnosti, až do odhalení padělku členem vědecké rady vysoce prestižní VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ v Praze. KADET je také členem vědecké rady Právnické fakulty UK a spolu s ním v této vědecké radě sedí lidé, přímo odpovědní a z peněz daňových poplatníků velmi dobře placení za výuku lidí k důslednému uplatňování práva. To, že UŽ MNOHO LET sedí za jedním stolem s veřejně známým držitelem padělku, nikomu z nich zřejmě příliš nevadí. Je velmi pravděpodobné, že KADET strkal před sebou STRKALA na FNM, aby tak mohl manipulovat některá rozhodnutí prezidia fondu. Je velmi pravděpodobné, že skrze svůj vliv na FMV prosadil na jaře 1999 skrze agenta StB STRKALA změny v dozorčí radě Komerční banky a.s. Do této této bankovní dozorčí rady byl totiž dosazen právní historik(!!!) Karel Malý, který se o problematiku bankovnictví nikdy nezajímal!!! Krátce na to je docent Jan Kříž tímtéž Karlem Malým, rektorem Karlovy university, navržen na jmenování profesorem… Současně vynaložil Karel Malý ze své posice rektora nemalé úsilí k utišení skandálu s podvodným příjímáním uchazečů o studium na Právní fakultě a neudělal nic proto, aby byly mnohaleté podvody vyšetřeny ani nepodpořil požadavky, aby byly všechny zodpovědné osoby odvolány ze svých funkcí. Dále je k disposici zpráva, že rektor Malý, krátce před ukončením svého funkčního období v roce 2000, udělil čestnou medaili University Karlovy Antonínu Sumovi, který ve vězení(!!!) v 50. letech monitoroval (pravděpodobně přímo pro KGB) předpokládané vůdce protikomunistického odboje. Prof. Karla Malého charakterizuje silný odpor vůči naší integraci do Evropy na protikomunistickém a protisovětském principu, což dokumentuje i jeho právně pozitivistický přístup, přesně odpovídající stalinistickému pojetí nauky o právu a státu, právu a spravedlnosti a z toho vyplývající přístup k tragické historii komunistického „práva“ a jeho mocenského zneužití.

Tato dozorčí rada pak o něco později dlouho odmítala odvolat generálního ředitele Komerční banky Jana Kollerta (viz. NN 13/2000: „KOMUNISTICKÁ ŠPIONÁŽ A PODNIKY ZAHRANIČNÍHO OBCHODU, část 2.“, strana 23 – 24) po odhaleni bankovního tunelu ve výši 8mld Kč.

Pokusme se nyní odhalit další členy KADETOVy pavučiny na Právnické fakultě UK, v represivních orgánech státní moci a ve veřejném životě. Uvidíme, že stará komunistická zásada KÁDRY ROZHODUJÍ VŠE, kterou tak dobře ovládá na Moravě Jaroslav Šabata, je stále víc než platná…

Jak již bylo uvedeno v NECENZUROVANÝCH NOVINÁCH 09/2000, KADET byl špičkovým agentem StB, který záběrem svého současného nekontrolovatelného vlivu vytváří vysoce proorganizovanou strukturu zcela mimo pozornost tohoto státu. Objasněme si nyní jakým způsobem a koho KADET dostává do svých pavučin.

 

Prof. JUDr. Dušan Hendrych, (26.12.1927), vstoupí patrně do učebnic kriminologie jako první bílý kůň na akademické půdě. Pro pořádek doplňuji, že pojem bílý kůň je specifický český fenomén spočívající v tom, že určitá osoba páchá trestný čin nebo se dopouští nečestného jednání v zájmu třetí osoby a to zpravidla v hospodářské sféře většinou na základě vydírání. V čem spočívá fakt, že dnes už bývalý děkan Dušan Hendrych byl bílým koněm KADETA ?

Odpovědí byl postoj Dušana Hendrycha ke skandálu se zfalšovanými přijímacími zkouškami v posledním náhradním termínu v roce 1999. Věřit faktu, že únik připravených testů byl dílem gangsterské mafie, která stojí mimo fakultu mohl jedině dementní člověk.

