B: FINANCE:

 

BAZAL, Zdeněk, JUDr., major

(01) (r.č. 471203/407, Brno, bydliště Praha 1, Truhlářská 20)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 6. odbor (státně bezpečnostní ochrana ministerstva zahraničního obchodu, vybraných podniků zahraničního obchodu, organizací pro obchodní zastoupení zahraničních firem), 2. oddělení (ŠKODAEXPORT, KOOSPOL, POLYTECHNA, KOVO, INTERSIGMA, FEROMET, MEKRELINAEX, TECHNOEXPORT, TRANSAKTA, STROJIMPORT, INVESTA, INSPEKTA), vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz číslo 161838.

(02a)

(03) Podnikatel. Člen dozorčí rady DELTA BROKER, a.s. (společně s ŠMÍDEM, HATAŠEM, oba StB), IČO 63080371, sídlo Praha 5, Prouzova 1, vznik 10. 7. 1995. Člen dozorčí rady D-KOREKT, a.s. (společně s HATAŠEM, JIRKŮ, ŠMÍDEM, všichni tři StB), IČO 25109464, sídlo Praha 5, Braunova 2529/1, datum vzniku 26. 2. 1997, v likvidaci - konkurs. Člen dozorčí rady MONDORF, a.s. (společně s ŠMÍDEM, StB), IČO 25213041, sídlo Mariánské Lázně, Nehruova 115. Jednatel JBH, s.r.o. (společně s JIRKŮ, StB), IČO 25678183, sídlo Praha 6, Dolní Liboc, U silnice 631, datum vzniku 1. 7. 1998.

 

BĚLÍK, Petr, JUDr., kapitán

(01)(r.č. 480210/4100, Vacenovice, bydliště Ratíškovice 950, Hodonín)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 10. odbor (kontrarozvědné zpracování nepřátelských seskupení), 3. oddělení (CH-77, VONS, HOS, SDS, trockismus, Helsinský mírový výbor), starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 173927

(03) Podnikatel. Jednatel TANTAL, s.r.o. (hrací automaty), IČO 25309013, sídlo Zlín, Kúty 4357, datum vzniku 278. 1996. Člen dozorčí rady A.G. Napajedla, a.s., IČO 25332023, sídlo Zlín, Zarání 88, datum vzniku 25. 3. 1997. Jednatel RATGLASS, spol. s r.o., IČO 47910429, sídlo Zlín, Interhotel Moskva, T. G. Masaryka, kancelář číslo 315, datum vzniku 6. 5. 1993. Jednatel Czech Game, s.r.o. (hrací automaty), IČO 2554700, sídlo Zlín, náměstí Práce 2512, datum vzniku 8. 12. 1998. Jednatel CZECH-POL BOHEMIA, s.r.o. (rodinný podnik), IČO 25549324, sídlo Ratiškovice 950, datum vzniku 21. 12. 1998. Společník SUPERSTAR WIN Zlín, spol. s r.o. (rodinný podnik), IČO 63477441, sídlo Ratiškovice 950, datum vzniku 5. 9. 1995.

 

BENEŠ Ilja, Ing.

(01) (datum narození 14. 9. 1931, bydliště Praha 10, Horní Počernice, Mezilesí2073, tel. 81920921)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB, služební průkaz číslo 165119

(03) Po odchodu ze služeb StB pracoval až do roku 1996 (bankrot) v České bance na úseku investic

 

BENEŠ, Vladimír, Ing., major

(01)(r.č. 491206/2920, Jindřichův Hradec, bydliště tehdy Černého 19, Praha 8)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 2. odbor (vnější nepřítel, NSR-Rakousko), vnitřní skupina, starší referent, specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 185529

(03) Až do roku 1996 (tj. do bankrotu) České banky působil v této bance jako vedoucí útvaru investic.

 

BOHONĚK, Pavel, Ing. /?/

(01)(narozen ?, bydliště Praha 5, Zličín, Nedašovská 333, tel. 59951146)

(02) Bývalý příslušník XI. správy StB (ekonomická kontrarozvědka), po reorganizaci součástII. správy StB (XI. správa tam byla začleněna, Bohoněk ale tam neuveden). V roce 1990 neprověřen,

(03) Působil jako ředitel odboru v České bance až do roku 1996 (bankrot)

 

BUREŠ Jiří, Ing.

(01) (datum narození 25. 1. 1963)

(02) Bývalý příslušník VI. správy StB, služební průkaz číslo 220567

(03) Po odchodu ze služeb StB pracoval do roku 1996 (bankrot) jako technik v České bance

 

CACKA Július, Ing.

