A. EKONOMIKA

ANTONOVIČ, Zdeněk, Ing.

(01) (datum narození 24. 12. 1951)

(02) Člen a zaměstnanec DAK Slušovice, pracovně nezařazen, podle informací z policejních kruhů patřil k tzv. Čubově ochrance. Po roce 1989 zaměstanec a.s. MORAGRO, později DAK MOVA Slušovice/Bratislava.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, ktycí jméno MAX, evidenční čísla 32524

 

BAKŠAY, Jozef, Ing.

(01) (datum narození 23. 2. 1951)

(02) Ekonom, politik, podnikatel (Slovensko). 1976 - 1988 středoškolský profesor, poté podnikatel, majitel reklamní agentury. Od roku 1990 člen a funkcionář VPN, 1990 - 1991 federální ministr zahraničního obchodu. Od 1992 spolumajitel společnosti CTL Consulting a SIMONE STYLE. Ač Slovák, trvale žije v Praze. (vit též AGENTI, oddíl D)

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno PROFESOR, evidenční číslo 13195.

 

BARÁKOVÁ, Ingebord

(01) (datum narození nezjištěno)

(02) Snacha někdejšího ministra vnitra Československa v letech 1953 až 1961 Rudolfa BARÁKA, zaměstnankyně DAK Slušovice v Praze, dělala na zahraničním obchodě. Protože její tchán měl stále velký zvuk v SSSR, často jezdila do Moskvy vyřizovat choulostivé záležitosti coby prostřednice Slušovic. Po 17. listopadu 1989 odešla od DAK, pak údajně jako spolumajitelka cestovní kanceláře v Praze.

(03) Podle někdejších příslušníků StB, kteří byli jejími řídícími důstojníky, agentka XI. a I. právy StB. U obou správ se registry agentů nezachovaly (I. správa je údajně v Rusku), nelze proto ověřit.

 

BĚHAL, František

(01) (datum narození nezjištěno)

(02) Bývalý čelný pracovník DAK Slušovice, zahraniční obchod, vedoucí pobočky v Praze. Účastník mnoha nelegálních obchodů DAK Slušovice, zejména se zbraněmi. Těsná spolupráce s NADAŠIM, PODLEŠÁKEM, KOVAŘÍKEM (do roku 1989 též s ŠULOU - pracovník DAK Slušovice , Vitnamská pobočka DAK, 1992 - 1995 ředitel ekonomické kontrarozvědky. Po roce 1990 podnikatel, člen a funkcionáč KDU-ČSL, poté ODA, od konce devadesátých let předseda České strany národně sociální, bývalá Československá strana socialistická). V době působení u ekonomické konrtarozvědky prokázány Šulovy kontakty s podsvětím.

(03) Podle informací bývalých příslušníků II. správy StB a BIS BĚHAL tajným spolupracovníkem II. a XI. správy StB, pracoval též pro I. správu StB a od poloviny osmdesátých let spolupracoval s německou BND. Potvrzuje např. i jeho kolega a špičkový agent StB Mikuláš NADAŠI.

 

BUCHTA, Zdeněk, Ing.

(01) (datum narození 6. 6. 1926)

(02) Do roku 1990 ředitel tzv. druhého oddělení (ZO II) v mikrostruktuře zahraničního obchodu DAK Slušovice. Po roce 1990 ?

(03)V registrech StB jeho jméno a datum narození vedeno jako agent StB, krycí jméno ZDENĚK, evidenční číslo 8541

 

CINCIBUCH, Petr

(01) (viz také AGENTI, oddíl E)

 

COUFAL, Martin, Ing.

(01) (datum narození 4. 2. 1956)

(02) Ekonom, do roku 1989 ředitel hotelu ALCRON Praha, poté ředitel hotelu PALACE Praha, prezident projektové a konzultační kanceláře COOTEL.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno MARTIN, evidenční číslo 24378.

 

ČÁP, Jaroslav, Ing.

(01) (Viz také AGENTI, oddíl A)

 

ČERVENÝ, Zdeněk, Ing., CSc

(01) (datum narození 5. 2. 1931)

(02) Zahraniční obchodník (zaměření propagace marketing, poradenství), v letech 1966 - 1989 referent tiskového a propagačního útvaru federálního ministerstva zahraničního obchodu (107 cest do zahraničí, navštívil 100 zemí), v letech 1990 až 1991 náměstek federálního ministra zahraničního obchodu, poté majitel a ředitel agentury pro tržní informace CONSULTO, s.r.o., ředitel Spojovací kanceláře Svobodného státu Sasko pro Českou republiku, od roku 1990 spolupracovník University St.Gallen, Švýcarsko. (viz též část AGENTI, oddíl D)

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeny jako agent StB, krycí jméno MOCNÝ, evidenční čísla 5630 a 563088 a MODRÝ, FOX, evidenční čísla 24029, 26741.

 

DANISZ, Josef, JUDr.

