A: EKONOMIKA:

BAHENSKÝ, Michael, JUDr., major

(01) (r.č. 491122/0690, bydliště Praha 8, Kobylisy, Taussigova 1167/11, tel. 8588085)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 188002

(02a) Podnikatel. Statutární orgán, člen představenstva BYTOVÉ DRUŽSTVO TAUSSIGOVA 1165 - 1171, družstvo, IČO ?, sídlo Praha 8, Kobylisy, Taussigova 1165/15, datum vzniku 10. 12. 1998.

 

BAJGL, Lubomír, poručík

(01) (r.č. 560822/1979, Znojmo, bydliště Brno, Josefy Fajmonové 19)

(02) Bývalý příslušník Správy StB Brna a Jihomoravského kraje, 6. odbor (technický), 2 oddělení, starší referent (funkce 3572), služební průkaz (?)

(03) Podnikatel. Jednatel a společník S.C. Znojmo, s.r.o. (podnikání v rámci celní oblasti, bezcelní zóna Znojmo), IČO 60744316, sídlo Znojmo-Přímětice 312, datum vzniku 7. 3. 1995. Jednatel STROM SKANDINÁVIE, spol. s r.o., IČO 25533100, sídlo Brno, Šilarova 14, datum vzniku 1. 7. 1998

 

BALOUN, Ivan, nadporučík

(01)(r.č. 500106/O210, Praha, bydliště tehdy Kusá 2293, Praha 6)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 11. odbor (11. kontrarozvědná ochrana mládeže, vědy, školství a kultury), 4 oddělení (sport, novináři). starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 207445

(02a) Nasazen přímo jako jeden z řídících důstojníků do MON (Mezinárodní organizace novinářů), která de facto tvořila rezidenturu KGB a okrajově také StB. Baloun byl podřízen KGB

(02b) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn podle písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Samostatně podnikající fyzická osoba, firma PRINCO INTERNATIONAL, IČO 11232196, sídlo Praha 6, Kusá 2293. Jednatel PRINCO INTERNATIONAL, s.r.o. (s Jaroslavem ŽÁKEM, StB), IČO 45270481, sídlo Praha 4, Panuškova 4292, datum vzniku 16. 4. 1992. Podíly: BALPUN 50.000 Kč, COPRINT INTERNATIONAL A.G., Vaduz, Lichtensteinsko 9494, Schaau Bahnhofstrasse 16 50.000 Kč. Jednatel PRINCES, s.r.o. (společně s Jaroslavem ŽÁKEM, StB), IČO 48534218, sídlo Praha 6, Ve Střešovičkách 2293/213, datum vzniku 29. 3. 1993. Podíly: BALOUN 50.000 Kč, Jaroslav ŽÁK 50.000 Kč.

 

BELATKA, Karel, podplukovník

(01) (r.č. 340830/459, bydliště Brno, Blažkova 7)

(02) Bývalý příslušník Správy StB Brna a Jihomoravského kraje, 6. odbor (technický), náčelník odboru, (funkce 2472), služební průkaz číslo 148012

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4520/S-StB-zruš. K 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "A" na vlastní žádost

(03) Podnikatel. Jednatel VARIA-SERVIS, spol. s r.o., IČO 1819800, sídlo Brno, Blažkova 7 (od 17. 5. 1993), datum vzniku 3. 5. 1991, jediný společník (firma měla jako předmět podnikání velkoobchod, obchodní činnost obecně a poradenské služby v oblasti sdělovací techniky).

 

BELUSKÝ, Milan, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 510102/0720, Jaroměř, bydliště Praha 4, Dobevská 876/2, telefon 4018901)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 4. odbor (kontrarozvědná kontrola vyčleněných ZÚ afroasijských států, kontrarozvědné rozpracování mezinárodního terorismu, převaděčských organizací a ochrana sovětských vojsk), 2. oddělení, vedoucí starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 185018

(02a) Po zrušení II. správy StB na jaře 1990 prověřen, zařazen v hodnosti majora do ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS resp. FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS. Brzy nato v rámci reorganizace odečel z činné služby do civilu. (Viz také oddíl C)

(03) Podnikatel. Jednatel SVAL, s.r.o., IČO 64581403, sídlo Praha 4, V kalku 102, datum vzniku 31. 10. 1995. Člen představenstva Cifin, a.s., IČO 25093240, sídlo Praha 7, Osadní 26, datum vzniku 10. 12. 1996. Člen dozorčí rady UTI, a.s., IČO 46346490, sídlo Brno, Bohunická 1, datum vzniku 29. 4. 1992. Místopředseda představenstva TECHNOCOM, a.s., IČO 45274762, sídlo Praha 5, Zličín, Do Bati 4, datum vzniku 4. 5. 1992. Člen dozorčí rady GEN, IČO 60196688, sídlo Praha 3, Seifertova 6, datum vzniku 18. 4. 1994. Místopředseda představenstva C. - Správa majetku a investic, a.s., IČO 25215159, sídlo Praha 4, Na Pankráci 58, datum vzniku 21. 10. 1997 (jediný akcionář C - akciový fond, a.s., IČO1822999, sídlo Karlovy Vary, T. G. Masaryka 18).

(03a) Akciová společnost GEN spravovala bývalý obrovský majetek ROH (Revoluční odborové hnutí), který po roce 1990 přešel na Českomoravskou komoru odborových svazů. V průběhu druhé poloviny devadesátých let drtivá část majetku přešla podivným způsobem na a.s. CIMEX (viz část AGENTI, oddíl A, Petr LUKEŠ), resp. beze stopy zmizela.

 

BREJCHA, Alexander, Mgr., major

(01)(r.č. 520902/3320, Praha, dříve bydliště Praha 8, Poznaňská 29), dnes Praha 6, Ciolkovského 851, telefon na MUDr. Dagmar BREJCHOVOU, stejná adresa, 3010677)

(02) Bývalý příslušník II. správy stB, 11. odbor (kontrarozvědná ochrana mládeže, vědy, školství a kultury), 2. oddělení (vysoké školy, ČSAV), vedoucí starší referent, specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 186580

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn podle písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Jednatel vydavatelství a nakladatelství UNIVERSE, spol. s.r.o., (společně s HÁJKEM, StB), IČO 4578332, sídlo Táborská 31, Praha 4, datum založení 11. 2. 1993. Základní jmění 100.OOO Kč: Nadace SIMBA (Praha 10, Litevská 1174) 25.000 Kč, BREJCHA, BREJCHA Oldřich a HÁJEK po 25.000 Kč každý.

 

BUDIL, Ivan, Ing., nadporučík

(01)(r.č. 571017/0422, Praha, bydliště Beroun, Tyršova 74)

(02) Správa StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2. odbor (vnitřní nepřítel), 2. oddělení (antisocialistické síly), starší referent, (funkce 3572), služební průkaz číslo 222472

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4000/VB Hradec Králové, k 22. 7. 1991 propuštěn podle písmena "G/ jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Člen dozorčí rady CEMBRIT BOHEMIA, a.s., od 2. 11. 1994 do 24. 11. 1998 prokurista firmy. IČO 18600347, sídlo Beroun 3, Lidická 302, datum založení 2. 11. 1994. Zahraniční kapitál, zejména Dánsko, Holandsko, Norsko.

 

BULECA, Vasil, JUDr., major

(01) (r.č. 480612/0560, Česká Lípa, bydliště Praha 5, Trávničkova 21)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 12. odbor (kontrarozvědné rozpracování ideodiverzních centera emigrantských seskupení), 2. oddělení (antisovětská centra v zahraničí - OUN, NTS, maďarský a ukrajinský nacionalismus, slovenský separatismus), starší referent (funkce 3572) ,lužební průkaz číslo 158835

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn podle písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Člen představenstva AGB Leasing, a.s. (od 1. 9. 1997), IČO 41189361, sídlo Praha 6, Veleslavínská 39, datum vzniku firmy 21. 8. 1991.

 

BURDA, Pavel, Ing.

(01) (datum narození 19. 5. 1956, bydliště Praha 9, Horní Počernice, Lhotská 2203, tel. 860672)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB, služební průkaz číslo 196865, krycí jméno RACKO, odbor 42-NATO

(03) Po odchodu ze služeb StB působí jako podnikatel. Jednatel a společník BUTLER, s.r.o., IČO 41186516, datum vzniku 9. 7. 1991, sídlo Praha 7, Holešovice, Tusarova 323/37 (společně s Ing. Pavlem MORITZEM, , bývalým agentem I. správy stB v Londýně, jehož řídil). Jednatel a společník DIGITAL DISTRIBUTION, s.r.o., IČO 61251887, datum vzniku 29. 7. 1994, sídloKosmonosy, Boleslavská 199, okr. Mladá Boleslav (společně s MORITZEM , Krysztofem GAWLIKEM, Jablunkov 2, Na Vsi, Kaštanová 866 a Anatolim KOHOUTEM, Velká Británie, Reading RG4JY, The Grande, Routh Lane). Ing. MORITZ má ve Velké Británii stejnou adresu jako KOHOUT, v ČR potom Praha 2, Pod Kapličkou 1628. (viz část AGENTI, oddíl A)

 

CASKA, Vlastimil, nadporučík

(01) (r.č. 540305/2116, bydliště Brno, Uzbecká 20 - či Pavlovská 31)

(02) Bývalý příslušník Správy StB Brna a Jihomoravského kraje, 2. odbor (vnitřní nepřítel), 2. oddělení, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 201548

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4500/S - VB Brno, k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý

(03) Podnikatel. Společník MOOS, s.r.o. (společně se SEDLÁŘEM, StB), IČO 15530671, sídlo Brno, Štěpánkova 59, datum vzniku 27. 3. 1991

 

ČEMUS, Miroslav

(01) (datum narození 3. 12. 1947)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB, služební průkaz číslo 195773, krycí jméno HOJER, koncem osmdesátých let na rezidentuře Řím pod diplomatickým krytím jako rada velvyslanectví. Podílel se na ilegálním převodu majetku KSČ do Itálie a Švýcarska. (viz oddíl E)

(03) Po roce 1989 podnikatel?

