D. POLITIKA, STÁTNÍ SPRÁVA

BAKŠAY, Jozef, Ing.

(01) (datum narození 23. 2. 1951)

(02) Ekonom, politik, signatář charty 77, podnikatel (Slovensko). 1976 - 1988 středoškolský profesor, poté podnikatel, majitel reklamní agentury. Od roku 1990 člen a funkcionář VPN, 1990 - 1991 federální ministr zahraničního obchodu. Od 1992 spolumajitel společnosti CTL Consulting a SIMONE STYLE. Ač Slovák, trvale žije v Praze.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno PROFESOR, evidenční číslo 13195.

 

BÁRTA, Boleslav, docent, dr., CSc.

(01) (datum narození 14. 8. 1929)

(02) Původně vědecký pracovník, po listopadu 1989 politik, zakladatel a první předseda Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezko. Po listopadu 1989 poslanec, před rozdělením federace se pokoušel společně s předsedou DAK Slušovice Františkem Čubou a slovenským politikem Vladimirem Mečiarem jednat o odtržení Moravy od ČR.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jména KANTOR, SLÁVEK, evidenční čísla 37929, 109106, 792906

 

BARTONČÍK, Josef

(01) (datum narození zatím neidentifikováno)

(02) Do roku 1989 vysoký funkcionář Československé strany lidové, poslanec Federálního shromáždění a jeho místopředseda. V letech 1990 až 1992 opět poslanec Federálního shromáždění. Na jaře 1990 aféra, z níž vyplynulo, že je evidovaným agentem StB. Přestože slíbil presidentu Václavu Havlovi, že rezignuje na své funkce a odejde z veřejného života, neučinil tak a znovu kandidoval do Federálního shromáždění. To, že byl agentem StB však nepopřel.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození podle svědeckých výpovědí uvedeno jako agent StB. Bohužel, nepodařilo se tato tvrzení ověřit v registrech StB.

 

BENDA, Aleš

(01) (datum narození 20. 5. 1944)

(02) Novinář, redaktor týdeníku MLADÝ SVĚT, krátce po 17. listopadu jmenován ředitelem ČTK, poté jako zpravodaj ČTK v zahraničí (viz AGENTI, oddíl C).

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jména MOŠNA, ANTONÍN, evidenční čísla 14719, 20058, 005801, 471988.

 

BURIAN, Petr

(01) (datum narození 1. 7. 1944)

(02) Do roku 1992 poslanec Federálního shromáždění, nejprve za Občanské fórum, po rozdělení na Občanské hnutí a ODS zařazen jako neorganizovaný. Parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 označila Buriana jako agenta StB, Burian však neodstoupil. Vedl několik soudních pří, všechny prohrál.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jménVLASTA, BURDA, evidenční čísla 22657, 27294, 265705, 729403

 

BURSKÝ, Oldřich, MVDr.

(01) (datum narození 17. 10. 1933)

(02) Od roku 1986 poslanec ČNR za Československou stranu socialistickou, místopředseda ČNR, 1990 místopředseda federální vlády (musel rezignovat po pozitivní lustraci).

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník- agent StB, krycí jméno RADEK, evidenční číslo 827706.

 

BUZKOVÁ, Petra

(01) (datum narození 1966)

(02) Poslankyně na sociálně demokratickou stranu, v letech 1996 - 1998 místopředsedkyně, od 1998 první místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. Původně vedoucí funkcionářka komunistické organizace OBRODA.

(03) V registru StB její jméno a datum narození uvedeno jako důvěrnice StB, krycí jméno PAVLA, evidenční číslo 45958. Nezávislá lustrační komise její jméno očistila - údajně nespolupracovala. Předsedou komise byl tehdy Jsroslav BAŠTA, dnes funkcionář sociální demokracie, poslanec za tuto stranu v Parlamentu a ministr v Zemanově vládě - zpravodajské služby.