(01) (datum narození 15. 4. 1947, bydliště Praha 10, Chudenická 1072, tel. 7927140)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB, služební průkaz číslo 195801, krycí jméno PANÝREK

(03) Po odchodu ze služeb StB pracoval do roku 1996(konkurs) v České bance na úseku zahraničních vztahů

 

ČADEK, Jiří, Ing., podplukovník

(01) (datum narození24. 3. 1942, bydliště Rudná u Prahy, Štefaníkova 318, od pádu Banky Bohemia nezvěstný)

(02) Bývalý příslušník V. správy StB, služební průkaz číslo 207773, před tím I. správa StB, služební průkaz číslo 196232

(03) Po odchodu ze služeb StB působil do roku 1996 (bankrot) v Bance Bohemia jako člen představenstva a generální ředitel

 

DOLANSKÝ, Jan, JUDr., major

(01) (rodné číslo 410831/0040, adresa Praha 2, Anglická 18)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2. odbor (vnitřní nepřítel), vnitřní skupina, analytik, starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 146416

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4000/S VB - Stř.č.k., ke 21. 7. 1991 propuštěn podle písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Po roce 1991 působí v Praze jako právník Všeobecné zdravotní pojišťovny.

(03a) Od roku 1999 s Dolanským probíhá soud, je obžalován, že v roce 1980 při výslechu mučil tehdy kněze, dnes biskupa Václava Malého

 

HÁJEK, Petr, Ing.

(01) (datum narození 28. 9. 1953)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB, číslo služebního průkazu 165519

(03) Po odchodu ze služeb StB pracoval do roku 1996(bankrot) v České bance jako ředitel odboru

 

HATAŠ, Jan, major

(01)(rodné číslo 500728/027, Kladno, bydliště PRAHA 5, Kvapilova 926/112.)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 10. odbor (kontrarozvědné rozpracování nepřátelských seskupení), 3. oddělení (CH-77, VONS, HOST, SDS, trockismus, Helsinský mírový výbor), starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 221225

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn podle písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Předseda představenstva (a zakladatel) a.s. DELTA BROKER (makléřská firma), IČO 63080371, sídlo PRAHA 5, Prouzova 1. (viz. ŠMÍD, JIRKŮ, BAZAL, všichni tři StB), datum vzniku 10. 7. 1997. Člen představenstva DELTA PROJECT, a.s. (viz ŠMÍD, JIRKŮ? BAZAL, všichni tři StB), IČO 18623204, sídlo Praha 5, 0strovského 16, datum vzniku 27. 12. 1991. Předseda Dozorčí rady D-KOREKT, a.s. (společně s BAZALEM, ŠMÍDEM, JIRKŮ, všichni tři StB), IČO 25109464, sídlo Praha 5, Braunova 2529/1, datum vzniku 26. 2. 1997, v likvidaci - konkurs. Firmy AS. DELTA BROKER a D-KOREKT dluží důvěřivým občanům ČR přes jednu miliardu korun.

 

JAČKA, Pavel, nadporučík

(01) (r.č. 560503/1531, bydliště Praha 1, Černá 1, telefon 290023)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2. odbor (vnitřní nepřítel), 4. oddělení (ideově diverzní centrály), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 179463

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4000/VB - Stř. Č.K., k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Jednatel JVK spol. s r.o. (hrací automaty, společně s KOŽELUHEM, StB), IČO 47117451, sídlo Praha 8, Na Labuťce 558, datum vzniku 2. 9. 1992. Jednatel DUO Praha, s.r.o. (hrací automaty, společně s KOŽELUHEM, StB), IČO 61506427, sídlo Praha 8, Na Labuťce 558, datum vzniku 10. 6. 1994.

 

KOTÁL, Rudolf, JUDr., major

(01) (r.č. 520102/1500, Kladno, dříve bydliště Lány 21, Rakovník, dnes Kamenné Žehrovice, 273 01, Karlovarská 141.)

(02) Příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2 odbor (vnitřní nepřítel), 5. oddělení (kultura, zdravotnictví), starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 189893

(03) Podnikatel. Předseda představenstva (od 19. 8. 1997 člen) NADĚJE, a.s., Loterie LOTO, loterie života. IČO 63080591, sídlo Praha 3, Husitská 42, datum vzniku 21. 7. 1995.

 

KOŽELUH, Jiří, nadporučík

(01) (r.č. 520226/1020, Nový Bydžov, bydliště Praha 8, Řešovská 24,)

(02) Příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, 2 odbor (vnitřní nepřítel), 1 oddělení (církev, sekty), starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 176448

(02a) Po zrušení StB zařazen na 4000/S VB - Stř.č.K., k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "G" jako nezpůsobilý.