 

ČEŠELSKÝ, Josef, JUDr., major

(01) (r.č. 461102/0810, Kraslice, bydliště Praha 4, Terasovitá 7)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 9. odbor (kontrarozvědná kontrola církví a náboženských společností a kontrarozvědné rozpracování nepovolených sekt), náčelník (funkce 2472), služební průkaz číslo 185754

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn podle písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Jednatel AGRO HODKOVICE, s.r.o. (zemědělské družstvo), IČO 62414216, sídlo Hodkovice, pošta Dolní Břežany, datum vzniku 26. 9. 1994. Místopředseda dozorčí rady ZEPOS, a.s. (zemědělské družstvo), IČO 00121061, sídlo Radovesice, datum vzniku 31. 12. 1992.

 

ČIERNIK Vladimír, kapitán

(01)(r.č. 520225/1810, Komárno, bydliště Praha 4, Točitá 3)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 12. odbor (kontrarozvědné rozpracování ideodiversních center a emigrantských seskupení), 2. oddělení (antisovětská centra v zahraničí, 0UN, NTS, maďarský a ukrajinský nacionalismus, slovenský separatismus), starší referent (funkce číslo 3572), služební průkaz číslo 168432.

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn podle písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel.

 

DANĚK, Vlastimil, Ing., major

(01)(datum narození 4. 5. 1947)

(02) Bývalý příslušník Správy StB Brna a Jihomoravského kraje, zástupce náčelníka 00 SNB a a náčelník OO StB Gottwaldov, později Zlín (funkce 5122), služební průkaz číslo 166330.

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4500/ S VB Brno, k 22. 7. 1991 propuštěn podle písmena "A" na vlastní žádost.

(03) Podnikatel. Odešel do DAK Slušovice jako zaměstnanec, přijat jako člen družstva 1. 7. 1990. později akcionář DAK MOVA Slušovice, (IČO 13694375) pak Bratislava. Akcionář VIOX a.s., IČO 547394, sídlo Vizovice (vznikla na podstatě rozkradeného majetku DAK Slušovice).

 

DITTRICH, JOSEF, JUDr., major

(01) (r.č. 512102/1990, Bechyně, bydliště Praha 12, Imrychova 885/12, telefon 4018181)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, analytický odbor, 1. oddšlení, starší referent specialista (funkce 4059), služební průkaz číslo 191082

(02a) Po zrušení II. správy StB na jaře 1990 prověřen, zařazen do ÚOÚD, po jeho zrušení do FIS, FBIS, od 1. 1l 1993 BIS, v rámci reorganizace odešel z činné služby (viz také oddíl C).

(03) Podnikatel. Jednatel JIPRA (název od 2. 4. 1996), s.r.o., IČO 571130, sídlo Praha 10, Kodaňská 48 (od 2. 4. 1996), datum vzniku 9. 11. 1990: Firma má oprávnění k zahraničně obchodní činnosti.

 

Douša Milan, major

(01) (r.č. 470519/1190, bydliště Rakovník, Nádražní 3)

(02) Podnikatel. Bývalý příslušník II. správy StB, 11. odbor (kontrarozvědná ochrana mládeže, vědy, školství a kultury), 1. oddělení (mládež), starší referent specialista (funkce 4059), služební průkaz číslo 167061

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn podle písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel.

 

DVOŘÁK, Pavel, podplukovník

(01) (r.č. 481125/417, Uherské Hradiště, bydliště Praha 9, Libošovická 2084)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, zástupce náčelníka Hlavní správy kontrarozvědky, II. správy StB (funkce 5156), služební průkaz číslo 183171

(03) Podnikatel. Jednatel BONUS St., s.r.o., IČO 25089307, sídlo Brandýs nad Labem, Kapitána Jaroše 1780. Společníci a podílníci pouze Rusové: Pavel Vjačeslav SMIRNOV, narozen 3. 5. 1965, adresa Petrohrad, Něvský prospekt D-127/5, Jevgenij Vasiljevič LJAPČENKO, narozen 29. 5. 1965, adresa Petrohrad, ul. Bojanceva 26/95, Dmitrij Borisovič DEMATJEV, narozen 27. 11. 1964, adresa ?, státní občanství RUSKO.

 

ERTL, Ivan, poručík

(01) (r.č. 521231/027, bydliště Brno, Bystrc, Foltýnova 11)

(02) Bývalý příslušník Správy StB Brna a Jihomoravského kraje, oddělení analytiky a výpočetní techniky, starší referent (funkce 3752)

(03) Podnikatel. Jednatel B-SERVIS, s.r.o., IČO 60709481, sídlo Brno, Cejl 33, datum vzniku 1. 6. 1994 (společník mimo jiné ADONTON GROUP, s.r.o., Brno, Cejl 33 - 40.000 Kč). Předseda představenstva PB - družstvo, Stavební bytové družstvo (v likvidaci), IČO 44964234, sídlo Brno, Březinova 29, datum vzniku 30. 12. 1991. Člen - statutární orgán, společník NADACE SAD, o.p.s., IČO 25151967, sídlo České Budějovice, Žižkova 22/314, datum vzniku 10. 7. 1996. Společník QUADREX, s.r.o., IČO 25183346, sídlo České Budějovice, Žižkova 22/314, datum vzniku 21. 10. 1998

 

FIALKA, Josef, nadporučík

(01) (r.č. 390929/0790, bydliště Praha 4, Vysočanská 568/49)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 152876

(03) Podnikatel. Jednatel VIGIL, s.r.o., IČO ?, sídlo Praha 8, U chaloupek 13, datum vzniku 14. 6. 1994

 

FIDLER, Josef, RSDr., CSc., major

(01) (r.č. 360825/030, Bakov nad Jizerou, bydliště dříve Praha 6, Osmuchinova 6, dnes Praha 6, Anastasova 15, telefon 20512931)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 8. odbor (úkoly vyplývající z ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství), náčelník (funkce 2472), služební průkaz číslo 207405

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "A" na vlastní žádost.

(03) Podnikatel. Jednatel ALFI, spol. s r.o. (společně se ZAMYKALEM Janem, StB), IČO 25084119, sídlo Praha 1, Vodičkova 17/736, datum vzniku 18. 10. 1996.

 

FIKAR, Karel, JUDr., nadporučík

(01) (r.č. 530712/1430, bydliště Praha 5, Zbraslav, Vilímkova1240)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 9. odbor (kontrarozvědná kontrola církví a náboženských společností a kontrarozvědné rozpracování nepovolených sekt), 1. oddělení (římskokatolická církev se zvláštním zaměřením na "podzemní církev", aktivita řeholí, zvláště mužských, katolický samizdat atd.), starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 166801

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn podle písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Jednatel GARPS, s.r.o. (do 18. 3. 1997), pak pouze společník, IČO 61504874, sídlo Praha 5, Zbraslav, Elišky Přemyslovny 379, datum vzniku 10. 6. 1994. Jednatel HARMONIA CZ, s.r.o., IČO 25672134, sídlo Hutská 1294, datum vzniku 8. 6. 1998. Člen představenstva FINEKO, a.s., IČO 43442102, sídlo Praha 2, Slezská 7, datum vzniku 11. 12. 1991.

 

FRITSCH, Jaroslav, JUDr., major

(01) (r.č. 510712/1210, dříve bydliště Beroun, Česká 12, dnes Praha 5, Barrandov, Hilmarova 979)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 9. odbor (kontrarozvědná kontrola církví a náboženských společností a kontrarozvědné rozpracování nepovolených sekt), 1. oddělení (římskokatolická církev se zvláštním zaměřením na "tajnou církev", aktivita řeholí, zvláště mužských, katolický samizdat atd), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 191892

(03) Podnikatel. Správce, v Likvidaci, KOVOŠROT Praha, státní podnik, IČO 11291, Praha.

 

GABRIEL, Josef, JUDr., major

(01) (r.č. 470823/4570, Újezdec u Osvětima, okr. Uherské Hradiště, bydliště Praha 4, Točitá 1721/16)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, analytický odbor, 1. skupina (konzultanti zástupců náčelníka správy), služební průkaz číslo 190224

(03) Podnikatel. Samostatně podnikající osoba - JUDr. Josef Gabriel - INBROS, IČO 13837397, sídlo Praha 4, Točitá 1721/16. Jednatel Allan, s.r.o., IČO 15271790, sídlo Praha 4, Krč, Točitá 1726/5, datum vzniku 27. 3. 1991.

 

GOLD Antonín, nadporučík

(01) (datum narození 3. 3. 1953)

(02) Bývalý příslušník Krajské správy StB města Brna a Jihomoravského kraje, okresní oddělení Znojmo, služební průkaz číslo 169902

(02a) Po zrušení StB neprověřen, propuštěn pro nezpůsobilost k 21. 7. 1991 podle písmene "G"

(03) Podnikatel ve Znojmě.

 

HÁJEK, Roman, JUDr., major

(01) (r.č. 540616/1064, bydliště Praha 9, Mezilesí 2059)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 11. odbor (kontrarozvědná ochrana mládeže, vědy, školství a kultury), náčelník odboru (ve funkci od 1. 11. 1989, funkce 2472), služební průkaz číslo 171977

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn podle písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Jednatel nakladatelství a vydavatelství UNIVERSE, s.r.o. (společně s BREJCHOU, StB), IČO 4578332, sídlo Praha 4, Táborská 31, datum vzniku 11. 2. 1993, základní jmění 100.000 Kč, podíl HÁJKA 25.000 Kč. Jednatel firmy Sukův komorní orchestr, s.r.o.

 

HAK, František, JUDr., major

(01) (r.č. 470714/1050, bydliště Praha 8, Hlivická 415/26)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 10. odbor (kontrarozvědné rozpracování nepřátelských osob), 1. oddělení (pravicové a antisocialistické síly včetně tzv. exkomunistů), vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz číslo 159346

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn podle písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. 1. místopředseda Bytové družstvo HLIVICKÁ, IČO 25629701, sídlo Praha 8, Hlivická 424, datum vzniku 8. 7. 1997.