(01) (datum narození 7. 7. 1946, adresa Praha 3, Korunní 81, tel. 250853)

(02) Právník, advokát. V osmdesátých letech obhajoval chartisty a disidenty, mimo jiné také Havla, Uhla aj. Po 17. listopadu za Koordinační centrum Občanského fóra jmenován do tzv. první Parlamentní vyšetřovací komise k událostem 17. listopadu (předseda za KSČ Josef Stank, dnes HZDS, po rozdělení federace atašé slovenského velvyslanectví v Praze). Vzápětí musel z komise pro pozitivní lustraci rezignovat. Dnes patří mezi prestižní advokáty v Praze (majitel kanceláře).

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník StB, krycí jméno ANNA, evidenční čísla 34562, 456288. Podle informací z kruhů blízkých někdejší II. správě StB dostal jako agent StB v letech 1986 - 1989 proplaceno kolem 220. 000 Kčs.

 

DOSTÁL, Jan, Ing.

(01) (datum narození 28. 12. 1950)

(02) V letech 1977 - 1989 Čedok Praha, správa zahraničního cestovního ruchu (1981 ředitel reprezentace v Římě, 1984 - 1989 vedoucí oddělení Západní Evropa, asistent generálního ředitele Čedoku), 1989 - 1992 ředitel CASINOS CZECHOSLOVAKIA a. s., poté akcionář a předseda představenstva akciové společnosti VIB Club Casino, spolumajitel hotelu BELVEDERE Praha, spolumajitel cestovních kanceláří H + H a H + KOTELS.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno HERNA, evidenční číslo 47156

 

DUFKOVÁ, Hana, Ing.

(01) (datum narození 8. 3. 1957)

(02) Do roku 1990 vedoucí odboru EXPORT - IMPORT při mikrostruktuře zahraničního obchodu DAK Slušovice. Po roce 1989 ?

(03)V registru StB její jméno a datum narození evidováno jako agentka StB, krací jméno DUDEK, evicenční číslo 34218

 

DVOŘÁK, Josef

(01) (viz také AGENTI, oddíl E)

 

DVOŘÁK, Vlastimil, JUDr.

(01) (datum narození 29. 3. 1949)

(02) Ekonom. V sedmdesátých a osmdestých letech vystřídal několik vedoucích míst s pražských interhotelích, naposled působil jako generální ředitel interhotelů ZLATÁ HUSA a AMBASSADOR. Oba postupně za přispění ministerstva obchodu (Vlasta Štěpová, dnes soc. dem,) a federálního ministerstva kontroly (Květoslava Kořínková, dnes rovněž soc. dem.), zprivatizoval, přitom AMBASSADOR podvodně a protizákonně. Causa se už šetří několik let, dodnes nebyla rozhodnuta a uzavřena.

(03)V registru StB jeho jméno a datum naroení uvedeno jako tajný spolupracovník - agent, krycí jméno VLASTIMIL, evidenční čísla 280349, 13668, 366888.

 

EBR, Vratislav

(01) (datum narození 20. 10. 1942)

(02) Vedoucí knihkupectví, nyní majitel Arbesova knihkupectví v Praze (má několik poboček).

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno ERB, evidenční číslo 589801.

 

HEIDENREICH, Milan

(01) (datum narození 31. 1. 1938)

(02) Český emigrant, Švédsko, obchody se starožitnictvím, ilegální obchody s povzbuzovacími prostředky pro sportovce v režii II. správy StB, po roce 1990 podnikatel v České republice (MEGROINVEST, Ičo 41186320, adresa PRAHA, Hellichova 5, vznik 16. 8. 1991), opět starožitnosti a obrazy.Zemřel 1991/2, v Londýně 1998 a 1999 několik aukcí z jeho sbírek moderního umění. Spolupracoval s Mezinárodní nadací charty 77 ve Švédsku, po roce 1989 sponzoroval Lidové noviny. Osobní kontakty např. s předsedou ČUV ČSTV a místopředsedou federálního ÚV ČSTV Rudolfem DUŠKEM, vysokým činitelem StB CARDOU atd. Pracoval jako agent pro I. správu StB a Vojenskou zpravodajskou službu, kolem poloviny osmdesátých let také pro II. správu StB, řídící orgán podplukovník Jaroslav KŘÍŽ, (viz. část StB, oddíl C). Podle kruhů bývalé II. správy StB se ve druhé polovině osmdesátých let podílel také na pašování zakázaných podpůrných prostředků pro špičkové sportovce ČSSR, NDR a zřejmě i Rakouska.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození evidováno jako důvěrník, později tajný spolupracovník, krycí jméno KOZÁK, registrační číslo 380, 999720

 

HOROŠČÁK, Emil, Ing.

(01) (datum narození 4. 10. 1936)

(02) Člen a zaměstnanec DAK Slušovice, pracoval v mikrostruktuře zahraničního obchodu DAK Slušovice jako vedoucí střediska IV v Bratislavě. Po roce 1989?