(03) Podnikatel. Jednatel JVK., s.r.o. (hrací automaty, společně s JAČKOU, StB), IČO 47117451, sídlo Praha 8, Na Labuťce 558, datum vzniku 2. 9. 1992. Jednatel DUO Praha, s.r.o. (společně s JAČKOU, hrací automaty, StB), IČO 61506427, sídlo Praha 8, Na Labuťce 558, datum vzniku 10. 6. 1994.

 

KUBÁT, Josef, PhDr

(01) (datum narození 5. 3. 1944)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB, služební průkaz číslo 195864, krycí jméno PEŠEK

(03) Po odchodu ze služeb StB zaměstnán do roku 1996 (bankrot) u České banky jako ředitel odboru

 

MORAVEC, Miloš, JUDr., kapitán

(01)(r.č. 560517/9395, Praha, bydliště PRAHA 4, Dědinova 2010/17).

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 7. odbor (státobezpečnostní ochrana dopravy a spojů palivoenergetické základny, včetně jaderných elektráren), 3. oddělení (palivoenergetická soustava), vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz číslo 176609

(02a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "A" na vlastní žádost.

(03) Podnikatel. Člen představenstva (od 3. 3. 1993) COOP Banka, IČO 41602030, sídlo banky BRNO, Benešova 14/16., datum vzniku 1. 10. 1991 (banka v roce 1997 zkrachovala, stala se součástí FORESBANK Zlín, ta později splynula s UNION bankou, která je v konkursu). V úzkém spojení s čelnými funkcionáři soc. dem, zejména s lidmi kolem ŠOUFA.

 

MUTAFOV, Jiří, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 520717/1620, Praha, bydliště Imrychova 879/17, Praha 4, telefon 4014509)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 4 odbor (kontrarozvědná kontrola vyčleněných ZÚ africkoasijských států, kontrarozvědné rozpracování mezinárodního terorismu, převaděčských organizací a ochrana sovětských vojsk), vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz číslo 173057

(03) Po zrušení II. správy StB na jaře v roce 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS,FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS, při reorganizaci v roce 1993 propuštěn do civilu

(03) Poté až do bankrotu v roce 1996 působil v České bance v útvaru rizikové obchody (viz oddíl C).

 

NĚMEC, Vojtěch, JUDr.,nadporučík

(01) (r.č. 571129/2147, Boskovice, bydliště Praha 6, Podbabská 8)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 11. odbor (kontrarozvědná ochrana mládeže, vědy, školství a kultury), 3 oddělení (kultura, zdravotnictví), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 201814

(03) Podnikatel. Člen představenstva Penzijní fond Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky(původní název SLAVIE), a.s. (od 6. 11. 1995 dodnes), IČO 61860751, sídlo Praha 1, Hybernská 1002/12, datum vzniku 30. 1. 1995

 

PLAČEK, Tomáš, Mgr.

(01) (datum narození?)

(02) Bývalý příslušník VI. správy StB

(03) Po odchodu ze služeb StB pracoval do roku 1996 (bankrot) v České bance jako bezpečnostní technik

 

PLATL, Karel, JUDr.

(01) (datum narození 19. 5. 1948, bydliště pravděpodobně Praha 8, Kyselova 2/1185, tel. 8585127)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB, služební průkaz číslo 195614, krycí jméno FALKMAN

(03) Po odchodu ze služeb StB pracoval do roku 1996 (konkurs) v České bance jako ředitel odboru

 

RŮŽIČKA, Jan, JUDr.

(01) (datum narození 11. 6. 1955)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB, služební číslo 195569

(03) Po odchodu ze služeb StB zaměstnán v České bance (po roce 1996 konkurs) jako šéf agendy akcionářů a představenstva

 

STANKO, Pavel, Ing. /?/

(01)(narozen ?, bydliště ?)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB, krátce i II. správy StB (zatím neidentifikováno).

(02a) Po zrušení II. správy StB na jaře roce 1990 prověřen, působil ve ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS (údajně zde školil "sledku"). Poté odešel v rámci reorganizace do civilu.

(03) Od roku 1993 působil v České bance, kde pracoval v útvaru rizikových obchodů, a to až do roku 1996 (bankrot).

 

STŘELEC, Igor, Ing.

(01) (viz další podrobnosti v této části, oddíl A a v této části u jména Ing. Miloš MORAVEC)

 

ŠIFTA, Miroslav, JUDr.

