C. SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

 

BEDNÁŘ, Jiří

(01) (datum narození 4. 5. 1945)

(02)Kameraman, po roce 1968 emigrace na Západ, spolupráce s Janem KAVANEM, Vladimírem ŠKUTINOU a čs. disentem, po roce 1989 pokus o mediální angažovanost v ČR.

(03) V registech StB jeho jméno a datum narození vedeno jako agent StB, krycí jméno MORAVEC, registrační čísla 10608 a 060809

 

BENDA, Aleš

(01) (podrobné údaje viz AGENTI, oddíd D)

 

BOUČEK, Zdeněk, PhDr.

(01) (datum narození 31. 12. 1941)

(02) Pracovník rozhlasu. Po roce 1989 krátce vedoucí redakce zábavy Čs. rozhlasu, poté redaktor, tvůrce zábacných pořadů.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno IGOR, evidenční číslo 24340.

 

CAIS, Milan

(01) (datum narození 14. 9. 1939)

(02) Novinář, spisovatel. Do roku 1990 působil jako vedoucí redaktor v komunistickém tisku (tiskový orgán KV KSČ Středočeského kraje), poté přešel do nově utvořeného OBČANSKÉHO DENÍKU (tiskový orgán Koordinačního centra Občanského fóra), po jeho praktické likvidaci Janem Vávrou (viz NOVA) a později Josefem Kudláčkem se stal zakládajícím redaktorem DENNÍHO TELEGRAFU (tiskový orgán ODS), po zveřejnění pozitivní lustrace odešel do redakce RUDÉHO PRÁVA, kde pracuje dodnes. Po jistou dobu také působil jako poradce Valtra Komárka - první federální vláda po listopadu 1989, pak soc. dem.(vit také AGENTI, oddíl E)

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno JAN, evidenční čísla 19193, 019388.

 

ČAPEK, Dušan, ThMgr.

(01) (datum narození 24. 1. 1926)

(02) Teolog. V devadesátých letech šéfredaktor evangelického týdeníku Kostnické listy, jednatel ÚV Kostnické jednoty - ústředí čs. evangeliků.

(03) V registru StB jeho jméno a datum nArození uvedeno jako agent StB, krycí jméno KAISER, evidenční číslo 673.

 

DOUBRAVA, Jiří

(01) (datum narození 28. 12. 1948)

(02) Novinář. Po roce 1989 působil dlouho např. jako zahraniční komentátor Mladé fronty DNES, ve stejné funkci pracuje dodnes

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jména BOR, PATRIK, evidenční čísla 17340, 18934.

 

FELD, Jindřich, PhDr.

(01) (datum narození 19. 2. 1925)

(02) Hudební skladatel, pedagog. Po roce 1990 šéfredaktor Hlavní redakce hudebního vysílání Českého rozhlasu.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno FELAH, evidenční čísla 952, 11309, 95288, 130988.

 

FIALA, Zbyněk

(01) (datum narození 9. 4. 1946)

(02) Novinář. Do počátku roku 1990 působil jako redaktor Mladé Fronty, poté coby tiskový mluvčí federální vlády národního porozumění (premiér Marian Čalfa). Po návratu do Mladé Fronty byl pozitivně lustrován, na krátký čas se stáhl do ústraní, dnes působí jako ekonomický redaktor v deníku PRÁVO (dříve Rudé Právo).

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno OTO, evidenční čísla 13099, 309988.

 

FILIP, Ota

(01) (viz také AGENTI, oddíl E)

 

FRANĚK, Čestmír

(01) (datum narození 5. 8. 1954)

(02) Novinář, Mladý Svět, pak další masmédia. V současné době (od roku 1999) jeden z editorů vlivného zpravodajského týdeníku TÝDEN (majitel a vydavatel RINGIER).

(03) Podle informací z BIS jeho jméno a datum narození uvedeno v registrech StB původně jako kandidát tajné spolupráce (II. správa), posléze agent na Správě StB hlavního města Prahy a Středočeského kraje: Spis skartován.

 

GAYDEČKA, Dimitrij

(01) (datum narození 24. 6. 1946)

(02) Novinář, grafik. Do roku 1990 pracoval v nakladatelství PANORAMA - redakce dětské produkce. V roce 1992 pracoval jako redakční grafik ve společenském týdeníku REFLEX.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno ŠIROKÝ, evidenční číslo 27198.

