Poznámka vydavatele:

Osobní data se shodují s obchodním rejstříkem jako veřejnou listinou, sdělenými údaji při veřejných soudních líčeních a dalšími veřejně dostupnými zdroji. Citace z Pavlíkova dokumentu je ukázkou tzv. kriminalistického spisu bez zpřesnění, která pod dozorem státního zástupce provádí vyšetřovatel za účasti podezřelých - obviněných a jejich právních zástupců.

Dosud uvedené údaje mohou vyvolat dojem, že vše v dané kauze začalo až po listopadu 1989. Sledování kariéry jednoho z členů prezídia nadace Interpo nás vrátí do osmdesátých let. Nastavuje zrcadlo agónii komunistického režimu. Byla pro ni typická symbióza podsvětí s funkcionáři KSČ, příslušníky SNB, vojenské prokuratury či vysokými důstojníky Sovětské oku-pační armády. V zájmu objektivity je nutné poznamenat, že již tehdy kriminalisté s ekonomickým zločinem sváděli nerovný zápas. Často prohrávali a platili za to pádem kariér. Smutným faktem je, že největší daň zaplatili v polistopadové době.