ÚPLNĚ NA ZÁVĚR

Čtenářům Ncenezurovaných novin se moc omlouváme, ale po nabytí právní moci zákona o ochraně osobních údajů, přijatého Parlamentem této republiky dne 27. 1. 2000, nebudeme moci naše občany nadále informovat o pozicích zločineckých komunisticko-milicionářsko-estébáckých a kagébáckých mafií, ovládajících tuto zemi. Porušili bychom tím jejich zákonné právo na ochranu osobních údajů a soukromí: Sazba za tento „zločin“ činí 3 roky vězení a pokuta až do výše 20 miliónů korun. Budeme se proto snažit, aby do nabytí právní moci zmíněného zákona, v Necenzurovaných novinách vyšlo vše, co vyjít má a co už pak nebude podle znění tohoto zákona možno publikovat.

Redakce

Necenzurovaných novin