 

HAKL, Ctislav, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 511117/0220, Praha, bydliště Praha 4, Krouzova 4, telefon veden na adresu Praha 8, Třebenická 1291, 8582558)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 7. odbor (státobezpečnostní ochrana dopravy a spojů, palivoenergetické základny včetně jaderných elektráren), 1. oddělení (doprava a spoje), starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 169905

(02a) Po zrušení II. správy StB na jaře 1990 prověřen, zařazen do ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1.1993 na BIS, po reorganizaci odešel do civilu.

(03) Podnikatel. Jednatel HAKOL, s.r.o., IČO 62576208, sídlo Praha 8, Střelničná 1972, datum vzniku 26. 10. 1994

 

HALAS, Jaroslav, JUDr, kapitán

(01) (datum narození 16. 4. 1956, bydliště Brno, Mikulovská 8)

(02) Bývalý příslušník Správy StB Brna a Jihomoravského kraje, 2.odbor (vnitřní nepří-tel), 5. oddělení, starší referent (funkce 3572)

(03) Podnikatel. Jednatel SANATORIUM MINIINVAZNÍ CHIRURGIE, spol. s r.o., IČO 48532371, sídlo Brno, Viniční 235, datum vzniku 12. 5. 1993 (realitní kancelář + obchodní činnost). Jednatel REAL ESTATE Brno, spol. s r.o., IČO 49437747, sídlo Brno, Netušilova 20 (společníci PERSEUS Brno, s.r.o., Brno, Netušilova 20 - 40.000 Kč, a další Hermann R. KRACHER , 1230 Wien, Kaserngasse 38, Rakousko - 160.000 Kč). Společník AG CONSULTING-SECURITY, spol. s r.o. (v likvidaci), IČO 13694049, sídlo Brno, Mutěnická 19, datum vzniku 27. 2. 1991

 

HAVRÁNEK, Stanislav, JUDr., pplk.

(01)(narozen 14. 6. 1934, bydliště Hradec Králové ?)

(02) Bývalý příslušník Správy StB Východočeského kraje Hradec Králové, 2. odbor (vnitřní nepřítel), náčelník 2 oddělení (antisocialistické síly, funkce 5092), služební průkaz číslo 178394

(02a) Jeden z těch, co na zatčených, vyslýchaých a vězněných nepřátel režimu nechali provádět psychofarmaceutické pokusy. V roce 1990 neprověřen.

 

HERMAN, Luboš, Ing., poručík

(01) (r.č. 620611/2000, bydliště Praha 6, Bazovského 1119)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2. odbor (vnitřní nepřítel), 3. oddělení (mládež), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 231923

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4000/VB - Stř.č.k., K 22. 7. 1997 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý

(03) Podnikatel. Polovodiče, a.s.

 

HOCEK, Petr, nadporučík

(01) (r.č. 580204/2125, Nový Jičín, bydliště Žlebská 1619, Praha 9, Újezd nad Lesy, telefon veden na Lenka HOCKOVÁ, stejná adresa, 796606)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 1. odbor (vnější nepřítel), 4. oddělení (VC, ochrana objektů ČSLA a SA), vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz číslo 201597

(03) Člen představenstva UNIBRAS, družstvo (společně s MUDROU, StB, stavební a zprostředkovatelské práce), IČO 507083, sídlo Praha 1, Truhlářská 13, datum vzniku 23. 5. 1990. Člen představenstva Gallery MYŠÁK, a.s., IČO 63999731, sídlo Praha 1, Vodičkova 710/31, datum vzniku 7. 12. 1995. Napojení firmy na velkopodnikatelské kruhy (členem statutárních orgánů Ing. Pavel SEHNAL, finanční sféry), napojení na pražské podsvětí, MOTOINVEST, firmy Františka CHOBOTA a KGB(členem statutárních orgánů Ing. Luboš ŠTĚPÁNEK, finanční sféry)

 

HORÁK, František, JUDr., nadporučík

(01) (r.č. 520912/2190, bydliště Jindřichův Hradec, Sídliště 397/111)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 9. odbor (kontrarozvědná kontrola církví a náboženských společností a kontrarozvědné rozpracování nepovolených sekt), 1. oddělení (římskokatolická církev se zvláštním zaměřením na "tajnou církev", aktivita řeholí, zvláště mužských, katolický samizdat aj.), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 176474

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Jednatel ALIPA, spol. s r.o., IČO 25512234, sídlo Zlín, Potoky 267, datum vzniku 19. 12. 1997

 

HORÁK, František

(01) (r.č. 521115/216, bydliště Praha 9, Letňany, Tupolevova 500, tel. 6282354)

(02) Bývalý příslušník 13. správy StB (zvláštní správa, šifranti atd.), služební průkaz číslo 163910.

(03) Podnikatel. Jednatel PYRAMID INVEST, s.r.o., IČO 25132334, sídlo Praha 4, Kunratice, V chatách 28/4 (společník a statutární orgán např. Miroslav PROVOD starší, viz část AGENTI, oddíl A)

 

HORNÍK, Jiří, Ing.

(01) (datum narození neuvedeno)

(02) Pod jménem Ing. Jiří Horník uvedeno v zakládací listině CARGO MORAVIA příslušník VI. správy StB. V registru StB se jméno Ing. Jiří Horník nevyskytuje, v rámci VI. správy pouze Jan HORNÍK (datum narození 21. 09. 1949, služební průkaz číslo 161058) a Vilém HORNÍK (datum narození 11. 4. 1937, služební průkaz číslo neuvedeno)

(03) Koncem roku 1989 za federální ministerstvo vnitra spoluzakladatel a funkcionář společného podniku CARGO MORAVIA - společně s DAK Slušovice, jeho jméno se v CARGO MORAVIA vyskytuje i po transformaci firmy na a.s. CARGO MORAVIA

 

CHOVANEC, Miroslav, Ing., podplukovník

(01) (r.č. 500426/0970, Ružomberok, bydliště Praha 5,Vilímkova 1241, telefon 7983325)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, zástupce náčelníha Hlavní správy kontrarozvědky, II. správy StB (funkce2660), služební průkaz číslo 198789

(03) Podnikatel. Člen představenstva CEWA Holding, a.s. (společně se svým bývalým šéfem VYKYPĚLEM, StB), IČO 63080753, sídlo Praha 3, Vyklefova 1813/20, datum vzniku 17. 8. 1995 (ve statutárních orgánech také Rus Naum Avramovič BRODSKIJ, bydleště v ČR, Domažlice, Hluboká 117, a Slovák RNDr. Jozefem PISTRÁL Košice, Jašuschova 26)

 

CHVOSTA, Josef, major

(01) (r.č. 470712/1930, původně bydliště Praha 10, Holandská 38, dnes BOČ 3, Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 9. odbor (kontrarozvědná kontrola církví a náboženských společností a kontrarozvědné rozpracování nepovolených sekt), 1.oddělení (římskokatolická církev se zvláštním zaměřením na "tajnou církev", aktivita řeholí, zvláště mužských, katolický samizdat atd.), vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz číslo 185788

(03) Podnikatel. Jednatel GERRUS, s.r.o., IČO 25134396, sídlo Praha 5, Radlická 20, datum vzniku 4. 6. 1997. Základní jmění 100.000 Kč, podíly: Alexander CHOUTOV, narozen 19. 4. 1953, bytem St. Petersburg, ul. Gromova 12, Ruská federace - 50.000 Kč, Serguei GOULTIAEV, narozen 18. 11. 1949, bytem St. Petersburg, W.0.6.a. Linia 49, Ruská federace - 50.000 Kč. Jednatel PLANETA, s.r.o., IČO 25097474, sídlo Vinohradská 18/390, vznik 2. 1. 1997. Základní jmění100.000 Kč. Jediný podílník Alexej Veniamovič POTOV, Moskva, Pervomajskaja 88, Ruská federace.

 

JANDLOVÁ, Marie, JUDr., majorka

(01) (r.č. 466230/1500, bydliště Praha 6, Brixiho 12, telefon 3166692)

(02) Bývalá příslušnice II. správy StB, 11. odbor (kontrarozvědná ochrana mládeže, vědy, školství a kultury), 3. oddělení (kultura, zdravotnictví), starší referentka (funkce 3572), služební průkaz číslo 187199

(02a) Po zrušení StB zařazena na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěna na základě písmena "G" jako nezpůsobilá.

(03) Podnikatelka. Společnice GASTROTREND J.E.F, v.o.s. (společně s ŠÍPKEM, StB), IČO 48119521, sídlo Praha 3, U Rajské zahrady 3, datum vzniku 4. 6. 1993. Společnice POLYSERVIS J.E.F, v.o.s. (společně s ŠÍPKEM, StB), IČO 48119539, sídlo Praha 3, U Rajské zahrady 3, datum vzniku 4. 6. 1993. Společnice RESTAURACE U SLOVANSKÉ LÍPY, v.o.s. (společně s ŠÍPKEM, StB)

 

JANKO, Karel, JUDr., major

(01) (r.č. 460429/161, Chomutov, bydliště Praha4, Modletická 1389/3, telefon 7919064)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 1. odbor (kontrarozvědné zpracování speciálních služeb Spojených států amerických a operativní kontrola ZÚ států Latinské Ameriky), zástupce náčelníka odboru (funkce 5064), služební průkaz číslo 190627

(02a) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1l. 1993 na BIS. Při reorganizaci v roce 1993 propuštěn do civilu (viz také oddíl C).

(03) Podnikatel. Jednatel GARANCE PRAHA, s.r.o., IČO 61062511, sídlo Praha 1, V jámě 1/669, datum vzniku 28. 2. 1996 (třetinový podíl ve firmě BOHEMIA QUALITY, a.s., sídlo tamtéž)

 

JAROCH, Vladimír, kapitán

(01) (r.č. 470524/0560, bydliště Praha 5, Renoirova 650/12, telefon na Dana JAROCHOVÁ, adresa tamtéž, 5817481)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2. odbor (vnitřní nepřítel), náčelník (funkce 2472), služební průkaz číslo 166033.