 

ČERVENÝ, Zdeněk, Ing. CSc.

(01) (datum narození 5. 2. 1931)

(02) Zahraniční obchodník (zaměření propagace marketing, poradenství), v letech 1966 - 1989 referent tiskového a propagačního útvaru federálního ministerstva zahraničního obchodu (107 cest do zahraničí, navštívil 100 zemí), v letech 1990 až 1991 náměstek federálního ministra zahraničního obchodu, poté majitel a ředitel agentury pro tržní informace CONSULTO, s.r.o., ředitel Spojovací kanceláře Svobodného státu Sasko pro Českou republiku, od roku 1990 spolupracovník University St.Gallen, Švýcarsko.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeny jako agent StB, krycí jméno MOCNÝ, evidenční čísla 5630 a 563088 a MODRÝ, FOX, evidenční čísla 24029, 26741.

 

ČEPELKA, Čestmír, profesor JUDr. DrSc.

(01) (datum narození 28. 3. 1928)

(02) Vysokoškolský profesor, po roce 1990 profesor mezinrodního práva PF UK Praha, člen Stálého rohodčího soudu v Haagu.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jména VĚDEC, ASISTENT, PRÁVNÍK, evidenční čísla 3584, 358488, 4717, 16240, 25362.

 

EXNER, Vclav, RNDr., CSc.

(01) (datum narození 20. 9. 1943)

(02) Fyzik, politik. Po roce 1990 poslanec nejprve ČNR, poté Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v první, druhé i třetí kadenci (dosud). Místopředseda ÚV KSČM.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno VRBA, IZÁK, evidenční čísla 35151, 37278.

 

FALBR, Richard

(01) (datum narození zatím neidentifikováno)

(02) Původně podnikový právník, učil na Vysoké škole StB (Zastávka u Brna), poté až do počátku devadesátých let působil jako podnikový právník v ROH. V současnosti předseda Rady Českomoravských odorových svazů. Od roku 1996 senátor, formálně nezávislý, zvolený ale na kandidátce soc. dem.

(03) Podle vlastních slov pozitivně lustrován jako Agent StB.

 

FISCHER, Stanislav, astrofyzik

(01) (datum narození 30. 11. 1936)

(02) Ředitel Ústavu ČAV. Člen KSČ od studií, po 1989 KSČM. V sedmdesátých a osmdesátých letech spolupodíl na kosmickém programu SSSR. Tvrdil, že prý bylo nemožné v jeho pozici nespolupracovat s StB: Údajně ale peníze nebral. V prezidentských volbách 1998 kandidoval za KSČM, 1999 kandidát za KSČM na senátora, v obou případech neuspěl.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno JAKUB, evidenční čísla 29264, 926488.

 

FRÝBERT, Jaroslav, Dr., generálmajor

(01) (datum narození 13. 12. 1921)

(02) Důstojník ČSlA, později českosloslovenské armády. Za ministra obrany generála Miroslava Vacka jmenovánpředsedou centrální rehabilitační komise Federálního ministerstva obrany, ve funkci potvrzen ministrem obrany Lubošem Dobrovským (setrval v ní až do roku 1992). Jeden z čelných představitelů Vojenské Obrody v letech 1990 - 1992.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno ALICE, registrační čísla 19180, 918001.

 

GEBAS, Jaromír

(01) (datum narození 14. 5. 1953)

(02) Poslanec Federálního shromáždění za KSČM do roku 1992. V závěrečné zprávě Parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 uvedeno jeho jméno jako agent, odmítl rezignovat.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno MIREK, evidenční číslo neuvedeno

 

HÁJEK, Jiří, JUDr.

(01) (datum narození 30. 7. 1951)

(02) Po roce 1989 poslanec ČNR za KSČM (na základě zprávy parlamentní komise ČNR z 13. 9. 1991, kde byl označen jako agent, odmítl odstoupit), poté v letech 1992 - 1996 opět poslancem ČNR (od 1. 1. 1993 Poslanecké sněmovny) za Levý blok.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako nejprve kandidát tajné spolupráce, později jako agent StB, registrová n rovněž jako držitel propůjčeného bytu, krycí jména JIŘÍ, JOSEF, DŘEVO, evidenční čísla 15074, 507402.

