G. VĚDA, VYSOKÉ ŠKOLY

BROD, Toman, PhDr.

(01) (datum narození 18. 1. 1929)

(02) Historik, autor mnoha odborných publikací z nejnovějších československých dějin, specializace na Druhou světovou válku a na československý domácí i zahraniční západní odboj.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození evidovány jako agent StB, krycí jméno MEFISTO, evidenční číslo 10844

 

ČEPELKA, Čestmír, prof., JUDr., DrSc.

(01) (datum narození 28. 3. 1927)

(02) Vysokoškolský profesor, po roce 1990 profesor mezinrodního práva PF UK Praha, člen Stálého rohodčího soudu v Haagu.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jména VĚDEC, ASISTENT, PRÁVNÍK, evidenční čísla 3584, 358488, 4717, 16240, 25362.

 

DYTRICH, Zdeněk, docent, MUDr.

(01) (datum narození 18. 12. 1930)

(02) Psychiatr, vědecký pracovník, vysokoškolský učitel. Známý z causy Jan PALACH, poslední dny před jeho smrtí u Palacha pobýval, údajně předal StB rozhovory s Palachem, natočené na magnetofon před jeho smrtí.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno PETR, evidenční čísla 1451, 145188

 

GALE, František

(01) (datum narození 29. 1. 1943)

(02) Vysokoškolský učitel. Po roku 1990 kvestor Masarykovy university v Brně.

(03) V registru StB jeho jméno a datum nar ození uvedeno jako agent StB, krycí jméno BORSKÝ, evidenční číslo 41835

 

HLADKÝ, Josef, docent, PhDr., CSc.

(01) (datum narození 30. 6. 1931)

(02) Vysokoškolský učitel. Po roce 1990 děkan Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně. Přestože drtivá většina jeho kolegů na fakultě žádala rezignaci, Hladký odmítl.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno HONZA, evidenční číslo 17463.

 

JANOUŠEK, Ivo, Ing.

(01) (datum narození 8. 7. 1938)

(02) Vědecký pracovník, kritik a publicista (výtvarné umění), Od roku 1990 ředitel Národního technického muzea v Praze, člen národního komitétu ICOHTECH, člen exekutivy CIMUSET, vceprezident MUT (Unie středoevropských technických muzeí).

(03)V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent St, krycí jméno KUNST, evidenční čísla 22129, 212907.

 

KLESTIL, Jiří, docent, JUDr.

(01) (datum narození 5. 12. 1929)

(02) Vysokoškolský učitel. Po roce 1990 proděkan právnické fakulty Masarykovy university v Brně

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno JIŘÍ, evidenční čísla 18243, 824306. Podle druhého čísla, začínající osmičkou přechod na bázi ideologické spolupráce.

 

KROUPA, Jiří, docent, JUDr.

(01) (datum narození 31. 3. 1943)

(02) Vysokoškolský učitel. Po roce 1990 vedoucí katerdy ústavního práva, děkan právnické fakulty Masarykovy university v Brně (pro pozitivní lustrační osvědčení musel odstoupit, přestože se téměř rok bránil), vědecký pracovník.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno STRÁNSKÝ, evidenční čísla 18884, 888406.

 

KŘEN, Jan, profesor PhDr, DrSc.

(01) (datum narození 22. 8. 1930)

(02) Význačný historik nejnovějších dějin, autor mnoha publikací. Po roce 1989 ředitel Centra německých a rakouských studií Fakulty společenských věd UK, předseda česko-německé komise historiků. 1983 - 1984 hostující profesor University Bremen, signatář Charty 77.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno DOCENT, registrační číslo 4111.

 

MUCHA, Ivan, profesor, PhDr., DrSc.

(01) (datum narození 17. 7. 1945)

(02) Vysokoškolský učitel Filosofické fakulty University Karlovy, Praha, prokázáno, že mnoho svých kolegů vědomě a dobrovolně udával: Přes tyto evidentní skutečnosti senát jak Filosofické fakulty, tak i University, k problému odmítl zaujat jakékoliv, byť i morální, stanovisko.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno KAREL, evidenční čísla 10614, 17956, 061488.

 

PLZÁK, Miroslav, Dr.

(01) (datum narození 25. 8. 1925)

(02) V sedmdesátých a osmdesátých letech velmi známý a populární psychiatr, publicista, Sexuolog. Veřejně činný ještě v letech devadesátých.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno KAREL, evidenční čísla 2105, 12078, 210588.

 

OBDRŽÁLEK, Jaroslav, doc., RNDr., CSc.

(01) (podrobněji viz AGENTI, oddíl D)

 

TOMEŠ, Igor, profesor, JUDr., CSc.

(01) (datum narození 17. 4. 1931)

(02) Vědecký pracovník, vysokoškolský učitel. V letech 1959 - 1963 Mezinárodní úřad práce Ženeva, 1989 - 1991 náměstek federálního ministra práce a sociálních věcí, 1991 poradce ministra, nyní samostatný vědecký pracovník VU práce a sociálních věcí, předseda Čs. společnosti pro pracovní právo a sociální zabezpečení.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno FRANCIOS, evidenční čísla 29319, 931901.

 

URBAN, Otto, profesor, PhDr., CSc.

(01) (datum narození 9. 12. 1938)

(02) Historik, po roce 1990 profesor československých dějin na FF UK, člen Rady vlády pro vědu a techniku (1969 - 1970 studium na Universitě Heidelberg).

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno SVOBODA, evidenční čísla 22656, 265688.

 

URBÁNEK, Eduard, docent PhDr.

(01) (datum narození 16. 8. 1931)

(02) Vysokoškolský učitel, filosof. Kratší pobyty v zahraničí, v roce 1989 kontakty obnoveny. Po roce 1989 vedoucí katedry sociologie FF UK, člen Masarykovy sociologické společnosti. Několik let také členem ediční rady Lidových novin, kde je dodnes i publikačně činný.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno EDA, evidenční číslo 7875.

 

VALENTA, Jaroslav, profesor, PhDr., DrSc.

(01) (datum narození 27. 10. 1930)

(02) Historik. Po roce 1990 vedoucí vědecký pracovník Historického ústavu AV ČR, člen Historického klubu Masarykovy společnosti, společnosti Edwarda Beneše atd.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako agent StB, krycí jméno JAROSLAV, evidenční čísla 20708, 970888.

 

VINAŘ, Oldřich, docent, MUDr., DrSc.

(01) (datum narození 9. 12. 1925)

(02) Známý psycholog a psychiatr, vědecký pracovník,člen řady odborných výběrových mezinárodních vědeckých společností, člen různých redakčních rad zahraničních vědeckých časopisů, přednášel na mnoha universitách v USA, Kanadě a Mexiku, místopředseda Svazu českých lékařů.

(03) V registru StB jeho jméno a datum narození uvedeno jako tajný spolupracovník - agent StB, krycí jméno PSYCHOLOG, evidenční číslo 2560801