--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Volný Jiří
Název: Naši umělci a Anticharta
Zdroj: NN Ročník........: 0005/009 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

---------------------------------------------- Naši umělci a Anticharta aneb Komu slouží neúplné životopisy?

------------------------------------------------------------- V těchto dnech si připomínáme výročí podpisu Charty 77 i svérázné odpověd i na ni - Anticharty. Mnozí její signatáři dodnes působí ve veřejném životě a jaksi zapomněli na to, že před 18 lety morálně selhali. To jim nicméně nevadil o, aby po listopadu 1989 ze sebe nezačali dělat div ne mučedníky komunistickéh o režimu. Dnes využívají toho, co jim posttotalitní doba přináší. Opět jde o p eníze.

Stalo se po "Velké sametové listopadové revoluci" novou tradicí, že z ofi ciálních životopisů nových "svatých" se znovu začaly potichu vytrácet údaje, k teré by mohly být pro idylický obrázek něšich "transformačních úspěchů" nežádo ucí. Co kdyby náhodou vzhly stín na prosluněnou současnost, v níž mílovými kro ky spějem do zaslíbené Evropy?

Ne že bych si toho nevšiml již dříve, ale doslova mě to uhodilo do očí v posledních dnech, v souvislosti s připomínkou narozenin a úmrtí některých naši ch umělců. Nedávno totiž zemřel spisovatel Jiří Marek a před několika dny here c Josef Kemr.

Nedalo mi to a zalistoval jsem ve starších číslech Necenzurovaných novin. Znovu jsem si pročetl seznam signatářů, tzv. Antichartu (NNč. 17/1992, str. 1 4-15). Našel jsem tam mnohá jména dnes toli oslavovaných a do nebe vynášených umělců. Jak jinak, bylo mezi nimi také jméno J. Marka a J. Kemra. Jejich životopisy, publikované bezprostředně po úmrtí, ze skromosti či zc ela úmyslně, skutečnost, že oba byli signatářI Anticharty, zamlčely. Proč? Na to bychom se měli spíš zeptat signatářů Charty 77. Že by jim to pět let po lis topadu 1989 už nevadilo? Zdá se, že ne!

Jen pro zajímavost připomenu, kdo ze známých a dnes tak prosazovaných her ců a dalších umělců Antichartu podepsal. Byli to mimo jiné: Rudolf Hrušinský, Jan Hrušínský, Radovan Lukavský, Oldřich Nový, Josef Bek, Vlastimil Brodský, M arie Rosůlková, Vladimír Menšík, Vlastimil Harapes, Ljuba Hermannová, Miloslav Horníček, Miroslav Zounar, Vítězslav Jandák, Otakar Vávra, Jan Werich, Karel Höger, Ladislav Pešek, Bohumil Bezouška, Viktor Preiss, Hana Maciuchová, Josef Vinklář, Josef Somr, Stella Zázvorková, Josef Zíma, Miloš Kopecký, Eva Trajtn arová-Hudečková, František Filipovský, Luděk Kopřiva, Iva Janžurová, Petr Hani činec, Zdeněk Řehoř, Vladimír Brabec, Jiří Vala, Jan Tříska, František Němec, Jiří Štěpnička, Václav Postránecký (pronesl smuteční řeš na rozloučení s J. Ke mrem), Svatopluk Beneš, František Laurin, Věra Galatíková, Radoslav Brzobohatý , Jiřina Bohdalová, Ljuba Skořepová, Jiří Adamec, Luděk Munzar, Jana Hlaváčová , Jaromír Hanzlík, Jana Štěpánková, Otakar Brousek, Lubomír Lipský, Pavlína Fi lipovská, Boris Rösner, Helena Růžičková, Miroslav Moravec, Ladislav Frej, Lad islav Chudík, Zdena Hadrbolcová, Jiří Bartoška, Karel Heřmánek, Rudolf Pellar, Bronislav Poloczek, Jiří Lábus, Zdeněk Svěrák, Jan Přeučil, Karel Augusta, Ja n Kanyza, Oldřich Vlach, Jana Brejchová, Jiřina Jirásková, Magda Vašáryová, Mi lan Kňažko, Pavel Soukup, Daniela Kolářová, Dagmar Veškrnová, Josef Karlík, Ot a Sklenčka, Jiří Adamíra, Jaroslav Drbohlav, Ladislav Potměšil, Zdeněk Podskal ský, Tomáš Töpfer, Luděk Sobota, Miloslav Šiek, Marta Vančurová, Libuše Šafrán ková, Petr Nárožný, Ladislav Rychman, Václav Vorlíček, František Vláčil, Jaros lav Satoranský, Zdeněk Mahler, Jiří Hubač, Milan Lasica, Július Satinský, Stan islav Zindulka, Jan Skopeček, Raoul Schránil, Jan Faltýnek aj.

Mezi signatáři Anticharty čteme také jména stále úspěšných zpěváků a zpěv aček i hudebníků, jako jsou: Josef Laufer, Hana Hegerová, František Ringo Čech , Karel Gott, Yveta Simonová, Marie Rottrová, Jiří Korn, Petr Janda, Karel Vág ner, Felix Slováček, Ladislav Štaidl, Václav Neckář, Waldemar Matuška, Olga Bl echová, Helena Vondráčková, Jiří Suchý, Jitka Molavcová, Eva Pilarová, Karel Č ernoch, Jaroslav Uhlíř, Petr Eben, Jan Klusák a další

Také by vás zajímalo, co říkají dnes tito, všem režimům sloužící umělci ( někteří od dob Protektorátu Čechy a Moravy až dodnes) svému tehdejšímu morální selhání (nebo spíše permanentnímu selhávání)? Neměli by v ústranní raději zpy tovat svědomí? Namísto toho se nám téměř denně, s drzostí sobě vlastní, předvá dějí na televizní obrazovce! Někteří z nich jsou dokonce zasloužilými spolupra covníky StB! Jak dlouho si to ještě necháme líbit ?!

Jiří Volný