Sebevražda policisty Beneše

Tomáš Beneš s Romanem Pavlíkem tvořili tandem rozkrývající úvěrové machina-ce osob sekupených okolo firem DIONEX a JARS. Pa-vouk, který se při vyšetřování postupně utvářel, prý naháněl strach i jim samotným. Po shromáždění asi dvou tisíc stran důkazního materiálu bezvýsledně žádali nadřízené o pomoc v podobě vytvoření početnějšího speciálního týmu. Nedostali ji. Dne 30. března 1995 zůstal na všechno Pavlík sám. V ten den po páté ráno se ve vlastní kanceláři v pražské policejní úřadovně v Bartolomějské 6 střelil Beneš služební zbraní do spánku. Dopis na rozloučenou prý nezanechal.

Policisty, kteří byli s Benešem v častém styku, sebevražda překvapila. Podle nich nebyly v jeho chování žádné projevy duševní krize. V den, kdy sebevraždu spáchal, začal svážet zatýkací skupinu k provedení připraveného zásahu. Při první cestě porazil zadní sloupek tramvajového nástupního ostrůvku. Nehodu okamžitě ohlásil nadřízenému. Na jeho pokyn sepsal služební hlášení. A pak si přitiskl pistoli ke spánku a zmáčkl kohoutek.

 

O sebevraždě pochyboval i bývalý Benešův kolega František Lázňovský. Byl poslední osobou, s níž Beneš bezprostředně před výstřelem hovořil. Zemřel na náhlou "srdeční slabost" o tři měsíce později. Do záhad okolo Benešovy nečekané smrti spadá i ztráta jeho osobního notýsku. Byly v něm zaznamenány podve-dené bankovní domy, jednotlivé případy, pachate-lé a jejich rozsáhlá styková báze.

Při vyšetřování události nebyli vyslechnuti všichni policisté přítomní v době činu v budově. Způsob šetření a neznalost motivu sebevraždy dodnes vyvolává v pražských kriminalistech nepodložená podezření, pochybnosti o celém případu a pocit existenčního ohrožení u každého, kdo dostane za úkol šetřit tzv. velkou ekonomickou zločinnost.

Obavy policistů zesilují podezření o průniku organizo-vaného zločinu do policie a pocit osobní bezbranosti před jeho tajnými společníky v orgánech činných v trestním řízení. Tento morální stav dokumentuje případ policisty Eduarda Kolína, který padl do pasti připravené podsvětím ve spolupráci s minimálně jedním důstojníkem Inspekce ministra vnitra.