Valuty z podsvětí pro komunistického premiéra Adamce?

Kolínská válka policajtů se odehrávala především mezi prvním a druhým oddělením okresní kriminálky. První oddělení ("jednička") mělo na starosti tzv. obecnou kriminalitu (vraždy, násilí, vloupání, krádeže atd.). Špulákovo a Hroudovo druhé oddělení ("dvojka") se zabývalo hospodářskou kriminalitou (rozkrádání, spekulace s valutami a nedostatkovým zbožím, nezákonné podnikání, černý trh atd). Příslušníci jedničky oba představitele dvojky podezírali z trestné činnosti a shromažďovali na ně důkazy.

V roce 1988 napětí mezi oběma odděleními vyvrcholilo. Jednička usilovala o nalezení a zadržení Hájka jako korunního svědka. Činnost dvojky s okruhem tichých společníků naopak potvrzuje hypotézu a připravách na "Hájkovo zmizení do zahraničí nebo do záhrobí". Hospodský ze Lžovic zřejmě záměry společníků v kolínské dvojce vytušil. Ve prospěch této domněnky svědčí okolnosti jeho zadržení. Podle úředních dokumentů "byl Hájek poznán (dal se poznat, nebo se nechal udat?) a zatčen v noci v Čáslavi". Na základě "předem vydaného příkazu" tehdejšího kolínského prokurátora Vladimíra Košnara měli příslušníci SNB o Hájkově zadržení Košnara uvědomit jako prvního a zajistit, aby do prokurátorova příjezdu s Hájkem nikdo nemluvil. Příkaz nebyl splněn. Zpráva o zadržení byla podána do kolínské úřadovny SNB. Na Čáslav okamžitě vyrazila auta "jedničky" a "dvojky". V divokém nočním závodě "jednička" Hájka "dvojce" ukradla doslova před nosem. Po převozu do Kolína jej až do rána bedlivě vyslýchala a střežila před jakýmkoliv kontaktem s "dvojkou". Hájek netajil radost z toho, že není v rukou "dvojky" a až do rána vypovídal. Jeho vý-pověď podle Soukupa nikdo z "jedničky" nezaznamenal.

Někteří z příslušníků "jed-ničky" ještě v roce 1998 přiznali, že se zdráhali uvěřit tomu, co slyšeli i jako členové tehdejší KSČ, a že v nich sdělovaná fakta vyvolala strach. Špulákův a Hroudův policejní gang jim prý Hájek označil za podružný. Prohlásil za spojku člena pětičlenné skupiny, která prostřednictvím další osoby zásobovala valutami tehdejšího předsedu vlády Ladislava Adamce, ministra obchodu Štěrbu a další vysoké politické činitele a představitele KSČ a státní správy.

 

Označil objekty v Jevanech u Prahy, které sloužily jako skladiště zahraničního zboží pod-loudně dováženého v dobře zakonspirované síti řidiči TIR ČSAD Kolín pro vysoké činitele KSČ, státní správy, ale i celníky a příslušníky SNB. Znal souvislosti pojišťovacího podvodu a další důvody, které vedly k uvěznění tehdejšího Gottova osobního řidiče a tajemníka Miroslava Provoda ml. Měl povědomí o okolnostech tzv. velikonoční vazby šéfa skupiny Apollo Jiřího Štajdla i výslechu Karla Gotta v jedné z velkých předlistopadových hospodář-ských kriminálních kauz. Věděl leccos i o tehdejší drogové scéně.