E. LITERATURA, UMĚNÍ, FILM

 

ADAM, Richard

(01) (datum narození 14. 11. 1930)

(02) Zpěvák populární v padesátých a šedesátých letech, dnes v důchodu.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jména HANS, SPRÉVA, evidenční čísla 9617, 961788 a 36155.

 

ADAMEC, Jiří

(01) (datum narození 3. 9. 1948)

(02) Herec, režisér. Nyní režisér, člen SDČU, v polovině devadesátých let předseda televizní sekce a z této funkce místopředseda SČDU.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno ADAM, evidenční čísla 21704, 24669

 

BLAHYNKA, Milan

(01) (datum narození 29. 8. 1933)

(02) V šedesátých až osmdesátých letech význačný literární teoretik a kritik, jeden z tvůrců totalitní, resp. normalizační literární teorie a kritiky. Nadále publicisticky činný i po roce 1989

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno HYNEK, evidenční číslo 35892.

 

BONAVENTURA, Jan

(01) (datum narození 21. 3. 1943)

(02) Známý televizní režisér. Nadále velmi aktivní režisér, např. známý televizní pořad KUFR atd.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno BONET, evidenční čísla 14928, 492888.

 

BONDY, Egon (PhDr. Zbyněk FIŠER CSc.)

(01) (datum narození 20. 1. 1939)

(02) Filozof, básník, prozaik, člen KSČ, po roce 1989 KSČM

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno KLÍMA, evidenční číslo 9326

 

CAIS, Milan

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl C)

 

CIMICKÝ, Jan, MUDr.

(01) (datum narození 23. 2. 1948)

(02) Básník, prozaik, překladatel, lékař-psychiatr. Nyní primař rehabilitačně resocializačního oddělení psychiatrické léčebny Bohnice, president České sekce Mezinárodní frankofonní psychiatrické asociace. Dnes podnikatel, majitel soukromého sanatoria.

(03)V registru StB jeho jméno a datum nArození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno PINEL, evidenční číslo 46485.

 

CINCIBUCH, Petr

(01) (datum narození 28. 6. 1943)

(02) Básník. Teď podnikatel.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno PETRÁŠ, evidenční číslo 24075.

 

ČERVENKA, Jiří

(01) (datum narození 15. 4. 1943)

(02) Původně filolog, absolvent Filosofické fakulty MU v Brně, pak kastelán na zámku Pecka, spisovatel, básník a překladatel z polštiny.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno ŠTÁB, registrační číslo 03831641

 

ČEŘOVSKÁ, Judita

(01) (datum narození 21. 4. 1929)

(02) Populární zpěvačka, aktivně činná už od padesátých let.

(03) V registru StB její jméno a datum narození uvedeno jako tajná spolupracovnice - agentka StB, krycí jméno DITA, evidenční čísla 12305, 230588

 

DORŮŽKA, Lubomír, PhDr.

(01) (datum narození 18. 3. 1924)

(02) Hudební publicista a spisovatel. Od roku 1947 často pobýval v Anglii. V roce 1964 šéfredaktor hudebního časopisu MELODIE, v roce 1968 spoluzakládal Evropskou, později Mezinárodní jazzovou federaci, v roce 1971 odešel do zahraničního oddělení SUPRAPHONU, kde měl na starosti subdodavatelské nakladatelské smlouvy. Je místopředsedou České jazzové společnosti.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno PIXA, evidenční číslo 1686888

 

DVOŘÁK, Josef

(01) (datum narození 25. 4. 1942)

(02) Herec, dříve člen divadla SEMAFOR, role v mnoha filmech a televizních hrách, nyní ředitel, protagonista a majitel Divadelní společnosti Josefa Dvořáka.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno KOMIK, evidenční číslo 31014.

 

EBEN, Petr, profesor

(01) (datum narození 22. 1. 1929)

(02) Hudební skladatel a klavírista. Po roce 1989 profesor skladby na AMU.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno PETŘÍK, evidenční číslo 6076.