Nabídneme vám následující si-fi: Představme si, že rozhodujícím momentem, který zpečetil osud, podle celé řady bohužel těžko neověřitelných informací bývalého komunisty, avšak v oficiálních životopisech vždy nestraníka, JUDr. Dušana Hendrycha, v současné době, spolu s čestnou náčelnicí Junáka a ex-ministryní „spravedlnosti“ v polistopadové vládě Petra Pitharta JUDr. Dagmar Burešovou, člena sametově nomenklaturního seskupení IMPULS 99, je Hendrychova touha po zviditelnění své osoby a chorobný chtíč po moci, což je pro bývalého komunistu typické. Této povahové vlastnosti Hendrycha si povšiml kdo jiný než KADET. Nejprve si ovšem Hendrycha otipoval a to tak, že mu KADET nabízel celou řadu drobných služeb a úsluh, které by v každé civilizované zemi děkan musel odmítnout, je-li nabídnuta člověkem typu KADETa. Jednou KADET zprostředkoval Hendrychovi přednášky na univerzitě v Passově, podruhé mu KADET objednal na hotelový pokoj drobné pohoštění na náklady firmy Kříž-Bělina (KADETŮV partner Bělina Miroslav, 08.03.1950, Katovická 410, 11900-PRAHA 8, byl do roku 1990 předsedou celozávodního výboru KSČ na Právnické fakultě University Karlovy…) a nakonec poskytl odvoz děkana přistaveným vozem na náklady téže advokátní kanceláře. Obdobných trvalých a systematických úsluh ve prospěch děkana Hendrycha proplácených KADETEM bylo více. Hendrych byl z těchto malých systematických a drobných pozorností fascinovaný jako malé děcko a KADET se tak stal Hendrychovým chráněncem a nedotknutelnou osobou. Je velmi pravděpodobné, že byl Hendrych přímo sponzorován KADETEM. Obvykle dobře informované zdroje a to nejenom z University Karlovy tvrdí, že by to nemusela být pouze si-fi…

V každém případě dostal KADET Hendrycha plně pod svoji kontrolu. Důsledkem tohoto vývoje je skutečnost, že Hendrych věděl, ale dělal že neví, že KADET prakticky celou fakultu ovládá a to včetně možnosti ovlivňovat přijímací řízení na právnickou fakultu. Je velmi pravděpodobné, že Hendrych uzavřel s KADETEM celou řadu paktů, o které nemá nikdo na fakultě ani ponětí. Omotání Hendrycha kolem prstu KADETA, ať už k tomu došlo jakýmkoli způsobem, je instruktážním příkladem toho, jakým způsobem buduje KADET svoji vlastní vlivovou agenturu. Kolik má KADET pod svým vlivem dalších obdobných Hendrychů v ODS, BIS, ve Čtyřkoalici, na vnitru (dokonce i současný ministr vnitra za sociální demokracii, nadějný mladý funkcionář a strojvůdce Stanislav Gross, skládal podle neověřených zpráv zkoušky přímo v pracovně profesora a agenta StB KADETa, a to nepočítáme dávný intenzivní vztah KADETA k druhé polovině sociálně-demokratického politického tandemu z dílny Miloslava „Milo“ Marouska /„uprchlíka před komunismem“ a kalifornského obchodníka se sovětskými diamanty – dokonce prý možná přímo z Kolymy… Jeho bratr, vysoce postavený komunista Jiří Maroušek, kterému bratrova „emigrace“ úžasným způsobem v jeho předlistopadové kariéře pomohla, čirou náhodou zprivatisoval a vzápětí vykradl ČKD Praha…/, tedy v tomto případě naší nejpopulárnější političky JUDr. Petry Buzkové, evidované StB pod krycím jménem „PAVLA“, když mnohé další pikantní podrobnosti z její skutečně velmi pestré minulosti si můžeme najít na Internetu ve vynikajícím, i když 10 let starém článku Luboše Vydry v NN 15/1993: „VŮNĚ ŽENY PETRY BUZKOVÉ“. Pokud bude Petra Buzková skutečně zvolena na návrh Václava Havla presidentkou České republiky, bude v ní mít Dáša Havlová opravdu důstojnou nástupkyni…), dále v centrále NATO a EU v Bruselu, v diplomatických službách a jinde? A proč jsem nazval Hendrycha bílým koněm? No přece KADET se dál usmívá a jediný, na kom je stín podezření je bývalý děkan Hendrych, který ve slabých chvilkách údajně občas prohlásil, že ví kdo to byl, ale že to nepoví. Tedy vzal v tomto případě morální vinu na sebe aby zakryl viníka. Proč? Je snad namočen v jiných mnohem závažnějších obchodech s KADETEM, že musí mlčet? Co když měl KADET zajištěný určitý trvalý počet míst na Právnické fakultě pro skupinu nejmocnějších lidí v tomto státě a to výměnou za svoji beztrestnost? Mnohé by tomu napovídalo… Je navíc velmi pravděpodobné, že i v minulém režimu využívala StB svého agenta KADETA k protlačení „svých“ lidí na Právnickou fakultu, aniž by byli dekonspirování viditelným narušením obvyklé procedury příjmacího řízení, podmínkám kterého bylo vyhověno použitím konspirativních metod.