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4000/S VB - Stř.č.K., k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "A" na vlastní žádost.

(03) Podnikatel. Jednatel MARCUCI, s.r.o., IČO 25257188, sídlo Lipnice nad Sázavou 54, datum vzniku 25. 9. 1996. Podílníci tři, z toho Michail GORECENKOV (ruské občanství), bydliště Praha 9, Matějkova 2122 (35.000 Kč ze 105.000 Kč).

 

JÍRA, Zdeněk, kapitán

(01) (r.č. 501005/0140, bydliště Praha 8, Dolákova 18)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2 odbor (vnitřní nepřítel), 1. oddělení (církev, sekty), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 161379

(03) Podnikatel. Člen představenstva DOLÁKOVA první realitní, a.s. (rodinný podnik), IČO 25613162, sídlo Praha 8, Dolákova 552/18, datum vzniku 2. 10. 1997. Člen představenstva DOLÁKOVA druhá realitní, a.s. (rodinný podnik), IČO 25648217, sídlo Praha 8, Dolákova 552/18, datum vzniku 24. 2. 1998.

 

JIRKŮ, Pavel, JUDr, kapitán

(01) (r.č. 510915/0590, bydliště Praha 6, Ciolkovského 1861/4, telefon 3019306)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 12. odbor (kontrarozvědné rozpracování ideodiversních center a emigrantských seskupení), 3. oddělení (stážisté, stipendisté, ochrana mírového a ekologického hnutí), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 228347

(03) Podnikatel. Člen dozorčí rady DELTA PROJECT, a.s., od 15. 8. 1997 (společně s HATAŠEM a ŠMÍDEM, oba StB), IČO 18623204, sídlo Praha 5, Ostrovského 16, datum vzniku 27. 12. 1991. Člen představenstva D-KOREKT, a.s. (společně s HATAŠEM, BAZALEM, ŠMÍDEM, všichni tři StB), IČO 25109464, sídlo Praha 5, Braunova 2529/1, datum vzniku 26. 2. 1997, v likvidaci - konkurs. Jednatel JBH, s.r.o. (společně s BAZALEM, StB), IČO 25678183, sídlo Praha 6, Dolní Liboc, U silnice 631/15, datum vzniku 1. 7. 1998.

 

KABELE, Stanislav, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 540509/1362, bydliště Praha 4, Rytířova 779/11, telefon hlášen na Lenku KABELOVOU, stejná adresa, 4019325)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 210985

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý

(03) Podnikatel. Jednatel Eltodo Brno, spol. s r.o., IČO 49966405, sídlo Brno, Bieblova 27, datum vzniku 2. 12. 1993. Prokura Eltodo, a.s., IČO 64949982, sídlo Praha 4, Novodvorská 1010/14, datum vzniku 1. 3. 1996. Člen dozorčí rady Eltodo Pover, s.r.o., IČO 25723332, sídlo Praha 4, Novodvorská 1010/14, datum vzniku 22-. 12. 1998.

 

KAPLAN, Josef, kapitán

(01) (datum narození 3. 1. 1954, bydliště Brno, Mikulovská 4)

(02) Bývalý příslušník Správy StB Brna a Jihomoravského kraje, skupina neosobního spojení, starší referent (funkce 3572)

(03) Jednatel LPL, spol. s r.o., IČO 60698870, sídlo Brno, Raisova 11, datum vzniku 11. 3. 1994

 

KARÁSEK, Jiří, JUDr., major

(01)(r.č. 490925/1850, Praha, tehdy bytem Kukučinova 2, Praha 4, dnes Praha 4, Doubravická 1301/2, telefon 7941435)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 1. odbor (vnější nepřítel), náčelník (funkce 2472), služební průkaz číslo 160151.

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4000/S VB - Stř.č.K., k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "A" na vlastní žádost.

(02b) Řídil činnost například jednoho ze špičkových agentů I., II., XI. správy StB (+ KGB, BND, BfV) Mikuláše NADAŠIHO, měl na starosti také agentky StB v mezinárodních hotelích (profesionální prostitutky), spolupracoval i s KGB.

(03) Dnes soukromý podnikatel. V letech 1990 až 1993 byl zaměstnán ve firmách Mikuláše NADAŠIHO (viz část AGENTI, oddíl A).

 

KAREL, Jan, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 550326/1720, Nymburk, v té době bydliště Praha 5, Medynského 30, dnes Praha 5, Zázvorkova 1997/26)

(02) Bývalý příslušník Správy SzB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2. odbor (vnitřní nepřítel), 1. oddělení (církev, sekty), vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz číslo ??5466

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4000/S VB - Stř.č.K., k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "A" na vlastní žádost.

(03) Podnikatel. Jednatel COWEX, s.r.o. (společně se STIBOREM, StB), IČO 63074338, datum vzniku 17. 3. 1995.

 

KILIÁN, Václav, PhDr., podplukovník

(01) (narozen 1. 4. 1946, bydliště Zlín, ul. Družby 4707)

(02) Bývalý příslušník Správy StB Brna a Jihomoravského kraje, náčelník OS SNB Zlín.

Podnikatel. V roce 1990 přešel jako člen a zaměstnanec do DAK SLUŠOVICE, kde se podílel na vytvoření tzv. ČUPATA, osobní ochranky předsedy DAK docenta Ing. Františka ČUBY, CSc. Později jako člen MORAGRO, a.s. a DAK MOVA SLUŠOVICE, později DAK MOVA BRATISLAVA.

 

KINC, Milan, nadstrážmistr

(01) (rodné číslo 661107/0983, bydliště Brno, Černého 29)

(02) Bývalý příslušník Správy StB Brna a Jihomoravského kraje, Operativně technická skupina, 2. oddělení, referent (funkce 3132)

(03) Jednatel RONCARI CS, spol. s r.o., IČO 45477698, sídlo Brno, Hudcova 76A, datum vzniku 20. 5. 1992 (hlavní společník RONCARI Centro Italia, s.r.o., Zona Arigianale Paciana, Via Betini 19). Společník PROFIDEKOR, spol. s r.o. (zde u KINCE uvedena adresa Brno, Písková 10), Ičo 60713933, sídlo Brno, Hudcová 76A, datum vzniku 15. 7. 1994

 

KNOLL, Jaroslav, poručík

(01) (datum narození 24. 11. 1957, bydliště Brno, Lelkova 43)

(02) Bývalý příslušník Správy StB Brna a Jihomoravského kraje, 3. odbor (ochrana ekonomiky), 1. oddělení, starší referent (funkce 3572)

(03) Jednatel NASSIM, spol. s r.o., IČO 63492474, sídlo Brno, Veslařská 135, datum vzniku 20. 2. 1996 (společníci: Bourennani MOHAMED, Cite Benaljel Boudouaou Bounerds, Alžírsko, Trirad MOURAD, Cite 20 Aout c. 11. Boudouaou Boumerdes, Alžírsko, Derardja MUSTAFA, Cite 20 Aout c. 11. Boudouaou Boumerdes, Alžírsko, Medjadji DJILLALI, 03 Rue Gherrous Boualem Kolea u. Tibaza, Alžírsko, všichni 4 x 25.000 Kč)

 

KÖCHER (Koecher), Karel, PhDr.

(01) (datum narození 21. 9. 1934, adresa Praha východ, Dolní Břežany, Slunečná 284, tel. 491796)

(02) Původně agent StB na ideologické bázi, krycí jméno PEDRO, registrační číslo 8822272, později kádrový důstojník I. správy StB, nelegál, v roce 1965 vysazen v USA, CIA, Columbia University, v roce 1984 zatčen, v roce 1987 vyměněn přes KGB do ČSSR, poté II. správa StB a vědecký pracovník Prognostického ústavu ČSAV (viz též oddíl E a část, týkající se agentů v ekonomické a politické sféře)

(03) Přelom 1989 až počátek 1990 přední činitel Koordinačního centra Občanského fóra

(03a) Od 1990 soukromý podnikatel na bázi ekonomického poradce, např. s.r.o. ADASTRA, založena 22. 1. 1992, IČO 44793651, Od 4. 11. 1993 dodnes v likvidaci. Likvidátor bývalý důstojník I. správy StB JUDr. Miroslav ŠIFTA (viz tato část, oddíl B)

 

KONÍČEK, Ivan, kapitán

(01) (r.č. 510718/0110, Praha, bydliště Praha 9, Mezilesí 2070/44)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent specialista,(funkce 4052), služební průkaz číslo 174311

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Společník Střední odborná škola podnikatelská PROFIT, s.r.o, IČO 25657046, sídlo Praha 9, Letňany, Havířovská 476.

 

KOPINEC, Milan, JUDr., podplukovník

(01) (r.č. 440222/410, Žilina, v té době bydliště Praha 6, Gromovové 2, dnes Praha 6, Břevnov, Sartoriova 31, telefon 20512994)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 10. odbor (kontrarozvědné rozpracování nepřátelských seskupení), 3. oddělení (CH-77, VONS, HOS, SDS, Helsinský mírový výbor), vedoucí starší referent specialista, (funkce 4748), služební průkaz číslo 148245

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Společník REKO a spol., Semily, s.r.o., IČO 48152293, sídlo Semily, Komenského 119, datum vzniku 1. 1. 1993: firma patří JUDr. Vavro KOPINCOVI, bytem Podmoklice 270, okr. Semily (80.000 Kč podíl), Milan KOPINEC má podíl 20.000 Kč.

 

KOUKAL, Ladislav, podporučík

(01) (r.č. 590711/0583, Praha 4, Barunčina 1849/32, telefon 4018963)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 217914

(03) Podnikatel. Jednatel ECR-CZ, s.r.o., IČO 25548158, sídlo Lysice, Zámecká 221, datum vzniku 15. 12. 1998

 

KUCIAN, Miloš, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 550516/1860, Humpolec, bydliště Praha 9, Horní Počernice, Pavlišovská 2287, telefon 81921291)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 11. odbor (kontrarozvědná ochrana mládeže, vědy, školství a kultury), 2. oddělení (vysoké školy, ČSAV), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 174333

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě pásmena "A" na vlastní žádost.