 

FILIP, Ota

(01) (datum narození 30. 3. 1930)

(02) Přední spisovatel a literární kritik, člen disentu, od roku 1974 v emigraci v Německu. Počátkem padesátých let při výkonu základní vojenské služby prozradil plánovaný útěk 15 vojáků (všichni zatčeni a po brutálním mučení odsouzeni k mnohaletým trestům). V roce 1971 Ota Filip znovu zatčen, prý podle vlastních slov po psychickém a fyzickém nátlaku, podepsal spolupráci s StB. V roce 1973 vystoupil ve sdělovacích prostředcích ČSSR s veřejnou sebekritikou (také k tomu prý byl StB donucen). O spolupráci s StB Filip celou dobu mlčel, teprve až po odhalení německého týdeníku SPIGEL v lednu 1998 přiznal podpis vázacího aktu, údajně ale nespolupracoval vědomě, nikoho prý neudal ani v ČSSR, ani v Zapadním Německu. V roce 1990 působil Filip jako poradce někdejšího místopředsedy federální vlády a později čelného funkcionáře sociální demokracie Valtra Komárka.

(03) Zápisy v registru StB obsahují jisté nuance. U tajného spolupracovníka - agenta StB je při stejném datu narození uveden Otta FILIP, krycí jméno FARIZEJ, registrační číslo 19251, u agenta při stejném datu narození pak Oto FILIP, krycí jméno HAMERNÍK, evidenční jméno neuvedeno.

 

HAMŠÍK, Dušan

(01) (datum narození 25. 1. 1930)

(02) Původně novinář, pak spisovatel.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození (zde v jednom případě chybně 25. 1. 1930, poté už správně) uvedeno jako agent stB, krycí jméno CHRUDIMSKÝ, registrační číslo 129742

 

HLAVSA, Milan

(01) (datum narození 6. 3. 1951)

(02) Rockový hudebník, člen legendární skupiny PLASTIC PEOPLE, která byla v době normalizace postavena mimo zákon a její členové persekuováni. Po roce 1989 Hlavsa opět veřejně činný.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno KYTARISTA, registrační číslo 34328.

 

HOLUB, Miroslav, MUDr. dr. hum. let. h. c. DrSc.

(01) (datum narození 19. 3. 1923)

(02) Vědecký pracovník-imunolog, význačný spisovatel a básník, 1965 až 1967 vedoucí pracovník Public Health Research Instit. New York, 1968 až 1969 Max Planek-Inst. für Immun-biologie, 1971 IKEM, 1990 až 1992 přednosta IP, do roku 1989 dlouhodobé pobyty v Anglii, SNR, USA, 1989 až 1992 místopředseda čes. Penklubu, 1991 předseda správní rady Pangea, viceprezident British Poetry Society, koresp. člen Bavorské akademie umění.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno ROŠTA, evidenční čísla 12376, 237688.

 

HVÍŽĎALA, Karel

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl C)

 

HYBŠ, Václav

(01) (datum narození 3. 6. 1936)

(02) Dirigent, kapelník. Producent, jeden z nejznámějších hudebníků (orchestr Václava Hybše). V roce 1999 např. hrál na Pražském hradě při udílení státních vyznamenání.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB (držitel propůjčeného bytu), krycí jméno KAPELA, evidenční číslo 20668.

 

CHRAMOSTOVÁ, Vlasta

(01) (datum narození 17. 11. 1926)

(02) Herečka, signatářka Charty 77, po podpisu nesměla hrát a byla persekuovaná, po listopadu 1989 členka činohry Národního divadla a spisovatelka.

(03) V registru StB její jméno a datum narození uvedeno jako agentka StB, krycí jméno KLÁRA, evidenční číslo 11837.

 

IVANOV, Miroslav, PhDr.

(01) (datum narození 10. 4. 1929)

(02) Prominentní spisovatel literatury faktu, člen vedení Klubu 89 (spisovatelů nekomunistů), předseda Klubu autorů literatury faktu. Vystupuje též jako publicista a novinář.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno ADNE, evidenční číslo 15065

 

JANDOVÁ, Zora

(01) (datum narození 6. 9. 1958)

(02) Herečka, zpěvačka. Po roce 1990 zaměření na muzikál a šanson, textařka (1985 moderátorka čs. pavilonu na EXPO 86 ve Vancouveru). Manželka známého hudebníka Zdenka MERTY.