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno EMIL, evidenční čísla 12005 a 31715

 

HRON, Jiří

(01) (datum narození 16. 8. 1950)

(02) Generální ředitel koncernu HTT Pardubice (bývalá Tesla Pardubice, výroba TAMARY),

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození evidováno jako agent, krycí jméno GRAND

 

HYNEK, Jaroslav, Ing.

(01) (datum narození 7. 11. 1937)

(02) Jednatel BAPOL, s.r.o., IČO 45798559, sídlo Praha 1, Vodičkova 30 (společník a jednatel firmy např. bývalý důstojník KGB podnikající v Praze Oleg ORLOV), osobní kontakty na Orlova, Alexandru RICCI, Mikuláše NADAŠIHO, bývalého poručíka StB Stanislava PROŠKA aj.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno DOMINIK, registrační číslo721242

 

JIŘÍK, Jiří, Ing.

(01) (datum narození 16. 2. 1955)

(02) Signatář Charty 77, podnikatel, majitel Realitní kanceláře, 1989 ředitel projekčního závodu, iniciátor založení společného čs. maďarsko italského projekčně stavebního podniku, 1990 iniciátor a spoluzakladatel AG-Invest, a.s., 1990 předseda představenstva a ředitel a.s. AG-Invest, spoluzakladatel, spolumajitel a člen představenstva a.s. THERMORAMA (výroba dvojskel a plastovýuch oken), spoluzakladatel a spolumajitel a.s. AG-project, předseda dozorčí rady.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent, krycí jméno LOPEZ, evidebční čísla 37930 a 793001

 

JUNEK, Václav, Ing.

(01) (datum narození 17. 6. 1951, adresa Praha 4, Nad pískovnou 146)

(02) Generální ředitel a spolumajitel průmyslového gigantu CHEMAPOL GROUP, v minlosti patřil do ekonomické a politické elity, působil i jako atašé, vedoucí obchodního zastoupení ČSSR v Paříži, jeho aktivity sahají i do dalších podniků

(03) Podle vyjádření někdejšího ministra vnitra Jana RUMLA Václav Junek byl evidovn jako spolupracovník I. správy StB, rozvědky: Sám Junek to nepopírá, naopak považuje svou agentskou minulost jako prospěšnou pro Československo.

 

KLIMEŠ, Alexander, JUDr.

(01) (datum narození 12. 12. 1941)

(02) Právník. Do roku 1990 zaměstnán v aparátu Československé strany socialistické (dnes České strany národně sociální) naposled jako vedoucí tajemník Středočeského KV, vůdčí osobnost tzv. demokratizační platformy strany. Po roce 1990 člen federálního výboru pro dodržování a kontrolu lidských práv, poté advokát v Praze (člen několika advokátních kanceláří na Praze 3).

(03) V registru agentů jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno KAREL, evidenční čísla 16357, 635788.

 

KOCÁB, Michael

(01) (datum narození 28. 7. 1954)

(02) Hudebník, zpěvák. V letech 1990 - 1991 poslanec Federálního shromáždění, předseda komise pro odchod okupačních sovětských vojsk z ČSFR, poté rezignace, podnikatel jak ve sféře byznisu, kak i v investičních fondech: Patří do první padesátky nejbohatších lidí v ČR. V současné době externí poradce presidenta Havla.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako kandidát tajn spolupráce, krycí jméno MUK, evidenční číslo neidentifikováno.

 

KOČÁREK, Miloslav, Ing.

(01) (datum narození 10. 8. 1953, adresa Praha 10, Vršovice, Ruská 176/1240, po 8. 4. 1993 uvedeno Kladno, Unhošť, Křivokládská 403)

(02) Ekonom, později diplomat, počátkem devadesátých let velvyslancem ČSFR v Bernu (Švýcarsko).

(02a) Poté soukromý podnikatel, společně s Peterm Jíravou a Janem Vízkem, účastník causy BAMBERG (1996, údajná dohoda této trojice, která měla jednat jménem českošvýcarských podnikatelů, s předsedou soc. dem. Milošem Zemanem o tom, že po vyhraných volbách obsadí důležitá místa v ekonomic a státní správě reprezentanty zmíněné podnikatelské skutiny. Causa nebyla dodnes vysvětlena.)

(02b) Podnikatel. Jednatel s.r.o. BOHEMIA SWISS, IČO 48534226, sídlo Praha 7, Jankovcova 2 (ve firmě společníci maďarské podniky CORVINBANK, HUNGARO-SWISS CONSULTING, AGRARIUS HOLDING a János G. GILLY ze Zürychu). Osobní vazby nejen na Jíravu a Vízka, ale také na okruh lidí kolem Františka Chobota a firmy kolem bývalého důstojníka KGB Olega ORLOVA, MOTOINVEST aj. (viz část AGENTI, oddíl D)

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno KAREL, evidenční čísla 36611, 661188.

 

KOVAŘÍK, Miroslav, Ing.