 

HOLUB, Jiří

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl I)

 

HROMÁDKA, Josef, profesor, ThDr.

(01) (datum narození 25. 9. 1936)

(02) Evangelický teolog, emeritní synodní senior Českobratrské církve evangelické, 1969 - 1970 Universita Cambrigde, 1986 člen ÚV Konference evropských církví, od roku 1989 předseda Ekumentické rady církví v ČSFR, nyní evengelický farář ve Frýdku-Místku. V první Čalfově vládě národního porozumění místopředsedou federální vlády.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno CASTUS, evidenční číslo 34817.

 

CHVALOVSKÝ, František

(01) (datum narození 17. 4. 1954)

(02) Do roku 1990 pracoval jako referent v podniku zahraničního obchodu KOOSPOL. Generální ředitel a vlastník 60 procent Českomoravské agrární společnosti. Předseda Českomoravského fotbalového svazu, do roku 1997 předseda fotbalového klubu PETRA Drnovice.V prosinci 1999 opět zvolen předsedou PETRY Drnovice.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník StB, krycí jméno FRANTIŠEK, evidenční číslo 544788.

 

KABRNA, Vladimír

(01) (datum narození 4. 10. 1931)

(02) Jeden ze zakládajících členů komunistické organizace OBRODA (vznik ve druhé polovině roku 1989), jeden z ustavujících subjektů Občanského fóra, v průběhu roku 1990 splynutí ze sociálně demokratickou stranou. Poté na čas funkcionář této strany.(viz dále AGENTI, oddíl C, Kotrč, Buzková, a oddíl D, Toms, Sprock aj.)

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno NIKOLA, evidenční čísla 17897, 789788

 

KAVAN, Jan

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl C)

 

KLANICA, Zdeněk, Docent PhDr, DrSc

(01) (datum narození 28. 11. 1938)

(02) Původně archeolog, historik, všdecký pracovník AV ČR, vysokoškolský učitel FF MU Brno, 1992 poslanec Federálního shromáždění, poté poslanec Parlamentu České republiky, místopředseda ÚV KSČM.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno ČERNÝ, evidenční číslo 31576.

 

KLIMEŠ, Alexander, JUDr.

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl A)

 

KOČÁREK, Miloslav, Ing.

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl A, I)

 

KOTRČ, Josef

(01) (datum narození 28. 2. 1930)

(02) Jeden ze zakladatelů komunistické organizace OBRODA, původně součást Občanského fôra, v průběhu roku 1990 Obroda splynula se sociální demokracií. Kotrč se na čas stal pracovníkem sekretariátu soc. dem. (viz AGENTI, část D, Kabrna, Buzková a část C, Toms, Sprock aj.)

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno KADET, evidenční čísla 23935, 393501

 

KRAUS, Vlastimil

(01) (datum narození 17. 4. 1946)

(02) Matematik. V roce 1991 náměstek ministra pro hospodářskou politiku ČR, pro pozitivní lustraci musel rezignovat.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno IVANA, evidenční číslo 20446.

 

KREJČÍ, Oskar

(01) (datum narození 13. 7. 1948)

(02) Politik, v roce 1989 poradce federálního premiéra Ladislava ADAMCE, účastník jednání u kulatých stolů s KC OF. Dnes působí v redakci týdeníku EKONOM jako editor a má na starosti politiku. (viz AGENTI, oddíl C, Miroslav Pavel)

(03)V registrech StB uvedeno jeho jméno a datum narození jako důvěrník, později agent a rezident StB, krycí jména KALAB, OSKAR registrační čísla 84878, 18797, 37617, 847888, 888478, podle osmiček na začátku čísel spolupráce na idevé bázi

 

LEDL, Lubomír

(01) (datum narození 23. 7. 1952)

(02) Do roku 1992 poslanec Federálního shromáždění za KSČM. V závěrečné zprávě Parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 uveden jako agent StB, odmítl na funkci poslance rezignovat.