(03) V registru StB její jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno ALENA, evidenční číslo 43368.

 

JANOUŠEK, Jiří

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl C)

 

JOHN, Radek

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl C)

 

JASNÝ, Vojtěch

(01) (datum narození 30. 11. 1925)

(02) Populární filmový režisér, od roku 1969 v emigraci v USA

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno ONDŘEJ, evidenční číslo 8252

 

KACHLÍK Antonín, profesor

(01) (datum narození 26. 2. 1923)

(02) V padesátých až osmdesátých letech velmi populární a známá filmový režisér a scenrista, zasloužilý umělec, laureát Státní ceny Klementa Gottwalda (ze známých filmů Dvacátý devátý - o Gottwaldovi, Náš dědek Josef, aj).

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno PRINCIP, evidenční čísla 4701, 470188

 

KANÝZA, Jan

(01) (datum narození 25. 10. 1947)

(02) Populární herec, po listopadu 1989 veřejně podporoval KAN, dnes členem redakční rady časopisu PLAYBOY.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno HONZA, evidenční číslo 24695

 

KOHOUT, Pavel

(01) (datum narození 20. 7. 1928)

(02) Básník, spisovatel a dramatik. V padesátých letech protagonista stalinského aměru v české litaratuře a tzv. "traktorové poezie", v šedesátých letech pak tzv. progresívní komunista a jeden z představitelů pražského jara, později nucená emigrace v Rakousku, dnes opět v České republice. Dne 8. 2. 1999 vyznamenán v Praze Rakouským čestným křížem za vědu a umění I. třídy.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno OLEK, evidenční číslo 3567

 

KOENIGSMARK, Alex

(01) (datum narození 27. 5. 1944)

(02) Spisovatel, filmový a televizní scenarista. Manžel generální ředitelky zbrojního Holdingu RDP GROUP Viktorie HRADSKÉ (bývalá předsedkyn Liberálně demokratické strany, později místopředsedkyně Vládního výboru pro mezinárodní vztahy, pak velvyslankyně ČR v Maďarsku).

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jmno ALEX, evidenční čísla 29286, 298601.

 

KOŽÍK, František

(01) (datum narození 16. 5. 1909)

(02) Známý, komunistickým režimem protěžovaný spisovatel, národní umělec.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako informátor (důvěrník), krycí jméno MEDARD, registrační číslo 88115

 

LISICKÁ, Helena

(01) (datum narození 26. 11. 1930)

(02) Spisovatelka převážně zaměřená na tvorbu pro děti - pohádky, pověsti.

(03) V registru StB její jméno a datum narození uvedeno jako tajná spolupracovnice StB, krycí jméno BOHUMIL, evidenční čísla 19363, 936397.

 

LOHNICKÝ, Václav

(01) (datum narození 5. 11. 1920)

(02) Populární herec, režisér.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník StB, krycí jméno VÁCLAV, evidenční číslo 30321.

 

MACOUREK, Miloš

(01) (datum narození 2. 12. 1926)

(02) Známý a ve své době velmi oblíbený filmový scénrista. Nyní scénáře filmů pro děti.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno HANÁK, evidenční čísla 11746, 174688.

 

MÁCHA, Otmar

(01) (datum narození 2. 10. 1922)

(02) Hudební skladatel.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno OTMAR, evidenční číslo 8590.

 

MARAT, Zdeněk

(01) (datum narození 15. 2. 1931)

(02) V šedesátých až osmdesátých letech velmi známý skladatel populární hudby. Spolupráce s mnoha známými zpěváky

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno TEXTAŘ, evidenční čísla 15063, 506388

 

MEDEK, Jiří

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl C)

 

MELÍŠEK, Jiří, Mgr.