 

HANOUSEK, Ivan

(01) (datum narození 14. 5. 1942)

(02) Novinář a spisovatel., po roce 1968 emigroval do Západního Německa (Mnichov). Po roce 1990 tajemník redakce Český rozhlas, studio REGINA.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno DEILI, evidenční číslo 14633.

 

HEJČ, Karel

(01) (datum narození 12. 10. 1951)

(02) Původně v zahraničních službách, např. na Dálném Východě. Novinář, do roku 1990 zaměstnán v MON (Mezinárodní organizace novinářů) jako sekterář redakce časopisu DEMOKRATICKÝ NOVINÁŘ, od té doby na volné noze, většinou pracuje jako grafik.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB - původně I. správa StB, krycí jméno KAROL, evidenční číslo 8827155 - podle čísla spolupráce na ideologické bázi.

 

HEJMA, Ondřej

(01) (datum narození 3. 2. 1951)

(02) Zpěvák, skladatel, známý např. z kapely ŽLUTÝ PES Po roce 1990 se etabluje i jako novinář, např. v REFLEXU. Spolupracovník zahraničních tiskových agentur, v současnosti např. pražský zpravodaj americké AP. Nadále působí jako muzikant a zpěvák.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno RONY, evidenční čísla 44963, 496301.

 

HEMALA, Alexander

(01) (datum narození 3. 9. 1952)

(02) Hlasatel České televize, poté programový hlasatel České televize: V divácké anketě zvolen nejoblíbenějším hlasatelem TV za rok 1990. Dnes mopderátor České televize.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno LEXA, evidenční číslo 30286.

 

HODA, Jindřich

(01) (datum narození 1. 3. 1946)

(02) Novinář. Původně Lidová demokracie, kde naposled působil ve funkci veoucího zahraničního oddělení až do léta 1990, potom ve stejné funkci přešel do OBČANSKÉHO DENÍKU (tiskový orgán Koordinačního centra Občanského fóra), odtud po jeho praktické likvidaci Janem Vávrou (dnes NOVA) a Josefem Kudláčkem odešel rovněž jako vedoucí zahraničního oddělení do DENÍHO TELEGRAFU (tiskový orgán ODS), který spoluzakládal. Pro pozitivní lustraci musel odejít, kde působil poté, není známo.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno HOLEČEK, evidenční číslo 26911.

 

HOPPE, Ivan

(01) (datum narození 19. 6. 1950)

(02) Novinář, působí v soukromé televizi NOVA

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno Ivan, evidenční číslo 3094201

 

HOTMAR, Josef

(01) (datum narození 8. 10. 1933)

(02) Novinář, do roku 1989 v Rudém Právu, poté přispěvatel v různých extrémních tiskovinách, též jako spisovatel

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno HADES, evidenční číslo neuvedeno.

 

HUEBER, Vojtěch, PhDr.

(01) (datum narození 10. 11. 1948)

(02) Novinář. Do roku 1990 působil ve Svobodném Slově, nejprve jako redaktor, poté vedoucí zahraničního oddělení, 1989 zástupce šéfredaktora a následně krátkou dobu šéfredaktor, 1990 - 1991 jako tiskový mluvčí federálního ministerstva zahraničí. Po pozitivní lustraci odešel, po roce 1995 spolupracuje jako hudební externista s Českým rozhlasem (jazz), v osmdesátých letech funkcionář Jazzové sekce.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno REDAKTOR, evidenční čísla 13098, 309888.

 

HVÍŽĎALA, Karel

(01) (datum narození neuvedeno)

(02) Novinář. Donucen odejít do emigrace v Německu, jeden z "dvorních" životopisců Václava Havla. Po roce 1989 postupně ředitel MLADÉ FRONTY, MLADÉHO SVĚTA, zakladatel a do počátku roku 1999 šéfredaktor zpravodajského týdeníku TÝDEN.

(03) Podle informací z BIS bylo jméno a datum narození Karla Hvížďaly uvedeno v registru StB jako agent, později rezident I. správy StB, a to od roku 1978. Spisy o jeho spolupráci skartovány v únoru 1990.

 

CHLUP, Ivo, PhDr.

(01) (datum narození 30. 3. 1931)

(02) Novinář. Funkcionář Československé strany socialistické. Dlouhodobý redaktor Svobodného slova, šéfredaktor Socialistického směru, tajemník a zástupce šéfredaktora Svobodného slova (pro odpor redakce vždy po několika dnech donucen k rezignaci), 1990 - 1991 tiskový mluvčí ÚV Československé strany socialistické, 1991 - 1992 redaktor EXPRESU.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, spis skartován, řídící orgán ppl. Machytý.

