C: TAJNÉ SLUŽBY:

 

BELUSKÝ, Milan, JUDr., kapitán

(01) (podrobnější údaje viz oddíl A)

 

BENDOVÁ, Ilona, podpraporčice

(01) (r.č. 595415/0301, bydliště Praha 6, Makovského 1142)

(02) Bývalá příslušnice II. správy StB, referentka (funkce 3132), služební průkaz číslo 206013

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřena, zařazena na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

BENEŠOVÁ, Kateřina, strážmistryně

(01) (r.č. 706224/O35, bydliště Praha 6, Ve struhách 10)

(02) Bývalá příslušnice II. Správy StB, služební průkaz číslo 238856

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřena, zařazena na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

BLAŽEK, Václav, praporčík

(01) (datum narození 29. 9. 1961)

(02) Bývalý příslušník VI. správy StB, služební průkaz číslo neuveden

(03) Po prověření působil v ÚOÚD/FIS/FBIS, od 1.1.1993 na BIS

 

BRABCOVÁ, Vlasta, podpraporčice

(01) (r.č. 599424/071, bydliště Praha západ, v dolečku 156)

(02) Bývalá příslušnice II. správy StB, referentka (funkce 3132), služební průkaz číslo 203480

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřena, zařazena na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

BULÍŘ, Roman, nadporučík

(01) (r.č. 571029/030, bydliště Praha 6, Bělohorská 96, telefon na Dagmar BULÍŘOVOU, stejná adresa, 20513530)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 4052), služební průkaz číslo 203595

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

BURAK, Petr, JUDr., major

(01) (r.č. 521208/1960, Košice, bydliště Praha 6, Sartoriova 11)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 6. odbor (státobezpečnostní ochrana dopravy a spojů, palivoenergetické základny včetně jaderných elektráren), 2. oddělení (letecká doprava), vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz číslo 198106

(03) Po odchodu ze zlužeb StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

ČÁP, Vladimír, podplukovník

(01) (datum narození 2. 10. 1953)

(02) Bývalý příslušník IV. správy StB, služební průkaz číslo 201243

(03) Po prověření působil v ÚOÚD, po jeho zrušení ve FIS/FBIS, od 1. 1. 1993 v BIS.

 

DOLEŽAL, Luboš

(01) (datum narození zatím nezjištěno)

(02) Bývalý příslušník vojsk Ministerstva vnitra, před listopadem 1989 zástupce velitele zabezpečovacího pluku vojsk Ministerstva vnitra a náčelník štábu pluku. Pluk se svou technikou zúčastnil na represích vůči demonstracím v letech 1988 až 1989 na Václavském náměstí v Praze.

(03) Po odchodu ze služeb Ministerstva vnitra působil na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS/FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS, jeho poslední funkce před odchodem z BIS (1999) náměstek ředitele BIS.

 

DOLEŽÁLEK, Bohumil, major

(01) (datum narození 4. 11. 1952, bydliště Praha 9, Horní Počernice, Mezilesí 2056, telefon 860205)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB, služební průkaz číslo 196252

(03) Po prověření působil v ÚOÚD/FIS/FBIS od 1.1.1993 na BIS

 

DVOŘÁK, Leo, JUDr. (?), poručík

(01) (datum narození 5. 12. 1960)

(02) Bývalý příslušník Krajské správy StB města Brna a Jihomoravského kraje, služební průkaz číslo 214078

(03) Po roce 1989 úzká spolupráce s ÚOÚD/FIS/FBIS/BIS, pohyb v bezprostřední blízkosti Kocába (měl být snad i jeho parlamentní tajemník), později se angažoval v některých privatizačních causách jako "advokát", v souvislostí s aférou VELÁT, MUROŇ, TEPLÝ , JEŽEK údajně zemřel při autonehodě

 

DITTRICH, Josef, JUDr., major

(01) (podrobnější údaje viz oddíl A)

 

DRBOUTOVÁ, Olga, nadpraporčice

(01) (r.č. 535408/2600, bydliště Kladno, Josefa Čapka 3236)

(02) Bývalá příslušnice II. správy StB, referentka, služební průkaz číslo 161976

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřena, zařazena na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1990 na BIS

 

FOLTÝN, Petr, major

(01) (r.č. 440325/032, bydliště Praha 9, Lhotská 2223,,telefon 860471)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 150816

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

FOREJT, Zbyněk, JUDr., major

(01) (datum narození 7. 6. 1948, bydliště Praha 4, Dobřejovická 568, telefon 4023087)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB, číslo služebního průkazu 196457, krycí jméno FOLTA