(01) (datum narození 4. 2. 1953)

(02) Ekonom. Bývalý vedoucí pracovník oddělení zhraničního obchodu DAK Slušovice, náměstek předsedy družstva docenta Ing. Františka Čuby. Poté podnikatel, majitel a spolumajitel několika firem, v osmdesátých a počátkem devadesátých let se účastnil několika velkých ilegálních mezinárodních obchodů se zbraněmi, podle policie od počátku devadesátých let též participoval na ilegálních obchodech s lehkými topnými oleji. Dne 12. května 1995 byl na něj spáchán atentát (výbuch BMW při nastupování do auta) ve Zlíně, kterému na místě podlehl. Osobní kontakty s Mikulášem Nadašim aj.

(03) Podle prokazatelných svědectví a důkazů byl Miroslav Kovařík agentem I. správy StB, spolupracoval také s německými tajnými službami BND a BfV. V okrese Zlín (dříve Gottwaldov) byl veden jako kandidát tajné spolupráce StB.

 

LUKEŠ, Petr.

(01) (datum narození 21. 9. 1955)

(02) Zakladatel CIMEX, s.r.o, z níž později vznikl Holding CIMEX (působí v Karlových Varech). Společnost má hodnotu 3, 5 miliardy korun. Proslavil se koupí více než poloviny majetku a.s. GEN (společnost spravující majetek odborů v hodnotě několika miliard), úzkými kontakty se Škodou Plzeň a Ing. Lubomírem Soudkem, a podle ověřených zdrojů také s ruskými mafiemi, které z větší části vlastní mnemovitý majetek v Karlových Varech.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno RENÉ, evidenční čísla 26691, 669103.

 

LYČKA, Jaroslav

(01) (viz také AGENTI, oddíl H)

 

LŽIČAŘ, Josef, JUDr.

(01) (datum narození 6. 6. 1946, adresa Praha 8, Ouholická 453, tel. 8553423)

(02) Právník, advokát. V osmdesátých letech obhajoval disidenty a signatáře Charty 77. Z jara krátkou dobu půsoil v tzv. První vyšetřovací parlamentní komisi 17. listopadu 1989, byl též vedoucím kanceláře presidenta republiky Václava Havla. Pro pozitivní lustraci musel odejít. Dnes působí v Praze jako advokát.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno MESIÁŠ, evidenční číslo 1664.

 

MACHOVIČ, Pavol

(01) (datum narození 13. 4. 1948)

(02) Člen a zaměstnanec DAK Slušovice, pracoval v mikrostruktuře zahraničního obchodu DAK Slušovice jako vedoucí detašovaného pracoviště ANAX Vídeň (Rakousko). Dnes soukromý podnikatel na bázi zahraničního obchodu.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno BOBEK evidenční čísla 19457, 130448

 

MIKULE, Vladimír, docent, JUDr.

(01) (datum narození 12. 4. 1937)

(02) Právník, v roce 1990 poslanec Federálního shromáždění za OF (do 1. 7. 1990), poté vedoucí legislativního útvaru Ústavu státní správy. V současnosti soukromý advokát.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno ŠIMON, evidenční číslo 11233.

 

MIROVSKÝ, Pavel, docent MUDr.

(01) (datum narození 9. 3. 1951)

(02) Lékař. Po roce 1990 country manager farmaceut. koncernu Rhone-Poulenc Rorer pro ČR a SR.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno PAVLA, evidenční číslo 26994.

 

MORITZ, Pavel, Ing.

(01) (datum narození 12. 4. 1944, ruská národnost)

(02) Vystudoval Vysokou chemickou školu, 12. 2. 1969 návrh na získání TS, naverbován pro I. správu StB 14. 3. 1969, tzv. emigrace do Londýna. Nasazován na emigraci, speciálně na Jana KAVANA, s nímž udržoval velmi přátelské styky. Po roce 1989 podnikatel v ČR, firmy BUTLER, s.r.o., IČO 41186516, adresa Praha 7, Holešovice, Tusarova 323/37 a DIGITAL DISTRIBUTION, s.r.o., IČO 61251887, adresa Kosmonosy, Boleslavská 199. Adresa ve Velké BritániiThe Grande, Routh Lane, Reading RG 34J4, v ČR Praha 3, Pod Kapličkou 1628. Podnikatelské aktivity společně se svým posledním řídícím důstojníkem v Londýně Pavlem Burdou (viz část StB, oddíl A)

(03) Veden jako agent I. správy StB, krycí jméno PARKER, 0EČ 389391, svazek typu OS, spolupráce též s KGB, podezření ze spolupráce s britskými tajnými službami MI-5 a MI-6.