(03) V registrech StB uvedeno jeho jméno a datum narození jako agent StB, krycí jméno ODRA, evidenční číslo 27578

 

LÖBL, Karel, profesor Ing. DrSc, akademik

(01) (datum narození 21. 9. 1925)

(02) Vědecký a politický pracovník, poslanec ČNR a Federálního shromáždění, 1969 - 1976 ministr techniky a výstavby ČSR, poté až do roku 1989 ministr vlády ČSR, funkcionář Československé strany sociálistické (místopředseda ÚV NF), l990 poradce ministra, poté až do současnosti technický poradce.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno INŽENÝR, evidenční číslo 625.

 

MASOPUST, Zdeněk, JUDr. PhDr., DrSc.

(01) (datum narození 26. 2. 1938)

(02) Vědecký pracovník, po roce 1990 pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, po listopadu 1989 jeden z čelných funkcionářů KSČM, LB, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V závěrečné zprávě Parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu uvedeno jeho jméno jako agent, odmítl rezignovat.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno PRÁVNÍK, evidenční čísla 5400, 19068 a 906801.

 

MATĚJKA, Zdeněk, JUDr.

(01) (datum narození 19. 9. 1935)

(02) Diplomat, od roku 1961 ministerstvo zahraničí, 1963 - 1965 člen Čs. delegace v Dozorčí komisi neutrálních států v Panmundjomu, Korea, 1967 - 1971 3. tajemník velvyslanectví ve Washingtonu, 1982 - 1987 1. tajemník velvyslanectví v Dillí, od 11. 12. 1989 ředitel sekretariátu ministra zahraničních věcí, 3/1991 až 12/91 náměstek ministra zahraničních věcí, 6/1990 až 7/1991 poslední generální tajemník politického poradního výboru Varšavské smlouvy, 1992 poradce ministra zahraničí ČSFR, poté velvyslanec, vedoucí české delegace na jednáních KBSE ve Vídni. (viz také AGENTI, oddíl I)

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jména PAVEL a TENOR, evidenční čísla 6054 a 49804.

 

MICHÁLEK, František

(01) (datum narození zatím neidentifikováno)

(02) Poslanec Federálního shromáždění za Křesťanskodemokratickou stranu do roku 1992. Závěrečná zpráva Parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 ho označila za agenta, odmítl rezignovat.

(03) V registrech StB se vyskytují tři jména František MICHÁLEK, nelze proto identifikovat, které se vztahuje k tomuto poslanci.

 

MIKULE, Vladimír, docent, JUDr.

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl A)

 

MÜLLER, Jiří

(01) (datum narození 6. 3. 1942)

(02) V letech 1968 - 1969 studentský vůdce, poté signatář charty 77 a člen disentu, v letech 1990 - 1992 poslanec ČNR, krátce ředitel Úřadu na ochranu ústavy a demokracie a Federální informační služby , poté předseda jejího braně bezpečnostního výboru, po roce 1992 novinář.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno STUDENT, registrační číslo 426208, svazek byl veden ve fondu ZX. Negativní lustrační osvědčení bylo vydáno na základě tzv. krycího svazku, který byl na jméno a datum narození Jiřího Müllera veden jako na nepřátelskou osobu.

 

MUNZAR, Zdeněk

(01) (datum narození 17. 12. 1928)

(02) Do roku 1988 pracovník DAK Slušovice, působil v Praze na slušovickém oddělení zahraničního obchodu a pak v pražském slušovickém stavebním závodě (IV), který zabezpečoval rekonstrukce vládních objektů a vil vysokých státních a stranických činitelů. Po 17. listopadu 1989 poslanec České národní rady a zakladatel Strany Zelených.