(03) Podnikatel. Společník ZELKO, s.r.o. (konzervárny), IČO 47538821, sídlo Nymburk, Zbožská 1729, datum vzniku 15. 3. 1993. Společník ZELKO KB, s.r.o. (konzervárny), IČO 25073991, sídlo Nymburk, Zbožská 907, datmm vzniku 2. 9. 1996.

 

KUPEC, Miroslav, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 501211/0490, Jevany, bydliště Kolín, Rimavské Soboty 907)

(02) Příslušník II. správy StB, 10. odbor (kontrarozvědné rozpracování nepřátelských seskupení), 1. oddělení (pravicové a nacionalistické síly včetně tzv. exkomunistů), starší referent (funkce 3752), služební průkaz číslo 189690

(03) Podnikatel. Společník PYRAMIDA, s.r.o., IČO 48172499, Kolín, v likvidaci. Jednatel INVEST CENTRUM KOLÍN, s.r.o., IČO 61676861, sídlo Kolín, Rimavské Soboty 907, datum vzniku 25. 9. 1995. Jednatel PERFEKTA BOHEMIA, s.r.o., IČO 48169587, sídlo Pardubice, Žitná 2601, datum vzniku 9. 3. 1993. Společník TEMKO KOLÍN, s.r.o., IČO 62959115, sídlo Kolín, Plynárenská 671, datum vzniku 31. 1. 1996.

 

LAMAČKA, Miroslav, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 530920/0080, Miroslav, okr. Znojmo, bydliště Praha 4, Choceradská 3043/18, telefon 767003)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2. odbor (vnitřní nepřítel), 5. oddělení (kultura, zdravotnictví), vedoucí starší referent specialista (4748), služební průkaz číslo 163822

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4000/S VB - Stř.č.K., k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Společník GENERAL MANAGERING, s.r.o., IČO 25086260, sídlo Praha 3, Velehradská 23, datum vzniku 25. 10. 1996. Podíl 35.000 Kč.

 

LATANÍK, Vítězslav, JUDr

(01) (r.č. 500712/2450, Frýdek-Místek, dříve bydliště Praha, Příběnická 18, dnes Praha 6, Milady Horákové 52)

(02) Bývalý příslušník II. správy stB, 9. odbor (kontrarozvědná kontrola církví a náboženských společnostía kontrarozvědné rozpracování nepovolených sekt), 1. oddělení (římskokatolická církev se zvláštním zaměřením na "tajnou církev" aktivita řeholí, zvláště mužských, katolický samizdat aj.), starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 188588

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Společník R.N.M.L., s.r.o., IČO 49679996, sídlo Praha 4, Vavřenova 96, datum vzniku 7. 7. 1993 (podílník mimo jiné ZM Servis, s.r.o., IČO 49245601, sídlo Praha 7, Přístavní 11). Místopředseda představenstva RAMA BOHEMIA, IČO 49241591, sídlo Praha 2, Londýnská 81, datum založení 28. 9. 1993 (člen dozorčí rady mimo jiné MUDr. MiroslaV MACEK, ZÁBŘEH NA MORAVĚ, Jiráskova 42).

Společník s.r.o. V.D.A., IČO 46353054, sídlo Kralupy nad Vltavou, Mánesova 309 (viz část AGENTI, Mikuláš NADAŠI)

 

LAUCKÝ, Vladimír, JUDr., pplk.

(01)(narozen 5. 1. 1948, bydliště původně Píškova 10, Brno, později Zlín)

(02) Bývalý příslušník StB, Správa StB Brna a Jihomoravského kraje, I. odbor (vnější nepřítel), náčelník, později náčelník OS SNB Gottwaldov, dnes Zlín. Služební průkaz číslo ?

(03) V roce 1990 vstoupil do DAK Slušovice. Služebně zařazen jako organizátor a šéf tzv. ČUTAPA, tzv. soukromé policie předsedy DAK docentu Ing. Františka ČUBY, CSc.

(03a) Stal se zakladatelem a akcionářem a.s. MORAGRO, IČO 487449, sídlo Slušovice, náměstí Svobody 57, datum vzniku 8. 1. 1990, likvidace od 24. 2. 1997.

(03b) Člen a akcionář DAK MOVA Slušovice, IČO 13694375, datum vzniku 1. 1. 1991, zrušeno 15. 3. 1991 a poté hned přesunuto pod názvem DAK MOVA Bratislava na Slovensko.

(03c) Podílel se na založení dalších soukromých firem vzniklých z podstaty slušovického družstevního majetku.

 

LHOTSKÝ, Ivan

(01) (datum narození 15. 6. 1952)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB, služební průkaz číslo 196679, krycí jméno ORSÁG

(03) Po odchodu ze služeb StB podnikatel. Firma TAX & INVESTMENT ADVISERS (TIA), je spojována s úzkou spoluprací s vedením sociální demokracie, zejména s bývalými jejími funkcionáři Barborou Snopkovou a Ivo Svobodou, zejména vzhledem k finančním půjčkám této strany (prokázáno je zatím šest miliónů korun). Lhotský obvinil soc. dem. z neochoty splácet dluh, vzápětí byl začátkem března 1999 postřelen do hlavy: Dodnes nebyl případ vyšetřen, policie ho 9. prosince 1999 odložila jako neobjasněný. Společníkem firmy je také JUDr. Miroslav JANSTA, člen Čs. strany sociálně demokratické.

 

LIS, Jaroslav, JUDr., nadporučík

(01) (r.č. 501129/1930, Praha, bydliště Praha 5, Plíškova 1957)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2 odbor (vnitřní nepřítel), 4. oddělení (ideově diversní centrály), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 174678

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4000/S VB - Stř.č.K., k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý

(03). Podnikatel. Jednatel MENDEL, spol. s r.o. (společně se ZOUHAREM, StB), IČO 15529860, sídlo Brno, Mendlovo náměstí 13, datum vzniku 25. 3. 1991

 

LUKÁŠEK, Václav, kapitán

(01) (r.č. 521027/0730, Slaný, bydliště Praha 9, Mezilesí 2067)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 12. odbor (kontrarozvědné rozpracování ideodiversních center a emigrantských seskupení), 1. oddělení (ideodiversní centra), starší referent specialista (funkce 4052),, služební průkaz číslo 191207

(03) Podnikatel. Jednatel INTERPRAG, (s.r.o., obchod s pohledávkami a dluhy, vymáhání dluhů, zastavárna), IČO 25070479, sídlo Praha 6, Veleslavínská 39, datum vzniku 8. 8. 1996. Podíl 50.000 Kč.

 

LÁZŇOVSKÝ, František, JUDr., kapitán

(01)(r.č. 540616/0749, Mělník, tehdy bytem Lessnerova 263, Praha 10, Petrovice, od r. 1995 mrtev)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, I. odbor (vnější nepřítel), 2. oddělení (NSR, Rakousko), vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz číslo 173016

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4000/S VB - Str.č.K., k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) V letech 1990 až 1993 byl zaměstnán ve firmách Mikuláše NADAŠIHO (v podstatě mu dělal osobního řidiče). V roce 1993 jako zaměstnanec Nadašiho také zemřel na srdeční mrtvici. Podezření na vraždu. Do roku 1990 jistou dobu jako řídící důstojník Mikláše Nadašiho (viz část AGENTI, oddíl A)

 

MACH, Jan

(01) (datum narození v evidenci příslušníků StB neuvedeno)

(02) Bývalý příslušník Krajské správy StB města Brna a Jihomoravského kraje, poslední funkce před 17. listopadem 1989 náčelník vyšetřování OO StB Zlín. Služební průkaz číslo neuvedeno.

(03) Po odchodu ze služeb StB působil ve službách DAK Slušovice, od 1. 4. 1990, vesměs jako šéf osobní ochranky předsedy DAK Ing. Františka ČUBY, tzv. ČUTAPA. Později přešel do a.s. MORAGRO a DAK MOVA Slušovice/Bratislava.

 

MACHATÝ, Miroslav, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 441109/4450, Brno, dříve bydliště Praha 9, Běchorská 2230, dnes Praha 6, Břevnov, Anastázova 14/4, telefon 353723)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 9. odbor (kontrarozvědné rozpracování nepřátelských seskupení), 2. oddělení (letáky, teror, ochrana ČSL, ČSS, odborů atd.), starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 166775. Jeho jméno uváděno v souvislosti s řízením některých agentů - vedoucích činitelů ČSL

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Jednatel HELIOTHERM - Vsetínské sklárny, s.r.o., IČO 41085027, sídlo Vsetín, Ohrada, datum vzniku 16. 1. 1991. Podnik v konkursu. Jednatel BOMINEX, spol. s r.o., IČO 63993821, sídlo Praha 9, Klíčovská 805/11, datum vzniku 15. 8. 1995. Jednatel FINLAY, s.r.o., IČO 65412982, sídlo Pod Kešnerkou 2682, datum vzniku 16. 4. 1996.

 

MALÍK, Arnošt, JUDr., nadporučík

(01) (r.č. 570510/1952, Boskovice, bydliště Praha 9, U jeslí 2260)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, odbor 11. (kontrarozvědná ochrana mládeže, vědy, školství a kultury), 1. oddělení (mládež), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 178010

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

 

MINAŘÍK, Pavel

(01) (datum narození 29. 6. 1945)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB. Služební průkaz číslo 214514.

(02b) V sedmdesátých letech nasazen jako agent nelegál (emigrant) do československé redakce Radia SVOBODNÁ EVROPA, kde se pokusil neúspěšně o atentát na tuto rozhlasovou stanici. Po návratu ještě nějaký čas ve službách I. správy StB, poté šéfredaktor týdeníku SIGNÁL. V devadesátých letech souzen, rozsudek dodnes nevynesen.

(03) Po roce 1989 podnikatel, majitel několika soukromých detektivních kanceláří, které dal do služeb KSČM.

