Společníci a společnosti podle obchodního rejstříku

Následující na první pohled nudné údaje lze při prvním čtení přeskočit. I když jejích získání bylo velmi pracné. Uvedení dat je nutné pro pochopení vzájemné prováza-nosti osob a s nimi spojených firem při provádění po-dezřelých úvěrových a dalších operací. Byly pro bankovní úředníky snadno odhalitelné. Přesto se tak nedělo.

Data mohou každému posloužit k vlastnímu pátrání. Ne vždy zdařilému proto, že se na soudech za nejasných okolností ztrácela a stále ztrácí úřední dokumentace. Třeba v případě firmy JARS. Dalším důvodem nezdaru mohou být změny ve vedení a vlastnění těchto společností, nebo jejich převedení do likvidace, stažení z tzv. živého rejstříku a podobně.

Na příkladě údajů o společnosti UKRAJINA-EXPORT se každý může přesvědčit, že už sama zveřejněná data jsou důkazem zkorumpovanosti české cizinecké a pasové policie a podivné činnosti některých advokátních kanceláří. Dodnes nevyšetřované a ne-stíhané.

UKRAJINA-EXPORT s.r.o. se sídlem v Praze 5, Holečkova 959. Společnost se v obchodním rejstříku nikdy neobjevila. Vznikla v kolínské Advokátní kanceláři JUDr. Jiřího Sehnala (osobní přítel bývalého ministra Tomáše Sokola a šéfa jeho inspekce Borise Štefla), kde pro Ukrajince Jurije Jurijeviče Postolnikova a Vladimíra Grigorjeviče Kuzmenka v roce 1994 sepsali tzv. společen-skou smlouvu. S její pomocí podle registrů pražské Sekce cizinecké a pasové policie pak oba získali průkaz o povolení k pobytu pro cizince "za účelem podnikání". Pos-tolnikov se později objevil jako majitel českých firem DIONEX, JARS, CORNIX a jednatel firmy PROCAL bez ohledu na to, že platnost jeho pobytu vypršela a byl dokonce z České republiky úředně vyhoštěn. Dokument o vyhoštění osobně podepsala pracovnice ministerstva vnitra Beata Berníková (bývalá slovenská novinářka).

PROCAL s.r.o. IČO 61456519 se sídlem v Praze 5, Holečkova 959. Postolnikov jednatel, Mirko Zedník zakladatel společnosti.

SPORT INVEST s.r.o. IČO 471551739 se sídlem v Praze 5, Holečkova 959. Zdeněk Vítek z Kolína firmu převedl na Ukrajince Jurije Dončenka, jemuž průkaz o povolení k pobytu vydalo kolínské oddělené cizinecké policie.

CORNIX s.r.o. IČO 41196368 se sídlem Praha 10, Krupská 6. Založena Vladimírem Zelenkou, pak Postolnikov.

DIONEX s.r.o. IČO 40767507 se sídlem v Praze 8, Učitelská 1574/54. Sídlo společnosti měnilo adresy i společníky. V registru byla například zapsána jména: Jiří Shrbený, František Mrázek, Miloš Horák, Kryštof Pánek, Roman Kuchař, Jurij Jurijevič Postolnikov.

EGGEBERG s.r.o. IČO 48587923 pivovar Český Krumlov. V září 1991 jej v malé privatizaci získal František Mrázek. Podle obchodního rejstříku je sídlo společnosti na adrese Učitelská 54 v Praze 8. Od roku 1993 jsou jednateli společnosti František Mrázek (1996 jako jednatel vymazán), Jiří Shrbený, Bohumil Kabátek.

SALIDA s.r.o. IČO 49551574 se sídlem v Kolíně, Jateční 712, majitelka Dagmar Šebestová (manželka Petra Šebesty).

CENTRUM KOLÍN s.r.o. IČO 47543183 se sídlem v Kolíně, Masarykova 987.

REMAGG s.r.o. IČO 42660301 se sídlem ve Vyškově, Sochorova 592. Jednatel Petr Šebesta.