 

NADAŠI, Mikuláš

(01) (datum narození 10. 12. 1936)

(02) Profesionální podvodník vysokého kalibru. V sedmdesátých a osmdesátých letech DAK Slušovice, jeden čas náměstek předsedy družstva docenta Ing. Františka Čuby, CSc., měl na starosti zahraniční obchod a přidruženou stavební výrobu, řídil pražskou centrálu DAK Slušovice v Praze. Poté ve stejných funkcích JZD Chýně u Prahy (expozitura I. správy StB), Branná, Jinošov u Třebíče, Jílové u Prahy atd. Zúčastnil se mnoha ilegálních mezinárodních obchodů se zbraněmi. Po roce 1989 několik soukromých firem (Stavoservis, Novotrade, Euro-american Travele, Mathias GmbH, Horeta), většinou podvodné obchody s Bosnou, Řeckem, Srbskem, Chorvatskem, Ruskem, Slovenskem, Ukrajinou (znovu zbraně, maso, rudy,potraviny), zeměmi Předního a Dálného Východu atd. Po roce 1989 další podvody na Slovensku, v Německu aj. Kontakty s exministrem vnitra Janem RUMLEM, expremiérem Václavem KLAUSEM, přes Věru ČÁSLAVSKOU na presidentskou kancelář, dále na Viktorií HRADSKOU, Lubomírem SOUDKEM, Janem ŠULOU, exředitelem pražské policie Pavlem HOFMANEM, vazby na pražské podsvětí. Jako agent StB nasazován často proti disidentům a v rámci akce CHRPA i jako dubler proti Německu.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno JEGE, evidenční čísla 17596, 759601, a KRIVÁŇ, evidenční číslo 12851. Mimo to Nadaši působil jako agent I. a XI. správy StB, KGB, BND a BfV, nově také FIS, FBIS a BIS, na Slovensku pak SIS.

 

NERMUTOVÁ, Eliška, JUDr.

(01) (datum narození 4. 12. 1930)

(02) Právnička, do roku 1989 v diplomatických službách, naposled jako konzulka v Londýně a Stockholmu. v devadesátých letech advokátní praxe v Praze. Bydliště Praha 6, Bělohorská 142, tel. 5338123.

(03) Po celou dobu působení v diplomatických službách působila jako agentka I. správy Stb. V registru StB její jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno NATAŠA, evidenční číslo 885713

 

NEUMAN, Věroslav

(01) (viz také AGENTI, oddíl E)

 

NOVÁK, Vladislav, Ing.

(01) (datum narození 4. 2. 1945)

(02) Marketing manager. 1975 - 1979 RAPID - propagace čs. strojírenství v zahraničí, 1989 - 1992 podnikový ředitel KOH-I-NOOR, poté ředitel pobočky a marketing manager německé obch. fy DEUTSCHE AEROSOL G.m.b.H.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno MAŠEK, evidenční číslo 14115.

 

NOVOTNÝ, Ladislav

(01) (datum narození neznámo)

(02) Před rokem 1989 ve vedocích funkcích v ŠKODA Plzeň, v letech 1990 až 1991 na federálním ministerstvu hospodářství, srpen 1991 až konec října 1992 generální ředitel a.s. ŠKODA Plzeň, po jmenování Soudka generálním ředitelem mu Ladislav Novotný dělal náměstka. V letech 1992 - 1994 studijní pobyty ve Švýcarsku a USA. Jeho dcera Monika byla v té době manželkou Mikuláše NADAŠIHO.

(03) Podle svědeckých výpovědí pracovníků BIS a zetě Mikuláše Nadašiho byl Ladislav Novotný agentem StB.

 

OSMÍK, Petr (přejaté jméno Schulhof)

(01) (datum narození 28. 8. 1948)

(02) Původně zaměstnán v JZD CHÝNĚ u Prahy jako vedoucí přidružené výroby, specialista stavař. Podílel se mimo jiné na stavbě rodinného sídla Steve WATSONA (viz v textu téhle části) na Kocábě u Prahy. Počátkem osmdesátých let nezákonné transakce, Slovensko, spojení s NADAŠIM. Policejní vyšetřování, před hrozbou uvěznění a odsouzení za pomoci II. správy StB utekl přes Maďarsko do Západního Německa, zde podnikal (autoservis, obchod s ojetými osobními auty), kontrakty s politickými a stranickými špičkami v ČSSR, podezření z obchodu s drogami. V druhé polovině devadesátých let návrat do České republiky, dnes podnikatel.Kontakty s NADAŠIM a Jiřím VACKEM.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno PETR, registrační číslo 53319. Po svém "útěku" do NSR v režii StB začal pracovat pro I. správu StB. Důvodné podezření, že dnes pracuje pro BIS resp. německé tajné služby.

 

PAVLÍČEK, Jaroslav, Ing.

(01) (datum narození 12. 2. 1933)

(02) Manažer, ředitel společnosti RECOOP TOUR, českorakouská akciová společnost, výstavba, financování a provoz hotelů (1970 - 1981 viceředitel finanční společnosti FINCOM, a.s., výstavba průmyslových závodů formou joint venture v Indii, Ghaně, v Argentině a na Maltě).

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno PAVLÍČEK, evidenční ěíslo 3904.