(01) (datum narození 16. 6. 1932)

(02) Spisovatel. Populární scenárista, po roce 1990 člen Obce spisovatelů. Poslední dobou často přispívá do novin, např. PRAŽSKÝ VEČERNÍK (rubrika Kdo, kde, s kým, jak a proč), BLESK (rubrika Viděno, slyšeno) aj.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno HENRY, evidenční číslo 2451, 245188.

 

MOSKALYK, Antonín

(01) (datum narození 11. 11. 1930)

(02) Populární filmový režisér a scenárista, aktivista Asociace audiovizuálních režisérů.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno SKALÁK, evidenční číslo 19985.

 

MÜLLER, Richard

(01) (datum narození 6. 9. 1961)

(02) V současné době velmi populární zpěvák, podle deníku BLESK prý u nás v letech 1998 a 1999 nejprodávanější zpěvák. Často mediálně prosazovaný v tisku a v televizi.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno HEREC, evidenční číslo 25920

 

NECKÁŘ, Václav

(01) (datum narození 23. 10. 1943)

(02) Populární herec a zpěvák. 1966 - 1969 společně s Martou Kubišovou a Helenou Vondráčkovou, v sedmdesátých letech narkotika a alkohol, osmdesátá a devadesátá léta skupina BACILY.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno BACIL, evidenční číslo 29313.

 

NĚMEC, František

(01) (datum narození 9. 8. 1943)

(02) Populární filmový a divadelní herec, známý v sedmdesátých a osmdesátých let z mnoha televizních filmů.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno HAMLET, evidenční číslo 811031.

 

NESVADBA, Miloš

(01) (datum narození 17. 4. 1925)

(02) Jeden z nejznámějších herců sedmdesátých a osmdesátých let, malíř, spisovatel, překladatel.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno PAN MALÍŘ, KOMIK, evidenční čísla 17539, 759388, 9594.

 

NEUMAN, Věroslav

(01) (datum narození 27. 5. 1931)

(02) Hudební skladatel Po roce 1989 ředitel pražské konzervatoře a společník ve vydavatelství a nakladatelství EDIT, s.r.o. Praha.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno SLÁVEK, evidenční čísla 5992, 599288

 

NOHAVICA, Jaromír

(01) (datum narození 7. 6. 1953)

(02) Textař, skladatel. Kytarista, zpěvák, nyní umělec ve svobodném povolání.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent, krycí jméno MIREK, evidenční čísla 29320, 932007

 

NOVOTNÝ, Jiří, Datel

(01) (datum narození 8. 4. 1944)

(02) Herec a publicista, divadlo SEMAFOR. Nyní šéfredaktor měsíčníku SEMAFORIUM. Zakladatel a organizátor OF, dosud hraje V SEMAFORU, i režisér.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno HOLLAR, evidenční číslo 28574.

 

PÁRAL, Vladimír, Ing.

(01) (datum narození 10. 9. 1932)

(02) Jeden z nejznámějších a nejplodnějších současných českých spisovatelů, playboy, v minulosti cesty do Indie, Nepálu, Číny, Střední Asie, USA, Kanady.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jména MIREK, SLÁVEK, registrační čísla 12187 (2x), 218704 (2x).

 

PLUDEK, Alexej, Ing.

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl D)

 

POLOCZEK, Bronislav

(01) (datum narození 7. 8. 1939)

(02) V sedmdesátých a osmdesátých letech známý divadelní a filmový herec, aktivně činný i po roce 1989 ve filmu a televizi.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno JOSEF, evidenční číslo 38950.

 

POPPER, Jiří

(01) (datum narození 22. 5. 1930)

(02) Populrní zpěvák. Známý zejména v padesátých až sedmdesátch letech.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, kryco jména JIRKA BALOUN, evidenční číslo 22128, a jako agent StB, krycí jméno stejné, evidenční číslo 4878.

 

PROUZA, Petr, JUDr.

(01) (datum narození 15. 7. 1944)

(02) Spisovatel, 1971 - 1973 redaktor MLADÉHO SVĚTA, 1989 - 1990 tajemník Sdružení českých spisovatelů, člen Penklubu, Klubu českých spisovatelů, jednatel Nadace Bernarda Bolzana.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jména BRŇÁK, JINDRA, evidenční čísla 23198, 319801.

