--------------------------------------------------------------------------------
Autor: Šimůnek Michal
Název: Agentura StB ve sportu
Zdroj: NN Ročník........: 0006/002 Str.: 000
Vyšlo: . . Datum události: . . Rok: 1996
--------------------------------------------------------------------------------
Úplný obsah:
-----------

Agentura StB ve sportu Nestává se často, aby NN psaly o sportovní problematice. Dnes však udělám výjí mku. Vyprovokoval mně k tomu 27.12.1995 přímý přenos TV Nova z předávání cen n ašim nejlepším fotbalistům. Při této příležitoasti se zde presentovalo několik osob, jejichž jména a data se shodovala se jmény a daty osob uvedených v doku mentaci StB. To mně přivedlo k myšlence, kolik že to vlastně jmen a dat naroze ní našich bývalých i současných předních sportovců se shodují se jmény a daty osob uvedených v dokumentaci StB. Výsledky mého pátrání vám nyní předkládám. Ivan Andeadis - nár. 27.3.1924, agent s krycím jménem Racek, reg.č. 11073, čs. stolní tenista, mistr světa ve čtyřhře, smíšené čtyřhře a v družstvech. Po sk ončení kariery pracoval jako trenér,

Rudolf Baťa - nar. 4.9.1927, agent - kr. jm. Sekretář, důvěrník - kr. jm. Zlín , reg.č.16845, 684588, 36251,rozhodčí ledního hokeje, účast na 6. mistrovství světa a 2. OH, nyní gen sekretář Českomoravského fotbalového svazu. Eva Bosáková - nar. 18.12.1931, agent kr.jm. Doktor, reg.č.17559, 4685, 755951 , spoprtovní gynmastka, olympijská vítězka, 2x mistryně světa. Luděk Bukač - nar. 4.8.1935, důvěrník - kr. jm. Ludvík, reg.č. 21091, trenér l edního hokeje, nyní trenér represetačního mužtva ČR.

František Černík - nar. 3.6.1953, důvěrník - kr. jméno Čert, reg.č. 25327, led ní hokejista, účastník MS 76 a OH 84, nyní manager ledního hokeje. Květa Eretová - nar. 21.10.1926, důvěrník StB, reg.č. 21918,šachistka, od 86 m ezinárodní velmistryně , účastice pěti šachových olympiád.

Ladislav Falta, nar. 30.1.1936, agent, kr. jm. Olda, reg.č. 03838, 20383, mist r světa i Evropy ve sportovní střelbě, účastník OH 64 a 68. Kamil Haťapka nar. 3.3.1932, agent - kr. jméno Ťapka, důvěrník - krycí jméno ť apka,reg. č.9518, trenér representačního mužstva cyklistů ČSSR, nyní poslance NRSR.

Vlastimil Hort, nar. 12.1.1944, důvěrník StB, reg.č. 14287, šachista, mistr ČS SR 70 - 75, mistr SRN 87, os 1985 žije v SRN, trenér representačního mužstva S RN.

Petr Huťka, nar. 5.12.47,důvěrník, kr. jm. Raketa, reg.č. 25334,tenista, býval ý nehrající kapitán českého representačního mužstva.

Václav Ježek, nar. 1.10.1923, důvěrník, kr.jm. Trenér, reg.č. 16176, fotbalový trenér, 72 - 78 a 93 trenér čs. fotbalové rpresentace.

Václav Jíra, nar. 2.7.1921, agent - kr.jm. Nikola, důvěrník - kr.jm. Nikolaj, reg.č. 16961, 696188, 33211, 43280, fotbalista, trener, 62 - 64 trener čes. re presentačního mužstva, od 68 člen výkonného výboru UEFA, od 71 člen tech. komi se FIFA.

Radovan Kuchař, nar. 22.10.1928, důvěrník, kr.jm. Josef, reg.č. 16149, horolez ec,nejúspěšnější horolezec 50. a 60.tých let, působil též jako publicista. František Chvalovský, nar. 17.4.1954, agent, kr.jm.

František, reg.č. 25447,fotbalista, trener, nyní předseda Českomoravského fotb alového svazu.

Miroslav Koranda, nar. 6.11.1934, agent, kr. jm. Karel, reg.č.12266,226602, čs . veslař, kormidelník, olympijský vítěz 52, mistr Evropy 53 a 56. Vladimír Miko, nar. 22.3.1943, agent, kr. jm. Jirka, reg.č.28781, stolní tenis ta, mistr Evropy 64 a 66.

Josef Mikoláš, nar. 23.1.1938, agent - kr.jm. Jirka, důvěrník - kr. jm. Jirka, reg.č. 16707, 16707, 670707, hokejista - brankář, mistr Evropy 61. Jiří Moulis, nar. 18.1.1950, agent - kr. jm. Jiří, reg.č. 148304, 21483, skibo bista, mistr Evropy 76

Ivo Mrázek, nar. 18.1.1926, agent - kr. jm. Igor, důvěrník - kr. jm. Igor, reg .č. 13962, 13962, 396206, basketbalista, mistr Evropy 46.

Luděk Pachman, nar. 11.5.1924, důvěrník, kr.jm. Pravda, reg.č. 22632, šachista , od 72 ži je v SRN, 46 - 66 sedmkrát mistr ČSSR, 78 mistr SRN. Josef Rakoncaj, nar. 6.4.1951, důvěrník, kr.jm.Skalský, reg.č. 21927, horoleze c, zdolal většinu himalájských vrcholů

Jaroslav Staněk, nar. 24.2.1940, důvěrník - kr. jm. Standa, reg.č. 22597, stol ní tenista, mistr Evropy 64

František Stehno, nar. 7.7.1949, agent, důvěrník, reg.č. 12975, 12975, 297505, representant ve vodním lyžování, mistr Evropy 72 - 74 a 76. Věra Suková, nar. 13.6.1931, důvěrník, reg.č. 11625, tenistka, vítězka Roland Garros 57, hrále ve finále ve Wimbledonu, 62 nejlepší hráčka Evropy. Miloš Svoboda, nar. 5.12.1913, důvěrník, kr.jm. Novotný, reg.č. 16948, dostiho vý jezdec, několikanásobný vítěz Velké pardubické.

Jozef Vengloš, nar. 18.2.1936, důvěrník, kr.jm. Slovan, reg.č. 3527, fotbalist a, trenér, 78 - 82 a 88 - 90 trenér čs. representačního mužstva ve fotbale, ny ní trner representace jedné malé asijské země.

Ján Zachara, nar. 27.8.1928, důvěrník, reg.č. 3375, boxer, olympijský vítěz 52 mistr ČSSR 52, 53, 56.

Vladimír Zábrodský, nar. 7.3.1923, důvěrník, kr. jm. Vladimír, reg.č. 14669, h okejista, mistr světa 47 a 49, od 66 žije ve Švédsku

Závěrem mi dovolte, abych připomněl ještě jedno jméno, které v tomto výčtu chy bí. Kdo četl paměti bývalého příslušníka StB Josefa Frolíka "Špion vypovídá",v í, o kom je řeč. Jedná se o několikanásobného olympijského vítěze v běžeckých disciplinách Emila Zátopka. Jistě není náhodou, že pan Zátopek byl uctíván býv alými mocipány, což těm současným nevadí, aby s ním udržovali vřelé styky. O n ěčem to svědčí, ne.

Michal Šimůnek