 

Janoušek, Jiří

(01) (datum narození 4. 11. 1943)

(02) Publicista, 1984 - 1991 ředitel Čs. filmexportu, poté ředitel pražského zastoupení francouzského koncernu reklamních agentur EURO RSCG. Zeť bývalého vedoucího činitele KSČ, expremiéra Lubomíra ŠTROUGALA. Autor několika knížek, např. o Janu Werichovi.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno SORRÉ, evidenční čísla svazků A 2336/303/S-14607.

 

JIRSA, Václav

(01) (datum narození 5. 11. 1938)

(02) Novinář, fotograf, v současnosti PRÁVO, dříve RUDÉ PRÁVO.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno ZEMAN, evidenční číslo 11430

 

JOHN, Radek

(01) (datum narození neuvedeno)

(02) Novinář, původně dlouholetý reportér a redaktor MLADÉHO SVĚTA, od vzniku televizní stanice NOVA její reportér, dnes ve vedoucích funkcích.

(03) Podle interních pramenů BIS bylo jméno a datum narození Radka JOHNA uvedeno v registrech StB jako kandidát tajné spolupráce StB. Spolupracovat údajně začal na nátlak své manželky, herečky Zlatavy ADAMOVSKÉ.

 

JUNGWIRTH, Tomáš

(01) (datum narození 24. 11. 1942)

(02) Bývalý aktivní atlet a mnohanásobný rekordman a reprezentant, poté sportovní komentátor, naposled do roku 1993 Čs. televize.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno ATLET, evidenční číslo 15067.

 

KAŠPAR, Jan, (vlastním jménem HAVEL)

(01) (datum narození 9. 5. 1950)

(02) Novinář. Po roce 1990 editor týdeníku MLADÝ SVĚT. Člen Obce spisovatelů.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno KLAUN, evidenční čísla 22448, 244888.

 

KAVAN, Jan

(01) (datum narození 17. 10. 1946)

(02) Politolog, novinář, politik. Od roku 1969 trvale v Londýně, Studium na Oxfordské universitě, poté spolupráce s českým disentem a Chartou 77, po roce 1989 v Československu, poslanec Federálního shromáždění do léta 1992, prokázána spolupráce s I. správou StB, soud nakonec zprostil Kavana viny s tím, že spolupracoval nevědomě (důkazy a materily ale hovoří o vědomé spolupráci). Podle vlastních slov Kavan také spolupracoval s britskými tajnými službami. Úzká spolupráce s agentem I. správy StB PARKEREM (britský občan, dnes vysoký činitel britské vlády). Člen a čelný funkcionář soc. dem, senátor, designovaný stínový ministr zahraničí, funkcionář Socialistické internacionály. Od července 1998 ministr zahraničí ČR. V posledních letech byl britskými institucemi usvědčen ze lži, lživé bylo i jeho nařčení Jozefa Zeleniece, za což se rovněž musel omluvit. (viz také AGENTI, oddíl D)

(03) Jeho jméno a datum narození uvedeny v registrech StB jako agent I. správy StB, krycí jméno KATO, svazek se částečně zachoval, většina však byla skartována, a to nejen před rokem 1989, ale i poté, část dokumentů o Kavanových kontaktech s StB se nachází ve Velké Británii.

 

KAVANOVÁ, Rosemary

(01) (datum narození 17. 3. 1925)

(02) Matka Jana Kavana, britské státní občanství.

(03) (V registrech StB její jméno a datum narození uvedeno jako agentka StB, krycí jméno Marie, registrační číslo 8810499, podle čísla ideologická spolupracovnice)

 

KRATZER, Herbert

(01) (datum narození 4. 8. 1944)

(02) Novinář, původně SVĚT V OBRAZECH, poté až dodnes v bulvárním týdeníku RING, "odborník" na tajné služby.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno BERT, evidenční číslo ???

 

KRULIŠ, Jiří

(01) (datum narození 26. 9. 1942)

(02) Fotograf, původne v ČTK, po roce 1990 vystřídal několik redakcí, mj. např. i ZEMĚDĚLSKÉ NOVINY, v současnosti opět v ČTK.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno RUDOLF, evidenční číslo 2573488

 

KUPTÍK, Ivan

(01) (datum narození 1. 12. 1952)

(02) Novinář, v současnosti v bulvárním týdeníku RING, problematika policejní témata.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno KUPEC, evidenční číslo 35405

 

LANGR, Ladislav, PhDr.