 

PŘEUČIL, Jan

(01) (datum narození 17. 2. 1937)

(02) Populární herec.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno KLAUN, evidenční číslo 744386.

 

ROUČKA, Pavel

(01) (datum narození 20. 6. 1942)

(02) V současné době mediálně velmi prosazovaný grafik, malíř a ilustrátor (viz např. PRÁVO, TÝDEN aj.)

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno PAVEL, evidenční čísla 12790, 279088

 

RYTÍŘ, Zdeněk

(01) (datum narození 11. 4. 1944)

(02) V šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech velmi populární hudební textař, příležitostně i zpěvák. Textoval písně známým zpěvačkám a zpěvákům, např. Vondráčkové, Matuškovi, Gottovi aj. Veřejně se angažuje jako textař dosud.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno SKLADATEL, evidenční číslo 30018.

 

SEDLÁČEK, Pavel

(01) (datum narození 4. 7. 1941)

(02) V šedestých letech populární zpěvák, pak vzhledem ke kriminálním deliktům (podvody, krádeže) několikrát ve vězení.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno SEDLÁK, evidenční čísla 39022, 902201.

 

SKALNÍK, Joska

(01) (datum narození 23. 3. 1948)

(02) Výtvarník. Osobní přítel Václava Havla, v jeho ateliéru probíhala většina důležitých jednání mezi 17. listopadem 1989 až 29. prosincem 1989. Po 29. prosinci 1989 působil v kanceláři presidenta Václava HAVLA. Místopředseda dobrovolné kulturní organizace ARTFORUM. Spoluzakladatel Občanského fora.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno GOGH, evidenční čísla 24116, 411688.

 

SKOPEČEK, Jan

(01) (datum narození 19. 9. 1925)

(02) Populární filmový a divadelní Herec, po roce 1989 člen souboru Divadla pod Palmovkou.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno FRANTA, evidenční čísla 29355, 935501

 

SMOLJAK, Ladislav

(01) (datum narození 9. 12. 1931)

(02) Režisér, herec, spisovatel. Po roce 1990 filmový, divadelní a televizní režisér, herec a autor, zakládající člen a spolumajitel Divadla Járy Cimrmana, spolupracovník Zdeňka SVĚRÁKA.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako kandidát na informátora , ideový důvěrník, krycí jméno jednou neuvedeno, podruhé STOŽICKÝ, evidenční čísla 23047, 8823047

 

SODOMA Viktor, zpěvák

(01) (datum narození 5. 7. 1945)

(02) Populární zpěvák, jeden ze zakladatelů moderní české taneční hudby z konce padesátých a šedesátých let, v letech 1980 - 1991 Itálie.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno MATADOR, evidenční číslo 24915, 491588.

 

SUCHAŘÍPA, Leoš

(01) (datum narození 15. 2. 1932)

(02) V šedesátých až osmdesátých letech opulární herec, dramatik a překladatel: Studoval v Moskvě. Nyní herec.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno SOKOL, evidenční číslo 4968.

 

SUCHÝ Jiří

(01) (datum narození 1. 10. 1931)

(02)Textař, zpěvák, skladatel, autor, herec, výtvarník, zakladatel a hlavní protagonista divadla SEMAFOR. Nyní ředitel divadla SEMAFOR.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno FAUST, evidenční číslo 35325.

 

SVOBODA, Josef, prof., ak. arch.,

(01) (datum narození 19. 5. 1920)

(02) Architekt a divadelní výtvarník, národní umělec a nositel mnoha státních vyznamenání z komunistické éry, národní umělec. Po roce 1990 hlavní výtvarnk Národního divadla Praha, umělecký šéf Laterny magiky.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno OLIVER, evidenční číslo 280.

 

ŠIMON, Josef, Ing.

(01) (datum narození 8. 9. 1948)

(02) Básník, nakladatel. Do roku 1984 ved. klub. edice Kamarád, do roku 1989 šéfredaktor ODEONU, 1990 1. náměstek ministra kultury ve vládě národního porozumění, poté poradce, nyní soukromý nakladatel.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jAko důvěrník StB, krycí jméno ODEON, evidenční číslo 37790.