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. ledna 1990 na BIS

 

FRÁZ, Oldřich, JUDr., major

(01) (r.č. 471018/071, bydliště dříve Praha 8, Cafourkova 5, dnes Praha 4, Ohradní 1343/21, telefon 6975808)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 160186

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

GYÚRÓ, Zdeněk, nadporučík

(01) (r.č. 520609/149, bydliště Praha 8, Poznaňská 15)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 182542

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho rzušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

HAKL, Ctislav, JUDr., kapitán

(01) (podrobnější údaje viz oddíl A)

 

JÁNĚ, Zdeněk, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 550615/1622, bydliště Praha Praha 6, Osmuchinova 6)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3752), služební průkaz číslo 172961

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

JANKO, Karel, JUDr., major

(01) (podrobnější informace viz oddíl A)

 

JANOVSKÁ, Jindřiška, nadpraporčice

(01) (r.č. 535219/0930, bydliště Praha 6, Gromovové 4)

(02) Bývalá příslušnice II. správy StB, referentka (funkce 3132), služební průkaz číslo 163113

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřena, zařazena nejprve na federální ministerstvo vnitra (pracovala jako sekretářka původně v sekretariátu náměstka ministra vnitra Jana RUMLA), později na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS/FBIS jako sekretářka náměstka Františka STÁRKA-ČUŇASE, od 1. 1. 1993 na BIS jako sekretářka ředitelky tiskového oddělení a analýzy otevřených zdrojů Sylvy ŠAUEROVÉ. V roce 1993 v rámci reorganizace propuštěna do civilu.

 

JANOVSKÝ, Pavel, major

(01) (r.č. 480601/1580, Rumburk, bydliště Praha 6, Gromovové 4)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 10. odbor (kontrarozvědné rozpracování nepřátelských seskupení), 2. oddělení (letáky, teror, ochrana ČSL, ČSS, odborů atd.), starší referent, specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 186190

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS. V rámci reorganizace v roce 1993 propuštěn do civilu

 

JELÍNEK, Jaroslav, kapitán

(01) (r.č. 521230/301, bydliště Praha 4, Imrychova 21)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 172022

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

KÁCL, Václav, kapitán

(01) (datum narození 6. 9. 1954, bydliště pravděpodobně Praha 5, Pod Kavalírkou 8, telefon 5238320)

(02) Bývalý příslušník Krajské správy StB Středočeského kraje a hlavního města Prahy

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. ledna 1990 na BIS

 

KADLEC, Vladimír, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 490531/329, bydliště Praha 3, Žerotínova 30)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 224370

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

KAŠPAR, Pavel, nadporučík

(01) (r.č. 540902/1596, bydliště Praha 4, Dobevská 878/6, telefon 4010386)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 176517

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

KLUSÁČEK, Jindřich, kapitán

(01) (r.č. 450101/150, bydliště Brno, Zikova 14)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 167345

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

KNÍŽE, Vladimír, JUDr., kapitán

(01) (datum narození 23. 2. 1951)

(02) Bývalý příslušník IV. správy StB, služební průkaz číslo 166053

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. ledna 1993 na BIS.

 

KOLAŘÍK, Stanislav, nadporučík

(01) (r.č. 570713/1991, bydliště Praha 10, Baškirská 9)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 205784

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

KŘEN, Josef, nadporučík

(01) (r.č. 560505/0924, bydliště Praha 6, Ke kozím hřbetům 4)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3752), služební průkaz číslo 201683

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na Bezpečnostní informační službě.

(03a) V ÚOÚD, FIS, FBIS, BIS měl mimo jiné na starosti kontakty s Mikulášem NADAŠIM, jehož byl de facto řídícím důstojníkem

 

KUČERA, Josef, kapitán

(01) (r.č. 510307/044, bydliště Praha 9, Horní Počernice, Lhotská 2204, telefon 860756)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3752), služební průkaz číslo 186740, působil na úseku ochrany ekonomiky, doprava, spoje. Vyznamenání: Za službu vlasti, Za zásluhy o ochranu vlasti.

