ALEXANDRA RICCI - agentka StB a KGB (?)

ECO-SERVICE s.r.o.

(01) IČO 49435981, Obchodní rejstřík Brno, Oddíl: C. Vložka: 1197, datum zápisu 5. 8. 1993.

(02) Sídlo společnosti MODRÁ u Uherského Hradiště čp. 84

(02a) Statutární zástupci, jednatelé: Antonio GELFUSA, dlouhodobý pobyt MODRÁ 84, trvale Itálie, Sabaudia 23/A (jednatelem od 5.8. 1993 do 17. 4. 1996), Alexandra RICCI (r.č. 445823/138), Stojanova 531, UHERSKÉ HRADIŠTĚ (od 5. 8. 1993 do 8. 12. 1997), Alexandra RICCI (r.č. a bydliště viz výše, jednatelkou dosud)

(02b) Předmět podnikání: Obchodní činnost, zprostředkovatelská činnost, arketing, poradenství v oboru projektování technologií spojených s dodvkou termohydraulických zařízení se zvláštním zaměřením na telematický systém, poradenská činnost v oblasti ekologie všeobecně a speciální servis pro zákazníky v oboru instalace, výběru materiálů včetně kontroly dokumentace a instalace zařízení, na kterých je aplikován telematický systém, projektová činnost a investiční výstavba (platí od 29. 9. 1994).

(03) Společníci: MODRÁ, s.r.o. 50.000 Kč (od 12. 4. 1995), PONTIA SERVICE, s.r.l. (Donato Sabaudia Latina ITALIA, Via Portosello N. 1604010 13S) 50.000 Kč (od 5. 8. 1993 do 28. 9. 1994), TENCO SERVICE, s.r.l. (adresa totéž co předešle) 50.000 Kč (od 28. 9. 1994 do 12. 4. 1995), Alexandra RICCI (r.č. a adresa viz předešle) 50.000 Kč (od 5. 8. 1993)

 

MODRÁ s.r.o.

(01) IČO 60706309, Obchodní rejstřík Brno, Oddíl: C. Vložka 15151, datum zpisu 14. 7. 1994.

(02) Sídlo společnosti MODRÁ č.p. 84, P.s.č. 687 06.

(02a) Statutární orgán, jednatelé: Antnio GELFUSA (jednatelem od 4. 5. 1994 do 14. 7. 1994), Alexandra RICCI (jednatelka od 14. 7. 1994 dosud)

(03) Společníci: Antonio GEFUSA 700.000 Kč (od 6. 9. 1994 do 27. 2. 1996), Alexandra RICCI 700.000 Kč (od 29. 2. 1996 dosud). Základní jmění 1.000.000 Kč (4. 9. 1994 do 6. 9. 1995), dnes 700.000 Kč

 

PONTIAGAS, s.r.o.

(01) IČO 49435880, Obchodní rejstřík Brno (?), datum zápisu 5. 8. 1993

(02) Sídlo společnosti MODRÁ 84 okres Uherské Hradiště

(02a) Statutární zástupce, jednatelé: Antonio GELFUSA (od 5. 8. 1993 do 18. 7. 1995), Ivo SÁDLO, STARÉ MĚSTO u Uherského Hradiště, Svatovítská 1538, Alexandra RICCI (r.č. 445823/138), bytem Stojanova 531, UHERSKÉ HRADIŠTĚ (od 18. 5. 1995).

(02b) Předmět podnikání: Montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení, plnění tlakových nádob na plyny, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

(03) Společníci -Vklady: MODRÁ, s.r.o. 510.000 Kč, GASMONT, s.r.o. 290.000 Kč, ECO-SERVICE s.r.o. 100.000 Kč, Ivo SÁDLO 100.000 Kč, PONTIA SERVICE s.r.l., 510.000 Kč (od 5. 8. 1993 do 29. 6. 1994), TENCO SERVICE, s.r.l. 510.000 Kč (do současnosti).