(03) V registrech StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, datum krycí jméno NUSELSKÝ, evidenční číslo 9294, později agent FIS, FBIS a BIS.

 

OBDRŽÁLEK, Jaroslav, doc., RNDr., CSc.

(01) (datum narození 27. 6. 1942)

(02) Vysokoškolský učitel. Spoluzakladatel Občanského fóra, tajemník politické komise Občanského fóra, 1990 - 1992 tiskový mluvčí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, poté pedagog na katedře teoretcké fyziky Matematicko fyzikální fakulty UK.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno FYZIK, evidenční čísla 15974, 597488.

 

PETŘÍČEK, Václav, Ing. CSc.

(01) (datum narození 13. 5. 1944)

(02) Ekonom. 1972 - 1989 Státní plánovací komise, 1990 - 1992 náměstek ministra hospodářství ČSFR a náměstek ministra průmyslu ČR, poté náměstek ministra a vedoucí úřadu minitra průmyslu a obchodu ČR.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno STRAKA, evidenční číslo 38801.

 

PLUDEK, Alexej, Ing.

(01) (datum narození 29. 1. 1923)

(02) Spisovatel, aktivní člen KSČ, po listopadu 1989 člen a funkcionář KSČM, aktivně vystupuje jako rasista, byl poslancem za KSČM.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno ALEX, evidenční čísla 17521, 752101.

 

PŘIKRYL, Ivan, JUDr.

(01) (datum narození 31. 1. 1949)

(02) Právník, nyní předseda Svazu českých a moravských bytových družstev, zástupce bytového družstevnictví v CECODHAS, komise EHS pro sociální bydlení.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno PRÁVNÍK, evidenční číslo 22724.

 

RACZIŃSKI, Roman, Dr.

(01) (datum narození 17. 7. 1939)

(02) Podle vlastních slov francouzský hrabě, původním povoláním orientalista, antropolog. V roce 1968 necelý rok I. správa StB (opět podle vlastních slov, v databázi se jeho jméno a datum narození nevyskytují). Po roce 1989 politická orientace levice až komunisté, angažovanost v různých levicových protiněmeckých hnutích, spojení s některými kruhy soc. dem., od roku 1999 poradce u několika sociálnědemokratických ministrů.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno ORIENTALISTA, evidenční číslo 23347

 

RICHTER, Leon, JUDr.

(01) (datum narození 2. 5. 1930)

(02) Právník. 1961 - 1969 referent, později ředitel odboru civilní legislativy ministerstva spravedlnosti, 15. 2. - 21. 6. 1990 náměstek ministra spravedlnosti, 29. 6. 1990 až do voleb v létě 1992 ministr spravedlnosti, 1991 - 1992 předseda legislativní rady ČR. Člen Občanského fóra, po jeho rozpadu člen a funkcionář Občanského hnutí.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno NOVOTNÝ JIŘÍ, evidenční číslo 4346.

 

ROPEK, Radomil

(01) (datum narození zatím neidentifikováno)

(02) Poslanec Federálního shromáždění za Občanské fórum do roku 1992. Na základě závěrečné zprávy Parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 označen jako agent StB. Odmítl rezignovat, vystoupil z klubu OF a dále působil jako neorganizovaný.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození podle zmíněné komise uvedeno jako agent StB, bodužel, doklady o této skutečnosti chybějí.

 

ŘEDINA, Vratislav, Ing.

(01) (datum narození 4. 9. 1951)

(02) Manažer. Ředitel a.s. AKRA, předseda Českého zemského svazu průmyslu ČR, člen představenstva České obchodní průmyslové komory.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno VÁVRA, evidenční čísla 16042, 604202.

 

SKALNÍK, Joska

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl E)

 

SLAVICKÝ Stanislav PhDr.