 

MORKOVIN, Vadim, kapitán

(01) (r.č. 450714/014, bydliště Praha 4, K orionce 1842/10)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 167214

(03) Podnikatel. Společník TRNITÁ, s.r.o. (společně s Janem ZAMYKALEM a Vojtěchem ZAMYKALEM, StB), IČO 25608908, sídlo Praha 4, K Orionce 1842/10, datum vzniku 17. 9. 1997

 

MUDRA, Jaroslav, JUDr., major

(01) (r.č. 441005/032, Praha, bydliště Praha 8, Slancova 1262/2, telefon 887696)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 1 odbor (vnější nepřítel), zástupce náčelníka odboru (funkce 5064), služební průkaz číslo 154057.

(03) Podnikatel. Jednatel EURO - CZECH CO Ltd., spol. s r.o., IČO 61507920, sídlo Praha 1, Smetanovo nábřeží 18, datum vzniku 27. 6. 1994. Předseda představenstva UNIBRAS, družstvo (společně s HOCKEM, StB, stavební a zprostředkovatelské práce), IČO 507083, sídlo Praha 1, Truhlářská 13, datum vzniku 23. 5. 1990.

 

MUSIL, Jaroslav, nadporučík

(01) (r.č. 610905/0101, bydliště Brno, Rolnická 3)

(02) Bývalý příslušník Správy StB Brna a Jihomoravského kraje, 6. odbor (technický), 1. oddělení, starší referent (funkce 3572)

(03) Podnikatel. Člen představenstva ZLATÝ DOMOV-družstvo, IČO 25548093, sídlo Brno, Bohnice, Rolnická 3, datum vzniku 15. 12. 1998 (družstvo se zabývalo pronájmem bytových a nebytových prostor včetně poskytování jiných služeb než základních)

 

MYŠÁK, Miloslav, major

(01) (datum narození 15. 8. 1947)

(02) Bývalý příslušník Krajské správy StB města Brna a Jihomoravského kraje, služební průkaz číslo 187347, poslední funkce zástupce náčelníka OO StB Zlín.

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4500/S VB Brno, k 22. 7. 1991 propuštěn, výpověď na vlastní žádost na základě písmena "A"

(03) Podnikatel. Působení v DAK Slušovice, později v rámci DAK MOVA Slušovice/Bratislava jako zástupce ředitele slušovického hotelu VŠEMINA. Zaměstnanec a podílník DAK MOVA.

 

NOVOTNÝ, Vladimír, JUDr., major

(01) (r.č. 510519/2840, Ledeč nad Sázavou, bydliště Praha 4, K Orionce 4)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 10. odbor (kontrarozvědné rozpracování nepřátelských seskupení), 3. oddělení (CH-77, VONS, HOS, Helsinský mírový výber), starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 169408

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Jednatel RODON, spol. s r.o., IČO 63988313, sídlo Praha 10, Vladivostocká 2, datum vzniku 19. 7. 1995.

 

PALUŠÁK, Marián, nadporučík

(01) (r.č. 541105/0381, Košice, bydliště Praha 5, Favorského 28, dnes Praha 5, Amforová 1893, Jihozápadní Město, telefon 5614422)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 10 odbor (kontrarozvědné rozpracování nepřátelských seskupení), 1. oddělení (pravicové a antisocialistické síly včetně tzv. exkomunistů), starší referent, (funkce 3572), služební průkaz číslo 200982

(03) Podnikatel

 

PEJSKAR, Zdeněk, JUDr., kapitán

(01)(r.č. 491029/010, Slané, bydliště PRAHA 4, Doubravická 1305, 7913497).

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 7. odbor (státněbezpečnostní ochrana dopravy a spojů, palivoenergetické základny včetně jaderných elektráren), činné zálohy (v roce 1989 ředitel kanceláře federálního ministra dopravy a spojů), vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz číslo 160122

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "A" na vlastní žádost.

(03) Podnikatel. Zakladatel a jednatel s.r.o. CROWN Air, IČO 2510672, sídlo PRAHA 4, Na vrstvách 971, zabývající se leteckou dopravou. Vazby na Františka CHOBOTA a jeho firmy. (viz část AGENTI, oddíly A a B)

 

PEŠEK, Michal, Ing., nadporučík

(01) (r.č. 640117/0908, Jičín, bydliště Praha 4, Imrychova 1)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2 odbor (vnitřní nepřítel), 3. oddělení (mládež), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 235704

(03) Podnikatel. Obchodní zástupce, zmocněnec ÖSKO österreichische Säuerbau und... GmbH, Organizační složka Praha - ÖSKO, s.r.o., v likvidaci, IČO 48540037, sídlo Praha 10, Průběžná 80, datum založení 10. 3. 1993. (Od 31. 7. 1997 existuje v Praze na stejné adrese firma pod stejným názvem, IČO neuděleno, statutární zástupce neuveden)

 

PETR, Dušan, nadstrážmistr

(01) (r.č. 650429/2267, Nový Jičín, bydliště Praha 10, Lessnerova 267)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2. odbor (vnitřní nepřítel), 5. oddělení (kultura, zdravotnictví), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 224802.

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4000/S VB - Stř.č.K., k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel.

 

PETRO, Peter, JUDr., kapitán

(01)(n.č. 550826/7207, tehdy bytem Gromovové 14, Praha 6, dnes Horní Jiřetín, Černická 17, okr. Most, trvale SR, Růžová 35, O8301 Sabinov)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB (?), služební průkaz číslo 180517

(03)v roce 1990 prověřen, poté až do roku 1993 FIS, FBIS, BIS.

(04) Podnikatel. Samostatně podnikající fyzická osoba. IČO 6468096, sídlo Horní Jiřetín, Černická 17, okr. Most, datum vzniku 24. 6. 1996. Předtím obchodní zástupce MARO plus, s.r.o., Praha 2, Italská 6.

 

PODLEŠÁK, Petr, JUDr., major

(01)(r.č. 540206/2677, bydliště před smrtí Karpatská 19, Praha 10, 100 00 ČR, tel. 004212-7397363)

(02)Bývalý příslšník II. správy StB (ochrana ekonomiky), předtím XI. správy StB (ekonomická kontrarozvědka, v roce 1988 při reorganizaci oddělení zrušeno a přiřazeno ke II. správě StB). Ještě předtím ale příslušník I. správy StB (rozvědka, asi do let 1985/6).

(02a) Osobní přítel předsedy DAK Slušovice docenta Ing. Františka ČUBY, CSc., jeho společník v ilegálních mezinárodních obchodech se zbraněmi,

(03)po roce 1990 se obdobných obchodů zúčastnil v rámci FREE ZOONE (exministr obrany generál Miroslav VACEK, explukovník Zdeněk ZBYTEK, bankéř Antonín MORAVEC), jíž byl společníkem a podílníkem. Po takovémto obchodu, který se uskutečnil v roce 1993 byl Petr Podlešák 12. července 1993 zavražděn (vybuchl pod ním mercedes): Tragedie dodnes nebyla objasněna, Policie tvrdí, že to byla nehoda. Existuje důvodné podezření, že Podlešák spolupracoval s německými tajnými službami BND a BfV.

 

PRCHAL, Bohumil, JUDr., major

(01) (r.č. 501029/337, Praha, bydliště Praha 5, Böhmova 1976/1)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2 odbor (vnitřní nepřítel), 3. oddělení (mládež), vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz číslo 160351

(03) Společník REPRE BOHEMIE, spol. s r.o. (podíl 20.000 Kč), IČO 45790469, sídlo Praha 3, Ondříčkova 25, datum vzniku 16. 10. 1992

 

PROŠEK, Stanislav, poručík

(01)(r.č. 600712/1967, r.č. 60O712/1967, bydliště Lessnerova 265, Praha 10, Petrovice, telefon mobil 0602-214744, fax 7869306, telefon 7866029 - pouze trvalé bydliště)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 1. odbor (vnější nepřítel), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 209285

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4000/S VB - Stř.č.K., k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Jednatel a společník MEDICA Plus, s.r.o., IČO 49619608, sídlo Praha 10, Lessnerova 265, datum vzniku 8. 11. 1993 (další jednatel Jaromír ŘEZÁČ, bytem Praha 10, Lessnerova 270, jeden ze společníků Jiří HORÁK, Praha 6, Španielova 1262). Firma se údajně k zabývá v rámci OSN humanitárními věcmi, spolupracuje zejména s Velkou Británií a Japonskem. Na veřejnosti PROŠEK vystupuje jako právník (advokát), "advokátní" praxi vykonává jako právní zástupce u soudů, státních zastupitelství, vyšetřovacích úřadů a Policie ČR. Dobré kontakty na ekonomické, politické, státně mocenské a bezpečnostní kruhy.

(03a) Osobní přítel Mikuláše Nadašiho, počátkem devadesátých let byl u něj zaměstnán (viz AGENTI, oddíl A)

 

SEDLÁK, Oto, plukovník

(01) (datum narození neuvedeno)

(02) Podle zakládací listiny CARGO MORAVIA měl být Sedlák plukovníkem VI. správy StB, toto jméno se však v rámci VI. správy StB nevyskytuje: Pouze Ota SEDLÁK, datum narození 1. 6. 1933, služební průkaz číslo 111139, přískušník Krajské správy StB Ústí nad Labem.

(03) Podnikatel. Oto Sedlák od konce roku 1989 za federální ministerstvo vnitra spoluzakladatel a funkcionář CARGO MORAVIA (spolu s DAK Slušovice), podnik součástí DAK Slušovice, později změna na a.s. CARGO MORAVIA

 

SEDLÁŘ, Vlastislav, nadporučík

(01) (narozen 1. 9. 1954, bydliště Brno, Mikulovská 8)

(02) Bývalý příslušník Správy StB Brna a Jihomoravského kraje, 2. odbor (vnitřní nepřítel), 2. oddělení, starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 220723

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4500/S VB Brno, k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "A" na vlastní žádost

(03) Jednatel MOOS, s.r.o. (spolu s CASKOU, StB, od 30. 3. 1993 do 27. 10. 1995), IČO 150671, sídlo Brno, Štěpánkova 59, datum vzniku 27. 3. 1991

 

SKLENÁŘ, Václav, JUDr., nadporučík

(01) (r.č. 551112/0054, Praha, bydliště Praha 4, Okružní 6, telefon 44040485)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 11. odbor (kontrarozvědná ochrana mládeže, vědy, školství a kultury), 1. oddělení (mládež), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 176697

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel.