(01) (datum narození 13. 5. 1959)

(02) Novinář, 1992 - 1992 ČST, redaktor a modertor zpravodajských a kulturních relací ČST, poté nezvislý publicista, konzultant a politický analytik.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno ZPRAVODAJ, evidenční čísla 42942, 294201.

 

MALÁ, Jana

(01) (datum narození 18. 9. 1938)

(02) Od roku 1991 vedoucí sekretariátu redakce MORAVSKOSLEZSKY DEN, krterý vznikl koncem února 1990 (vydavatel vydavatelství a nakladatelství NOVINÁŘ při Syndikátu novinářů ČR). Od roku 1991 akciová společnost.

(03) V registru StB její jméno a datum narození uvedeno jako agentka StB, krycí jméno KATEŘINA, evidenční čísla 16903, 690307.

 

MALINA, Karel PhDr.

(01) (datum narození 21. 3. 1931)

(02) Dlouholetý sportovní redaktor Mladé Fronty, po roce 1990 sportovní reportér Českého rozhlasu, objevuje se i na vlnách rozhlasu Frekvence 1, místopředseda Klubu fair play.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno REPORTÉR, evidenční čísla 7400, 740088.

 

MANDLÍK, Vilém

(01) (viz také AGENTI, oddíl G)

 

MAŠEK, Jaromír

(01) (datum narození 18. 7. 1931)

(02) Novinář. Do roku konce roku 1989 šéfredaktor SVOBODNÉHO SLOVA, člen ÚV Československé strany socialistické, člen sekretariátu ÚV této strany a poslanec ČNR. Po listopadu 1989 působil krátkou dobu na čsl. velvyslanectví v Madridu.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent stB, krycí jméno REMY, evidenční čísla 11079 a 16683

 

MARGOLIUS, Jiří

(01) (datum narození 9. 11. 1936)

(02) Novinář, v současné době externí dopisovatel pražského deníku METRO

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník, později agent StB, krycí jméno REDAKTOR, evidenční číslo 1432701

 

MIKOLÁŠ, Josef

(01) (datum narození 23. 1. 1938)

(02) Bývalý vynikající hokejista, brankář (Vítkovice, Chomutov), mnohonásobný reprezentant. Poté novinář (Ostravský večerník aj.), MORAVSKOSLEZSKÝ DEN, jehož se koncem února stal společně s Jiřím Šmýdem a Miroslavem Samolevičem (viz dále) spoluzakladatelem (vydavatel vydavatelství a nakladatelství NOVINÁŘ při nově vzniklém Syndikátu novinářů ČR). V redakci se stal vedoucím sportovního oddělení.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník StB, krycí jméno JIRKA, evidenční čísla 16707, 670707.

 

MATĚJKA, Vladimír

(01) (datum narození 10. 1. 1953)

(02) Novinář. V roce 1992 ještě pracoval ve společenském týdeníku REFLEX.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent, krycí jméno DAVID, evidenční číslo 28832.

 

MEDEK, Jiří

(01) (datum narození 18. 10. 1950)

(02) Spisovatel, po roce 1990 redaktor časopisu PODVOBRAZ (v letech 1971 - 1976 redaktor RUDÉHO PRÁVA).

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno MRAK, evidenční čísla 20502, 35750, 050288, 575088.

 

MORAVEC, Jan

(01) (datum narození 12. 11. 1942)

(02) Režisér, dokumentarista

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno HAŠEK, evidenční číslo 626363

 

MIKYSKA, Karel

(01) (datum narození 9. 2. 1926)

(02) V šedesátých až osmdesátých letech vynikající televizní sportovní reportér a komentátor, zejména krasobruslení, hokej aj.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno SPORTOVEC, evidenční číslo 3041

 

NAVARA, Miroslav

(01) (datum narození 30. 4. 1939)

(02) Novinář, počátkem devadesátých let zaměstnán jako redaktor v brněnské filiální redakci OBČANSKÉHO DENÍKU (tiskový orgán Koordinančního centra Občanského fóra), poté pracoval krátce i pro Český deník (Kudláček),

(03) V registrech StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jména DOKTOR, MÍLA, evidenční čísla 25264, 29513, 42949, 294901, 526488, 951301

 

NAVRÁTIL, Jiří, Dr.

