Výzva čtenářům Necenzurovaných novin

Usilujeme po celou dobu naší existence o dosažení takového uspořádání společnosti, ve kterém bychom mohli všichni na start k tomu nejlepšímu, co je v nás a to přibližně za rovných podmínek. Současně vystupujeme proti všemu, co spravedlivému uspořádání brání. Stanovili jsme už před mnoha lety čtyři strategické směry, které rozhodující měrou odpovídají na otázku, jak jsme v minulosti žili, jak žijeme a jak budeme v této zemi i nadále žít, pokud tyto faktory nedokážeme kolem sebe rozpoznat a eliminovat je. Z tohoto důvodu se snažíme identifikovat a veřejně označit základní stavební prvky stávajícího mocenského systému, který nám v přirozeném růstu k pozitivním duchovním hodnotám brání a deformuje nás. Abychom mu mohli dne i v budoucnosti účinně čelit, měli bychom nejdřív tam, kde žijeme:

1) Určit kdo byl kdo za komunistické diktatury a sovětské okupace do 17. listopadu 1989.

2) Identifikovat členy všech důležitých komunisticko-milicionářsko-estébáckých privatizačních mafií a inventarizovat vše, co se jim podařilo, díky jejich absolutní moci, zprivatizovat a tím dále posílit své možnosti na úkor ostatních.

3) Určit posice komunisticko-milicionářsko-estébáckých kádrů ve sdělovacích prostředcích, kteří nadále formují naše názory podle svých okamžitých i dlouhodobých potřeb.

4) Zmapovat posice a demoralizující vliv těchto zločinných seskupení na místní i celostátní politické scéně a ve státním aparátě, abychom jim mohli lépe čelit.

Bez zvládnutí těchto čtyř základních úkolů nedokážeme tyto nositele zla včas rozpoznat a účinně se jim postavit. Všem nám prospěje poznání toho, kdo je dnes v této zemi úspěšný a proč, i kdo všechno je neúspěšný, před 17. listopadem 1989 i po něm, a proč. Jedině tak si uvědomíme, že na výsluní tohoto státu nestojí ti nejlepší, ale naopak ti nejhorší z nás. Pouze prosazení politických reforem, tak jak jsou definovány v N.N. 01/1999 na straně 16, může obnovit přirozenou rovnováhu ve společnosti, kdy dobro bude odměňováno a zlo trestáno.

Protože naše síly nestačí ke zmapování situace v celé republice, v každém městě a okrese, obracíme se na vás, naše čtenáře s prosbou o pomoc při mapování posic komunisticko-milicionářsko-estébáckých privatisačních a politických mafií, ovládajících tuto zemi. Vše zveřejňíme. První část vyšla v třetím čísle Necenzurovaných novin, další databázi včetně analýzy zveřejňujeme v tomto čísle a hodláme v tom pokračovat i v číslech následujících. Bez vaší pomoci to ale nedokážeme!

 

Za redakci Necenzurovaných novin Petr Cibulka