D: POLICIE ČR:

BAČÍK, Július

(01) (narozen 8. 5. 1963)

(02) Bývalý příslušník StB, Krajská správa hlavního města Prahy a Středočeského kraje, služební průkaz číslo 225008

(02a) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor zločineckých struktur

 

BARÁK, Pavel

(01) (narozen 2. 1. 1959)

(02) Bývalý příslušník StB, I. správa, služební průkaz číslo196728 (zdroje z Policie ČR uvádějí 225008)

(02a) Po prověření zařazen k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor zločineckých struktur

 

BĚLÍČEK, Jan

(01) (podrobnější údaje viz oddíl E)

 

BÉR, Miloš

(01) (narozen 15. 8. 1955)

(02) Bývalý příslušník StB, IV. správa (správa sledování StB), služební průkaz číslo 172850

(02a) Po prověření zařazen k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor násilí

 

BRAJER, JUDr., major (v roce 1990)

(01) (datum narození zatím neidentifikováno)

(02) Bývalý příslušník VB, v sedmdesátých letech působil v různých vedoucích funkcích na Praze 2 (vedl např. jednu akci proti Václavu Havlovi, kterého zatýkal), v roce 1989 se aktivně zúčastnil zásahů represivních složek proti demonstrantům na pražském Václavském náměstí.

(03) Po roce 1989 vedoucí policejní funkce na ředitelství Policie ČR, poslední zástupce ředitele pořádkové služby v Praze.

(03a) Přestože o minulosti Brajera bylo v letech 1990/1991 publikováno v tisku, např. OBČANSKÝ DENÍK, odešel z policejních složek teprve koncem roku 1999. Do té doby neexistovala politická vůle případ řešit.

 

BROŽ, Jiří

(01) (narozen 6. 11. 1960)

(02) Bývalý příslušník StB, I. správa StB, krycí jméno LINDNER, služební průkaz číslo 165291

(02a) Po prověření zařazen k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor padělání, vedoucí oddělení

 

BROUČKOVÁ, Galina

(01) (narozená 8. 7. 1953)

(02) Bývalá příslušnice StB, I. správa StB, krycí jméno SPALOVÁ, služební průkaz číslo 195897

(02a) Po prověření zařazena k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor Národní protidrogová centrála

 

DĚDEK, Otakar, podplukovník

(01) (datum narození zatím neidentifikováno)

(02) Bývalý příslušník VI. správy StB, osodní vazby na Mikuláše Nadašiho (osobní přítel jedné z jeho manželek) a Miroslava Provoda (oba viz část AGENTI, oddíl A).

(03) Po zrušení StB prověřen, ještě v roce 1992 zastával funkci prvního zástupce ředitelství středočeské policie.

 

DENEŠOVÁ, Alena

(01) (narozená 11. 3. 1945)

(02) Bývalá příslušnice StB, I. správa StB, krycí jméno neuvedeno, služební průkaz číslo 195985 (zdroje z Policie ČR uvádějí 212344)

(02a) Po prověření zařazena k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor násilí

 

DLOUHÝ, František

(01) (narozen 10. 8. 1964)

(02) Bývalý příslušník StB, I. správa StB, krycí jméno BERMAN, služební průkaz číslo 165595

(02a) Po prověření zařazen k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, Národní protidrogová centrála

 

FEDORKO, plukovník (plukovník, v roce 1990)

(01) (datum narození zatím neidentifikováno)

(02) Před rokem 1990 působil v různých funkcích v rámci VB v Praze.

(03) Po roce 1990 postupně vedoucí funkce v rámci ředitelství Policie ČR v hlavním městě v Praze, naposled jako ředitel pořádkové služby.

(03a) Už v letech 1990/1991 bylo v denním tisku, např. v OBČANSKÉM DENÍKU, poukazováno na pochybnou minulost a podivná spojení FEDORKA. Neexistovala však tehdy politická vůle případ řešit. Ze služeb Policie Fedorko odešel teprve koncem roku 1999 po obvinění z kontaktů se skinhedy.

 

KAUŠKOVÁ, Irena

(01) (narozená 28. 3. 1958)

(02) Bývalá příslušnice StB, VI. správa StB (správa zpravodajské techniky StB - odposlouchávání telefonů, bytů, rozhovorů, otevírání dopisů atd.), služební průkaz číslo 201129

(02a) Po prověření zařazena k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor obchodu s lidmi

 

KAVALÍŘ, Petr

(01) (narozen 24. 9. 1958)

(02) Bývalý příslušník StB, IV. správa StB (správa sledování StB), služební průkaz číslo 201641

(02a) Po prověření zařazen k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zložinu,odbor Národní protidrogová centrála, vedoucí oddělení

 

KOMOROUS, Jiří

(01) (datum narození 28. 12. 1960)

(02) Bývalý příslušník I. správy StB, služební průkaz číslo 165624, krycí jméno PRAŽAN

(02a) Po odchodu ze služeb StB prověřen, působil nejprve na ministerstvu vnitra, v současné době u Policie ČR na Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, vedoucí protidrogové centrály

(03a) Na úseku boje proti drogám působí Komorous přesto, že byl před rokem 1989 připravován na vysazeníve Francii a jeho blízký příbuzný, František KOMOROUS (datum narození 12. 9. 1940, I. správa StB, služební průkaz číslo 144136) byl dlouhá léta rezidentem I. správy StB v Latinské Americe a podle některých příslušníků Národní protidrogové centrály z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie ČR organizoval výcvik levicových gueril a dopravu drog do Západní Evropy a USA.