(01) (datum narození 10. 9. 1923)

(02) Publicista, novinář, překladatel, po roce 1990 šéfredaktor hospodářského nakladatelství, od roku 1992 starosta JUNÁKA.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno JUNÁK, registrační číslo 8079.

 

OLŠÁK, Slavomil

(01) (datum narození 30. 10. 1923)

(02) Původně politický pracovník Socialistické strany, 1968 - 1969 zástupce ústředního tajemníka a tajemník ÚV NF ČSR, od 1969 až do 1988 šéfredaktor AHOJE NA SOBOTU a funkcionáč Československé strany socialistické, dodnes člen Syndikátu novinářů ČR.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jména SLAVOMIL, RACEK a JARDA, evidenční čísla 9887, 22353.

 

PACOVSKÝ, Ludvík, PhDr.

(01) (datum narození 20. 11. 1930)

(02) Novinář, signatář Charty 77, člen Výboru na ochranu nespravedlivě stíhaných.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno DIALOG, evidenční číslo 22389.

 

PACHMAN, Luděk

(01) (datum narození 11. 5. 1924)

(02) Mezinárodní velmistr šachu, signatář charty 77, emigrant, po roce 1990 stálý spolupracovník deníku DIE WELT, šéfredaktor odborného časopisu Das Schach Archiv.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno PRAVDA, evidenční číslo 22632.

 

PAVEL, Miroslav, Ing.

(01) (datum narození 6. 9. 1941)

(02) Novinář. 1988 - 1989 ředitel tiskového odboru předsednictva vlády ČSSR, krátce tiskový mluvčí federální vlády a presidenta HUSÁKA, 27. 11. 1989 - 10. 1. 1990 ředitel ČST, od 1990 ředitel a.s. ECONOMIA (vydavatel Hospodářskch novin a týdeníku Ekonom, STAVITEL, TECHNIK, FINANCE A ÚVĚR, ODPADY, CHATAŘ, FOTOGRAFIE MAGAZÍN, LISTY aj).

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jména MLÁDEŽNÍK, EKONOM, evidenční čísla 5500, 30264, 026488, 550088.

 

PAVLIS, Jiří, PhDr. CSc.

(01) (datum narození 29. 6. 1931)

(02) Redaktor, politik. V roce 1968 tajemník ÚV Československé strany socialistické, poté do roku 1969 šéfredaktor Svobodného slova, zbaven všech funkcí, do roku 1990 redaktor nakladatelství Melantrich, l990 šéfredaktor týdeníku ZÍTŘEK.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno PETRů, evidenční čísla 4097, 11089.

 

PECHÁČEK, Pavel

(01) (datum narození 2. 7. 1940)

(02) Promovaný režisér. 1968 - 1974 Radio Svobodná Evropa Mnichov, 1985 - 1989 šéf čs. vysílní, 1989 ředitel čs. vysílání Svobodné Evropy, dnes ředitel čs. vysílání Svobodné Evropy Praha. Vicepresident Čs. společnosti pro vědy a umění se sídlem v Americe, člen České národní rady americké v USA.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno neuvedeno, evidenční číslo 15237.

 

PERKNER, Stanislav, doc. PhDr. CSc.

(01) (datum narození 12. 10. 1946)

(02) Vysokoškolský učitel, výzkumný pracovník. 1974 - 1989 vedoucí katedry rozhlasu a televize, 1989 - 1990 děkan, 1990 - 1991 zástupce ředitele a ředitel Mezinárodního institutu pro přípravu novinářů (MON, Mezinárodní organizace novinářů), 1992 hostující profesor, konzultant, Stockton, USA, v té době manželka Kateřina Perknerová, naposled redaktorka Rudého práva.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno DOCENT, evidenční číslo 28659.

 

PERKNEROVÁ, Kateřina

(01) (datum narození 23. 12. 1960)

(02) Do začátku devadesátých let manželka Stanislava Perknera. Původně působila v komunistickém tisku, krátce v Ústřední redakci televizních novin), poté postupně ve ŠPÍGLU (Froněk), PRÁVU LIDU (soc. dem), HALÓ NOVINÁCH, poté v RUDÉM PRÁVU (dnes PRÁVO). V DENÍM TELEGRAFU a ČESKÉM DENÍKU označena jako agentka StB, soudní spory však vyhrála.