 

SOUČEK, Milan, JUDr., major

(01) (r.č. 490919/0850, Příbram, bydliště Praha 4, Imrychova 17)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, vedoucí starší referent specialista(funkce 4748), služební průkaz číslo 185711

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel

 

STIBOR, Oldřich, kapitán, Dr.

(01) (r.č. 500130/2450, bydliště Praha 6, Řepy,Vondrouškova 1199, telefon 3013372)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, služební průkaz číslo 160794.

(03) Podnikatel. Jednatel COWEX, s.r.o. (společně s KARLEM, StB), IČO 63074338, datum vzniku 17. 3. 1995. Základní jmění 100.000 Kč

 

STŘELEC, Igor, Ing.

(01) (datum narození 28. 12. 1962, adresa Praha 4, Tavolníkova 1483)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB

(03) Podnikatel. Předseda představenstva a.s. INTERZAŠČITA, IČO 60197153. Ve firmě působí i jeho žena TATJANA (zřejmě ruské či ukrajinské národnosti) a Vjačislav Jefimovič JANČNIKOV z Leningradu (Rus).

(03a) Dále člen představenstva COOP BANKA, Brno, IČO 41602030, zkrac hovala (viz také oddíl B v této části, a rovněž v oddíle B Ing. Miloš MORAVEC)

 

SVOBODA, Štefan, JUDr., podplukovník

(01)(Narozen 4. 12. 1941, bydliště Estonská 5204/40, BATISLAVA 820 00 SR, tel. 004217-244734)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB (Bratislava, zde XII. správa, kontrarovědka - vnější nepřítel, německy mluvící oblast).

(03) Po roce 1989 prověřen, až do léta 1992 FIS, FBIS (Bratislava), poté v osobní ochrance slovenského premiéra Vladimíra MEČIARA (v té době při Mečiarově cestě do Německa inscenoval tzv. atentát na Měčiara, který byl následně slovenskou stranou použitý k propagandistickým účelům). Po rozdělení federace krátce důstojníkem SIS, 1994 až 1996 jeden z vedoucích pracovníků soukromé bezpečnostní agentury v Bratislavě, která má velmi blízko k HZDS (HZDS využívá velmi často jejích služeb). Od roku 1997 v důchodu.

(03a) V minulosti měl velmi blízko k DAK Slušovice, zejména k jeho předsedovi docentu Ing. Františku ČUBOVI, CSc. Existuje odůvodněné podezření, že přes DAK Slušovice a I. správu StB byl zapleten do opakovaných ilegálních mezinárodních obchodů se zbraněmi (např. causa Uwe BARSCHEL...).

 

ŠÍPEK, Zdeněk, JUDr., major

(01) (r.č. 491001/0090, bydliště Praha 5, Bajkovova 7)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2. odbor (vnitřní nepřítel), zástupce náčelníka odboru (funkce 5069), služební průkaz číslo 184625

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4020/S StB, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "A" na vlastní žádost.

(03) Podnikatel. Společník a obchodní vedoucí GASTROTREND J.E.F., v.s.o. (společně s JANDLOVOU, StB), IČO 48119521, sídlo Praha 3, U Rajské zahrady 3, datum vzniku 4. 6. 1993. Společník a obchodní vedoucí POLYSERVIS J.E.F., v.o.s. (společně s JANDLOVOU, StB), IČO 48119539, sídlo Praha 3, U Rajské zahrady 3, datum vzniku 4. 6. 1993, společník a obchodní vedoucí RESTAURACE U SLOVANSKÉ LÍPY, v.o.s. (společně s JANDLOVOU, StB).

 

ŠPÍNA, Lubomír, nadporučík

(01) (r.č. 570710/2302, Turnov, bydliště Praha 4, K otočce 20, telefon 4019106)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 9. odbor (kontrarozvědná kontrola církví a náboženských společností a kontrarozvědné rozpracování nepovolených sekt), 2. oddělení (nekatolické církve, náboženské sekty), starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 182455

(02a) Po zrušení II. správy StB na jaře 1990 prověřen, zařazen do ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS. Po reorganizaci propuštěn do civilu (viz také oddíl C)

(03) Podnikatel. Likvidátor Daihatsu Auto Czechoslovakia, spol. s r.o., (bankrot, v likvidaci od 1. 7. 1997), IČO 45275971, sídlo Praha 8, Karlín, Sokolovská 22/32,

 

ŠUBRT, Břetislav, JUDr., major

(01) (r.č. 480225/0060, Nelahozves, dříve bydliště Praha 4, Horáčkova 11, dnes Praha, Karanská 3880)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 11. odbor (kontrarozvědná ochrana mládeže, vědy, školství a kultury), 4. oddělení (sport, novináři), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 159078

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "A" na vlastní žádost.

(03) Podnikatel.Jednatel Larga, s.r.o., IČO 48115185, sídlo Praha 8, Thámova 20/181, datum vzniku 7. 1. 1993. Místopředseda představenstva TANEX-TREKO, a.s. Třebochovice pod Orebem, IČO 13583794, sídlo Třebochovice pod Orebem, datum vzniku 2. 1. 1991, v likvidaci, likvidátor ŠUBRT.

 

ŠUDÁK Zdeněk, kapitán

(01) (r.č. 520918/1061, bydliště Praha 4, Imrychova 11)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, služební průkaz číslo 172290

(03) Po zrušení StB našel uplatnění, ještě v roce 1999 zaměstnán na ministerstvu zdravotnictví jako ředitel samostatného oddělení vnitřní kontroly.

 

TYL, Karel, Ing., kapitán

(01) (r.č. 561008/0575, Praha, bydliště Praha 6, Sartoriova 52/20, telefon 20512034)

(02) Bývalý příslušník II. správy, 5. odbor (státobezpečnostní ochrana předvýrobní sféry, průmyslu a zemědělství), 2. oddělení, vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz číslo 215537

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Jednatel a jediný společník TYL, s.r.o., IČO 61065463, sídlo Praha 6, Sartoriova 53/20, datum vzniku 28. 2. 1996

 

VEDRAL Jiří, major

(01) (datum narození 9. 6. 1947)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB, služební průkaz číslo 195794, krycí jméno KABÍČEK, působil na odboru 37-nepřátelská emigrantská centra v zahraničí, několik let ve Velké Británii

(03) Po roce 1989 podnikatel.

 

VITÁK, Karel, JUDr, major

(01) (r.č.510406/1140, Klatovy, bydliště Praha 6, Vondroušova 1213)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 10. odbor (kontrarozvědné rozpracování nepřátelských seskupení), 2. oddělení (letáky, teror, ochrana ČSL, ČSS, odborů atd.), starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 186937

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Statutární orgán, od 12. 5. 1998 společník, SERAL HS, s.r.o. (lesní hospodářství), IČO 61677396, sídlo Hostivice, Lípová 1225, pak Brno, Plovdivská 5, datum vzniku 12. 12. 1995. Jednatel VISHA KMP, s.r.o., IČO 25100327, sídlo Praha 5, Kováků 1077, datum vzniku 17. 1. 1997.

 

VLČEK, František, Ing.

(01) (datum narození 7. 7. 1931)

(02) Podle zakládací listiny CARGO MORAVIA uvedena VI. správa StB, v registrech StB uveden jako příslušník I. správy StB, služební průkaz číslo 16492, krycí jméno PETŘINA.

(03) koncem roku 1989 za federální ministerstvo vnitra spoluzakladatel společně s DAK Slušovice společného podniku CARGO MORAVIA, letecká doprava DAK Slušovice (společně s Otto Sedlákem a Jiřím Horníkem). Později se firma přeměnila na a.s., kde Vlček figuroval dál v řídících funkcích a jako akcionář.

 

VODRÁŽKA, Václav, JUDr., major

(01) (Viz oddíl B)

 

VOIGT, Ludvík, podporučík

(01) (r.č. 6212310687, Slaný, bydliště Kladno, Vodárenská 2323)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2. odbor (vnitřní nepřítel), 4. oddělení (ideově diversní centrály), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 224422

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Společník SATIS REAL KLADNO, s.r.o., IČO 62957601. Člen dozorčí rady TRUCK PROPAG, a.s., IČO 25660713. Jinak se VOIGT zabývá převážně likvidací podniků. Např.: Likvidátor PLASTIK 7, s.r.o., IČO 45798397, konkursní správce ADCO CONSORTIUM, s.r.o., IČO 41189914, konkursní správce KND KLADNO, s.r.o., IČO 46358269, konkursní správce AGROFRANK, s.r.o., IČO 43774482, konkursní správce JOPA, a.s., IČO 61860671.

 

VOJTĚCH, Josef, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 520615/2470, r.č. 529615/2470, tehdy bydliště Francouzská 22, Praha 2)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 1. odbor (vnější nepřítel), 5. oddělení (cestovní kanceláře, emigrace, hotely, neosobní spojení), služební průkaz číslo 209379. Hlavní náplní jeho činnosti byly pohovory s těmi, kdož se rozhodli trvale opustit Čskoslovensko a odejít do zahraničí na ZÁPAD. Dělal pohovor např. s Alexandrou RICCI. (viz část AGENTI, oddíl A)

(03) Podnikatel

 

VOLF, Jiří, major

(01) (r.č. 490111/0760, Písek, bydliště Praha 9, Pavlišovská 2288)

(02) Bývalý příslušník Ii. správy StB, 12. odbor (kontrarozvědné rozpracování ideodiversních center a emigrantských seskupení), 1. oddělení (ideodiversní centra), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 162263

(03) Podnikatel. Člen dozorčí rady REISSWOLF CZ, s.r.o., IČO 25097008, sídlo Kralupy nad Vltavou, V růžovém údolí 521, datum vzniku 30. 12. 1996. Firma se zabývá likvidací dokumentů , dat atd.

