--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Bergmann Pavel č.: 507
Název: Úloha komunistů v ČSSD
Zdroj: NN Ročník........: 0001/005 Str.: 016
Vyšlo: 01.01.1991 Datum události: 01.09.1991 Rok: 1991
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

V září 1991 se v Holandsku konala konference na téma: "Sociální demokracie

v mezinárodní perspektivě."

Mluvčí Asociace sociálních demokratů Pavel Bergmann, ve svém příspěvku

označil za jedinou reálnou politickou orientaci sociálních demokratů

v současné fázi demokratické revoluce v Československu další energickou

podporu politiky demokratické rekonstrukce politického systému a rychlé

aradikální transformace národního hospodářství. To jsou základní

priority dnešní československé politiky, jimž nemohou být nadřazovány

žádné dílčí skupinové zájmy. Hájit dnes v Československu bez ohledu

na celkový kontext aktuální, zvláštní, sociální a hospodářské zájmy

zaměstnanců, což je smyslem sociálně demokratické politiky na Západě,

směřuje zde objektivně proti demokratizaci země, včetně transformace

ekonomiky, jež je předpokladem hospodářské prosperity. K této politice není ve složitém a nebezpečném období přechodu od

komunistické diktatury žádná pozitivní alternativa. To nevidí či spíše

nechce vidět dnešní vedení ČSSD. Pavel Bergmann pak podrobně vyložil politickou strategii reformně

komunistického klubu "Obroda", jenž se až do listopadu 1989 (někteří

reformní komunisté však i později - Zdeněk Mlynář) orientoval na "historický

kompromis" s údajně liberální a reformní částí establishmentu vládnoucí

KSČ.

Proto se také roku 1988 nepřipojili reformní komunisté k jednoznačně

opozičnímu "Hnutí za občanskou svobodu", v němž se spojily všechny

ostatní dizidentské skupiny z okruhu Charty 77, a jež bylo přímým

předchůdcem Občanského fóra a iniciátorem revolučního převratu v listopadu

1989. Jiří Hájek se dokonce ještě při ustavování OF 19. listopadu

1989 otevřeně postavil proti ultimativnímu požadavku OF na odstoupení

vedoucí garnitury KSČ. Reformní komunisté z "Obrody" se k OF připojili

až v průběhu revoluce poté, co zcela propadla jejich strategie "historického

kompromisu" s částí KSČ pod patronací M. Gorbačova. Pro nové "perestrojkové" vydání "Pražského jara 1968", k němuž jejich

politické strategie směřovala, potřebovali reformní komunisté sociální

demokracii, jež by vznikla z reformních komunistů a tzv. levicových

sociálních demokratů. Měla to být jejich "nová" strana. Proto proti sociálním demokratům, s nimiž byli v Chartě 77, a kteří

působili v dizentu v jasně opozičním duchu již od roku 1978, podporovali

obnovení sociální demokracie z osob ochotných sdílet jejich politické

názory a strategii a s nimi se organizačně spojit. Tak nepochybně s podporou lidí z budoucí "Obrody" vznikla v roce 1989

jakási "Společnost pro studium demokratického socialismu a demokratických

tradic komunistického hnutí", jež se pak podle plánu po převratu v

listopadu 1989 prohlásila za obnovenou čs. sociální demokracii. Přitom

se však nikdo z jejích představitelů - šlo ostatně o lidi veřejnosti

zcela neznámé a dosud občansky pasivní - na probíhající protikomunistické

revoluci nepodílel. Jejich jediným cílem bylo vytvořit organizaci,

jež by mohla konkurovat sociálním demokratům z dizentu, a nyní z OF.

Ti se ovšem v té době nutně orientovali hlavně na politické působení

v rámci revolučního hnutí Občanského fóra. Základní chybou sociálních demokratů z OF, kteří obnovení sociálně

demokratické strany v Československu deklarovali 1.prosince 1989,

bylo, že se počátkem roku 1990 - v zájmu jednoty sociálně demokratického

hnutí v zemi - spojili se sociálně demokratickým centrem, vzniklým

ze "Společnosti pro studium demokratického socialismu... "ve společný

Přípravný výbor Čs. sociální demokracie", který však ovládali a manipulovali

lidé z "Nedbálkovy" skupiny. Je téměř jisté, že nebýt tohoto osudného kroku, by se této skupině

přes podporu reformních komunistů a zjevnou přízeň starých komunistických

struktur nepodařilo etablovat jako věrohodná strana. Protože dnešní rozkol v sociálně demokratickém hnutí v Československu

a ovládnutí jeho části reformními komunisty značně oslabilo sociální

demokracii v zemi a je jednoznačně ku prospěchu celému komunistickému

táboru, je nasnadě otázka, zda zrod tzv. "Společnosti pro studium

demokratického socialismu..." v roce 1989 neinspirovala také některá

složka někdejší Státní bezpečnosti, jež sama tehdy hledala partnery

pro "historický kompromis" s částí opozice. Zahraniční partnery konference SI, a to i osoby znalé situace u nás,

velice a nepříznivě překvapil výklad mluvčího ASD o politické strategii

reformních komunistů v opozici proti starému režimu a informace o

jejich úloze při obnovování sociálně demokratické strany v Československu.

Redakčně kráceno