--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Cibulka Petr
Název: Odpověď vládnoucímu komunistickému dobytku
Zdroj: NN Ročník........: 0004/049 Str.: 004
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1994
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

ODPOVĚĎ VLÁDNOUCÍMU KOMUNISTICKÉMU DOBYTKU

Okresní státní zastupitelství

ve Vyškově

Věc: Stížnost proti usnesení o odložení věci (Zn 115/94), t.j. zamítnutí mého podnětu k zahájení trestního stíhání všech osob, které se dopustily činů nebo úředních úkonů proti mé svobodě a lidským právům, tak jak jsou definovány v Paktu o občanských a politických právech (Sbírka 120/1976). Odůvodnění:

1. To, že jsem ze všech svých sil porušoval nejzločinnější ze zločinných komunistických zákonů, narozdíl od zločinců, kteří je striktně dodržovali, je v pořádku, 2. Žádám orgány činné v trestním řízení neprotivit se zákonu o protiprávnosti komunistického režimu, stále ještě platnému, který definoval komunistický režim jako zločinný a zavrženíhodný. 3. Bojovat proti zločinné komunistické politice, a neporušit přitom platné zlo činné komunistické zákony, bylo a je nemožné. Je nutno si vybrat, co je zločin hodný opovržení a co hrdinství hodné následování. Je zločin bojovat za odstranění zločinných zákonů zničením zločinného komunistického režimu, nebo je zločin tyto zločinné zákony 4. Bylo možné získat od teroristického prosovětského okupačního režimu souhlas k protikomunistické činnosti včetně úředního razítka?

5. Kdyby se všichni chovali jako zločinci postupující podle zločinných komunistických zákonů, kdo by zločinný komunistický režim svrhl? A kdy? A jak? Vždyť i občané na náměstích v roce 1989 také porušili řadu platných zločinných komunistických zákonů, zatímco ti, kteří je za to terorizovali, tyto zločinné zákon y dodržovali! Kdo je zločinec a kdo hrdina?

6. Kdyby zákony, podle kterých jsem byl vězněn, nebyly zločinné, proč byly po 17. 11. 89 zrušeny?

7. Kdyby činnost, za kterou jsem byl komunistickými zločinci 5 x vězněn, byla zavrženíhodná, proč jsou nebo byli oceňováni organizátoři protizákonného samizdatu Havel, Vaculík, Uhl, Gruntorád, Stárek, Jirous, Skála, Chadima aj? Proč byla vybudována z peněz N videozáznamů atd., která se díky protizákonným samizdatovým vydavatelským aktivitám přes častá věznění a domovní prohlídky podařilo přes brutální komunistický teror zachránit před díky mé protizákonné vydavatelské činnosti?

8. Je záslužnější činnost toho, který zachránil před zničením pro budoucnost jedno umělecké dílo, nebo toho, který takových uměleckých děl zachránil před komunis 9. Je záslužnější činnost toho, který umožnil seznámit se se svobodným uměním jedné osobě, nebo toho, který umožnil seznámit se se svobodným uměním tisícům a desetitisícům?

10. Jak by měl postupovat ten, který v boji proti zločinné komunistické politice a sovětské okupaci dokázal vydat a rozšířit mezi lidi tisíce komunistickými zločinci zakázaných samizdatových titulů, aby přitom neporušil platné zločinné komunistické zákony? 11. Ten, který by za komunistického zločinného režimu dokázal vydávat protizákonně svobodné a necenzurované Lidové noviny v nákladu 100 000 kusů, a všechny prodat, a to den za dnem, byl by hrdina nebo zločinec? A ti, kteří by ho za to uvěznili, byli by hrdinové nebo zločinci?

V Brně dne 30. 11. 1994

Petr CIBULKA

Nálepkova 38, 637 00 BRNO