(01) (datum narození 21. 11. 1944)

(02) Publicista. Po roce 1990 vedoucí sekce vztahů s Asií, Afrikou a Blízkým Východem na odboru zahraniční politiky Kanceláře presidenta republiky.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno STANDA, evidenční čísla 33563, 356388

 

STOKLASA, Jaroslav, Ing.

(01) (datum narození 13. 5. 1926)

(02) Ekonom-ekolog. Ekologický konzultant. 1990 vědecký pracovník Prognostický ústav ČSAV, poradce ministra životního prostředí ČR, 1991 poradce ministra federálního výboru pro životní prostředí.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krYcí jméno SLÁVEK, evidenční číslo 16449.

 

STUDÝNKA, Bohumil, JUDr., Ing., CSc.

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl B)

 

ŠÍMA, Jiří, Ing. CSc.

(01) (datum narození 22. 4. 1936)

(02) Geodet. Po roce 1990 předseda Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, člen Výboru předs. zeměměř. služ. členskch zemí Rady Evropy (CERCO).

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno JIŘÍ, evidenční číslo 3970.

 

ŠIMON, Bohumil, docent, Ing., CSc.

(01) (datum narození 2. 10. 1920)

(02) Bývalý čelný funkcionář KSČ, jeden z protagonistů tzv. pražského jara a progresívního křídla KSČ, vedoucí tajemník MV KSČ Praha. Vyloučen z KSČ. Od roku 1989 vedoucí funkcionář formující se komunistické organizace OBRODA. V roce 1990 OBRODU převedl do sociální demokracie, jíž se sám stal poté členem a na čas funkcionářem.(viz dále AGENTI, oddíl D, Buzková, Kotrč, Kabrna, oddíl C, Toms, Sprock aj.)

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno BOHOUŠ, evidenční číslo 29931

 

ŠIMON, Josef, Ing.

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl E)

 

ŠKODA, Jan

(01) (datum narození 31. 12. 1936)

(02) Politik, funkcionář Československé strany socialistické, do konce roku 1989 ústřední tajemník, v roce 1990 předseda a poté místopředseda ÚV, posanec ČNR. Sehrál pozitivní úlohu v listopadových dnech 1989,(Melantrišský balkon a zasadil se o to, aby 20. 11. 1989 vyšlo Svobodné slovo, které ilustrovalo přesně události 17. listopadu 1989), zakládající člen Občanského fóra.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno LUDĚK, evidenční čísla 254, 20246, 25488, 25973, 597388.

 

ŠTĚPÁN, Miroslav, Ing.

(01) (datum narození 5. 8. 1945)

(02) Vysoký funkcionář KSČ, před listopadem 1989 vedoucí tajemník MV KSČ, člen ÚV a předsednictva ÚV KSČ, poté jistou dobu ve vězení, dnes údajně soukromý podnikatel a generální tajemník Svazu československých komunistů.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jménoMIREK, evidenční číslo 18421. Je pravděpodobné, že ještě než se Štěpán stav vysokým funkcionářem KSČ byl evidován jako agent StB, vzhledem k funkčnímu postupu v nomenklatuře však musel být z evidence jako agent vyřazen...

 

TOMEŠ, Igor, profesor JUDr. CSc.

(01) (datum narození 17. 4. 1931)

(02) Vědecký pracovník, vysokoškolský učitel. 1959 - 1963 Mezinárodní úřad práce Ženeva, 1989 - 1991 náměstek federlního ministra práce a sociálních věcí, 1991 poradce ministra, nyní samostatný vědecký pracovník VÚ práce a sociálních věcí, předseda České společnosti pro pracovní právo a sociální zabezpečení.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno FRANCIOS, evidenční čísla 29319, 931901.

 

TOMIS, Václav

(01) (datum narození nelze zatím identifikovat)

(02) Poslanec Federálního shromáždění do roku 1992 za Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko. Na základě závěrečné zprávy Parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 označen jako agent StB. Odmítl rezignovat.

