Způsobila StB obrat ve vyšetřování?

Podle Soukupovy "Války policajtů" obrat do vyšetřování vnesli kolínští příslušníci StB a jejich konfidentská síť. Tzv. důvěrnou cestou údajně Šteflovi předali řadu důležitých informací, které vyšetřovatele udržely na stopě. Za nejcennější přínos kolínské skupiny StB Soukup označil objev kopie Hájkovy účetní knihy se seznamem klientely a objemem obchodů. Originál si prý vzal do zástavy k "zajištění" své finanční pohledávky za nedodané valuty kolínský příslušník SNB Luboš Kozák a údajně to zatajil před orgány činnými v trestním řízení.

Získané důkazy a poznatky usvědčovaly početnou skupinu kolínských příslušníků SNB z rozsáhlé trestné činnosti. V souladu se služebními předpisy je Štefl začal předávat Inspekci náčelníka Správy SNB Prahy a Středočeského kraje. Ta podle Soukupa namísto šetření zpochybnila kopii Hájkovy účetní knihy a uvrhla do vyšetřovací vazby nadporučíka Poláčka z kraj-ské středočeské "dvojky", který na kolínském případu rovněž pracoval. Pravým motivem zadržení byla údajně snaha zabránit jeho setkání se Šteflem. Následovaly anonym-ní výhrůžky zabitím na bytová i utajená služební telefonní čísla Štefla a jeho nadřízeného náčelníka krajské vyšetřo-vačky majora Jana Veverky. Byly zaměřeny i proti rodinným příslušníkům. Ozbrojený doprovod začal střežit Veverkovy děti i při docházce do školy. Štefl zjistil, že se stal obětí tajných prohlídek a je sledován. Strach a znechucení ho podle Soukupa přivedly k odchodu ze sboru SNB a volbě civilní profese.

Soukup ve stati tvrdí, že až veřejná vystoupení náčelníka středočeské vyšetřovačky Veverky na půdě KSČ a soustředěný tlak příslušníků Kriminální služby VB i StB uvedly nakonec do pohybu inspekční orgány SNB.

V dalším vývoji soud lžovickému hospodskému Hájkovi udělil sedmiletý trest vězení. Proti Špulákovi a Hroudovi bylo v lednu 1989 zahájeno trestní stíhání a vzneseno obvinění ze zneužívání pravomocí veřejného činitele. Stíhání nebylo vedeno vazebně. Rozzuřený generál Carda proto rozhodl, že až do ukončení případu musí oba obvinění manuálně pracovat na stavbě v Praze.

Příkaz nebyl splněn. Ukázalo se, že tajní kmotři Špuláka, Hroudy a ostatních jsou mocnější než obávaný generál a jeho suita. Oba obvinění v SNB zůstali. Špulák se stal dokonce příslušníkem pražské kriminálky. Oba od psychiatrů, kteří možná dodnes vykonávají podob-né služby, dostali papíry na hlavu. Aniž museli vrátit služební zbraň a odevzdat řidičský průkaz. Po lis-topadu 1989 se vrátili zpět do původně zastávaných funkcí. Až po usilovném tlaku příslušníků kolínské SNB a médií z nich museli v květnu 1990 odejít.

Z rozboru kolínské statě "Válka policajtů" vyplývá, že její autor vycházel z údajů, které obsahuje výpověď lžovického hospodského Hájka ve spise pořízeném Borisem Šteflem, osobních sdělení Štefla, Veverky a některých příslušníků kolínské "jedničky". To spolu s nezna-lostí dalších dat autora "Války policajtů" dovedlo k přecenění role kolínské StB a vytvoření portrétu Štefla a Veverky jako osob, které již v době komunistického režimu sváděly zápas za prosazení těch hodnot, k nimž se přihlásila polistopadová politická reprezentace. Tento závěr nepřímo potvrzuje rychlý karierní vzestup Štefla (vrátil se do resortu vnitra) i jeho předlistopadového nad-řízeného Veverky. Odehrál se krátce po zveřejnění Sou-kupova seriálu.