 

PAVLÍK, Leo

(01) (datum narození 14. 11. 1947)

(02) Člen a zaměstnanec DAK Slušovice, vedoucí slušovického hotelu VŠEMINA, které do roku 1990 sloužilo jako jedna z expozitur I. správy StB a školící středisko ÚV KSČ: Hotel a přilehlou loveckou chatu využíval i KGB. Po roce 1990 jeden z těch, co slušovický majetek tzv. privatizovali. Později spolumajitel hotelu VŠEMINA.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno BORIS, evidenční čísla 41212, 121206, 19696, 969603

 

POLÍVKA, Jaroslav

(01) (datum narození 7. 3. 1937)

(02) Jeden z vedoucích pracovníků DAK Slušovice v Praze, po NADAŠIM byl do roku 1989 ředitelem stavebního závodu IV v Praze a úzce spolupracoval s BĚHALEM.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agentem StB, krycí jméno KRÁL, registrační číslo 19822

 

PROVOD, Miroslav

(01) (datum narození 28. 6. 1956)

(02) Podnikatel, jehož obchodní trasakce mají často charakter nejasného původu. Několikrát vyšetřován kvůli svým obchodům policií. Majitel mnoha nemovitostí a firem. Podezření ze spojení s pražskou mafií a obdobnými organizacemi spojenými s bývalou KGB, ruskými, ukrajinskými a čečenskými mafiemi. Blízký přítel a někdejší švagr NADAŠIHO (jeho druhá žena sestra PROVODA), ŠULY (do 1995 šéf ekonomické kontrarozvědky), CHOBOTA, spojení s někdejším MOTOINVESTEM, PELEŠKOU, GERLACHEM aj. podnikal s GOTTEM. Do roku 1989 působil jako vekslák, vězněn za kriminální delikty.

(03) V osmdesátých letech bylo jeho jméno a datum narození uvedeno v registrech StB jako agent II. a XI. správy StB, z evidence skartován na počátku devadesátých let, podezření, že spolupracuje s BIS. Jeho jméno se ve druhé polovině devadesátých let objevilo několikrát v souvislostech s finančními podvody..

 

REGNER, Josef, Ing.

(01) (datum narození 19. 7. 1944)

(02) Obchodní manažer. 1973 - 1980 obchodní zástupce irmy STROJEXPORT v Teheránu. Po roce 1989 předseda představenstva a generální ředitel a.s. STROJEXPORT Praha, předseda dozorčí rady a.s. SUBTERRA Praha, člen představenstva ČKD Praha, a.s., předseda Společnosti česko arabské Praha.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno BOHOUŠ, evidenční čísla 34574, 457401

 

RICCI, Alexandra, (roz. Havránková)

(01) (datum narození 23. 8. 1944, r.č. 445823/138)

(02) Původně "zaměstnankyně" interhotelu JALTA, začátkem sedmdesátých let sňatek s italským státním občanem Italo RICCIM, trvalý pobyt v Itálii, po roce 1990 návrat do Prahy ve společnosti důstojníka KGB Olega ORLOVA. Poté podnikatelka na Uherskohradištsku, např. firmy ECO-SERVICE s.r.o. (IČO 49435981), GASMONT (IČO 60706309), s.r.o., PONTIAGAS (49435880), s.r.o., MODRÁ, s.r.o. (spolu s ní ve firmách jako společníci působí i několik Italů). Firmy jsou registrovány na adrese Modrá 84, v podstatě ale existují pouze papírově, stejně fiktivní je i adresa Alexandry RICCI v Uherském Hradišti (Uherské Hradiště, Stojanova 531). Osobní kontakty a přátelské vztahy s několika bývalými důstojníky I. a II. správy StB (viz Stanislav PROŠEK, Jiří KARÁSEK), či špičkovými agenty StB (Mikuláš NADAŠI). V současné době znovu vdaná, manžel Alex Bernd AMBRUSCHITZ.

(03) Podle svědectví bývalých důstojníků I. a II. správy StB, několika agentů StB a informací z kruhů blízkých BIS je jméno a datum narození Alexandry RICCI evidováno jako agentka I. správy StB. Její spisy se v registrech StB nezachovaly, v průběhu první poloviny roku 1990 byly odvezeny do Moskvy důstojníky KGB. Podle stejných zdrojů měla Alexandra RICCI prý také spolupracovat s KGB. V době, kdy působila v interhotelu Jalta byl její řídící důstojník Jiří KARÁSEK (viz v textu).

 

ŘEDINA, Vratislav, Ing.

(01) (datum narození 4. 9. 1951)

(01) Manažer. Ředitel a.s. AKRA, předseda Českého zemského svazu průmyslu ČR, člen představenstva České obchodní průmyslové komory.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno VÁVRA, evidenční čísla 16042, 604202.

