B: FINANCE

 

ČÁP, Jaroslav, Ing.

(01) (datum narození 6. 3. 1935, bydliště Slušovice, Na stráni 538)

(02) Do roku 1990 ředitel tzv. třetího oddělení (ZO III) v mikrostruktuře zahraničního obchodu DAK Slušovice, které mělo mimo jiné na starosti obchody se SSSR a Vídní. Po roce 1990 společník a jednatel KATIN, s.r.o. (IČO 00208663), firma VZNIKLA NA PODSTATĚ MAJETKU DAK SLUŠOVICE, od 6. 1. 1993 - 14. 10. 1996 člen dozorčí rady IC Banky.

(03)V registrech StB jeho jméno a datum narození vedeno jako agent StB, krycí jméno BEDŘICH, evidenční číslo 13862, U jména Jaroslav ČÁP ještě datum narození 24. 10. 1942, evidenční číslo 25028, krycí jméno AKCE ČAPEK.

 

PAVLÁT, Vladislav, docent, Dr., Ing.

(01) (datum narození 24. 1. 1929, bydliště Praha 4, Marinská 34)

(02) Podnikatel. Jeden ze spolumajitelů (druhý spolumajitel František CHOBOT), finanční firmy ICEBERG (dříve Crown Banking Corporation, později DOMINICK & DOMINICK), IČO 41196333, předseda představenstva. Firma spoluvlastníkem např. Energetického centra Kladno, stála v pozadí aktivit majitele POLDI Kladno Vladimíra STEHLÍKA, úzké vazby na dnes už zkrachovalé První slezskou banku, Ekoagrobanku, Podnikatelskou banku, Agrobanku, MOTOINVEST aj. Dále člen dozorčí rady J.R. Capital, IČO 45798842 aj.

(03) Jeho jméno a datum narození uvedeno v registrech StB jako agent stB, krycí jméno PAVLÍK, evidenční číslo 14864

 

STIESS, Jan, Ing.

(01) (datum narození 28. 12. 1947)

(02) Ekonom. Od roku 1999 Předseda fondu národního majetku. Do funkce jmenován sociálně demokratickou vládou Miloše Zemana na doporučení ministra financí Iva Svobody (dnes ve vyšetřovací vazbě). Později zjištěno, že Stiess vlastní negativní lustrační osvědčení, které je falešné a jež před svým jmenováním předložil ministerstvu financí. Odmítá rezignovat, odvolat ho odmítá rovněž Ministerstvo financí

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno STRKAL, registrační čísla 20243 a 024388

 

STUDÝNKA, Bohumil, JUDr., Ing., CSc.

(01) (datum narození 19. 10. 1948)

(02) Ekonom, bankéř, průmyslník. 1978 - 1989 ústředí Státní banky československé, postupně jako ekonom-metodik měnového a devizového vývoje, poradce předsedy banky, vedoucí odboru mezinárodních vztahů se západními státy, 1980 - 1982 šéfekonom londýnské pobočky Živnostenské banky, 1990 náměstek generálního ředitele VU vnějších ekonomických vztahů Praha, březen - listopad 1990 náměstek ministra a generální sekretář hospodářské rady vlády ČR a SR, od prosince 1990 výkonný ředitel firmy GENERAL ELECTRIC COMPANY USA pro ČR a Slovensko. (viz část AGENTI, oddíl D)

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno KAMIL, evidenční čísla 33626, 362688.

 

TRAPL, Vojtěch, JUDr.

(01) (datum narození 17. 7. 1946)

(02) Známý pražský advokát(JUDr. Trapl. V. a partneři)

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno HAMR, evidenční číslo 26423.

 

TŘÍSKA, Dušan, Ing.

(01) (datum narození 14. 4. 1946)

(02) Ekonom. Vědecký pracovník Ekonomického ústavu, později Prognostického ústavu ČSAV. V letech 1990 - 1992 náměstek ministra financí ČSFR, spoluautor kupónové provatizace: Z funkce musel odejít pro pozitivní lustraci. Poté finanční poradce, (Dnes Středisko cenných papírů). Bratr Aleše Třísky.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno DUŠAN, evidenční číslo 7704.

 

TUČEK, Miroslav, profesor Ing. CSc.

(01) (datum narození 3. 12. 1929)

(02) Národohospodář. 1958 - 1969 vedoucí katedry financí a úvěru, 1968 - 1969 národohospodářský poradce presidenta republiky, 1989 vědecký pracovník Prognostického ústavu ČSAV, po roce 1990 předseda představenstva a.s. TRADEINVEST, člen dozorčí rady Investiční banky, předseda dozorčí rady a.s. IB - Leas a Pojišťovny IB, předseda Mezinárodní bankovní asociace.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno KRÁL, evidenční čísla 18640, 864001, 15937, 593788.

 

UZEL, Vlastimil, JUDr.

(01) (datum narození 30. 6. 1936)

(02) 1980 - 1990 člen výboru pro svobodu pojišťování Mezinárodní unie námořních pojistitelů, po roce 1990 generální ředitel České pojišťovny, a.s., člen jednoho z řídících výborů mezinárodní unie leteckých pojistitelů, president České asociace pojišťoven, rozhodce Rozhodčího soudu České obchodní a průmyslové komory.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno VLASTA, evidenční číslo 35464.