F. CÍRKVE

BORSKI, Rudol

(01) (datum narození 2. 7. 1927)

(02) Duchovní. Nyní kazatel Jednoty bratrské. V letech 1989 - 1992 předseda Jednoty bratrské.

(03) V registrech STB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno BOR, evidenční čísla 20643, 064304.

 

ČAPEK, Dušan, ThMgr.

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl C)

 

ČERVEŇÁK, Josef

(01) (datum narození 14. 12. 1949)

(02) Kazatel, farář evangelické církve metodistické, po roce 1990 superintendant Evangelické církve metodistické, člen Exekutivy Centrální konference Evangelické církve metodistické.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno MARTIN, evidenční číslo 37695.

 

HROMÁDKA, Josef, profesor, ThDr.

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl D)

 

KUBOVÝ, Jaroslav, ThMgr.

(01) (datum narození 5. 3. 1928)

(02) Duchovní. Po roce 1990 emeritní kazatel a předseda Rady církve bratrské.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno BRATR, evidenční číslo 36941.

 

LOBKOWICZ, FrantišeK

(01) (datum narození 5. 1. 1948)

(02) Římskokatolický duchovní, po roce 1990 biskup církve římskokatolické, světící biskup pražský, apoštolský delegát pro Řád Křížovníků s červenou hvězdou, kanovník Metropolitní kapituly pražské.

(03) V registrech StB uvedeno jeho jméno a datum narození jako agent StB, krycí jméno PLZEŇÁK, registrační čísla 27010 a 701007.

 

LUKL, Jiří, ThDr.

(01) (datum narození 19. 1. 1939)

(02) Kazatel církve bratrské. Po roce 1990 tajemník České biblické společnosti a současně tajemník Biblické společnosti v ČR.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jména LUKEŠ, LUKÁŠ, evidenční čísla 16235, 24190, 29583, 31698, 419001, 623506.

 

MATĚJKA, Jan, profesor, ThDr.

(01) (datum narození 12. 5. 1932)

(02) Profesor liturgiky, ředitel Liturgického institutu, prelát arcijhen metropolitní kapituly, profesor katolické teologické fakulty University Karlovy, předseda akademického senátu této fakulty.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno MATĚJ, evidenční číslo 3294.

 

NOWAK, Karel

(01) (datum narození 10. 12. 1950)

(02) Duchovní (kazatel). Po roce 1990 předseda Ústřední rady církve adventistů sedmého dne (1971 - 1972 pobyt na teologické fakultě v Collonges sous Saleve ve Francii, 1980 stáž na Newbold College, V.B.).

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno REDAKTOR, evidenční číslo 19939.

 

POSPÍŠIL, Vlastimil

(01) (datum narození 26. 12. 1931)

(02) Teolog. Kazatel Bratrské jednoty Baptistů a po roce 1989 její předseda v ČR a SR.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno VLASTA, evidenční čísla 29926, 992603

 

PROKOP, Stanislav, ThDr., profesor

(01) (datum narození 9. 7. 1946)

(02) Katolický kněz, teolog, profesor na Katolické teologické fakultě University Karlovy v Praze.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno SLÁNSKÝ, evidenční číslo 2046.

 

PULEC, Radim, ThDr.

(01) (datum narození 29. 6. 1953)

(02) Mnišské církevní jméno KRYŠTOF, duchovní pravoslavné církve, po roce 1990 biskup olomoucko-brněnský, kancléř úřadu Metropolitní rady v Praze, vysokoškolský učitel pravoslavné teologické fakulty University P. J. Šafárika Košice.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako důvěrník StB, krycí jméno RADIM, evidenční číslo 7674, a jako agent, krycí jméno DALIMIL, evidenční číslo 7674.

 

SCHENEEBERGER, Vilém, ThDr.

(01) (datum narození 28. 5. 1928)

(02) Duchovní. 1969 - 1971 předseda Ekumenické rady církví v Československu, poté farář evangelické církve metodistické.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno JEČNÝ, evidenční čísla 1873, 187388.

 

ŠTĚPÁNEK, Vratislav, ThMgr.

(01) (datum narození 18. 6. 1930)

(02) Duchovní církve čs. husitské, po roce 1990 biskup a patriarcha brněnské diecéze církve čs. husitské (1986 - 1990 poslanec ČNR za ČSČK).

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno IDEOLOG, evidenční čísla 7353, 735388

 

ŠUVARSKÝ, Jaroslav, ThDr.

(01) (datum narození 25. 5. 1941)

(02) Český pravoslavný teolog. Po roce 1990 ředitel pražské diecéze pravoslavné církve v Čechách, představený a duchovní správce pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze, památníku národního odboje a obětí heydrichiády. Člen Ústřední rady církví v Ženevě.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno ASPIRQANT, evidenční čísla 2019, 201988.

 

TITĚRA, Pavel, Rev., ThDr.

(01) (datum narození 25. 1. 1921)

(02) Kazatel a učitel. V letech 1969 - 1981 předseda Rady jednoty Baptistů v ČSR, 1981 - 1991 předseda Ústřední rady bratrské jednoty Baptistů v ČSSR, později ČSFR, poté president bratrské jednoty Baptistů v ČR.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno SMETANA, ARNOŠT, evidenční čísla 12529, 13967, 20972, 097206.

 

TUČEK, Jaromír, Mgr.

(01) (datum narození 14. 7. 1933)

(02) Duchovní. Po roce 1990 královéhradecký biskup církve československé husitské.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno PAVLÍČEK, evidenční čísla 20040, 004005.

 

VOLNÝ, Vladislav, ThMgr.

(01) (datum narození 4. 3. 1949)

(02) Evangelický pastor, po roce 1990 biskup Slezské církve evangelické a. v., předseda Ekumenické rady církví v ČR.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent, krycí jméno RUDOLF, evidenční číslo 25897.