(01) (datum narození 14. 11. 1952, bydliště Praha 6, U čtvrté baterie 11, tel. 24317258, v Obchodním rejstříku uváděna též adresa Praha 6, Hládkov 703/6)

(02a) Bývalý příslušník I, správy StB, služební průkaz číslo 196084, krycí jméno JANSA

(03) Po odchodu ze služeb StB pracoval do roku 1996 (konkurs) v České bance jako ředitel odboru

(03a) Mimo to působil též jako likvidátor, viz. např. u firmy ADASTRA, IČO 4479651, jejímž spoluvlastníkem byl Karel Köcher (viz tato část, oddíl A a také část Agenti, oddíl A)

 

ŠMÍD, Jaroslav, kapitán

(01)(r.č. 510511/3050, bydliště PRAHA 1, Mikulandská 4., telefon 24912303)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 186892

(03) Člen představenstva a spoluzakladatel a.s. DELTA BROKER (makléřská firma, společně s HATAŠEM a BAZALEM, oba StB), IČO 63080371, sídlo PRAHA 5, Prouzova 1, datum vzniku 10. 7. 1995. Člen představenstva DELTA PROJECT, a.s. (společně s JIRKŮ a HATAŠEM, oba StB), IČO 18623204, sídlo Praha 5, Ostrovského 16, datum vzniku 27. 12. 1991. Člen představenstva D-KOREKT, a.s. (spolu s HATAŠEM, BAZALEM a JIRKŮ, všichni tři StB), IČO 25109464, sídlo Praha 5, Braunerova 2529/1, datum vzniku 26. 2. 1997, likvidace - konkurs. Člen představenstva MONDORF, a.s. (spolu s BAZALEM, StB), IČO 25214031, sídlo Mariánské Lázně, Nehruova 115, datum vzniku 20. 8. 1997. Jednatel JBH, s.r.o. (spolu s BAZALEM, StB), IČO 25678183, sídlo Praha 6, Horní Liboc, U silnice 631/15, datum vzniku 1. 7. 1998.

 

TALIÁN, Ivan, JUDr., major

(01)(r.č. 490602/3410, Praha, bydliště tehdy Komenskéhos 425, Praha-západ.)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 10. odbor (kontrarozvědné rozpracování nepřátelských seskupení), zástupce náčelníka, starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 160133

(2a) Po zrušení StB zařazen na 0120/ÚOÚD - FMV, po zrušení k 22. 7. 1991 propuštěn na základě písmena "A" na vlastní žádost.

(03) Poté působil jako ředitel odboru v České bance až do roku 1996 (bankrot).

 

TONDL, Jiří, Mgr.

(01)(datum narození 19. 1. 1950, bydliště Praha 4, Modřany, Rytířova 865, tel. 4019441)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB, krycí jméno PAŠEK, služební průkaz číslo 196596

(03) Po odchodu ze služeb StB působil ve finančních sférách, např. též v České bance (bankrot) jako člen dozorčí rady (1994)

 

TUČEK, Karel, Dr.

(01) (datum narození 10. 4. 1945, bydliště Hradec Králové II, Gebauerova 1422)

(02) Bývalý příslušník StB, Krajská správa StB Hradec Králové, vedoucí starší specialista, služební průkaz číslo 153589

(02b) Po zrušení StB na jaře 1990 převeden na 4400/ S VB Hradec Králové, k 22. 7. 1991 na vlastní žádost propuštěn ze služeb Ministerstva vnitra na základě písmena A

(03) Podnikatel. Člen představenstva a.s. NEXUM, IČO 60193964 (přímá souvislost s aktivitami Chobota, Pavláta a Provoda. Viz část AGENTI, oddíl A a B)

 

VEJMELKA, Antonín, Ing.

(01) (datum narození 25. 1. 1947, bydliště pravděpodobně Praha 8, Toruňská 332, telefon 8551212)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB, služební průkaz číslo 195903, krycí jméno KOSTÍK, odbor německy mluvících zemí

(03) Po odchodu ze služeb StB působil ve finančních sférách a bankovnictví. Nejprve v Komerční bance, od 1998 v IPB

 

VODRÁŽKA, Václav, JUDr., major

(01) (datum narození 24. 12. 1947)

(02) (Bývalý příslušník StB, IV. správa StB(správa sledování StB), služební průkaz číslo 16286?

(02b) Po zrušení StB prověřen, přešel do pátrací služby Úřadu na ochranu ústavy a demokracie, později FIS, od roku 1991 působil na ministerstvu vnitra.

(03) Po odchodu ze služeb ministarstva vnitra pracoval v Československé obchodní bance, jako fyzická osoba vlastnil firmu SPECIAL SERVIS (služby hotelům), spolupracoval se Steve WATSONEM a jeho firmou AMAREX (Viz část AGENTI, oddíl A)