--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Hanzlík Petr
Název: Pane Dostále,
Zdroj: NN Ročník........: 0005/034 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1995
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Pane Dostále! Náhodně jsem byl upozorněn na Váš článek v Rudém právu 8. srpna 1995. Nejsem členem čtenářského kroužku tohoto média a tak jsem málem přišel o záži tek seznámit se s Vaší prací: Obhajobou komunistických zločinů a státní bezpeč nosti.

Je mi známo, ve které straně jste účinkoval před rokem 1989 a Vaše dí lo mne o tom dokonale přesvědčilo To pořekadlo o těch komunistech a padajících trakařích je na Vás jako ulité.

Snažíte se prezentovat estébáka Šustra jako opěť zlých výhrůžek a ano nymů, které ho přinutily k odstoupení a roníte nad ním krokodýlí slzy. Mohu Vá s ujistit, že to byl tlak veřejnosti a podpisových akcí, které jsem inicioval a to adresně. Klidně si to kdykoliv zodpovím.

Je od Vás chvályhodné, že v některých pasážích Vaší obhajoby dáváte z a pravdu "Prostějovské výzvě", že příslušník státní bezpečnosti a komunisté ne vnikli na radnici násilím. Tím přiznáváte, že po přijetí zákona, který požaduj e "Prostějovská výzva" by takováto blamáž nebyla možná.

"Prostějovská výzva" není jen akce MO - DEU prostějov, jako politické strany. Je to věc širšího rázů, je to věc všech čestných a slušných lidí v Če ské republice. Občan by měl sledovat tuto skutečnost, proč se pod "Prostějovsk ou výzvu" podepisuje nejvíce poslanců ODS, nezávislých, KDU - ČSL, dále ČSSD, ODA, SD, SZ, DEU a žádné další.

Chtěl bych Vám nabídnout srovnání např. s Německem a Rakouskem, kde b y kandidovala do parlamentních voleb NSDAP, důstojníci SA, SS a Gestapa by sed ěli v městských zastupitelstvích. Ale situace tam je úplně jiná. Mohu Vás ujis tit, že jakékoliv náznaky fašismu jsou v Rakousku tvrdě likvidovány a trestány . Informujte se na dva poslední případy z Rakouska Kessel a Schimanek, jde o d va mladé muže, kteří se narodili dlouho po válce. Tito byli potrestání dvoucif ernými tresty odnětí svobody za výroky, které byly hodnoceny jako propagace fa šismu. A případná obhajoba, že tito lidé by měli užívat demokracie a lidských práv tak jako Vy hájíte komunistické zločince, by byla stoprocentně hodnocena jako trestný čin a velmi brzy by jste stál před trestním soudem. A nebyly by n arušeny žádné vztahy ani s OSN nebo Evropskou unií.

Oháníte se jakousi pochybnou vůlí lidu. Znám vůli lidu z roku 1948, z nám vůli lidu z procesů padesátých let, existují doklady vůle lidu z roku 1968 , které se právě prošetřují, znám vůli lidu výhružných petic a Anticharty. Za tím vším stojí stále ta stejná vůle lidu, stále ti stejní - zločinný komunsiti cký syndikát.

Pane Dostále, je načase, aby se ty postkomunistické chaotické jízdní řády změnily a nastal čas nových moderních rychlíků a z provozu byly vyřazeny ty staré zaostalé dýchavičné komunistické mašiny, které mohou přivodit nedozír né katastrogy.

Znevažujete těch třicet měst a dvě stě poslanců, poctivých a čestných lidí. Část z nich jsou Vaši straničtí kolegové. Z lokálky se stává rychlík, d o kterého nastupuje stále více lidí, ozvala se další města. Tímto dílem v Rudém právu jste sociální demokracii moc neprospěl. Měl byste si ujasnit, kdo v jádru duše jste, komunista nebo sociální demokrat. Na háníte voličům strach. Kdyby se dostali k vládě lidé Vám pdoobní, to by znamen alo konec hospodářských reforem a představa Evropské uni a pevné měny by se ro zplynula.

Já sám jsem byl osm let členem SPÖ v rakousku, ale kvůli lidem jako j ste Vy, jsem do strany ČSSD nemohl vstoupit. Mám na to příliš slabý žaludek. J e mně líto pana Zemana, že mu můžete zpackat volby.

Ale jednu věc Vám neodpustím, tu Vaši švejkovinu "Zabili jste nám str ejčka".

Cynicky se vysmíváte smrti mého strýce Otto Hanzlíka, dlouholetého po litického vězně a jednoho z předních zakladatelů K 231, který byl v roce 1968 likvidován komunistickými zločinci. V tomto směru uvažuji o soudním stíhání pr oti Vám.

Pane Dostále, převlékači kabátů, v minulosti jste byl členem KSČ, kte rý využíval na plné obrátky vymožeností socialismu pro vyvolené a nyní jste zn ovu zavětšil, kde byste pohodlně přišel k dalším výhodám a proto jste jako úho ř vklouzl do ČSSD.

V době, kdy Vy jste působil v KSČ, já jsem oproti Vám aktivně usilova l o rozklad komunistické totality a jako signatář Charty 1977 jsm si užil Vaší komunistické demokracei dosytosti.

Ale jinak Vám ze srdce přeji: Užívejte si dále té naší demorkacie, al e neprovokujte.

Petr Hanzlík, Prostějov