 

VONDRUŠKA, Jaroslav, JUDr, major

(01) (r.č. 511026/2330, Benešov, bydliště Bystřice u Benešova, Sokolská 312)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 12. odbor (kontrarozvědné rozpracování ideodiversních center a emigrantských seskupení), 3. oddělení (stážisté, stipendisté, ochrana mírového a ekologického hnutí), vedoucí starší referent specialista (4052), služební průkaz číslo 191415

(03) Podnikatel. Předseda představenstva TRANSPORT TRADING SERVICE, a.s., IČO 61859893, sídlo Praha 9, Vinoř, Lohenická 112, datum vzniku 24. 1. 1995. (Společně s ním v představenstvu Ing. Petr IBL, dnes předseda bezpečnostní komise ÚV ČSSD a tajemník poslaneckého klubu ČSSD v Poslanecké sněmovně).

 

VRBA, Pavel, Ing., kapitán

(01) (r.č. 520530/185, bydliště Praha 2, Jugoslávská 6/17, telefon 290976)

(02). Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 168593

(03) Podnikatel. Člen představenstva AGC (od 31. 12. 1997), a.s., IČO 25061488, sídlo Praha 8, Sokolovská 377/141, datum vzniku 27. 6. 1996

 

VYHNÁLEK, Karel, nadporučík

(01) (r.č. 550513/2413, Praha, Praha 5, Jihozápadní Město, Bellušova 1822/43, telefon 5614261)

(02) Příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, starší referent(funkce 3572), služební průkaz číslo 171306

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel.

 

VYKYPĚL, Karel, PhDr., plukovník

(01) (r.č. 431229/4020, Deblín, okres Brno - venkov, bydliště Praha 6, José martího 402/1c, telefon veden na Jaroslava VYKYPĚLOVÁ, stejná adresa, 3165086)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, náčelník Hlavní správy kontrarozvědky - II. správy StB (funkce 2660), služební průkaz číslo 149401

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Člen představenstva CEWA Holding, a.s. (společně s CHOVANCEM, StB), IČO 63080753, sídlo Praha 3, Viklefova 1813/20, datum vzniku 17. 8. 1995

 

ZAMYKAL, Jan, JUDr., kapitán

(01)(r.č. 520722/098, bydliště Praha 6, Na Dionýsce 12)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent specialista(funkce 4052), služební průkaz číslo 190138

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4000/S VB Stř.č.K., k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý

(03) Podnikatel. Statutární orgán - podnikatel, firma ZAMY, IČO 43015662, sídlo Praha 6, Na Dionýzce 12, pak Praha 5, Jánského 2418. Jednatel TRNITÁ, s.r.o. (společně s Vojtěchem ZAMYKALEM a MORKOVINEM, oba StB), IČO 25608908, sídlo Praha 4, K Orionce 1842, datum vzniku 17. 9. 1997, podílníci: Jan ZAMYKAL 34.000 Kč, Vojtěch ZAMYKAL 34.000 Kč, MORKOVIN 34.000 Kč, Viktor Vladimirovič SAPERKIN, narozen 6. 2. 1954, adresa Sant Peterrburg, ul. Rentgena c 6, Ruská federace. Jednatel ALFI, s.r.o., (společně s FIDLEREM, StB), IČO 25084119, sídlo Praha 1, Vodičkova 17/736, datum vzniku 18. 10. 1996)

 

ZAMYKAL, Vojtěch, JUDr., pplk.

(01) (r.č. 460616/422, Rataje, okr. Olomouc), bydliště Praha 6, Sartoriova 2619/9, telefon 20518170)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, první zástupce náčelníka Hlavní správy kontrarozvědky, II. správy StB (funkce 5000), služební průkaz číslo 155063

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "A" na vlastní žádost.

(03) Podnikatel. Jednatel TRNITÁ, s.r.o. (společně s Janem ZAMYKALEM a MORKOVINEM, oba StB), IČO 25608908, sídlo Praha 4, K Orionce 1842, datum vzniku 17. 9. 1997, společníci ZAMYKAL Vojtěch 34.000 Kč, ZAMYKAL Jan 34.000 Kč, MOROKIN 34.000 Kč, Viktor Vladimirovič SAPERKIN, narozen 6. 2. 1954, adresa Saint Peterburg, ul. Reutgena c 6, Ruská federace.

 

ZAVADIL Vladimír, JUDr., poručík

(01) (r.č. 630305, bydliště Benátská 175, Karlovy Vary)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, číslo služebního průkazu 232491

(03) Podnikatel.

 

ZEMAN, Jindřich, kapitán

(01) (r.č. 510330/0970, Praha, bydliště Praha 8, Žalovská 431/34, telefon 8553265)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2. odbor (vnitřní nepřítel), 1. oddělení (církev, sekty), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 182521

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4000/S VB - Stř.č.K., k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Jednatel VULA, spol. s r.o., IČO 25076353, sídlo Praha 8, Žalovská 431/34, datum vzniku 17. 9. 1996. Společníci: ZEMAN 20.000 Kč, Mikhail BORINE, narozen 21. 3. 1953, bydliště St. Petersburg, Obvodnyj kanal 141/45, Ruská federace.

 

ZEZULA, Rostislav, PaeDr., major

(01) (rodné číslo 481027/4290, bydliště Praha 6, Sartoriova 4)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 163639

(02b) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS. V rámci reorganizace v roce 1993 propuštěn do civilu.

(03) Podnikatel. Společník KVINTEX J. Hradec, s.r.o. (do 19. 6. 1995 jednatel), IČO 90060091, sídlo Jindřichův Hradec, Jiráslovo předměstí 3690, datum vzniku 28. 7. 1993, (základní jmění 5.000.000 Kč, jeden ze společníků INTEX, a.s., IČO 00174386, sídlo Liberec, Tanvaldská 345, datum vzniku 1. 6. 1995). Jednatel VELKOOBCHOD KOKRMENT-ZEZULA, spol. s r.o. (v konkurzu), IČO 13503901, sídlo Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 3690, datum vzniku 7. 10. 1991 (viz oddíl C)

 

ZIFČÁK Ludvík, poručík

(01) (r.č. 600111/0995, bydliště Valšov, okr. Bruntál)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2. odbor (vnější nepřítel), 3. oddělení (antisocialistické síly), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 216868.

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4000/S VB - Stř.č.K., k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel.

 

ZINGL, Josef, JUDr., nadporučík

(01) (r.č. 480803/070, Tábor, bydliště Praha 9, Strážovická 329, pod adresou Praha 9, Strážovická 377, JUDr. Anna ZINGLOVÁ, telefon 81930357)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 4. odbor (kontrarozvědná kontrola vyčleněných ZÚ africko-asijských států, kontrarozvědné rozpracování mezinárodního terorismu, převaděčských organizací a ochrana sovětských vojsk), 2. oddělení, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 183534

(03) Podnikatel. Jednatel PRAROS, s.r.o., IČO 62582364, sídlo Praha 9, Strážovická 329, datum založení 28. 11. 1994 (Ze společníků převládají Němci z bývalé NDR: Rainer LUTH, 18106, Rostock, SRN, Kulumbursieg. 43, Fred RINK, 18059, Rostock, SRN, Rontgenstr. 7, Norbert TROJAN, Rostock, SRN, Henrik-Ibsen str. 21, Karsten GRUTTMOLLER, SRN, Rostock, Hartmut-Goldenstr. 1, Frank BEER, SRN, Rostock, Neustrlitzer str. 13). Jednatel MODOZ, spol. s r.o., IČO 45805440, sídlo Praha 9, Dolní Počernice, Strážovická 329, datum vzniku 10. 8. 1992, jediný vlastník

 

ZOUHAR, Jan, nadstrážmistr

(01) (r.č. 611228/1769, Bruntál, bydliště Praha , Molákova 598/8, telefon na Simona ZOUHAROVÁ, stejná adresa, 826685)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2. odbor (vnitřní nepřítel), 6. oddělení (bývalí pracovníci MZV, ČSLA, MV), referent (funkce 3132), služební průkaz číslo 227109

(03) Podnikatel. Jednatel MENDEL, spol. s r.o. (společně s LISEM), IČO 15529860, sídlo Brno, Mendlovo náměstí 13, datum vzniku 19. 1. 1994

 

ŽÁK, Jaroslav, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 570703/1055, Karlovy Vary, bydliště Praha 4, Točitá 1727/7, telefon veden na Eva ŽÁKOVÁ, stejná adresa, 424743)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 11. odbor (kontrarozvědná ochrana mládeže, vědy, školství a kultury), 1. oddělení (mládež), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 178263

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Jednatel PRINCO INTERNATIONAL, s.r.o. (společně s BALOUNEM, StB), IČO 45270481, sídlo Praha 4, Panuškova 4292, datum vzniku 16. 4. 1992. Podíly: BALOUN 50.000 Kč, COPRINT INTERNATIONAL A.G., Vaduz, Lichtensteinsko 9494, Schaau, Bahnhofstrasse 16 dalších 50.000 Kč. Jednatel PRINCES s.r.o. (společně s BALOUNEM, StB), IČO 48534218, sídlo Praha 6, Ve Střešovičkách 2293, datum vzniku 29. 3. 1993. Podíly: BALOUN 50.000 Kč, ŽÁK 50.000 Kč.

 

ŽÁK, Petr, JUDr., major

(01) (r.č. 500227/0430, Labětín, bydliště Praha 4, Barunčina 40)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 10. odbor (kontrarozvědné rozpracování nepřátelských seskupení), náčelník (funkce 4100), služební průkaz číslo 188702.

(03) Podnikatel. Společník LYRO TRADING, s.r.o. (od 11. 7. 1996), IČO 49620118, sídlo Praha 1, Štěpánská 63, datum vzniku 10. 11. 1993