(03) Podle dokumentů BIS bylo jméno Kateřiny Perknerové uvedeno v registru StB jako kandidátka tajné spolupráce (od 28. 6. 1988), spolupracovala do 3. 10. 1989, poté odešla na mateřskou dovolenou (spolupráce 2. odbor X. správy, pak převedena na II. správu, 11. odbor, 2. oddělení. Spis číslo 35747, slib mlčenlivosti podepsala 6. 7. 1988). Krycí jméno ÉTER.)

 

PILKA, Jiří, PhDr.

(01) (datum narození 20. 2. 1930)

(02) Muzikolog, spisovatel, člen Asociace hudebních umělců a vědců. 1990 - 1991 šéfredaktor hudebního vysílání Čs. rozhlasu, 1991 - 1992 ředitel Symfonického orchestru FOK, 1992 - 1993 ředitel televizního festivalu ZLATÁ PRAHA

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno DUŠEK, evidenční čísla 11925, 13215, 192588, 321505.

 

PRÍKAZSKÝ, Vladimír (Vlado)

(01) (datum narození 30. 6. 1935)

(02) Novinář. V obrodném procesu (1968 - 1969) aktivně na straně Alexandra Dubčeka. Potom diskriminován profesně i politicky (vyloučen z KSČ). Signatář Charty 77 a disident. Jeden ze zakladatelů samizdatových Lidových novin, po listopadu 1989 jejich první ředitel. Ve federální vládě Mariana Čalfy (tzv. vláda národního porozumění) ministr a předseda Federálního úřadu pro tisk a informace. Po pozitivní lustraci musel asi po měsíci z funkce odejít.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno PARIS, evidenční čísla 17653, 765388.

 

PROTIVA, Josef

(01) (datum narození 4. 2. 1937)

(02) Scenárista, režisér, vedoucí výroby, nyní vedoucí výroby České televize Praha.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno PEPA, evidenční číslo 11009.

 

PROUZA, Petr, JUDr.

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl D)

 

PŘEVRÁTIL, Rudolf, Ing. CSc.

(01) (datum narození 23. 10. 1936)

(02) Novinář, politolog. 1969 - 1976 politický pracovník Mezinárodního svazu studentstva, ÚV SSM, 1976 - 1980 novinář (1976 - 1979 stálý zpravodaj v Paříži), 1980 - 1990 zástupce šéfredaktora, poté šéfredaktor mezinárodní redakce MON(mezinárodní organizace novinářů), 1990 - 1992 vedoucí vědecký tajemník Mezinárodního novinářského ústavu (MON), 1991 založil INRES, do roku 1990 člen KSČ, 1989 spoluzakladatel a tiskový mluvčí Československého demokratického fóra.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno EXPERT, evidenční čísla 25925, 592599. Podle informací z II. správy StB též pracoval jako agent KGB.

 

PŘEVRÁTILOVÁ, Gabriela, PhDr.

(01) (datum narození 7. 9. 1945)

(02) Novinářka, před listopadem 1989 měla údajně působit jako tisková mluvčí předsedkyně Českého svazu žen Marie Kabrhelové, do roku 1999 šéfredaktorka bulvárního týdeníku RING a ženského časopisu PŘEKVAPENÍ.

(03) V registru StB její jméno a datum narození uvedeno jako důvěrnice, později agentka, krycí jména INA, LADA a PÁTÝ, evidenční čísla 22311, 8343, 30773. Podle jednoho z čísel, začínajících osmičkou je zřejmé, že v době založení tohoto svazku začala spolupracovat na ideologické bázi.

 

RÖSSLER, Ivan

(01) (datum narození 12. 12. 1945)

(02) Novinář, textař. 1990 - 1992 vedoucí redaktor zábavy Čs. rozhlasu, v téže době šéfdramaturg PORTY a předseda rady Sdružení PORTA, 1992 - 1993 šéfredaktor stanice Praha Českého rozhlasu, od 1994 šéfredaktor zábavy TV NOVA, člen Syndikátu českých novinářů.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno EVŽEN, evidenční číslo 31969.

 

SADKOVÁ, Eva

(01) (datum narození 16. 7. 1931)

(02) Režisérka. Po roce 1989 režisérka dramatického vysílání České televize.

(03) V registru StB její jméno a datum narození uvedeno jako agentka StB, krycí jméno MARTA, evidenční číslo 8266.