AXXON s.r.o. se sídlem v Praze 10, Stránčická 29. Firmu založil Miroslav Tikovský. Po její koupi nový majitel Petr Šebesta změnil název na ROYAL INVEST s.r.o. IČO 48116211 se sídlem v Praze 3, Želivského 2.

CENTRUM CZ s.r.o. IČO 602OO91 se sídlem v Praze 3, Želivského 2.

HARVARD INVEST s.r.o. IČO 49244469 se sídlem v Praze 10, Stránčická 29. Jednatel Miroslav Tikovský firmu převedl na Ukrajinku Olgu Semjovovnu Rajterovou, bytem v Praze 10, Pražská 5. Prokuristkou firmy byla Renata Majerová.

JEND M s.r.o. IČO 49707043 se sídlem v Praze 10, Stránčická 29. Založena Miroslavem Tikovským.

ALFA INVEST s.r.o. IČO 45276188. Založena Miros-lavem Tikovským, působil v ní Milan Cincibus z Kostelce nad Černými lesy.

JARS s.r.o. IČO 16485696, IČO 43003265 se sídlem v Praze 10, Slibná 3. V registru firmy se objevila jména Jarmily Provodové, Miroslava Provoda st., Miroslava Provoda ml., Petra Šebesty. Nizozemce Martinuse Johannese Boersma, Jaromíra Merhauta, Postolnikova. Jako právní zástupce se zde působil předseda správní rady nadace Karla Gotta Interpo JUDr. Milan Jungr, likvidátor firmy ALFA INVEST.

CENTRUM s.r.o. IČO 48024571 se sídlem v Praze 10, Slibná 3. Jednatel Miroslav Provod ml.

HOTEL ORLÍK s.r.o. IČO 61854069 se sídlem Praha 10, Limuzská 1189/3. V orgánech firmy se vyskytují jména Miroslava Provod ml. a JUDr. Milana Jungra.

CRISTALEX CZ s.r.o. IČO 61501999 se sídlem Praha 9, Kališťská 322. V registru se objevují jména Vok Wippern (Český Krumlov), Petr Erhart (České Budějovice), Jiří Matoušek (Příbram), Jiří Šipula (Praha 3 - Žižkov). Formou osobních a dalších kontaktů je spojena s Miroslavem Provodem ml.

BAREX s.r.o. IČO 61251313 se sídlem Praha 9, Kališťská 322. Firma je svázána se skupinou Provoda ml.

 

B.C.I. TRAIDING Gmbh, Rakousko. Majitelem firmy je Barak Alon. Formou osobních a dalších kontaktů je napojen na Mrázka, Ivana Lhotského (účetní práce pro Mrázka, milionová půjčka ČSSD), představitele tzv. středočeského vedení ČSSD, ministra financí Ivo Svobodu, Barboru Snop-kovou, Stanislava Kratoch-víla (syn Snopkové). Se-skupení má velmi úzké osobně-obchodní vazby na pracovníky Komerční banky, České spořitelny a In-vestiční a poštovní banky. Zprávy o vztazích mezi Alonem Barakem a Janem Gottvaldem seniorem a ju-niorem (Petra Drnovice, firma Gotex ve Vyškově, letité vztahy seniora s Mrázkem) nedokládají přímé ani nepřímé důkazy. Patří proto mezi neověřené fámy.

HOTEL KORUNA v Praze 1, Opatovická 16, se v internetových reristrech obchodního soudu neobjevuje. Přesto do výběru výše uvedených dat patří. Hotel byl po několik let sídlem rozličných aktivit českých a ruskojazyčných podnika-telů a společností. Jejich výsledkem mimo jiné bylo, že se dva z nich stali jed-němi z nejbohatších lidí v České republice.

V dochovaných pracovních záznamech České televize je Miroslav Provod ml. označen za muže disponujícím majetkem ve výši dvou miliard korun. V okruhu zavražděného Antonína Běly z Úval u Prahy se traduje, že majetek a finanční hotovost Františka Mrázka přesáhly sumu dvou set padesáti milionů německých marek. Provod i Mrázek údaje přímo či nepřímo popírají.

Úvěrová machinace proti jedné z bývalých malých soukromých bank, v níž hotel Koruna hrál významnou roli, ukazuje, jak se lze mno-hamilionového majetku domoci.