 

 

V některém z příštích čísel si rozebereme vazby KADETA na vedoucího studijního odd. JUDr. Oldřicha Říhu, který je pravděpodobně mužem č.2 KADETOVa vlivového klanu na právnické fakultě UK, avšak v celkovém pojetí KADETOVy skupiny, připomínající lidem zvenčí spíš postkomunistickou mafii, patří ke středním článkům. Dále některé bývalé příslušníky 1. správy Stb, BIS, bankovní tuneláře a další škodnou dnešního režimu pod záštitou KGB. Od bývalých ale i současných členů ODS uvítáme informace, které zmapují vzestup a rozsah vlivu KADETA uvnitř ODS, kdo ho do ODS přímo k Václavu Klausovi a Ivanovi Langrovi přivedl, stejně tak uvítáme od expertů z bankovních kruhů podrobné analýzy majetkových přesunů (tunelů?), za kterými je by mohl být KADET pravděpodobně v pozadí. Prostředky z těchto přesunů většinou končí na kontech ruských firem. Kdo sám sebe považuje za slušného člověka anebo se alespoň cítí skutečným vlastencem, měl by redakčnímu kolektivu NN sdělit informace, kdy přesně a kým bylo vystaveno KADETOVi padělané lustrační osvědčení a kdo ho zpravodajsky odklidil tak, že se o něj, jako o proruský subjekt, absolutně nikdy nezajímala BIS? Je pravda, že někteří z vedoucích kádrů BIS vystudovali Právnickou fakultu UK jedině díky tandemu KADET - ŘÍHA a jsou mu tedy zavázáni? A kolik bylo ještě takových??? Hloubka vlivu KADETA a šíře jeho záběru je totiž taková, že všechny čtyři české zpravodajské služby by měly práci na několik let, než by osobu KADETA a jeho sítě v současné době zmapovaly. Nebo ho samy tyto zpravodajské služby vedou a považují za svého spolupracovníka? My obyčejní lidé, tedy lidé bez výběrové ztráty paměti, odpověď známe. Primakov a Putin měli a mají v Praze stále dost svých lidí… Na základě širokého čtenářského ohlasu na článek z NN 09/2000 a NN 19/2000 a podkladů, které jste nám zaslali, mohl vyjít i tento článek, děkujeme za spolupráci. Pokud máte informace o korupci na právnické fakultě UK v Praze, pište! Svoboda tisku, pokud nám zbývá alespoň na zaplacení tiskárny, je už to poslední, co zatím ještě máme…

 

Josef Nováček

 

 

Celé jméno Narozen(a) Ulice PSČ

Kříž Jan Doc. JUDr. 25.11.1950 U tržnice 6 12000-PRAHA 2

 

UTO Tel1 Název Ulice Obec

2 254276 Kříž Jan JUDr. U Tržnice 6 Praha

 

Důst.? Zařazení Krycí jméno Správa Hodnost Spis

Ne Agent Reportér Centrála 16980

Ne Agent Kadet Centrála 16980

(+rozvědka, 1982-83, nasazen v Německu + Pasov aj.)

Ne Agent Regina Centrála 16980

 

NĚKTERÉ FIRMY, VE KTERÝCH „REPORTÉR“, „KADET“ a „REGINA“ PŮSOBÍ:

Název IČO Založena Jmění Ulice PSČ

Kaolin Hlubany, a.s. 48288195 01.05.1993 94020 Hlubany čp. 63 44101-PODBOŘANY

LONGA PRAHA, spol.s r.o. 61249220 11.05.1994 0 Husitská 48 10205-PRAHA 3

Metrostav a.s. 00014915 20.01.1999 508889 Dělnická 12 1700 -PRAHA 7

Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a. s.

00172472 29.12.1990 37394 Zádub 580 35301-Mariánské Lázně

REEMTSMA INTERNATIONAL PRAHA, spol. s r.o.

43005012 01.11.1991 17000 Bartolomějská 11 11000-PRAHA 1

Spořitelní investiční fond a.s. 49241311 17.08.1993 0 Řásnovka 12 1100 -PRAHA 1

2.spořitelní privatizační investiční fond, a.s.

60192020 11.10.1993 0 Řásnovka 12 10101-PRAHA 1

MEG spol. s r.o. 61466620 30.05.1994 0 Na Volánové 2 16000-PRAHA 6