(03) V registu StB jeho jméno a datum narození podle zmíněné komise uvedeno jako agent StB. Krycí jméno a evidenční číslo se však v registech na uvedené jméno nevyskytuje.

 

VALEŠ, Václav, Ing.

(01) (datum narození 7. 4. 1922)

(02) Ekonom. V roce 1941 zatčen a 2 roky vězněn v koncentračním táboře, 1955 - 1965 ředitel hlavní správy a 1. nměstek ministra chemického průmyslu,1965 - 1967 ministr chemického průmyslu, 1968 ministr zahraničního obchodu, 1969 místopředseda federální vlády a předseda hospodářské rady, poté zbaven všech funkcí, 1980 zatčen a v inscenovaném procesu uvězněn na 3 roky, v letech 1990 - 1991 místopředseda federální vlády, musel odstoupit pro pozitivní lustraci. Signatář Charty 77.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno VÁLEK, evidenční číslo 3305.

 

TUŽIMSKÝ, Ivan

(01) (datum narození 24. 8. 1936)

(02) Po roce 1989 nejprve funkcionář, později místopředseda Hnutí za samosprávnou demokracii - Společnost pro Moravu a Slezsko.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno STRÁNSKÝ, evidenční čísla 25928, 292806

 

VÍT, Jan (původním jménem Vašátko)

(01) (datum narození není zatím identifikováno)

(02) V tetech 1968/69 patřil tzv. skupiny levé pravice (lapra), která se soustředila kolem Jana Kavana (viz AGENTI, oddíl C a D). Skupina byla plně kontrolována StB, Vítovo jméno se ocitlo v registru StB 5. 12. 1975. Od počátku roku 1990 Vít působil na úřadu vlády České republiky, vystupoval v roli osobního důvěrníka premiéra Petra Pitharta.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno SPIEGEL, evidenční číslo 808031. Podle začínající osmičky zřejmě ideový spolupracovník.

 

VOKROUHLICKÝ, Zbyněk

(01) (datum narození 17. 12. 1930)

(02) Bývalý politický pracovník a funkcionář KSČ, v letech 1968 - 1969 předseda ÚV ČSM, později Sdružení mládežnických organizací (počátkem sedmdesátých let přeměněno na SSM), jako člen reformního křídla KSČ vyloučen. Po roce 1989 publikačně činný.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent KSČ, krycí jméno ZAHRÁDKA, evidenční číslo 14769

 

ZAHRADNÍK, Jaromír, Ing.

(01) (datum narození 3. 5. 1931)

(02) Ekonom. 1963 - 1964 expert Kubánské banky, 1966 - 1967 pobočka Živnostenské banky v Londýně. Před rokem 1992 poradce místopředsedy Státní banky Československé pověřeného řízením devizového úseku, viceguvernér Světové banky za ČSFR. Poté poradce ABN AMRO Bank N.V., pobočka Praha.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent-držitel propůjčeného bytu,krycí jméno TREZOR, evidenční číslo 7044.

 

ZOULÍK, František, JUDr. CSc.

(01) (datum narození 25. 5. 1933)

(02) Právník. Nyní advokát a učitel na PF UK Praha. 1990 - 1991 náměstek ministra spravedlnosti ČR, poradce ministra spravedlnosti ČR, člen řady legislativních komisí vlády ČR.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno FRANTA, evidenční číslo 21086.

 

ZUKAL, Rudolf

(01) (datum narození nelze zatím identifikovat)

(02) Jeden ze zakládajících členů Lidových novin, počátkem devadesátých let čádný člen redakce. Poté poslanec Federálního shromážděnído roku 1992 za sociálně demokratickou stranu. Podle závěrečné zprávy Parlamentní vyšetřovací komise pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 byl agentem StB. Odmítl rezignovat.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB. Krycí jméno a evidenční číslo nelze určit, pod jménem Rudolf ZUKAL figurují dvě osoby.