Tunel na Pragobanku a hotel Koruna

V lednu 1995 pracovníci Pragobanky předali policii oznámení na firmu DIONEX. Bylo v něm vysloveno podezření ze spáchání trestného činu poškozování věřitele, kterého se měli majitelé DIONEXU dopustit nesplácením poskytnutého úvěru ve výši šestaosmdesáti milionů korun od samého počátku a úroku ve výši devětadvaceti milionů korun.

Banka úvěr v roce 1992 poskytla na zakoupení hotelu Koruna. Za firmu DIONEX o něj v lednu 1992 požádal Frantiček Mrázek. Žádost doložil potvrzením o zakoupení hotelu v dražbě a podnikatelským záměrem. Zavazoval se v něm k vybudování reprezentativního sídla českokrumlovského pivovaru Eggenberg, který získal rovněž v dražbě v září 1991. Podle registrů pražského katastrálního úřadu Mrázek za DIONEX při podpisu úvěrové smlouvy současně podepsal smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti hotelu Koruna. Splátkový kalendář však DIONEX neplnil.

V září 1992 Mrázek za DIONEX podepsal s jednatelem brněnské firmy MASTER s.r.o. Vojtěchem Kubíčkem kupní smlouvu, v níž hotel Kubíčkovi prodal za 135 milionů korun. Peníze Kubíček nestačil složit. Byl pro podvody zadržen policií a dán do vyšetřovací vazby. O rok později Obvodní soud v Praze 1 zrušil kupní smlouvu o prodeji hotelu uzavřenou mezi DIONEXem a firmou MASTER. V té době však již Mrázek s Jiřím Shrbeným nebyli členy DIONEXu. Majitelem firmy se prostředníctvím převodů přes Pražáky Miloše Horáka (Březinu), Kryštofa Pánka a Romana Kuchaře z Brandýsa nad Labem v roce 1994 stal Ukrajinec Postolnikov. Ten jako jediný vlastník DIONEX uvedl do likvidace. Likvidátorem společnosti jmenoval JUDr. Michala Hráského.

Nesplácení úvěru vedlo Pragobanku k uplatnění zástavního práva na hotel Koruna. Její pracovníci ke svému údivu zjistili, že zástavu uplatnit nemohou proto, že je hotel v užívání Dagmar Šebestové, majitelky kolínské firmy SALIDA s.r.o., na základě smlouvy o pronájmu na dobu deseti let uzavřené mezi Šebestovou (SALIDA) a Postolnikovem (DIONEX). Smlouva byla sepsána těsně před likvidací firmy DIONEX.

Podle rozboru brněnské skupiny právníků v uvedených operacích došlo k trestným činům podvodu, poškozování věřitele, záměrnému převádě-ní závazků na další osoby s cílem zmařit uspokojení pohledávek Pragobanky a uplatnění zástavních práv za nesplácené úvěry. Mrázek v době podpisu úvěrové smlouvy s Pragobankou tomuto bankovnímu domu zatajil dluh DIONEXU u banky Bohemia ve výši sedmadvaceti milionů korun. Banka Bohemia a Pragobanka z Mrázkovi (DIONEXu) poskytnutých úvěrů podle jejich úředníků nedostaly zpět ani korunu.