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

KŘÍŽ, Jaroslav, podplukovník

(01)(r.č. 411010/0440, Praha, bydliště tehdy U staré skláky 178 Praha 10)

(02a) Bývalý příslušník Ii. správy StB, 4. odbor (kontrarozvědná kontrola vyčleněných ZÚafrickoasijských států, kontrarozvědné rozpracování mezinárodního terorismu, převaděčských organizací a ochrana sovětských vojsk), 1. oddělení. Úzké vazby na I. správu StB (JZD Chýně, coby expozitura I. správy StB), podle důvěrných informací z I. a II. správy StB měl spoluorganizovat "ilegální" přechody agentů přes JZD Chýně na Západ.

(02b) Vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz číslo 143292

(03) Před rokem 1989 měl jistý čas působit jako řidič dálkových autobusů ČEDOK (kurýr?). Po zrušení II. správy StB na jaře v roce 1990 prověřen, působil na ÚOÚD, po jeho zrušení naFIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS. Po reorganizaci odešel do civilu, dnes je v důchodu

 

LOHYNSKÝ, Otakar, prom. právník, mjr.

(01)(r.č. 18. 10. 1943, Sedlec, okr. Ústí nad Labem, bydliště U valu 844, Praha 6, 163 00, telefon 3018061)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 8 odbor (ochrana státního, hospodářského a služebního tajemství), zařazen k činným zálohám, nasazen jako vedoucí zvláštních ůčelů ministarstva zemědělství ČSR.

(02a) Na ministerstvu zemědělství ČSR aktivně spolupracoval s DAK Slušovice.

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, působil na ÚOÚD, po jeho zrušení poté na FIS, FBIS, od 1. ledna 1993 na BIS (naposled šéf ekonomické kontrarozvědky). Ve FIS/FBIS/BIS bylo jeho úkolem jako jednoho z šéfů ekonomické sekce naopak kriminalitu DAK Slušovice vyšetřovat.

 

MIKULÁŠ, Ivan, JUDr., major

(01) (r.č. 460923/710, bydliště Praha 4, Imrychova 880/19, telefon 4014533)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent specialista, (funkce 4052), služební průkaz číslo 155441

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

MORONG, Jiří

(01)(narozen 16. 9. 1959)

(02) Bývalý příslušník Správy StB Západočeského kraje, Plzeň, 1. odbor (vnější nepřítel), 2. oddělení (NSR, Rakousko), služební průkaz číslo 208251

(03)V roce 1990 prověřen, pak působil na Západočeské centrále FIS, FBIS, BIS. V minulosti se zabýval ochranou ekonomiky proti pronikání německých tajných služeb do průmyslu (BND, BfV, Siemens, Škoda Plzeň), tuto problematiku obhospodařoval i v rámci západočeské expozitury BIS v Plzni

 

MOSKALIEV, Ladislav, kapitán

(01) (r.č. 500917/029, bydliště Praha západ, Dolní Břežany 216)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 174796

(02a) Po zrušení II. správy StB na jaře 1990 prověřen, působil na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, po 1. 1. 1993 na BIS

 

MUSIL, Jan, major

(01) (r.č. 440625/432, bydliště Praha 8, Slancova 14)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent specialista, (funkce 4052), služební průkaz číslo 151491

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

MUTAFOV, Jiří, kapitán

(01) (podrobnější údaje viz oddíl B)

 

NECHVÍLE, Miroslav, kapitán

(01) (r.č. 501207/064, bydliště Praha 5, Na celné 9,)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 161114

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

NEKOLNÝ, Vladimír, JUDr., major

(01) (r.č. 530131/046, Praha, bydliště Beroun, Hlávkova 960)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 4. odbor (kontrarozvědná kontrola vyčleněných ZÚ afro asijských států, kontrarozvědné rozpracování mezinárodního terorismu, převaděčských organizací a ochrana sovětských vojsk), vnitřní skupina, vedoucí starší referent specialista, (funkce 4748), služební průkaz číslo 171145

(02a) Po zrušení II. správy StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

NOVÁK, Jaroslav, JUDr. kapitán

(01) (r.č. 540901/3357, bydliště Praha 5, Píškova 1955)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 174348

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

NOVOTNÝ, Karel, JUDr., major

(01) (r.č. 491120/124, Ostrava, bydliště Praha 4, K otočce 1877/22, telefon 4019086)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 4. odbor (kontrarozvědná kontrola vyčleněných ZÚ africko asijských států, kontrarozvědné rozpracování mezinárodního terorismu, převaděčských organizací a ochrana sovětských vojsk), 1. oddělení, starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 159964

(02a) Po zrušení II. správy StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

PALEČEK, Vladimír, JUDr., major

(01)(r.č. 511130/0260, Nové Město na Moravě, bydliště tehdy Mezilesí 2064, Praha 9)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 3. odbor (kontrarozvědné rozpracování speciálních služeb Velké Británie, Francie a ostatních států NATO a kontrarozvědná ochrana ministarstva zahraničních věcí), 2. oddělení, vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz číslo 171165. Úzké vztahy na KGB, údajně držitel sovětského vyznamenání.