 

SAMOLEVIČ, Miroslav

(01) (datum narození 9. 3. 1926)

(02) Novinář. Počátkem roku 1990 (konec února) jeden ze zakládajících členů redakce MORAVSKOSLEZSKÝ DEN (vydavatel vydavatelství a nakladatelství NOVINÁŘ při nově vzniklém Syndikátu novinářů ČR). V redakci zastával funkci šéfredaktora.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno DANA, evidenční čísla 13580, 358007.

 

SCHLÉE, Fidelis

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl A)

 

SCHULZ, Milan

(01) (datum narození 6. 4. 1930)

(02) Novinář, teď rozhlasový komentátor.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno neuvedeno, evidenční číslo 14544.

 

SOUCHOP, Josef, Mgr.

(01) (datum narození 27. 5. 1944)

(02) Spisovatel. Nyní vedoucí literárně dramatické redakce Ceské televize Brno.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno REJDA, evidenční číslo 29100.

 

SPROCK, Ladislav

(01) (datum narození 12. 5. 1942)

(02) Dlouholetý redaktor SVOBODNÉHO SLOVA, od konce 1990 v redakci PRÁVA LIDU (soc. dem.), po zániku deníku krátce jako sekretář redakce NÁRODNÍCH LISTŮ (vydával Sdružení čsl. podnikatelů, Baránek)

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno LEO, evidenční číslo 29129

 

SRP, Karel

(01) (datum narození 18. 1. 1937)

(02) Novinář, publicista, disident, signatář charty 77. V sedmdesátých a osmdesátých letech zakladatel a čelný představitel JAZZOVÉ SEKCE a ARTFORA. Za tuto činnost vězněn. Po roce 1989 krátkou dobu jeden z vedoucích pracovníků ministerstva kultury ČR, redaktor a člen redakční rady Cibulkových NECENZUROVANÝCH NOVIN. V letech 1993 - 1995 také publikoval v KUDLÁČKEM vydávaných ČESKÉM DENÍKU a ČESKÉM TÝDENÍKU. V roce 1999 za soc. dem kandidoval do Senátu, při čemž zapřel, že má z roku 1995 a 1999 pozitivní osvědčení o spolupráci od českého Ministerstva vnitra.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno HUDEBNÍK, evidenční čísla 25280, 528001.

 

SVOBODOVÁ, Adéla

(01) (datum narození 13. 10. 1946)

(02) Novinářka, do počátku roku 1990 jako redaktorka krajského deníku KSČ v Praze, poté redaktorka tiskového orgánu Koordinačního centra Občanského fóra OBČANSKÝ DENÍK, od roku 1992 v ZN - NOVINÁCH.

(03) V registru StB její jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno BERTA, ADÉLA, evidenční čísla 9072, 18844, 884488 - podle posledního evidenčního čísla spolupracovala na ideologické bázi.

 

SYRŮČEK (dnes SYRUČEK), Milan

(01) (datum narození 28. 1. 1932)

(02) Novinář. Původně v zahraniční redakci ČTK, později v České televizi, dnes redaktor Hospodářských novin (viz Pavel, část Agenti, oddíl C)

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent, krycí jméno VLADIMÍR, evidenční číslo 1734501

 

ŠKUTINA, Vladimír

(01) (viz také AGENTI, oddíl E)

 

ŠKORPIL, Štěpán, PaedDr.

(01) (datum narození 13. 5. 1945)

(02) Sportovní redaktor. Po roce 1990 sportovní redaktor Radia VOX, externí spolupracovník s TV PRIMA, Kabel plus a Týdeníkem televize TELETIP.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno ŠTĚPÁN, evidenční číslo 20765.

 

ŠMÝD, Jiří

(01) (datum narození 21. 6. 1934)

(02) Novinář, v únoru roku 1990 zakládající člen redakce MORAVSKOSLEZSKÝ DEN (vydavatel vydavatelství a nakladatelství NOVINÁŘ při nově vzniklém Syndikátu novinářů ČR). V redakci zastával funkci vedoucího zpravodajského oddělení, které patří k nejdůležitějším. Koncem roku 1991 pak Šmýd odcházi jako tiskový mluvčí OKD Ostrava.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno Jiří, evidenční číslo 31265.

 

ŠVEHLA, Martin, Ing.