 

LAHOVSKÝ, Petr

(01) (narozen 13. 11. 1963)

(02) Bývalý příslušník StB, IV. správa StB (správa sledování StB), služební průkaz číslo 233053

(02a) Po prověření zařazen k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor násilí

 

MIKEŠ, Jan

(01) (narozen 29. 9. 1952)

(02) Bývalý příslušník StB, IV. správa StB (správa sledování StB), služební průkaz číslo 163785

(02a) Po prověření zařazen k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zložinu, odbor obchodu s lidmi

 

NOVOTNÝ, Jaroslav, JUDr., major

(01)(r.č. 500902/0930, bydliště Lýskova 41/1589, Praha 5, 150 00 ČR, tel. 6520627)

(02) Bývalý příslušník II. správy StB (ochrana ekonomiky), předtím na XI. správě StB (ekonomická kontrarozvědka, v roce 1988 po reorganizaci součást II. správy StB). Pracoval na rezortu zemědělství, starší referent (funkce 3572)

(02a) Před první polovinou osmdesátých let se začal zabývat trestnou činností DAK Slušovice, v okamžiku, kdy narazil na závažné stopy, byl od případu náhle odvolán a přeřazen na ochranu jaderných elektráren.

(03) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřen, zařazen na ÚOÚD, později na FIS.

(03a) Po nástupu na ÚOÚD jmenován vedoucím speciální skupiny na vyšetřování trestné činnosti DAK Slušovice, vzápětí skupina rozpuštěna, vyšetřování zastaveno a Jaroslav Novotný musel z FIS odejít. Nemohl ani působit jako vyšetřovatel v rámci kriminálky. Převeden ke kriminální službě Obvodního policejního ředitelství Prahy 5 jako člen výjezdové skupiny.

 

PLURA, Roman

(01) (narozen 1. 5. 1957)

(02) Bývalý příslušník StB, IV. správa StB (správa sledování StB), služební průkaz číslo 182380

(02a) Po prověření zařazen k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor násilí, vedoucí oddělení

 

POLÁKOVÁ, Zdeňka, podpraporčice (v roce 1989)

(01) (narozená 11. 10. 191960, adresa do roku 1989 Osmuchinova 12, Praha 6)

(02) Bývalá příslušnice StB, II. správa StB, služební průkaz číslo 210358

(02a) Po zrušení StB na jaře 1990 prověřena, zařazena k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor zločineckých struktur

 

SUCHÝ, Ota

(01) (narozen 17. 10. 1945)

(02) Bývalý příslušník StB, I. správa StB, krycí jméno DRAHOŇOVSKÝ, služební průkaz číslo 196419

(02a) Po prověření zařazen k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor násilí, vedoucí oddělení

 

SOUČEK, Rudolf

(01) (narozen 17. 12. 1947)

(02) Bývalý příslušník StB, I. správa StB, krycí jméno BARTOŠEK, služební průkaz číslo 195753

(02a) Po prověření zařazen k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor Odbor Národní protidrogová centrála

 

SVOBODA, Jan

(01) (narozen 2. 7. 1959)

(02) Bývalý příslušník StB, IV. správa StB (správa sledování StB), služební průkaz číslo 173748

(02a) Po prověření zařazen k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor zločineckých struktur, vedoucí oddělení

 

ŠEJVL, Jaroslav

(01) (podrobnější údaje viz oddíl E)

 

ŠTURMAN, Dušan

(01) (narozen 16. 6. 1966)

(02) Bývalý příslušník StB, IV. správa StB (odbor sledování StB), služební průkaz číslo 234633

(02a) Po prověření zařazen k Policii ČR na Útvar pro odhalování organizovaného zločinu, odbor násilí

 

TLACH, Jan, podplukovník (v roce 1990)

(01) (datum narození 2. 5. 1940)

(02) Bývalý příslušník StB, krajská správa hlavního města Prahy a Středočeského kraje, služební průkaz číslo 103038, v roce 1977 přešel na funkci náčelníka OS SNB Praha 9

(02a) Počátkem roku 1990 prověřen, krátkou dobu (od února 1990) zástupce náčelníka Správy SNB hlavního města Prahy pro Úřad na ochranu ústavy a demokracie, poté velitel OS VB Praha 9

 

VALÍČEK, Josef, ing.

(01) (datum narození 27. 7. 1947, bydliště Praha 4, Modřany, Barunčina 50, tel. 4019183)

(02) Bývalý příslušník StB,I. správa StB, krycí jméno VYBÍRAL, služební průkaz číslo 195830, problematika technická rozvědka, odbor 69, v osmdesátých letech na rezidentuře StB při velvyslanectví ve Velké Británii, Koncem osmdesátých let Dálný Východ- Čína.

(02a) Po roce 1990 jeden čas na Městském ředitelství policie Praha, ekonomická kriminálka.