(03) Po zrušení II. správy StB na jaře roce 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení poté na FIS, FBIS, od 1. 1.1993 na BIS, tam prý dodnes. Podle informací z BIS se Paleček měl podílet na odstartování aféry Wallis & Kožený (spolupráce s Koženým a Čermákem).

 

PETERKA, Václav, major

(01) (r.č. 480809/017, bydliště Praha 8, Krynická 3)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent specialista, (funkce 4052), služební průkaz číslo 183954

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

PETRO, Peter, JUDr., kapitán

(01) (podrobnější údaje viz oddíl A)

 

PETŘÍK, Jiří, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 540616/0892, adresa Praha 10, Diazova 306)

(02) Bývalý příslušník Správy StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje, poté II. správy StB, původně ekonomická kontrarozvědka. Vyznamenání: Medaile 30 let SNB, Za službu vlasti, Za zásluhy o ochranu vlasti. Služební průkaz číslo: 174438

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

PROCHÁZKA, Josef, kapitán

(01) (r.č. 540929/0447, bydliště Praha 4, Rytířova 25, telefon Hana PROCHÁZKOVÁ, stejná adresa, 4018804)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent, služební průkaz číslo 174452

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

PŘEROVSKÝ, Milan, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 491129/098, bydliště Praha 6, Osmuchinova 6)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 174457. Vyznamenání: Medaile - Za službu vlasti, , Za zásluhy o ochranu vlasti.

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

PYŠNÝ, Jiří, JUDr., podplukovník

(01) (datum narození 6. 5. 1951)

(02) Bývalý příslušník krajské správy StB v Hradci Králové, služební průkaz číslo 186843

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. ledna 1993 na BIS

 

RIDOŠKO, Bohumil, JUDr., major

(01)(r.č. 491102/0440, Sušice, bydliště Brechtova 780/8, Praha 4, tel. 7911971, v tel. seznamu uveden jako Ridoška)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 3. odbor (kontrarozvědné rozpracování speciálních služeb velké Británie, Francie a ostatních států NATO a kontrarozvědná ochrana ministerstva zahraničních věcí), 1. oddělení, vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz číslo 184634. Úzký vztah na KGB, údajně obdržel sovětské vyznamenání.

(02a) Po zrušení II. správy StB na jaře roce 1990 prověřen, poté zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS, kde má sloužit dodnes. Důvodné podezření, že se podílel na odstartování aféry Wallis & Kožený (spolupráce s Koženým a Čermákem).

 

ŘÍHA, Robert, major

(01) (r.č. 490209/194, bydliště Praha 4, Imrychova/882 7, telefon 4014566)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 161279

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

SEDLÁČEK, Miroslav, podplukovník

(01) (narozen 8. 8. 1938, Líně, okr. Plzeň-sever)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, činné zálohy evidované u 3. odboru (kontrarozvědná ochrana FMZV), od roku 1987 samostatný referent personálního odboru SSDS, vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz ?

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS, po reorganizaci v roce 1993 odešel do důchodu.

 

STACHOVSKÝ, Vítězslav (Vít?), JUDr., kapitán

(01) (r.č. 490930/167, Uherské Hradiště, bydliště Praha 4, Sládkovičova 29)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 10. odbor (kontrarozvědné rozpracování nepřátelských seskupení), 2. oddělení (letáky, teror, ochrana ČSL, ČSS, odborů atd.), starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 160288

(02a) Po zrušení II. správy StB prověřen na jaře 1990, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na Bezpečnostní informačí službě.

