--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Landergott Josef č.: 487
Název: Z bolševika demokrat
Zdroj: NN Ročník........: 0001/005 Str.: 004
Vyšlo: 01.01.1991 Datum události: 01.01.1991 Rok: 1991
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Třímocná královna Říše zla dala konečně svým zemím rozřešení ústy svého mluvčího. Dlouho držela Trojjediná své zámysly skryty a nechala tiše pracovat své agenty po celém světě pro zlo své věci. A protože se společná věc v satelitech Říše zdařila, pověřila mluvčího Nejvyššího tajemství, aby všem odhalil její nezlomnou vůli : "Do konce našich dnů svou Říši udržíme. Proto..." Proto hlava sovětských komunistů dala vypustit informaci, že se sovětští komunisté hodlají transformovat na stranu sociálně demokratickou. Strategie, která byla dlouho držena pod poklicí, má být nyní veřejně posvěcena.

Že reformovat komunismus nelze, vědí všichni, kromě vlastních reformátorů. A protože jsou již na dně se svými tvůrčími schopnostmi, sáhnu bez uzardění na jméno toho, co ještě nedávno označovali jako "sociálfašismus" - z bolševiků se stávají sociální demokraté. Aniž by padlo jediné slovo o porážce systému, o osobní prohře, o dějinné kapitulaci, elita sovětských komunistů přejde s rozvinutými prapory do vítězného tábora. Zřejmě podle úvahy - válka je ztracena, zachraňme to nejcennější, naše vlastní, vnitřní hodnoty: sebe sama! Cíl reformních komunistů zmocnit se sociální demokracie v zemích nových evropských demokracií tak dostává nové dimense. Naše informovaná veřejnost si tak může snadno doplnit obrázek, který získala o sociální demokracii u nás v podobě ČSSD: je to produkt strategie Říše zla. Josef Landergott