Pavouk a pavučina

V citované zprávě policisty Pavlíka je v hodnocení činnosti a machinací společností DIONEX, JARS a dalších firem uvedených v kapitole "Spole-čníci a společnosti podle obchodního rejstříku" kon-statována vzájemná osobní dlouholetá znalost jejich účastníků: "...osoby SHR-BENÝ, TIKOVSKÝ, PROVOD ml. se znaly již v roce 1986, kdy byli stíháni pro stejnou trestnou činnost v jednom vyšetřovacím spise, není vyloučena možnost, že osoby MRÁZEK a MER-HAUT byli taktéž v uve-deném spisovém materiálu a jejich trestná činnost byla vyloučena i k samostat-nému trestnímu řízení, neboť jmenovaní byli taktéž stíháni pro stejnou trestnou činnost."

Bylo by nespravedlivé vyčítat Pavlíkovi nejistotu v uvede-ných závěrech uvědomíme-li si, že kriminalistický úkol ležel v podstatě na bedrech dvou osob - Pavlíka a jeho kolegy Tomáše Beneše, který za nejasných okolností spáchal v roce 1995 sebevraždu. Pavlíkovo konstatování možnosti, podle níž Mrázek a Merhaut mohou procházet jinými spisovými materiály ukazuje na archivní a spisovou dezorganizaci nebo neexis-tenci komplexní centrální databáze pachatelů trestné činnosti, chyby v součinnosti orgánů spadajících do kompetencí ministerstev vnitra, spravedlnosti a ministra pověřeného řízením zpravo-dajských služeb.

Jeden z argumentů pro dané podezření dává složení tzv. Vystrkovské společnosti a dnes už zapomenutý případ dvojnásobné vraždy Stůje a Samuhela spáchané v roce 1990. Nic z něho se v Pavlíkově mapování pavu-činy vzájemné provázanosti neobjevilo přesto, že některé osoby v něm vystupující jsou spojeny letitými vztahy.

Ve vyšetřovacích a soudních spisech dodnes neobjasněné loupežné vraždy bývalého pracovníka ÚV KSČ Jiřího Stůje a Dušana Samuhela jsou ve svědeckých výpově-dích doloženy zvláštní vazby Mrázkova spolupracovníka Shrbeného. V soudním spisu proti obžalovaným Janu Bazovskému (podnájemce na Vystrkově), Liboru Českému a Otu Kotíkovi z trestného činu vraždy Stůje a Samuhela, spáchané dne 10. října 1990 v bytě Stůjových v Praze 10, Dubečské ulici 2365, jako svědek Shrbený vypověděl, že je sousedem manželů Samuhelových v Praze 8 a již dlouhá léta se s jejich rodinou běžně společensky stýká.

Tyto vazby nic nepřerušilo ani ve vztahu k rodině Stůjů. Manželka zavražděného Jana Stůjová se stala Shrbeného a Mrázkovou pracovnicí v českokrumlovském pivovaře. Před a polistopadové vztahy těchto osob nebyly zřejmě policií evidovány a osvětleny v souvislostech šetřeného podezření z trestné činnosti Mrázka, Shrbeného a dalších osob.

Spis v citované kauze obsahuje i záznam nesro-zumitelného svědectví zná-mého představitele Občan-ských komisí (prováděly polistopadovou prověrku v resortu ministerstva vnitra) Přemysla Vachalovského:

 

"Svědek Přemysl Vachalov-ský se seznámil s obv. Českým prostřednictvím svědka Sikory. Ve své výpovědi uvádí, že se s ním dostal do přímého kontaktu až 4.10.1990, kdy s ním odjel do SRN hledat práci a obv. Český mu přitom měl sloužit jako dobrý řidič. Ze zájezdu do SRN se vrátil 8.10.1990 kolem 11,OO hod. Svědek uvedl, že obv. Českému sehnal místo na diskotéce ve Weidenu, kde měl obv. Český nastoupit od 16. 11. 1990. Svědek dále uvádí, že 8.10 1990 ještě půjčil obv. Českému svoje auto Audi, aby si odvezl svoje věci domů. Obv. Český pak ve večerních hodinách auto skutečně vrátil a klíče předal manželce svědka Vachalovského.Dále svědek ve své výpovědi popisuje, jak 9.10.1990 kolem 10.00 hod. k němu přišel obv. Český hledat do vozidla pas, který si tam měl údajně zapomenout. Obviněný po prohledání vozidla sdělil, že pas nenašel a vrátil klíče od vozidla. Pas poté našla manželka svědka dne 11.10.1990 vyloženě skrytý mezi sloupkem a pravou sedačkou ve vozidle. Na telefonickou výzvu si pak ve 13.00 hod obviněný Český pas u svědka skutečně vyzvedl. Dále svědek nic podstatného neuvedl."

K případu vraždy Stůje a Samuhela při výměně deseti milonů korun za německé marky je třeba dodat, že dodnes nebyla nalezena jejich těla a vražedná zbraň. V šest let vlekoucím se soudním procesu byli Bazovský, Český a Kotík zproštění obžaloby z vraždy pro nedostatek důkazů.