(01) (datum narození 18. 2. 1952)

(02) Novinář. 1975 - 1990 redaktor televizního zpravodajství ČST.Od roku 1990 tiskový mluvčí České národní banky. Koncem roku 1999 rezignace.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno Ekonom, evidenční číslo 24486.

 

TARABA, Luboš

(01) (datum narození 12. 5. 1958)

(02) Novinář, v letech 1990 - 1991 spolupracoval jako fotograf s tiskovým orgánem Koordinačního centra Občanského fóra OBČANSKÝ DENÍK.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno PAUL, ROMA, evidenční číslo32872.

 

TOMS, Stanislav

(01) (datum narození 12. 11. 1945)

(02) Novinář, jeden z vlivných redaktorů PRÁVA LIDU v letech 1990 - 1991, tiskového orgánu sociálně demokratické strany.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno FRANK, evidenční čísla 4022, 402288.

 

TOSEK, Vladimír

(01) (datum narození 11. 6. 1919)

(02) Do roku 1968 televizní redaktor a komentátor, později emigrace, Stockholm a Londýn, spolupráce s AMNESTY INTERNATIOMAL. Osobní úzké kontakty s KAVANEM A ŠKUTINOU.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno CORNEL, registrační číslo 5995.

 

TOUFAR, Pavel

(01) (datum narození 13. 7. 1948)

(02) Spisovatel a novinář. 1981 - 1991 svobodné povolání, 1991 - 1992 šéfredaktor týdeníku SIGNÁL, Od 1992 zástupce šéfredaktora týdeníku Český a Slovenský PROFIT. V současné době přispívá do deníku VEČERNÍK PRAHA.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník, krycí jméno ČERNÝ, evidenční číslo 24074.

 

TRUBAČ, Jiří

(01) (datum narození 10. 7. 1949)

(02) Novinář, bývalý televizní komentátor, dnes působí na soukromé televizní stanici NOVA, neobjevuje se ale na obrazovce.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno DAVID, evidenční číslo 24618

 

VALA, Jan

(01) (datum narození 14. 9. 1943)

(02) Televizní moderátor, herec. Po roce 1990 moderátor ČT, starosta Malostranské Besedy.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno YPSILON evidenční číslo 29635.

 

VEJVODA, Jiří

(01) (datum narození 27. 3. 1953)

(02) Novinář, působil v Českém rozhlase, též v Mladém světě. Dnes ředitelem filmového festivalu ZLATÁ PRAHA.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno VODNÁŘ, evidenční číslo 45348

 

VESELÝ, Josef

(01) (datum narození 29. 7. 1942)

(02) Novinář. Původně zaměstnán Večerník Praha, později zpravodajský týdeník TÝDEN, nyní PRÁVO, kde v zahraničním oddělení působil nějakou dobu také jako zahraniční zpravodaj PRÁVA ve Strasbourgu, dnes jako redaktor v HOSPODÁŘSKÝCH NOVINÁCH.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno VLASTA, evidenční číslo 33762.

 

VLČEK, Josef, Mgr.

(01) (datum narození 8. 1. 1951)

(02) Hudební publicista. Po roce 1990 redaktor hudebního časopisu ROCK + POP.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno TESÁK, evidenční číslo 31897.

 

VONDERKA, František

(01) (datum narození 11. 2. 1952)

(02) Novinář, v současné době šéfredaktor deníku VEČERNÍK PRAHA, publikuje dnes o naší prospěšnosti našeho členství v NATO, o morálce aj, před rokem 1989 proti imperialistům aj, viz např. Magazin AZ.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno FRANTA, evidenční číslo ???

 

ŽÁKOVÁ, Dagmar.

(01) (datum narození 28. 1. 1954)

(02) Novinářka. Do roku 1990 pracovala v Československé televizi (od 1982, postupně jako moderátorka Televizních novin). Poté působila v redakci ŠPÍGL (společně s Kateřinou Perknerovou). Jejím manželem je bývalý major Policie (ředitel Praha 5) František ŽÁK: spolu s někdejším ředitelem pražské policie Pavlem HOFMANEM (tiší společníci, podle pramenů z BIS Hofmanova důvěrná přítelkyně) se podílela na několika společnostech hracích automatů a cestovní kanceláři, otcem bývalý náměstek federálního ministra vnitra Kováč.

(03)V registru StB její jméno a datum narození uvedeno jako tajná spolupracovnice - agentka, krycí jméno SOŇA, SMOKY, evidenční číslo 23905 (spolupráce od 1983 do 1987).