Plácnutí do vody

Případ nadace Interpo a poznatky o tzv. šetření miliardových kauz typu lehkých topných olejů, podvodných obchodů s lihem a dalšími komoditami vedou k jedinému závěru. Podle něj jakákoliv analýza či deskripce kauz uvedeného typu bude jen plácnutím do vody. Jediným efektem statí na podobné téma budou žaloby polistopadových multimilionářů na ochranu osobnosti a milionové odškodné, tajná vyšetřování "úniku informací", kompromitace a existenční likvidace autorů analýz prostřednictvím vlivových osob v politické, mediální, společenské a ekonomické sféře.

Důvodů pro pochmurné tvrzení je dostatek. Jen podvodné obchody s topnými oleji a lihem pachatelům vynesly na úkor státní pokladny mini-málně padesát miliard korun. Tyto peníze se neztratily. Někde jsou. Lze je vypátrat pomocí zákona o povinnosti prokázat legální původ majetku. K jeho přijetí není, a asi nikdy nebude, dostatek politické vůle. Ve stati citovaný ministr Klausova kabinetu, který na Ašsku koupil státní půdu za cenu sedmdesáti haléřů za jeden metr čtvereční, není jediným politikem, pro nějž je uvedený zákon motivem k farizejskému pokřiku na obranu lidských práv.

Jiným důvodem pro pochyb-nosti o smyslu snah o nápravu je dosavadní praxe státních zástupců. V kauzách mnoha-milionových majetkových deliktů jen zřídka na soudech požadují zablokování majetku obviněného formou předběž-ného opatření. Ze známých obžalob často ani nezjistíme byla-li v přípravném řízení vynaložena snaha dopátrat se k tajným kontům pachatelů a snaha rozkrýt formy ulívání majetku v podobě převodů na "nevinné" rodinné příslušníky, prodejů nastrčeným osobám "kupujícím kradené v dobré víře" a podobně.

Při shromažďování poznatků a ověřování informací se ukázaly vážné problémy v evidenci a komunikaci mezi orgány činnými v trestním řízení a v jednotlivých složkách policie. Ukázalo se, že zřejmě neexistuje centrální databáze všech osob (svědků a podobně) procházejících soud-ními spisy s přesně evidovanámi kauzami (přidělenými soudními čísly), ve kterých se v různých souvislostech objevují. Podobná situace je i ve využívání policejních archívů. Ke škodě doplnění tzv. stykových bází, které jsou důležité zvláště v oblasti boje proti organizovanému zločinu.

Nejvážnější nedostatky se objevily v cizinecké a pasové policii, kde podle platného Správního řádu z roku 1967 cizinci mohou jednat v zastoupení pověřených osob, takže úředník předává průkaz k pobytu vystavenému na jméno a fotografii osoby, kterou fyzicky neviděl. Díky tomu se po našem území legálně pohybují tisíce Postolnikovů a popravčích komand ze speciálních jednotek bývalé Sovětské armády, "postpěrestroj-kových obchodníků" typu pana Mogileviče a jemu podobných hlav organizovaného zločinu.

Jiný problém vzniká při ověřování sídel firem oprávněných k podnikání v České republice. Osobní zjištění, podle něhož bylo na adrese dvoupokojového bytu v panelovém sídlišti přihlášeno několik desítek společností "s. r. o." cizinců, nebyli pracovníci cizinecké a pasové policie, údajně z důvodu neexistence centrální databáze, schopni potvrdit, ani vyvrátit. Podobná situace vzniká při dohledávání zaniklých firem, nebo při jejich převedení do jiného kraje. Vážný problém v novinářské práci, občanském životě a možná i policejní práci tvoří vyhledávání vlastníků půdy a nemovitostí a změn ve vlastnictví.

Dlouhodobé zanedbávání těchto a dalších problémů jen násobí pocit, že k nápravě stále neexistuje dostatečná politická vůle na parlamentní i vládní úrovni. Přitom právě neprůhlednost a obtížná informační dostupnost je živnou půdou různých forem trestné činnosti a příčinou zbytečných komplikací v jejím odhalování.

 

Osobní poznámka

Během cest do míst, kde se nacházejí objekty, jenž sloužily společníkům firem DIONEX, JARS a spol. k úvěrovým machinacím, jsem se setkával s vážnými projevy nedůvěry v demokratické instituce. Zkla-mání a nechuť občanů, kteří v listopadu 1989 tak noblesně bez jediné prolité kapky krve, facky, nebo rozbitého okna podpořili pád komunistického režimu, vyvolává nostalgické nálady po předlistopadové době. Síla těchto nálad se projevuje v neochotě naslouchat věcným argumentům a shromážděným důkazům o zkorumpovanosti komunistické éry. Jejich důsledkem je obrat ve volebních preferencích KSČM. Zatím málo patrný. Nelze však vyloučit, že podcenění daného trendu de-mokratickými stranami učiní z KSČM nejsilnější stranu na české politické scéně.Učiněná osobní zkušenost ovlivnila koncepci a konečný tvar Tichých a tajných společníků. Snaha včlenit do statě údaje, které občané v rozhovorech odmítali brát v úvahu vedla k zařazení množství detailů a rozsáhlému návratu do osmdesátých let. Šlo o těžkou volbu.

28. prosince 1998                      

             PAVEL BLAŽEK