 

SCHLÉE, Fidelis

(01) (datum narození neznámo)

(02) Původně podnikový právník, několikrát ve vězení za rozkrádání majetku v podnicích, kde jako právník působil. Po roce 1990 založil s.r.o. PRAGOPRINT a koupil mj. Večerní Prahu (dnes Večerník-Praha), bývalou tiskárnu MÍR 04 a další podniky, založil vydavatelství JURISERVIS aj. (viz část AGENTI, oddíl C)

(03) Podle informací z tisku, zejména Českého deníku, později Českého týdeníku, se jméno a datum narození Fidelise Schléeho mělo nalézat v registrech StB jako agent StB. Schlée tisk zažaloval, zatím ale nebyl schopen prokázat opak.

 

SMOLJAK, Ladislav

(01) (viz také AGENTI, oddíl E)

 

SOUDEK, Lubomír, Ing.

(01) (datum narození 11. 4. 1944)

(02) Jediný majitel s.r.o. NERo, která vlastní 25 procent akcií koncernu ŠKODA Plzeň, a.s., a má podíly v dalších desítkách velkých firem. Do počátku roku 1999 generální ředitel a předseda představensva koncernu ŠKODA Plzeň, a.s. Bývalý příslušník ekonomické elity (několik vedoucích ředitelských funkcí), člen posledního ÚV KSČ. Koncem roku 1999 nad firmou NERo vyhlášen konkurs. Podezření z finančních podvodů v ČR i v USA. Vazby na Mikuláše Nadašiho.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození evidováno jako agent, krycí jméno GORDON, evidenční číslo 24939

 

STABENOV, Hanuš, Ing.

(01) (datum narození 20. 1. 1938)

(02) Ekonom. 1970 - 1974 obchodní náměstek CKM, 1974 - 1978 obchodní náměstek Balnea, 1978 - 1986 ředitel Balnea, 1986 - 1990 pověřen řízením zahr. obchodního úseku Generálního ředitelství lázní a zřídel ČSR, 1990 ředitel Balnea Praha, 1990 - 1993 předseda představenstva a ředitel a.s. Balnea Praha, nyní generální ředitel VOLAREZA, místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR, člen Ochranné organizace autorské při ČFVU.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno DANIEL, evidenční čísla 23255, 325588

 

STEHLÍK, Vladimír, Ing. architekt

(01) (datum narození neuvedeno)

(02) Původním povoláním vysokoškolský učitel na UMPRUM. Po roce 1990 založil firmu BOHEMIA ART, pomocí níž koupil některé podniky v privatizaci, mj. také 66 procent POLDI KLADNO (za 1,75 miliardy korun). Posledních 750 miliónů korun však nezaplatil a nechal POLDI Kladno zkrachovat.

(03) Podle vyjádření krajského soudu v Praze byl Vladimír Stehlík vědomým agentem StB. krycí jména HOROLEZEC, GORDON, evidenční číslo 3949

 

STUDÝNKA, Bohumil, JUDr., Ing., CSc.

(01) (viz též AGENTI, oddíl B)

 

SVITÁLEK, František

(01) (datum narození 24. 7. 1922)

(02) Člen a zaměstnanec DAK Slušovice, pracoval v mikrostruktuře zahraničního obchodu DAK Slušovice a měl na starosti přímé obchodní vztahy se SSSR. Po roce 1989 soukromý podnikatel vesměs na bázi zahraničního obchodu, dnes pravděpodobně v důchodu.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jména FANDA a SVÁTEK, evidenční čísla 29043, 20650, 065088

 

ŠIMÁNĚ, Jiří

(01) (datum narození 19. 12. 1949)

(02) Ekonom, do roku 1990 působil v podnicích zahraničního obchodu STROJEXPORT a PRAGO, v roce 1991 založil firmu UNIMEX (spoluvlastník, 65%), která provozuje na hranicích s Německem a Rakouskem DUTY FREE SHOPY (obchody provozující prodej zboží osvobozené od cla a DPH), na konci roku pak koupil 70 procent akcií Cestovní kanceláře ČEDOK (za 407 miliónů korun), později snížil vlastnictví akcií na 52 procent.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent, krycí jméno ROMAN, evidenční číslo 14554.

 

ŠIMON, Josef, Ing.

(01) (viz také AGENTI, oddíl E)

 

ŠPIŘÍK, Jaromír, Ing.

(01) (datum narození 20. 12. 1945)

(02) Do roku 1990 ředitel tzv. pátého oddělení (ZOV) v mikrostruktuře zahraničního obchodu DAK Slušovice. Po roce 1989 soukromý podnikatel na bázi majetku DAK Slušovice. Společník Ing. Miroslava KOVAŘÍKA (viz v textu) v několika firmách.

(03) V registrech StB jeho jméno a datum narození vedeno jako agent StB, krycí jméno JARA, evidenční číslo 39233

 

ŠVEJDA, Jiří

(01) (viz také AGENTI, oddíl E)

 

TALÁŠEK, Vladimír, Dr. Ing.