 

ŠKUTINA, Vladimír

(01) (vit také AGENTI, oddíl C)

 

ŠTAJDL, Ladislav

(01) (datum narození 10. 3. 1945)

(02) Hudební skladatel, producent. Dlouholetý vedoucí doprovodného orchestru Karla GOTTA (Orchestr Ladislava Štajdla). Po roce 1990 spolumajitel a ředitel americké a.s. PRAGO-TEXT Art.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno MISTR, evidenční číslo 36382.

 

ŠVEJDA, Jiří

(01) (datum narození 29. 8. 1949)

(02) Spisovatel, nakladatel. 1981 - 1985 vedoucí dramaturgické skupiny Tvůrčí mládí FS Barrandov, 1985 - 1990 ředitel Severočeského nakladatelství v Ústí nad Labem, od 1990 ředitel nakladatelství DIALOG VD Litvínov.

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno NAVRÁTIL, evidenční čísla 19738, 973804.

 

TŘÍSKA, Jan

(01) (datum narození 4. 11. 1936)

(02) Populární filmový a divadelní herec (např. i Třicet případů majora Zemana), koncem sedmdesátých let emigrant, po roce 1990 opět jako herec činný v České republice.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno TOMAN, evidenční číslo 5680

 

ULRYCH, Petr, Ing.

(01) (datum narození 21. 2. 1944)

(02) V šedesátých až osmdesátých letech známý brněnský pěvák, kytarista, skladatel, textař. Spoluautor a spoluinterpret známé písně ze srpnových událostí 1968 "Ivane, běž domů". Nyní svobodné povolání.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent, krycí jméno SAMOROST, evidenční čísla 20211, 021106.

 

VALA, Jiří

(01) (datum narození 27. 11. 1926)

(02) Populární divadelní, televizní a filmový herec (člen KSČ 1945 - 1969, 1986 - 1989). Nyní člen činohry Národního divadla.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno neuvedeno, evidenční číslo 22024.

 

VORLÍČEK, Václav

(01) (datum narození 3. 6. 1930)

(02) V sedmdesátých a osmdesátých letech velmi populární filmový režisér, zasloužilý umělec, laureát Státní ceny Klementa Gottwalda (filmy např. Konec agenta W4C prostřednictvím psa pana Fousky, Pane, vy jste vdova, Dívka na koštěti, Jak utopit dr. Mráčka, Což takhle dát si špenát, Princ a Večernice, Arabela aj.), aktivně činný i po roce 1989

(03) V rergistru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno VAŠEK, evidenční číslo 25555

 

VOSTŘEL, Darek

(01) (datum narození 9. 1. 1929)

(02) Populární herec a komik, v šedesátých a počátkem sedmdesátých let ředitel divadla ROKOKO v Praze, koncem šedesátých let člen a funkcionář Československé strany socialistické.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno KERAD, evidenční číslo 13151.

 

VYSKOČIL, Ivan, PhDr.

(01) (datum narození 27. 4. 1929)

(02) Divadelník, herec. Psycholog, spisovatel, literární kritik, zakladatel pražského Divadla Na Zábradli. Nyní docent herectví DAMU.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno IVO, evidenční číslo 39406.

 

WINTER - NEPRAKTA, Jiří

(01) (datum narození 12. 7. 1924)

(02) Velmi populární a oblíbený karikaturista a kreslíř, legenda kresleného humoru.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník, později tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno GRÁF, evidenční čísla 24082, 28280

 

ZAWADSKÁ, Valérie

(01) (datum narození 19. 9. 1958)

(02) Herečka. Po roce 1990 herečka Národního divadla.

(03) V registru StB její jméno a datum narození uvedeno jako agentka StB, krycí jméno EVA, registrační čísla 25538, 44226, 653803.

 

ZÍMA, Josef

(01) (datum narození 11. 5. 1932)

(02) Populární herec, zpěvák. Kabaretiér. Nyní v důchodu.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno TULIPÁN, evidenční číslo 11808.