 

ŠMÍDOVÁ, Lenka, podpraporčice

(01) (r.č. 585406/0949, Kladno, bydliště Kladno, Hutnická 5)

(02) Bývalá příslušnice II. správy StB, 10. odbor (kontrarozvědné rozpracování nepřátelských seskupení), vnitřní skupina, referentka (funkce 3132), služební průkaz číslo 238530

(02a) Po zrušení II. správy StB na jaře 1990 prověřena, zařazena na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS. V rámci reorganizace v roce 1993 propuštěna

 

ŠPÍNA, Lubomír, nadporučík

(01) (podrobnější údaje viz v oddílu A)

 

ŠTUBŇA, Ivan, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 480417/705, Rímavské Jánovce, bydliště Praha 4, Liškova 8)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 1. odbor (kontrarozvědné zpracování speciálních služeb Spojených států amerických a operativní kontrola ZÚ států Latinské Ameriky), 2. oddělení, starší referent specialista (funkce 4052), služební průkaz číslo 192850

(02a) Po zrušení II. správy StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

VÁGNER, Jaromír, major

(01) (r.č. 431013/0680, adresa: Kladno, Dělnická 373)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, původně XI. správa - ekonomická kontrarozvědka, služební průkaz číslo 184643. Vyznamenání: Medaile - Za službu vlasti, Za socialistickou výchovu, Za zásluhy o ochranu vlasti, Za upevňování přátelství ve zbrani.

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na Bezpečnostní informačí službě..

 

VAJDA, Zdeněk, JUDr., major

(01) (r.č. 490112/261, Tlmače, bydliště Brno-město, Vondrákova 72)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 10. odbor (kontrarozvědné rozpracování nepřátelských seskupení), 3. oddělení (CH-77, VONS, SDS, trockismus, Helsinský mírový výbor), starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 186925

(02a) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

VANDLÍK, Jaroslav, JUDr., major

(01) (r.č. 440927/104, Pozorce, okres Teplice, bydliště Praha 3, Habrová 2638/1, telefon 829312)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, 2. odbor (kontrarozvědné rozpracování speciálních služeb Německé spolkové republiky a operativní kontrola ZÚ Rakouska), zástupce náčelníka, služební průkaz číslo 150834

(02a Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

VODIČKA, Josef, kapitán

(01) (r.č. 550501/1044, bydliště Praha 6, Řepy, Vondroušova 1152, telefon 3015315)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 173209

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

VOJTÍŠEK, Václav, nadporučík

(01) (r.č. 540114/1515, bydliště Praha 4, Bernolákova 1168/9, telefon 4724309)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 172332

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

VOLNÁ, Dagmar, majorka

(01) (narozená 5. 2. 1947, Ústí nad Labem, bydliště Praha 6, Na?astázova 22, telefon 351200)

(02) Bývalá příslušnice II. správy StB, 4. odbor (kontrarozvědná kontrola vyčleněných ZÚ afro-asijských států, kontrarozvědné rozpracování mezinárodního terorismu, převaděčských organizací a ochrana sovětských vojsk), 1. oddělení, starší referentka (funkce 3572)

(02a) Po zrušení II. správy StB na jaře 1990 prověřena, zařazena na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 3. 1993 na BIS

 

VYDRŽEL, Jaroslav, kapitán

(01) (r.č. 511229/138, bydliště tehdy Praha 8, Černého 19)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 191867

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS

 

WALLIS, Václav, Ing., podplukovník

(01) (r.č. 440811/0220, Praha, bydliště Štursova 4, Praha 6, 160 00, ČR, telefon 004202-323207, zam. 71731173)

(02) Původně působil na I. správě v oddělení NATO, po čtyřletém pobytu na rezidentuře rozvědky v Londýně (do roku 1983)

(02a) Devítiměsíční kurs ve Vysoké škole KGB v Moskvě, přeřazení na II. správu StB, 3. odbor (kontrarozvědné rozpracování speciálních služeb Velké Británie, Francie a ostatních států NATO a kontrarozvědná ochrana ministarstva zahraničních věcí), 1. oddělení, vedoucí starší referent specialista (funkce 4748), služební průkaz číslo 156439.

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS. V prosinci 1992 při uměle vykonstruované cause Wallis & Kožený zatčen, odsouzen ke třem a půl roku za ohrožení veřejných zájmů, vazrazovní státního tajemství a vydírní, po daceti měsících propuštěn, obnova procesu, v prosinci 1997 definitivně osvobozen. Později jako zaměstnanec v privátním sektoru, měl ovšem problémy najít práci, od léta 1999 v důchodu

 

ZEZULA, Rostislav, PaeDr., major

(01) (podrobnější informace viz oddíl A)

 

ŽENÍŠEK, Jaroslav, JUDr., kapitán

(01) (r.č. 541009/2895, bydliště Praha 4, Choceradská 3044, telefon 767088)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB, starší referent (funkce 3572), služební průkaz číslo 171316

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, po jeho zrušení na FIS, FBIS, od 1. 1. 1993 na BIS