Neobjasněná vražda Antonína Běly

V řetězu násilných událostí, vztahujících se k osobám z okruhu Mrázka a Provoda, zaujímá vražda Roma An-tonína Běly z Úval u Prahy zcela výlučné místo. Nejen proto, že šlo o nejvlivnější postavu ve specifické ko-munitě tzv. světských. Podle policejních archivů a svědectví úvalských a českobrodských obyvatel existovaly mezi Mrázkem a Bělou nadstan-dardní osobní vztahy, které začaly v době Mrázkova dospívání. Tato znalost spolu s faktem, že Mrázek nevyvinul vlastní energickou snahu po vypátraní vrahů, vedla občany ke spekulacím, které na Mrázka vrhly stín podezření.

Podíl na vzniku spekulací měla manželka zavražděného Marie Bělová a syn Jaroslav. Bezprostředně po vraždě v dubnu 1996 v prohlášeních pro média důrazně odmítali názory, podle nichž vraždu spáchalo komando ruskoja-zyčné mafie a současně připouštěli, že udržovali užší vztahy s přáteli obcho-dujícími s Rusy a Armény a poskytovali jim ochranu. Pro verzi ruskojazyčného ko-manda vrahů přitom svědčil granátový útok na dům Bělových, provedený v lis-topadu 1995, policejní nález semtexu při domovní pro-hlídce a údajné výroky syna Jaroslava, vydávajícího se za středoevropského rezidenta čečenské mafie.

Verze vrhající podezření na Mrázka jako osoby v pozadí události se zrodila ve svět-ském prostředí. Podle ní Běla odmítl Mrázkův požadavek na zorganizování únosu dvanác-tileté dcery novináře, který svými články několikrát ohrozil Mrázkovy obchodní a spo-lečenské zájmy. Dcera měla být podle této verze umístěna v Bělou a spol. provozovaném plzeňském nevěstinci a pak prodána do arabských bor-delů. Tento konflikt mezi Mrázkem a Bělou měl být poslední kapkou v jejich rozporech. V zájmu objektivity je třeba zdůraznit, že uvedené spekulace nemají věcný podklad. S výjimkou jediné události.

Novinář, na kterého se měl únos dcery vztahovat, v roce 1998 zveřejnil spekulace o sporu ohledně objednávky únosu jeho dcery. Krátce po vyjití článku ho bez ohlášení v jeho bytě vyhledal muž, který se prokázal průkazem BIS, vystaveném na jméno Petr Kreuz. Návštěvu zdůvodnil zájmem o novinářovy poznat-ky, vztahující se k neobjasněné vraždě Dvořáka v Kostelci nad Černými lesy (1992) a dalším událostem na Kolínsku. Zvláštní na setkání bylo, že tento návštěvník před od-chodem z bytu využil krátké novinářovy nepřítomnosti k umytí předmětů, kterých se dotkl (sklenka na vodu, šálek na kávu a lžička).