(01) (datum narození 1. 1. 1938)

(02) 1968 - 1969 stipendium DAAG, Ústav fyzikální chemie Univerzity Ludviga Maxmiliana v Mnichově, 1970 zbaven z politickýcdůvodůhfunkce, odchod z Vysoké školy chemicko technologické, 1978 - 1979 projkce informačního systému VTEI v Bulharsku a na Kubě ve strojírenství, 1988 kontakty s koncernem MANNESMANN, 1990 rehabilitován, návrat na Vysoku školu chemicko technologickou, tajemník pro zahraniční styky České strojnické společnosti, zástupce a reprezentant TÜV RHEINLAND GRUPPE KÖLN pro Českou a Slovenskou republiku.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno ŠIK, evidenční čísla 22303, 230388.

 

TŘÍSKA, Aleš, profesor Ing. DrSc.

(01) (datum narození 2. 3. 1944)

(02) Fyzik. 1975 - 1976 studijní pobyt na universitě v Chicagu, 1985 - 1989 ředitel Fyzikálního ústavu ČSAV. Od roku 1990 soukromý podnikatel v oboru materiálový výzkum v kosmu, obchodník z cennými papíry, president asociace pro podporu rozvoje kapitlových trhů v České republice. Bratr Dušana Třísky. V posledních letech uváděn mezi padesáti nejbohatšími lidmi v ČR.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno ALEŠ, evidenční číslo 4345, 884345

 

VANČURA, Josef

(01) (datum narození zatím neidentifikováno)

(02) Kriminální živel, bývalý aktivní příslušník pražského podsvětí, jeden čas zaměstnancem DAK Slušovice, přítel a spolupracovník Mikuláše Nadašiho (několikrát ve vězení). Po roce 1990 přítel exministra zemědělství Bohumila KUBÁTA (ODA) a ministra zemědělství Josefa LUXE (KDU-ČSL), s jejichž pomocí zprivatizoval některé zemědělské objekty, jatka a další potravinářské podniky.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, svazek skartován. Informace pocházejí od bývalých příslušníků II. správy StB, kteří působili jako řídící důstojníci Vančury

 

VRÁBLÍK, František, MUDr.

(01) (datum narození neuvedeno)

(02) Do roku 1990 vedoucí oddělení v mikrostruktuře zahraničního obchodu DAK Slušovice, které se zaměřovalo na obchodní aktivity v Egyptě (oddělení oficiálně sídlilo v Napajedlích na Moravě). Od roku 1988 šéf firmy OVERSEAS INVESTMENT COMPANY (patřila Slušovicím), od počátku devadesátých let soukromý podnikatel.

(03) Podle informací z BIS bylo jméno a datum narození Vráblíka uvedeno v registrech StB jako agent I. správy StB (rozvědka), registry se nezachovaly, byly počátkem roku 1990 odvezeny na sovětské velvyslanectví a posléze do SSSR.

 

VYVLEČKA, Miroslav, Ing.

(01) (datum narození neuvedeno)

(02) Do roku 1990 vedoucí oddělení Agrochemické služby, které patřilo pod mikrostrukturu VĚDECKOTECHNICKÝ ROZVOJ v DAK Slušovice. Po roce 1990 privatizoval zdarma část majetku a vytvořil firmu VYMAN, obchodoval hlavně s Německem, kde využíval kontakty z doby před 17. listopadem 1989 a někdejších kontaktů z vědeckotechnickou rozvědkou a s VI. správou StB (zpravodajská technika).

(03) Podle informací z bývalé StB a BIS bylo jméno a datum narození Vyvlečky uvedeno v registrech StB jako agent a to jak VI. správy StB, tak také vědeckotechnické rozvědky (zvláštní odor I. správy StB). Registry I. a VI. správy StB se nezachovaly, v prvním případě byly počátkem devadesátých let odvezeny na sovětské velvyslanectví a posléze do SSSR, ve druhém případě je jejich osud údajně neznámý...

 

WATSON, Steve

(01) (datum narození neuvedeno, narozen někdy kolem roku 1925)

(02) Průmyslník, obchodník s diamanty. Do USA emigroval v roce 1948 spolu s matkou, zde se později nechal přejmenovat na WATSON Steve (původně Štefan Vacek). Z USA po letech přešel do NSR a Rakouska, obchodník s diamanty. Koncem sedmdesátých let trvale přesídlil zpět do Prahy (ovšem jako cizí státní občan). Odhaduje se, že má nesmírné bohatství, mimo jiné též z narkotik a obchodu se zbraněmi. Úzké kontakty s DAK Slušovice. Osobní známosti s mnoha předlistopadovými i polistopadovými podnikateli a politiky (Tomáš Sokol, Jan Ruml, Bohumil Kubát, Jan Kalvoda, Mikuláš Nadaši aj.).

(03) Podle údajů BIS už od konce čtyřicátých let jeho jméno a datum narození uvedeno v registrech StB jako agent StB, krycí jméno VÁCHA. Jeho svazek se nezachoval, pravděpodobně byl skartován až po roce 1990. Spolupracoval ovšem tako s CIA, BND a BfV, pravděpodobně i s KGB.